Cesta do Damašku Alfreda Fuchse


01.02.2018 - 16:02
(Kozoroh) Bosch
Cesta do Damašku Alfreda Fuchse
Vyjímám odstavec z biografie Alfreda Fuchse Cesta do Damašku (autor Dr.Ctibor Mařan) který má za cíl nastínit rozdíl v chápání utrpení v tradici křesťanů a židů.
Alfred Fuchs novinář a konvertita zemřel v Dachau 16.února 1941, zanechal však za sebou pozoruhodné dílo.
_______________________________________________________________________________
"Utrpení bylo chápáno židy vždycky jako trest. V křesťanství však se stává tajemnou spoluúčastí na vykupitelském smírném díle Kristově a prostředkem vnitřního zdokonalení.
V tomto bodě se stýká křesťanství s hrdinským pojetím smyslu života, jak jej chápali i naši pohanští předkové, kteří viděli ve smrti bojujícího hrdiny cosi největšího."
"Cesta do Damašku" s.28
_______________________________________________________________________________
Je zřejmé že v naší ateistické společnosti může nastat rozpor i v chápání utrpení dnešního běžného člověka a člověka nábožensky založeného když opomineme rozdíly v chápání utrpení v náboženstvích samotných.
Zajímalo by mně jak se s otázkou utrpení vyrovnáváte.
Souhlasíte s postojem židů nebo křesťanů, máte jiný postoj, anebo je zapotřebí si takovou otázkou vůbec zatěžovat mysl?

Nechť doufají v tebe, kdo poznali jméno tvé, neboť neopouštíš, Pane, hledajících tebe.
Žalm IX.,1 Římský breviář Vyšehrad Praha 1937
https://www.podzemni-antikvariat.cz/…

Příspěvky v diskuzi

Stránka: 1 2 3 4 5
Řazení:
01.02.2018 - 21:35 | Filtr
(Kozoroh) Bosch
"A je mnoho slov v písemném díle Alfreda Fuchse, která by měli zvláště mladí lidé číst.
Dr.Fuchs byl člověk mladý duchem. Bylo to proto, poněvadž se denně obnovoval před oltářem, denně předstupoval před Boha ve svatostánku - "Introibo ad altare Dei, ad Deum qui laetificat iuventutem meam" - "Přistoupím k oltáři Božímu, k Bohu, který obveseluje mládí mé"."
S.27
01.02.2018 - 22:32 | Filtr
(Býk) Najdise.cz
Systémová zpráva: Příspěvek je od uživatele Kiyoko, který(á) již smazal(a) registraci na tomto webu:
=====
Přemýšlím nad těmi křesťany v souvislosti s hrdinským pojetím života. Křesťanská mystika hovoří v souvislosti s utrpením o proměně Krista. C. G. Jung vnímá tuto proměnu Krista skrze utrpení metafyzicky. Zmińuje, že se průběh proměny dostavuje v podobě trestu jako nejvyšší stupeň prodělání utrpení - v iniciaci člověka.

Mně se líbil v jeho pojetí opis kříže jako symbolu utrpení:
"Kříž znamená řád oproti neuspořádanosti, resp. oproti chaotičnosti beztvarého davu. V oblasti psychických procesů má rovněž funkci středu, který utváří řád a proto se také objevuje ve stavech psychického zmatku jako mandala rozdělená do čtyř částí, přičemž psychický zmatek je většinou způsoben invazí nevědomých obsahů. Kříž měl pro rané křesťanství - gnostiky, funkci jako to, co Východ odpradávna chápal jako átmán, tj. jako bytostné já. střed je myšlenkou celosti a definitivnosti. Připomíná dichotomii veškerenstva - polaritu."

C.G. Jung, Obraz člověka a obraz Boha.

Tahle představa "nosit svůj kříž" v rámci osobnostní proměny je mi bytostně blízká. Jde o přijetí utrpení, které není apatické, ale transformační. Tvůrčí.
01.02.2018 - 23:28 | Filtr
(Kozoroh) Bosch » Kiyoko
Až na ten závěr bych s tím asi mohl souhlasit.

Kříž měl pro rané křesťanství - gnostiky, funkci jako to, co Východ odpradávna chápal jako átmán, tj. jako bytostné já. střed je myšlenkou celosti a definitivnosti. Připomíná dichotomii veškerenstva - polaritu.

Musela by jsi nejdříve objasnit jak vnímáš polaritu středu který je myšlenkou celosti a definitivnosti. Kde a jak tato polarita vzniká jestvuje či proudí?
Když zvážíme že polarita je myšlena jako proces nikoli statický setrvalý stav.
I třeba takový magnet neustále vysílá a proudí v něm částice ačkoli vnější pozorovatel okem pohyb nezaznamenává, proto by bylo zapotřebí tu myšlenku polarity rozvést.

Pokud je kříž chápán jako átman, jak je potom chápán v symbolice křesťanství brahman. Srovnání s védantou zdá se mi poněkud nešťastné už ze samotné podstaty silně antropomorfizovaného pojetí křesťanského boha.

A nakolik zde mluvíme o reálnosti těchto jevů vzhledem k jejich obsahové podmíněnosti, tzv. prázdnotě? To je pak zdá se už opět jiný, další level.
Nakonec se však tato pojetí v základním přetvářecím účinku příliš lišit snad ani nemusí. Když ovšem opomineme že pravý vnitřní význam takové polarizované cesty ducha byl nejspíše zapomenut někde snad ve středověku nebo dříve..
Což by znamenalo že se bavíme jen o pouhém mentálním konstruktu této cesty.
02.02.2018 - 16:37 | Filtr
(Býk) Najdise.cz » Bosch
Systémová zpráva: Příspěvek je od uživatele Kiyoko, který(á) již smazal(a) registraci na tomto webu:
=====
Otázku bys musel především směrovat na Junga, resp. si knihu přečíst, abys plně porozuměl tomu, co jsem citovala.

Mně je Jungovo pojetí blízké. Člověk ve svém středu - nositel kříže - sám vnímá a určuje coby bytost polaritu světa. Jde o hodnocení jeho vnímání polarity - co je světlé, co je temné, co je dobro, co je zlo.
Bod středu je tedy člověk sám a jeho nastavení - a opět jsme u integrované bytosti, které nás vede k celistvosti našeho já, od které se následně odvíjí utrpení - tedy to, co on za utrpení sám považuje.
S tím souvisí jeho vlastní transformace, jeho proměna v čase. Toto je z mého pohledu podstata a to jsem chtěla posledním odstavcem také vyjádřit.
02.02.2018 - 17:17 | Filtr
(Kozoroh) Bosch » Kiyoko
"Bod středu je tedy člověk sám a jeho nastavení - a opět jsme u integrované bytosti, které nás vede k celistvosti našeho já, od které se následně odvíjí utrpení - tedy to, co on za utrpení sám považuje."

Takže pokud člověk sám něco za utrpení nepovažuje, pak to utrpení není?
02.02.2018 - 17:35 | Filtr
(Býk) Najdise.cz » Bosch
Systémová zpráva: Příspěvek je od uživatele Kiyoko, který(á) již smazal(a) registraci na tomto webu:
=====
ad: "Takže pokud člověk sám něco za utrpení nepovažuje, pak to utrpení není?"

Nácek v koncentráčním táboře, vnímal plynovou komoru jako očistu, Žid, kterého se to týkalo, jako utrpení. To je příklad - nechci sem zahrnovat všechny proměnné o tom, že i tam se mohl vyskytńout nácek, který musel být trvale pod práškama, aby ten pocit z utrpení lidských bytostí také snesl.

Utrpení hodnotí vždy člověk samotný a to i tehdy, když se utrpení týká skupiny lidí - on vyhodnocuje svou realitu, on vychází ze svého středu, kdy hodnotí jednotlivé polarity ve společnosti i ve své osobní realitě.

Hodnocení utrpení včetně míry, je čistě osobní záležitostí, ať už se to týká utrpení člověka samotného, nebo utrpení více lidí v jeho realitě.

Generalizaci nám následně zprostředkovává médium, které nějakým způsobem vyhodnocuje podle většinového nastavení společnosti.

U Inků, nebo Aztéků byl takovým médiem velekněz. Proto lidé v rámci většinového posuzování rituálního vyjímání srdce obětem, vnímalo jako dobro pro ně samotné, ačkoli osobní realita jednotlivce mohla utrpení oběti vnímat jako špatné.

Vyhodnocení, co je a co není utrpení, vychází tedy ze samotného středu bytosti v návaznosti na její integraci sama se sebou. Nakolik je vědomá, tedy probuzená sama v sobě.
02.02.2018 - 17:54 | Filtr
(Kozoroh) Bosch » Kiyoko
Pak je na hodnocení utrpení z pozice takového "středu" něco falešně.

Protože takové utrpení je jednou vnímáno jako utrpení a jiným zase jako očista jak říkáš.
Nemyslím si že ani v tak extrémním případě jako koncentrák nemuseli dozorci nutně brát prášky aby zahnali pocit z utrpení.
Jsou i lidé co prožívají blaženost když způsobují druhým utrpení.
I to samé co jednomu působí slast může druhému působit utrpení.
Což zcela popírá tvoji teorii středu. Není směrodatná a už vůbec né pro skupiny.
Nemyslím si že jsme takovéto samojediné jednotky které si samy určují skrze nějaký náš "střed" co je a co není utrpení protože toto prožívání zdá se spíše prochází skrze nás a je součástí něčeho mnohem širšího než jsme my sami.
To konečné vyhodnocování je spíše už jakýsi sensor který jedná na základě předpokladů skrývajících se více v nevědomí než by se jednalo o záležitost sebeurčení.
Což potvrzuje i fakt že nikdy nejsme schopni spolehlivě vyhodnotit situaci s ohledem na to zda budeme či nebudeme při tom trpět, a to ani u tak banálních příkladů jako je návštěva zubaře.
02.02.2018 - 18:04 | Filtr
(Býk) Najdise.cz » Bosch
Systémová zpráva: Příspěvek je od uživatele Kiyoko, který(á) již smazal(a) registraci na tomto webu:
=====
:5:
ty mě vážně bavíš. To není moje teorie - proto jsem citovala i Junga a to, že je mi jeho pohled blízký. Rezonuje to s mým nazíráním na věc týkající se utrpení.

Ale je fakt, že každý Junga nemusí. Ptal ses na pohledy nás ostatních. Svůj jsem Ti na základě Jungova poznání předložila. A ty napíšeš, že je to falešný. Ještě jednou si přečti svou odpověď a následně ji srovnej s mojí. Vyvozuješ z příkladu nikoli z podstaty, vnímáš formu, přičemž popíráš obsah. Pokus se poodstoupit, abys vnímal celek.

Já Ti svůj, potažmo Jungův, pohled přeci nenutím :)
02.02.2018 - 18:29 | Filtr
(Kozoroh) Bosch » Kiyoko
Ale já se neptal na úhel pohledu junga. Jestli mi ho předkládáš s tím že je ti blízký proč se cukáš že to není tvůj pohled. Pak to tady nemontuj co si kdo jiný myslí.
Mně se jeví teorie vycházení z nějakého středu (atma) ve vztahu k posuzování/vyhodnocování utrpení jako nesprávná.
Neboť zahrnuje jen prvek osobního jáství.
Utrpení je (i) kolektivní záležitost.
Můžeme trpět nejen na základě vlastního vyhodnocení a postoje k já, našemu centru, ale můžeme trpět i utrpením jiných, existuje například něco jako enviromentální žal.
Jsou situace a tato tam patří, kde vlastní osobnost a naše já, centrum, nehrají žádnou roli, zda věc prožíváme jako utrpení, žal.
02.02.2018 - 18:31 | Filtr
(Býk) Najdise.cz » Kiyoko
Systémová zpráva: Příspěvek je od uživatele Kiyoko, který(á) již smazal(a) registraci na tomto webu:
=====
Nemyslím si že jsme takovéto samojediné jednotky které si samy určují skrze nějaký náš "střed" co je a co není utrpení protože toto prožívání zdá se spíše prochází skrze nás a je součástí něčeho mnohem širšího než jsme my sami. - píšeš.

OK, kolektivní vědomí. Já to přeci nezpochybňuju. Ale i tak určujeme my sami - pořád je to o naší svobodě volby. Jinak bychom byly jen marionety s určeným programem. K tomu se nekloním. Vycházím z naší božské podstaty.
02.02.2018 - 18:43 | Filtr
(Kozoroh) Bosch » Kiyoko
Jak víš že je naše podstata božská?
02.02.2018 - 19:20 | Filtr
(Beran) upřímnost
"Utrpení bylo chápáno židy vždycky jako trest."
Hlavní problém je v tom, že ta věta pochází od novináře. Měli bychom si poslechnout co na to říkají rabíni. Myslím že to není pravda. Známá je kniha Jób, kde se popisuje Jóbovo utrpení. Hned na začátku knihy je jasné, že Jób žádný hřích nespáchal, ale že jde o zkoušku jeho víry. Utrpení a trest jsou podle mě dvě různé věci. I v židovství se objevuje možnost trpět pro lásku, nikoliv tedy jako trest. Hlavně neklást rovnítko mezi trest a utrpení. Ještě mě napadá případ pobytu Josefa, potomka Jákobova, v Egyptě. Ten se dostal do vězení kvůli tomu, že odmítl jít do postele se správcovou ženou. Naopak trpěl pro svoji víru, pro víru v pravdu a správnost určitého jednání. To nebyl trest za hřích. Nakonec byl povýšen a učiněn nejvyšším správcem celého Egypta, pokud se nepletu. Podobně to měl prorok Daniel, který se ocitl ve Lví jámě, lvi ho nesežrali. Podobně do bylo s Nabukadnesorovou pecí, ve které měli zemřít tři muži, blízcí Danielovi. Nic zlého nespáchali. Ten fakt, že možná uhoří pro ně musel být velmi těžký. Tedy utrpení samo o sobě, i když se jim nakonec nic nestalo. Nejspíš bychom našli podobných příkladů celou řadu.
02.02.2018 - 19:30 | Filtr
(Beran) upřímnost » Kiyoko
Čtu z wikipédie, abych zjistil co to vlastně je ta "Křesťanská mystika".
"Křesťanskou mystiku inspiroval zejména řecký platonismus a novoplatonismus."
Podle mě to totiž není biblické učení. Jestli je to oficiální součást katolického náboženství, tak se najde hodně církví, kteří to považuji za herezi. Už proto, že to vzniklo z novoplatonismu (hereze). Není to původní křesťanské učení.

Podle mě je K.M. mix dvou různých náboženských směrů.
02.02.2018 - 19:41 | Filtr
(Býk) Najdise.cz » Bosch
Systémová zpráva: Příspěvek je od uživatele Kiyoko, který(á) již smazal(a) registraci na tomto webu:
=====
ad: Jak víš že je naše podstata božská?

...nevím jestli i ta Tvoje, ale moje dozajista. Vycházím ze svého bytostného já.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

PS: ale řeknu Ti, že mám co dělat, abych udržela svou fantazii a v představách Tě nepřibila na zeď jako netopýra...pro zhmotnění utrpení, které musím občas v dialogu s Tebou prožívat! :47:
02.02.2018 - 19:50 | Filtr
(Býk) Najdise.cz » upřímnost
Systémová zpráva: Příspěvek je od uživatele Kiyoko, který(á) již smazal(a) registraci na tomto webu:
=====
A zmiňuju já snad ve svém textu Bibli? Já nemluvím o katolictví, já mluvím o raném křesťanství a následně o gnosticích. Vidíš tam někde bibli?

Katolicismus jde mimo mě - vnímám ho jako štěp naroubovaný na původní ideu křesťanství.
02.02.2018 - 20:00 | Filtr
(Býk) Najdise.cz » Bosch
Systémová zpráva: Příspěvek je od uživatele Kiyoko, který(á) již smazal(a) registraci na tomto webu:
=====
Cukám se, protože to je pohled Junga a ne můj, který bych vymyslela. Napsala jsem, že ve mně rezonuje, že je mi tahle myšlenka blízká. To, že se Ti jeví jako mylná, je přeci Tvůj úhel pohledu - jak vnímáš, co sděluju. takže určitě by bylo na místě napsat OK, neztotožňuju se, ale nerozporuju. To by ovšem v Tvém případě nebyla pravda, páč Ty rozporuješ rád a úplně nejradši ty ostatní. :5:

Jasně! jsem napsala, že jde o integrované, tedy bytostné JÁ, nikoli o osobní jáství - EGO!!!! :47:

ad: utrpení je i kol.záležitost atd...
Pouze vlastními slovy popisuješ to, co jsem popsala sama. Kde je rozdíl? Enviromentální znamená ze zkušenosti - OK, ale pořád to jsme my sami, kdo se k té zkušenosti, resp. přenosu bud´ připojí, nebo nepřipojí. To je třeba onen holokaust u Židů, staropaměť národů...
02.02.2018 - 23:28 | Filtr
(Kozoroh) Bosch » Kiyoko
Hm a ta agrese vychází z toho bytostného já? Z té božské podstaty? :25:
03.02.2018 - 12:42 | Filtr
(Beran) upřímnost » Kiyoko
Zmínil si židy a to stačí. Židé byli ještě před příchodem křesťanství. Autorem knih Jób a Daniel nejsou křesťan, ale židé.
03.02.2018 - 12:46 | Filtr
(Býk) Najdise.cz » Bosch
Systémová zpráva: Příspěvek je od uživatele Kiyoko, který(á) již smazal(a) registraci na tomto webu:
=====
Božská podstata tkví v naší svobodě volby. V tom, že nejsme pouhé programy.
03.02.2018 - 12:55 | Filtr
(Býk) Najdise.cz » upřímnost
Systémová zpráva: Příspěvek je od uživatele Kiyoko, který(á) již smazal(a) registraci na tomto webu:
=====
Ježkovy zraky - já tady přeci nepopisuju nějaká učení. Vycházím z podstaty symbolů. Navíc, bible dostala písemný tvar ve středověku. O Mojžíšovi jdou zvěsti, že nebyl Žid, ale Egypťan.
Historii píšou vítězové - nemůžeš se přeci odrážet na něčem, o čem nevíme, zda to byla vůbec pravda, resp. jak to bylo doopravdy. V poušti byly nalezeny svitky evangelii, kde byla jako vůdčí osobnost popsána Máří Magdaléna, mluví se druhém Ježíši, mluví se o Janovi Křtiteli, který měl být onim vyvoleným...

Můžeme jen vyvozovat. Já teď úplně pomíjím jakási historická fakta - nejsou relevantní a počítám, že ani Bosch neměl v úmyslu je tady nějak hypoteticky odkrývat. Za sebe se zabývám symbolikou kříže ve smyslu utrpení - rovina je čistě abstraktní.
03.02.2018 - 16:22 | Filtr
(Beran) upřímnost » Kiyoko
Nemyslím si, že by ti Římané co popravovali ukřižováním na kříži to mysleli jen symbolicky. :22:
03.02.2018 - 16:50 | Filtr
(Býk) Najdise.cz » upřímnost
Systémová zpráva: Příspěvek je od uživatele Kiyoko, který(á) již smazal(a) registraci na tomto webu:
=====
Samozřejmě - byl to druh pomalé smrti, spojené s mučením. Ale to fakt není podstatné - alespoň z mého pohledu. Bavíme se o utrpení. Já se zabývám obsahem, nikoli primárně formou.
03.02.2018 - 17:48 | Filtr
(Kozoroh) Bosch » Kiyoko
Hm a tam kde se věci naší vůli vymykají, tam boží podstata neúraduje?
Tudiž dle tebe říkat.."buď vule má?" :3:
04.02.2018 - 16:13 | Filtr
(Býk) Najdise.cz » Bosch
Systémová zpráva: Příspěvek je od uživatele Kiyoko, který(á) již smazal(a) registraci na tomto webu:
=====
Tam, kde začíná selhávat racio, resp.nemám alternativy řešení, které by zmírnily stav utrpení, pak racio poodstoupí a ke slovu se dostanou emoce.

Buď se člověk zhroutí a skončí na psychiatrii, protože to organismus jako zátěž prostě neunese, a bude zamedikován. Nebo zvolí osobní alternativu a rozhodne se pro jakoukoliv drogu - alkoholovou, nealkoholovou, případně bude chtít situaci vyřešit - ze svého pohledu - do budoucna a spáchá sebevraždu.

V případě, že je povýšena spiritualita - bude hledat zástupně, kdo, nebo co by mohlo pomoct. Pak je na řadě i ona vůle Tvá, nebo jiný náboženský směr, kam se člověk obrátí v zoufalé bezmoci o eliminaci stavu utrpení - ať už je to utrpení přímé, např z důvodu vlastní nemoci, nebo kdy se stane obětí nějakého deviantního chování apod., nebo zástupné, kdy mu onemocní někdo z blízkých, někdo koho miluje a má strach, že o něj přijde. Pak nastupuje i kostel - a to i u jinak skálopevných ateistů. protože naděje, i kdyby to byla jen malá jiskřička, stále je.

A my jsme spirituální bytosti, ať je naším bohem cokoli - kdokoli.
05.02.2018 - 22:09 | Filtr
(Kozoroh) Bosch » Kiyoko
toť otázka zda emoce vychází ze selhání racia
jak již jsem jinde zmínil emoce mohou být započítávány mezi racionální funkce
možná že racio je důsledek uspořádání emocí do hrubších strukturálních forem jako myšlenka a posléze slovo..tedy objektivizovaná emoce

spiritualita nemusí nastupovat jen jako záchranný faktor před zoufalstvím a bezmocí a to i tam kde se věci vymykají naší vůli
ale pokud myslíš na téma diskuse ano utrpení bývá nejčastěji spouštěčem hlubších introspekcí které nezřídka vedou i ke spiritualitě

že jsme spirituální bytosti bych jako pravidlo asi nebral ale asi jimi být můžeme pokud už se tak stane..
co vlastně znamená spiritualita?
Příspěvky: 1-25 26-50 51-75 76-100 101-102
« předchozí  další » »|
Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2019
Lunární kalendář
Luna ve Lev Lvu
ukázat kalendář »