Bod šťastia a bod neosobného vedomia


10.06.2021 - 08:15
(Rak) Saly
Bod šťastia a bod neosobného vedomia
Ako rozumiete bodu neosobného vedomia a jeho uplatnenia v živote?

Ak máme napríklad bod šťastia v znamení Barana a bod neosobného vedomia v znamení Váh a partner, rodič, dieťa či kamarátka to má naopak, teda bod šťastia vo Váhach a bod neosobného šťastia v Baranovi, je to pre dosiahnutie cieľa skrz bod šťastia výhodou alebo skôr nevýhodou??? Môže nás človek s opačne postaveným bodom šťastia brzdiť v ceste ku šťastiu a je preto lepšie odosobniť sa od toho človeka a osobnejšie vzťahy hľadať u človeka, ktorý má bod šťastia, prípadne iné planéty v rovnakom znamení ako náš bod šťastia, alebo ako tomu treba rozumieť??? :63:

Našla som na nete niečo k tomu, ale nemám v tomto jasno ani po prečítaní týchto riadkov:

"Bod štěstí má vždy Božskou kvalitu, která přesahuje jedincovo osobní úsilí, přesvědčení a pocit štěstí. Proto je důležité, aby člověk při hledání toho, co je pro něj nejlepší, nenarušoval to, co je v konečném důsledku nejlepší pro evoluci společnosti, jíž je součástí. Z tohoto důvodu je třeba se všemi faktory, které jsou v rozporu s rozkvětem jedincova bodu štěstí, zacházet tím nejpozitivnějším možným způsobem. Odpověď na všechny tyto problémy spočívá ve schopnosti člověka zaujmout ke všem těmto faktorům, okolnostem a událostem spojených s domem a znamením protilehlým vůči jeho bodu štěstí zcela neosobní postoj. Tyto faktory mohou člověka ve své univerzálnosti snadno svést z jeho vlastní cesty, která jediná mu může přinést největší radost. Člověk se musí naučit tyto faktory přijímat a vyrovnávat se s nimi tak, aby to přispívalo k evoluci světa. Aby spolupracoval nejenom s Božským Dobrem, ale současně aby zůstal imunní vůči všem faktorům, které jsou dle jeho názoru v rozporu s jeho osobním pocitem radosti. Člověk se v domě a znamení, jež jsou protilehlé k bodu štěstí, setkává se svým neosobním Já. Proto vzniká sklon reformovat postoje a modely chování druhých. Člověk začíná chápat tu část sebe samého, která není osobní, ale která odráží roli, již jedinec hraje v Mistrově plánu. Projevuje-li člověk v této oblasti lásku, porozumění a moudrost, které dává Bůh, naplňuje svůj závazek vůči němu. Čím lépe je toho schopen, tím více mu bude umožněno zakoušet bod štěstí. S tímto postojem odstraní všechny negativní síly osobního Já, protože pozná a vyjádří své neosobní Já, které je určeno Bohu. Osobní pocit radosti, jak jej nalézáme v bodu štěstí, a neosobní pocit radosti, který nalézáme při vyjadřování univerzálnějšího aspektu svého Já v protilehlém znamení, mohou být navzájem v harmonii, nikoli v neustálém konfliktu. Přesný stupeň a znamení protilehlé vůči bodu štěstí, skrze nějž zakouší každý z nás určitou část univerzální reality, nazývám bodem neosobního vědomí(dále NV) – symbolizovaným (viz. značka na str. 30), jak uvádím v horoskopech v sedmé kapitole. Naplňuje-li člověk svůj bod neosobního vědomí, začíná masivně narůstat podpora a pomoc, které se mu z této oblasti horoskopu dostává. Nejenže člověk začíná odstraňovat překážky, které by mu jinak stály v cestě při prožívání velkých výhod, jež bod štěstí skýtá, ale ve skutečnosti mu tato podpora a pomoc nabízejí i správné vnímání perspektivy, díky níž může pociťovat velkou osobní radost. Zároveň mu tato podpora a pomoc umožňují poznat, že je integrální součástí kosmického celku. Zda člověk považuje za Boha nějaké vzdálené, neurčité božstvo, nebo celkový úhrn vnímatelné kosmické reality, hraje v této souvislosti jen malou roli. O co skutečně jde, je skutečnost, že jedincovo osobní vnímání Štěstěny a radosti je nemožné bez pocitu, že spolupracuje s nějakou vyšší silou. Ať už je tato vyšší síla cosi nekonečného, v co člověk věří, zdroj dokonale vyváženého vesmíru nebo jednoduše naladění na přírodní síly vymykající se osobní kontrole, není pochyb, že v poznání a spolupráci s touto silou spočívá veškerý potenciál nutný k zakoušení velkého štěstí a k porozumění skutečnosti, že život člověka je plynoucí součástí řeky všeho života."

http://b2b.inform-za.sk/obsahy/…

Příspěvky v diskuzi

Řazení:
13.06.2021 - 10:28 | Filtr
(Blíženci) eau
Hmm....myslím že nevýhodou by to mohlo být pokud bude člověk neustále chtít druhé lidi kolem sebe přetvářet podle svých představ a pokud bude hledat štěstí vně nebo druhých...a to se netýká horoskopu, ale z horoskopu se dá poznat jestli k tomu třeba člověk bude mít sklony...
Každý horoskop ať už osobní nebo partnerský má potenciál/určitá témata která mohou a nemusí být naplněna...záleží na našem vědomí...


Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2021
Lunární kalendář
Luna ve Štír Štíru
ukázat kalendář »