George Kavassilas - vývoj 2012-13


10.07.2011 - 00:47
(Lev) Alberto
George Kavassilas - vývoj 2012-13
Slyšeli jste o něm?Video: http://www.youtube.com/watch/… článek v češtině (nejde o překlad, jen o shrnutí jeho myšlenek) - http://www.matrix-2001.cz/clanek-de… se stručně shrnout o čem G.K. hovoří: 1) Země se má stát hvězdou (přelom 2012-13). Má jít o první experiment tohoto druhu, obrovsky významnou událost v našem vesmíru, nikdy se nic na takové úrovni ještě nezkoušelo. Má se rozzářit, plně procitnout v 5D a přinést obrovskou vlnu míru a radosti, která zaplaví svět. Dojde k velkému přeskupení a restartu, mnozí lidé prý ze Země odejdou a budou pokračovat v 3D realitě na jiných planetách (někteří MZ naloží lidi do "taxíků" a pod různými lákavými nabídkami je převezou). Což není jako že špatně - ale každý prostě půjde tam, kde potřebuje svůj vývoj. K vývoji není třeba něco hekticky duchovně dělat - duše si vybere sama, ve svém srdci (hvězdě) všichni víme, jak to bude. Stačí se uvolnit a užít si to. Mnozí z nás budou vedeni dětmi, kteří to všechno budou vědět daleko lépe než my, budou našimi průvodci. Šéfové temných entit o této proměně Země vědí, chvějí se z toho, a snaží se lidstvo udržet v nevědomosti a vést dezinoformační kampaně o pravé povaze této proměny (proto tolik chaotických zpráv a channelingů o 2012). To, co se nyní se všemi děje, nazývá Vzestup - Ascension.2) Hovoří o svaté trojici Duch - Země - Kristus (egypt. Osiris), přičemž největší oběť a zásluhu nese matka Země, která nás všechny živí, šatí, sytí, dýcháme její vzduch a pleníme ji, to ona vzala na sebe veškerou myslitelnou oběť a vyživuje všechny nepodmíněnou láskou (říká - to ona je ten největší hrdina, jak je možné, že to většina lidí pořád netuší?). Kristem rozumí kosmickou energii vysoko nad všemi 3-4D protiklady, která vše sjednocuje. Jeho polaritou, twist-flame, byla Máří Magdalena, která byla jakoby nádherným lidským vtělením samotné matky Země (a církev z ní pak pochopitelně udělala prostitutku). Svatým grálem nazývá posvátné, harmonické sjednocení polarit mezi mužem a ženou. Kreslí jej jako dva protínající se kruhy, přičemž jejich průsečík má jakoby tvar diamantu (kosočtverce - heh, s tím symbolem se taky cosi stalo...)3) 3D svět Země, na které žijeme, je prý unikátní v tom, že lidská DNA je natolik univerzální, že může posloužit zrození jakékoli vesmírné bytosti z libovolné dimenze, proto zde na Zemi máme jakoby vše, co je v celém vesmíru, jsme taková kosmická zahrádka, kde je všechno. Oběžnice Země, Měsíc, sem byla nasazena uměle Plejáďany, kdysi byl na ní život, flóra a fauna a pomohl bohatému rozvoji přírody i na Zemi. Před vytvořením Měsíce prý byl ženský menstruační cyklus řízen rytmy Slunce a jeho prožívání mělo vysoce euforický charakter. Od té doby tu tedy máme příliv a odliv a bohužel "neeuforický" 28ti denní cyklus. 4) 4D líčí jako svět, kde vládnou ještě polarity (černá a bílá) stejně jako ve 3D, ale je zde daleko více technologických a "duchovních" rafinovaností, bytostí, civilizací, které se s různými záminkami snaží lidstvo zmanipulovat (tváří se jako andělé, duchovní božstva atp.), ale jde jim jen o jejich vlastní prospěch, lidstvo je pro ně prostě armáda oveček, která jim poskytuje energii, popř. používají jejich DNA, které nikde ve vesmíru takto kvalitně není k dispozici. Jiné 4D bytosti jsou opravdu "hodné", ale zase neschopné, takže když s nimi budem spolupracovat, tak se to může stejně "posrat". V podstatně z této sféry plynou myriády channelingů a duchovních zpráv, které "hladce plynou", jsou jakby lákavé, ale nejsou "absolutní", nebo "vyšší pravdou", jsou jen dobře vytvořenými manipulativními hříčkami, která mají zajistit nový (energetický) přísun oveček pro různé entity (aby pak snadno a bez přemýšlení nalezly do taxíků). Bylo prý přes tyto kanály vysláno mnoho zkreslujících informací o Nibiru, Anunaki, Ježíšovi a Magdaleně atd. (jakoby více očerňujících a chytlavých). Proto Kavassilas doporučuje nedělat žádné složité duchovní techniky, ke kterým by nás vedly tyto "duchovní" bytosti - ať si říkají cokoliv - jsou to mistři kamufláže, zjevují se třeba v andělských podobách. Nemáme brát sílu, světlo a energii odnikud jinuď než zevnitř ze sebe, z hvězdy (prý nikdy ne tahat světlo "seshora" přes korunovou čakru). (Někdy mluví o tzv. syntetickém neboli umělém světlu ze 4D - oproti organickému, živému, které je v nás a v Zemi). Všechen systém čaker a léčení, všechna "duchovnost" a techniky léčení a práce s energií se jakoby spojuje se sférou 4D. - V 5D dimenzi existuje už jen jedno energetické centrum - hvězda (on tomu říká světělný bod v oblasti thymu). Nad úrovní 4D je silná membrána, hranice, nad níž se tyčí sféra 5D a vyšší - ty nazývá "nebem". Z našeho pohledu v nich už neexistuje boj protikladů, černá a bílá, ani bytosti nestojí proti sobě, vládne zde nádherná harmonie. Naše duše samozřejmě znají tyto vyšší dimenze (tuším že od 13D - úroveň stvořitele - dolů), prošli jsme si sestupem z oněch nádherných harmoníí - ale vždycky se nám ta nižší sféra pod námi zdála jako "zajímavější" z hlediska získávání zkušeností (je zde vše zhuštěno!) Proto jsme se "dopropadali" až do 3D, ale největší skok je z 5D do 4D, protože zde jakoby člověk pod sebou poprvé vidí, jak se lidé zabíjejí a zneužívají, jak lidé bojují proti sobě za své náboženské pojetí "pravdy" (kdo ji má jako větší, nebo co?) atd. a z 5D se to zdá hrozně zvláštní a dramatický až lákavý, asi jako když se díváte na nějaký akční a erotický film, a řeknete si, proč to nezkusit, to vypadá "sexy" - a samozřejmě, když v tom pak jste, a už zapomenete, že je to "jen na zkušenou", tak vás ten úsměv přejde. Ještě Kavassilas říká, že 4D je přeplněná bytosmi, který tam jsou už od počátku stvoření (nespadly tam sestupem z vyšších dimenzí) a ty už jsou všemi těmi šarvátkami dost unavení a nerudní, a to na obou stranách tzv. černé i bílé polarity. 5) Něco více k těmto polaritám. Šéfem všech úrovní temné polarity je "Lucifer" se sedmi řídícimi "duchy" (nebo jak to nazvat), zatímco šéfem bílých úrovní je archanděl Michael s 12 ti svými pomocníky. Nad nimi se klene Kristus. Na otázku, co je to zlo? kreslí na tabuli Kavassilas, že nižší (vibrační) úroveň temné polarity je zlem ve smyslu poznání (informací), které se dá zneužít (třeba bysme sem mohli dát černou magii nebo výrobu zbraní), kdežto nižší úroveň bílé polarity je zlem ve smyslu PODMÍNĚNÉ LÁSKY (conditional love). V podsatě tato jakoby "bílá polarita" - světlo podmíněné lásky tvoří nejméně polovinu pekla zde na Zemi - říká tomu Imperialismus. "Ok- miluju tě, když budeš takový a makový, pak tě mám rád a budu na tebe hodný a medový, zahrnu tě láskou, ale jakmile se budeš chovat jinak, než se mi líbí, s mojí láskou je konec, dám ti pár facek, budu tě trestat a trápit, abys věděl zač je toho loket. Toto je moje dobro a světlo a láska a já jsem úžasná dobrá bytost plná světla." Takže na zlu se vlastně podílejí obě polarity, každá svým způsobem. -- 6) Na otázku, jak čelit temným entitám ze 3-4D, odpovídá - reagovat na ně nepodmíněnou láskou, tím jim ukážeme, že jsme silnější a vyspělejší bytostí a oni si odnesou cennou zkušenost - že i když se chovají mrzce, narazí na bytost, která je i tak přesto, nepodmíněně miluje, a jsou z toho trochu zaskočeni, ale poučeni.7) Pak teda říká zvláštní věc, že všichni jsme bohy - tvůrci, ale ne v tom smyslu, že my bychom byli totožní s nejvyšším Bohem stvořitelem, ale že po určité sérii lekcí zde na Zemi se staneme všichni stvořiteli svých vlastních galaxií, které budou jakoby hrát našimi energiemi; dokonce jakoby v jistém smyslu tyto galaxie existovaly už nyní. Procesy v našich duších, energiích se jakoby paralelně odrážejí v chování těchto galaxií, které v tomo (obrovském, i když ne nekonečném) vesmíru existují v miliardách a jsou vzájemě propojené tak jako my, lidské bytosti. (No, neříkám, že to úplně chápu.)8) Zde je odkaz přímo na jeho stránky: http://georgekavassilas.org/

Stránka: 1 2 3 4
Řazení:
10.07.2011 - 00:56 | Filtr
(Lev) Sempress
Však se již brzy dozvíme co bude.... bylo by dobrý aby se něco stalo, cokoliv, co by změnilo naší komerčně systémovou společnost.
10.07.2011 - 01:32 | Filtr
(Býk) Artislove
uz to tu niekde v diskusii je...
10.07.2011 - 02:47 | Filtr
(Lev) Alberto » R5
K tomu bodu 7: Podle Kavassilase je velmi velmi vzácné, že se nějaká duše rozhodne opravdu ukončit zcela svou existenci - ne na úrovni těla (to jsme všichni zažili milionkrát) - ale na úrovni duše - a rozpustit se ve veškerentstvu - v takovém případě se prostě rozpustí a její energie je dostupná jiným bytostem. Prakticky se to ale skoro nikdy neděje. Lidské bytosti - nás všechny - popisuje jako nekonečné, věčně existující individuality - poutníky, kteří získávají zkušenosti v tomto vesmíru (univerzum) či jiných (omniverzum) - a to jak zkušenosti vysokých, krásných energií, tak i ty nejtemnější (zlé, násilné) druhy vtělení, abychom si vyzkoušeli, prožili veškeré možnosti existence, přijali je a získali ze všeho pochopení.

Upozorňuje, že některé směry New Age se příliš zaměřují na to "světlé", "hezké" (takovéto růžové pravdo-lásko-andělsko-něco) a důsledně opakuje, že není vzestupu bez přijetí temnoty, temných aspektů našeho já, které máme všichni v sobě. Naše zkušenost jakožto božských bytostí musí být úplná a přinést nás k všeakceptaci - v nás, v druhých, všude - k nepodmíněné lásce, která prošla všemi stavy existence.

Pokud jde o jeho vizi, říká, že někdo s ní bude rezonovat, někdo ne, že každý jde svou vlastní unikátní cestou a prostě se tu potkáváme a křížíme navzájem své cesty. Že chce jen nabídnout další úhel pohledu, který může insiprovat. A že čím více různých úhlů objevíme, tím lépe se pak můžeme rozhodovat na své cestě sami za sebe. Lidé, kteří s ním rezonují, nazývá "prastarou rodinou". Jsou různé skupiny lidí, kteří se znají z min. inkarnací a nyní se jakoby grupují a setkávají na základě rezonance.
10.07.2011 - 02:54 | Filtr
(Lev) Alberto
"Rekl bych, ze vse co prichazi je pro vtelene duse jista forma daru a odmeny - byt tu prave ted." = hezky řečeno. jen bych dodal, že to spoustu lidí teďkonc pěkně semílá, že do každý ze své úrovně vnímá hodně jinak. někdo je v eurofii, lehkosti a "jentak je" a má slavnostní pocit; jiný má pocit, že se mu vše hroutí a rozpadá. hodně strachu se vyplavuje, zmatek. nebo naopak přichází náhledy, že "dramata" již nepřinášejí vývoj a cyklí se - a že vystoupit z nich je nyní lehčí, než kdy jindy. je to tentýž proces, ale dle stavu vědomí (vyladěnosti či nevyladěnosti na své nitro) se to jeví tak nebo tak.

důležitá je jednoduchost. zní to jednoduše, a právě takové to je.
10.07.2011 - 10:16 | Filtr
(Štír) Iluminator
Zajímavé. Já osobně si nemyslím, že bychom se nacházeli v nějakém klíčovém bodě vývoje civilizace, jak se nepřímo snaží pomocí ,,vyjevených" skutečností někdo naznačit. Vůbec si nemyslím, že existuje nějaké absolutní dobro, či zlo- vše je relativní a záleží na podmínkách. I papež (církev je v podstatě tvůrcem dualismu dobro a zlo) v dnešní době zaujal stanovisko: Nebe a peklo- zlo a dobro neexistuje, jedná se pouze o stav lidské mysli.
Vyjevené skutečnosti mi připadají jako kulisy crazy pohádkového sci-fi. Bohužel nic jiného nelze říci k názorům ala Země bude hvězdou. To jako hvězdou terminus technicus, to tu pak budou ještě živé bytosti?
Osobně si myslím, že k proměně civilizace musí dojít v souvislosti s nutnou změnou zdrojů energie (dojdou fosilní paliva) a v souvislostí s množstvím lidí, které současný systém uživí. Rovněž důležitým aspektem je ekologická únosnost přírodních systémů. Ale, to mluvím o horizontu cca 200 let.Přesto už dnes jsou to vážné problémy a ,,sci-fi" je nevyřeší.
Toto jsou skutečné problémy!
10.07.2011 - 10:29 | Filtr
(Býk) Najdise.cz
Systémová zpráva: Příspěvek je od uživatele musiúa, který(á) již smazal(a) registraci na tomto webu:
=====
Děkuju ti moc :74: jsem si to chtěla přečíst, ale to tvé krásné zhrnutí a výtah podstatného mi to zjednodušil... tak rezonujmeš :12:
10.07.2011 - 10:33 | Filtr
(Býk) Najdise.cz » Iluminator
Systémová zpráva: Příspěvek je od uživatele musiúa, který(á) již smazal(a) registraci na tomto webu:
=====
No ano, má to, jako vše, skutečně mnoho úrovní, a žádná z nich není míň, či víc důležitá :3:

S tím dobrem jsi mi připomněl... Ani staré "náboženské" texty, včetně Ježíše, vlastně nehovoří o dobru a zlu - to se nám ztratilo někde v překladu a v místě, kde jsme tomu ještě rozuměli a zjednodušili jsme to... ale hovoří se pouze o "zralém" a "nezralém"
10.07.2011 - 10:36 | Filtr
(Býk) Najdise.cz » musiúa
Systémová zpráva: Příspěvek je od uživatele musiúa, který(á) již smazal(a) registraci na tomto webu:
=====
...a postatné je to, že bůh je nazýván Jednotou... a o to jde, překonat dualitu tohoto světa, přijmout ji a sjednotit...
10.07.2011 - 11:11 | Filtr
(Beran) miluška medvídková
díky za článek a odkazy, je to hodně zajímavé :15:
10.07.2011 - 11:23 | Filtr
(Býk) Najdise.cz » Alberto
Systémová zpráva: Příspěvek je od uživatele Iza23, který(á) již smazal(a) registraci na tomto webu:
=====
čítala som to, je to celkom pozitívne a ukľudňujúce...mne z toho vyšiel tento záver: "kašlite na všetko, hlavne na svoje obavy a užívajte si" :3:
10.07.2011 - 12:37 | Filtr
(Vodnář) mitea » Iza23
Tiez som to cítala a velmi ma to oslovilo vo vnútri.Clovek príde na to,ze vsetko je také,aké je a zálezí len na nás,ako to príjmeme...vyjst z duality nie je az také tazké,ako som myslela,len ten vzorec ega ma niekedy stiahne..na chvílu...
Zivot je nádherný. :75:
10.07.2011 - 12:43 | Filtr
(Býk) Artislove » R5
Ano..presne to
10.07.2011 - 12:48 | Filtr
(Býk) PetV
Hm, zajímavé, přemýšlel jsem, proč by se člověk, který úspěšně zvládne popsanou 2. cestu, měl propracovávat k té třetí (která se jeví nevyhnutelně, ale ta motivace k tomu prožívat znovu to co na první cestě mi chybí?)

Leda snad to, že na 2. cestě se člověk ještě pořád něčeho trochu bojí a něco nechce - zažívat pocity spojené s první cestou, a proto se přepíná do toho hezkého, pozitivního myšlení druhé cesty, ale pořád tam nějaká nerovnováha, odmítání je :32:
10.07.2011 - 17:25 | Filtr
(Býk) PetV
Mně šlo spíš o tu rovinu preferování takových stavů mysli, které jsou příjemnější. Když už se to člověk jednou naučí, tak by se toho měl zase vzdávat?

Ale jasně, taky si myslím, že cesta směřuje přes nechtění a neusilování...tebou zmiňované vzdávání se nebo jakoukoliv snahu něco ovlivňovat pramenící z vlastních pohnutek. :74:
10.07.2011 - 17:58 | Filtr
(Panna) Rachelinka 5 » mitea
dnes som akurat nasla toto o egu
Existuje alchymistická tradice, která říká, že každý člověk má ve své bytosti jakéhosi dvojníka, dvojence. Nepřísnější tradice označují tuto součást bytosti jako mrtvou, jako něco bezcitného, bez srdce. Je to něco, co nerespektuje život jako takový, život je pro to jen předmět, kterým manipuluje. Jiná tradice by tomu mohla říkat ego – ego by mohlo být součástí bytosti, která nemá srdce, nezajímá ji soucit, ale jen vlastní prospěch

Všechno to ego pramení ze strachu ze smrti, z touhy se vymezit, omezit, zajistit, zabezpečit, pojistit proti všemu, čemu se říká život. A právě tato mrtvá část naší bytosti jménem ego se života strašně bojí, a proto třeba vytvoří pojištění. To je úplně nesmyslná instituce, která nikde ve vesmíru není. Ego se ale chce pojistit proti životu.
Pojištění ve vesmíru si může vytvořit jen ego. Podle některých teoretiků se vývoj vědomí odehrává v celém vesmíru stejně – není možné, aby bylo více rámců vývoje vědomí, které by se ve vesmíru nějakým způsobem potýkaly. Takže je úplně jedno, jak je jakákoliv (třeba mimozemská) civilizace technologicky vyspělá, protože rámec jejího vědomí bude v tuto chvíli stejně založen na egu.
Naše civilizace potom končí proto, že rámec ega se drolí. Drolí se západní koncept civilizace: výtěžnost, kolonizování, využívání lidí jako zdroje vlastního blahobytu.

:62:
10.07.2011 - 19:45 | Filtr
(Panna) Henry108 » musiúa
Šamani také hovoří v termínech zralý-nezralý.
10.07.2011 - 20:41 | Filtr
(Štír) Iluminator » Rachelinka 5
Musím se přiznat, že jsem zmaten a zároveň šokován vaším názorem. Ale, jsem samozřejmně přístupný všem názorům.
Pojem Ego poprvé použil S. Freund. Jedná se o jeho termín. Jedná se o součást lidské psyché, kterou popisuje metaforicky jako Éros a Thanatos( řecká mytologie), ze které vyvěrají nejzákladnější pohnutky. Žasnu, co bylo z tohoto termínu odvozeno.
Přiznám se, že jsem zmaten: Děláte si srandu, nebo to myslíte vážně?
Takže teoreticky všechna civilizační uskupení jsou založena na Egu, které je dovede k záhubě? Ano, S. Freud byl bezesporu geniální a jeho interpretace přes zjevné slabiny je přinejmenším revoluční, ale Vy vysvětlujete pojem úplně jinak, než jeho autor. Zajímavý je poznatek o jakémsi universu, ze kterého se nelze vymanit-je jedno jaké civilizační uskupení, vše je mu podřízeno ( Egu)
No radši už končím...
10.07.2011 - 20:58 | Filtr
(Panna) Rachelinka 5 » Iluminator
sice som to nepovedala ja,ale stotoznujem sa s tym-su to slova Duseka...ten tu ted frci a akurat dnes som natrafila na ten clanok
ja neviem,co je na tom tak divne
je jasne,ze Dusek je svojsky a povie to,co mozno nie je v knihach,ale ja s nim teda suhlasim,Freund je Freund a ja si to dovolujem na dnesne casy takto napisat
a co to nase ego nam da Osvietenie?
10.07.2011 - 23:39 | Filtr
(Ryby) bimbulka.j
dovolím si nesouhlasit s tím že není potřeba duchovního rozvoje, 1 lidé mají v sobě ego a to je odvádí od duchovna , podporuje závist a jiné negativní vlastnosti.2. bezpodmínečné lásky nedosáhneme, bez odprostění se touhy vlastnit, očisty duše, a zbavení se emocí. 3. v realitě 5 D se zhmotnují myšlenky. Opět důraz na bezpodmínečnou lásku, bez hodnocení posuzování a strachu. V dnešní realitě mnoho lidí si tohopto není vědomo, brání jim v tom mysl a ego. Opět jsme spět u duchovního rozvoje , uvědomění si a dosažení bezpodmínečné lásky. Všichni jsme měli stejnou startovací pozici, enrgie které na nás působí a působili, mají za ukol probudit naší duši. Energije které proudí přes koruní čakru nejsou umělé u duchovně vyspělych jedinců , jsou to enrgie světla a lásky od Krista. Na lidi kteří nejsou duchovně vyspěly a dají se oklamat, tak jako s loděma a nechat si namluvit odvoz na jinou planetu, působí energie umělé.Právě proto aby se tomuto zamezilo co nejvíce, je potřeba duchovního rozvoje a poznání.
10.07.2011 - 23:41 | Filtr
(Býk) Artislove » bimbulka.j
v tomto uplny suhlas :15:
10.07.2011 - 23:46 | Filtr
(Býk) Najdise.cz » bimbulka.j
Systémová zpráva: Příspěvek je od uživatele Iza23, který(á) již smazal(a) registraci na tomto webu:
=====
všetkých nezachrániš...všetkých neprebudíš tu a teraz...niektorí skrátka ešte potrebujú nejaký čas žiť v 3D, lebo na 5 D ešte pripravení nie sú...je to akoby si chcela od škôlkára aby šiel na vysokú. :3:
10.07.2011 - 23:47 | Filtr
(Ryby) bimbulka.j » R5
ti co komunikují s anděli a jinymi bytostmi světla mají příjmutí sebe i temnyma strankama za sebou, proto o nich již nemusí mluvit a a mluví o bytostech světla, protože tuhle cestu si zvolili. Mají to v sobě vyřešeno
10.07.2011 - 23:50 | Filtr
(Býk) Najdise.cz » bimbulka.j
Systémová zpráva: Příspěvek je od uživatele Iza23, který(á) již smazal(a) registraci na tomto webu:
=====
nejde mi do hlavy jedna vec...prečo keď už niekto má v sebe všetko vyriešené, tak tu ešte ostáva na tejto 3D planéte? :25:
10.07.2011 - 23:55 | Filtr
(Ryby) bimbulka.j » Iza23
to s tebou souhlasím, já také nikoho zachranovat nechci, jenom jsem napsala svůj názor. Každy má svou cestu a také já nikoho do ničeho nenůtím
Příspěvky: 1-25 26-50 51-75 76-96
« předchozí  další » »|
Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2023
Lunární kalendář
Luna v BýkBýku
ukázat kalendář »