Co znamená přesunout se více k vlastnostem býka?


13.09.2023 - 11:47
(Váhy) darkmarek
Co znamená přesunout se více k vlastnostem býka?
Toto mám v horoskopu----------------Severní uzel v Býku - Jižní uzel ve Štíru Vlastník horoskopu si odvážně zvolil těžký osud. Nádoba duše, symbolizovaná jižním sestupným uzlem ve Štíru v dřívějším životě nabrala do sebe mnoho nečistého, že se tento člověk cítí až ochromen. Nyní je rozhodnut svou duši očistit od nánosu minulosti. Avšak v minulosti získané špatné zvyky přetrvávají a poznamenávají tuto osobu, především v první polovině života. Ona si je vědoma, že v ní jsou jisté lidské nedokonalosti. V tomto životě má nechuť k věcem, které v minulosti zneužívala, a kterými sama byla ničena: finanční nečistota, sexuální perverze, nízký okultismus, čarování. Mnozí se snaží od tohoto všeho osvobodit, ale nemají k tomu sílu. Jsou zmítáni mezi touhou po řádném životě a břemenem minulých zvyků. Duše, které již prošly ohněm utrpení, se snaží o konstruktivní působení v životě. Není náhodou, že Cousteau (jižní sestupný lunární uzel na 27´ Štíra) bojoval proti znečišťování oceánů. Štír vždy symbolizoval nečistotu, páchnoucí černou vodu a to ještě dříve, než nafta vytvořila z moře pro ryby a ptáky hrob. Tyto osoby mnohdy mají typické znaky Štíra, aniž by v tomto znamení měly nějakou planetu nebo bod, mimo jižního sestupného lunárního uzlu. Těmto lidem také činí potíže jejich silná sexualita, kterou je naplněn jejich citový život. Ti, kteří již jednou nohou stojí v Býku, snaží se vyhnout otřesům, které jimi otřásaly v minulých životech.Vulkány Štíra ještě hrozí, ale již nevybuchují, pouze dýmí. Tito lidé se zrodili s předsevzetím chránit život, nezabíjet, učit se střídmosti. Pokud jsou blízko Štíra, pak bývají utlačeni pocitem viny. A tento pocit v nich vyvolává různé reakce: mohou až ničit to, co mají rádi. Jejich život se uklidní, až když se rozvinou více směrem k vlastnostem Býka. Pak jednou dospějí k jasnému, pozitivnímu pojetí života... Co to všechno znamená přesunout se k vlastnostem býka? Děkuji.

Příspěvky v diskuzi

Řazení:
13.09.2023 - 21:43 | Filtr
(Kozoroh) Bosch
Uvědomit si a prožít pravý smysl a hodnotu materiálních věcí.
Zakomponovat tyto nově prožívané hodnoty do svého hodnotového žebříčku. Nejsou bezvýznamné což subjekt sice podvědomě vnímá, v praktické stránce života mu však tyto hodnoty stále unikají.
Býk je o té materialisaci. Dívat se na svět novýma očima a - nešlapat - nelámat.
15.09.2023 - 10:11 | Filtr
(Lev) Gryphon
Sestoupit z hlavy, a emocí, do hmoty.
Ušpinit si ruce od hlíny, od práce, od obyčejnosti.
Zjednodušit si život.
Uvědomit si, že k rozlišování bohatě postačí přístup "líbí se/nelíbí se".
Užívat si pobyt zde na zemi.
Dobře jíst a pít a cítit radost z toho, že ti chutná.
Dopřávat si. Chtít víc.
Nekomplikovat si život žádnými "kdyby".
Věřit v to, že Vesmír je dobrý a dává hojnost.
Mít své tempo a nenechat se z něj vyhodit.
Být důkladný, uzemněný.
Dělat to, co je trvalé a co dlouho vydrží.
Ve vztahu "já versus peníze", se vnímat nikoliv jako vlastník, ale spíš jako správce.
Ve vztahu k přírodě se vnímat jako zahradník, jako ten, který dává symbolicky i doslova sazenice a stará se, aby dobře zakořenily.
Nechat pomstu na vyšší moci, nezatěžovat se jakýmikoli pocity zrady, viny, msty.
Odpouštět, ale nezapomínat.
Toužit a dopřávat si.
Být transparentní a jednoduchý. Nejsou potřeba žádné tajnosti ani pikle.
Žít příkladem, nevysvětlovat.
Držet se toho, co se osvědčilo, ale být připraven i na to, že se věci mohou čas od času změnit.
29.09.2023 - 14:08 | Filtr
(Ryby) Astroložka Irena
Podle výkladu Štíra ve Vašem podání předpokládám, že Pluto (vládce Štíra) je v horoskopu zle aspektované - pak hlavním tématem nynějšího života má být především uvědomit si hodnotu sebe sama a pochopit, že hodnota člověka je dána tím, že je, nelze ji zničit, ovládat, a tedy ani ztratit, to je jen iluzí ega.
Znamení Býka se týká především uvědomění si své ceny, své hodnoty a také životních hodnot a priorit, a zaměřit svou pozornost na to, co je prioritní a důležité - konkrétněji upřesní Venuše v horoskopu.
Znamení Býka radí učit se od přírody, zvolnit, na nic netlačit, nesnažit se svůj život ovládat, řídit a mít pod kontrolou, ani životy druhých tak, jak je typické pro znamení Štíra, ale více si všeho užívat, vychutnávat i díky tomu, že člověk dovolí věcem uzrát svým vlastním tempem, učit se od přírody - zasadit semínka svými činy a pak o ně trpělivě pečovat, přistupovat k životu s vědomím, že správně se bude vyvíjet jen to, co člověk ve svém životě vnímá a považuje za cenné, hodnotné, a tedy důležité, a co je tedy podporované s láskou, protože i když dosáhne svého použitím nástrojů zla, tak stejně to nakonec pro něj nebude mít žádnou pravou hodnotu, jaká by za to stála, a vše zlé se navrátí.


Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2023
Lunární kalendář
Luna v BýkBýku
ukázat kalendář »