Karmická astrológia v partnerských vzťahoch (synastria)


10.09.2020 - 17:50
(Kozoroh) Manhattan
Karmická astrológia v partnerských vzťahoch (synastria)
Aspekty planét na Saturn (Slnko, Měsíc, Venuše,Mars),aspekty planét na lunární uzly a Lilith

Děkuji za každej doplňující komentář k téme :17:

Příspěvky: Všechny | Manhattan

Řazení:
12.09.2020 - 12:14 | Filtr
(Blíženci) eau
Můžu se zeptat na zdroj tady těch interpretací?
Děkuji :74:
11.09.2020 - 19:54 | Filtr
(Panna) mg » Manhattan
Ďakujem za vysvetlenie, takže tam ide o reformy. Mala som trochu obavy, či to nebude transformácia život. smerovania.
11.09.2020 - 17:22 | Filtr
(Kozoroh) Manhattan » mg
Aspekty Pluta a Lunárních uzlů v synastrii:

Pluto spojuje vzestupný uzel:
S tímto aspektem se vytvářejí vztahy mezi jednotlivci na základě společného zájmu stran reformních aktivit v otázkách sociálního světonázoru. „Plutonská“ osobnost považuje osobnost „uzlu“ za povrchní a krátkozrakou ve věcech reforem, přičemž jí pomáhá důkladněji prozkoumat podstatu věci a spoléhat se na historické zkušenosti. S pozitivním vztahem může být spolupráce velmi efektivní a užitečná, pokud jde o společné obchodní projekty.

Pluto spojuje jižní uzel:
S tímto aspektem se vytvářejí vztahy mezi partnery založené na kritickém a individuálním pohledu ve vztahu k převládajícím a populárním světovým názorům. Společná životní aktivita je v tomto ohledu velmi slibná, protože osobnost „Uzlu“ má omezující účinek na „Plutonian“, což ze své strany pomáhá partnerovi efektivněji spoléhat na svůj vlastní názor a zkušenosti v jakékoli životní situaci.

Pluto sextil vzestupní uzel:
S tímto aspektem se vytvářejí vztahy mezi partnery založené na touze po hlubokém porozumění a povědomí o hlavních a populárních světonázorech, což má velmi pozitivní vliv na jejich společnou životní aktivitu v různých sférách života.

Pluto sextil jižní uzel:
S tímto aspektem je vztah mezi partnery charakterizován jako Pluto-vzestupný uzel, s tím rozdílem, že jednotlivci jsou kritičtější ke všem populárním sociálním světonázorům. (S tímto aspektem se vytvářejí vztahy mezi partnery založené na touze po hlubokém porozumění a povědomí o hlavních a populárních světonázorech, což má velmi pozitivní vliv na jejich společnou životně důležitou činnost v různých sférách života).

Pluto čtverec měsíční uzly :
Mezi lidmi se vytvářejí vztahy na základě neshod o převládajících populárních sociálních světonázorech. Osobnost „Plutonian“ považuje osobnost „Knot“ za důvěryhodnou ve vztahu k těmto světonázorům, zatímco druhá strana považuje „Plutonian“ za kritickou, asociální, egocentrickou povahu.

Pluto trigon vzestupní uzel:
S tímto aspektem se vytvářejí vztahy mezi partnery založené na touze po hlubokém porozumění a povědomí o hlavních a populárních světonázorech, což má velmi pozitivní vliv na jejich společnou životní aktivitu v různých sférách života.

Pluto trigon jižní uzel:
S tímto aspektem je vztah mezi partnery charakterizován jako Pluto-vzestupný uzel, s tím rozdílem, že jednotlivci jsou kritičtější ke všem populárním sociálním světonázorům. (S tímto aspektem se vytvářejí vztahy mezi partnery založené na touze po hlubokém porozumění a povědomí o hlavních a populárních světonázorech, což má velmi pozitivní vliv na jejich společnou životně důležitou činnost v různých sférách života).
11.09.2020 - 16:10 | Filtr
(Panna) mg
Chcela by som sa opýtať, či tam nemáte konjukcia Severný uzol a Pluto, mám to so svojím synom - má presne Pluto na mojom Severnom uzle.
11.09.2020 - 01:11 | Filtr
(Kozoroh) Manhattan » Manhattan
Aspekty Měsíce a Saturnu v synastrii:

Měsíc spojený se Saturnem:
S výjimkou obchodní a profesionální činnosti je nepravděpodobné, že by se v tomto ohledu mohly vytvořit dobré vztahy. „Saturnská“ individualita s depresivními stavy,schopný otrávit životy ostatních, negativně ovlivňuje „lunární“, který je sám o sobě vrtkavý, podléhá prudké změně nálady a je nezodpovědný, což samozřejmě neunikne pozornosti „saturnské“ osobnosti. „Měsíční“ osobnosti se zdá, že partner je velmi často necitlivý, i když na uznání obou může omezit vzájemné negativní emoční tendence a depresivní sklony. Ale s touto kombinací nelze zabránit určité emoční pohodě a odcizení ve vztahu těchto lidí. Stručně řečeno, takové vztahy častěji vznikají na základě jakýchkoli obchodních zájmů, spíše než na základě vznešených záležitostí. Nadšení pro kariéru „saturnské“ osobnosti se občas dostává do konfliktu s čistě každodenními problémy, o které má „lunární“ velký zájem. A pokud řekněme

Pozitivní stránce tohoto aspektu je třeba připisovat vzájemný akutní pocit vzájemné odpovědnosti, na jehož základě mohou mezi těmito lidmi dobře vzniknout obchodní nebo profesní vztahy.

Zda se tento aspekt projeví příznivě nebo negativně, bolestivě, záleží na dalších aspektech mezi kartami. Saturn se snaží ukáznit Měsíc. Tento faktor může být v mnoha případech stabilizující, ale v některých jiných Saturn Měsíc potlačí a omezí. Dokáže negativně ovlivnit její náladu a pocity, odsuzuje a kritizuje Měsíc. Může existovat tendence k lhostejnosti, suchu, lhostejnosti nebo náročnosti. Tam, kde mezi lidmi existuje shoda na cílech, může aspekt pomoci při praktickém uplatňování schopností, protože Saturn je schopen pomoci Měsíci plánovat a stavět a Měsíc se tomu může přizpůsobit. Saturn by měl opustit sobecké chování vůči Měsíci, aby mohl počítat s jejím pochopením a soucitem. Pokud je měsíc náchylný k pesimismu, Saturn se ji bude snažit rozveselit. Saturn obecně přináší na Měsíc břemeno péče, úzkosti, povinností, odpovědnosti a úzkosti. V případech, kdy se uvažuje o manželství, může Saturn poskytnout Měsíci pocit bezpečí, pokud Saturn není pochybný a nejistý. Saturn chrání Měsíc. Tento aspekt je zpravidla silným poutem mezi lidmi v přátelství, podnikání a manželství. Někdy se vyskytuje v horoskopech lidí s velkým věkovým rozdílem. je silné pouto mezi lidmi v přátelství, podnikání a manželství. Někdy se vyskytuje v horoskopech lidí s velkým věkovým rozdílem. je silné pouto mezi lidmi v přátelství, podnikání a manželství. Někdy se vyskytuje v horoskopech lidí s velkým věkovým rozdílem.

Měsíc muže ve spojení se Saturnem ženy

Tento aspekt svazuje vztah, posiluje jejich záměry a spojuje dva lidi kvůli karmickým zkušenostem. Muž cítí důvody, zatímco žena by měla být zodpovědná za výsledky. Vzhledem k tomu, že si žena je vědoma výsledku věcí, má tendenci omezovat svého partnera a vštípit mu tradiční a odpovědný životní styl. Díky tomu se může cítit jako v kleci, ale je pro něj těžké zničit jeho majetnické připoutání k ženě. Na podvědomé úrovni přebírá muž roli své matky, zatímco žena hraje na životní styl svého otce. Výsledkem je, že vztahy se hluboce zakořenily ve zvycích, hodnotách, vzpomínkách a nevyřešených karmických cílech.

Měsíc ženy spojuje Saturn muže

Zde každý z partnerů hraje rodičovskou roli. Ona hraje roli matky a on hraje roli otce a oba se snaží napodobit svou rodinu. Partnerství je prodchnuto majetnickým přístupem a smyslem pro zdrženlivou moudrost a diskrétnost. Muž se snaží zachytit jeho sebeúctu. Žena potřebuje rozvoj, protože její emoce jsou dětské. Jedná se o karmický vztah, který často představuje pozůstatek manželství v předchozí inkarnaci. V mnoha případech jsou spojeny s náboženskými nebo duchovními lekcemi, které by se žena měla naučit od muže.


Měsíční sextil nebo trigon na Saturn:
Tato komparativní kombinace je velmi účinná při vytváření obchodních a profesních vztahů mezi lidmi, které se vyznačují vysokým smyslem pro vzájemnou odpovědnost vůči sobě navzájem. „Saturnská“ osobnost se projevuje jako konstruktivní, disciplinovaná, usilující o odpovědnou organizaci společné věci, která přirozeně velmi aktivně stimuluje „lunární“ osobnost k projevování podobných akcí. „Měsíční“ osobnost pomáhá „saturnům“ dosáhnout největších výšek ve vývoji emocionálně-smyslové stránky vztahů. „Saturnská“ osobnost může ve svém svazku dobře převzít patronátní funkce, pokud to jeho věk nebo stav dovolí.

Tento srovnávací aspekt je velmi účinný v těch oblastech života, kde se od partnerů vyžaduje šetrnost a hospodárnost, vynalézavost, praktičnost, disciplína a odpovědnost. Aspekt nepřispívá k utváření romantických vztahů a vzájemné fyzické přitažlivosti, nicméně prakticky zaručuje vzájemný respekt k stranám a loajalitu s přátelsko-romantickým zbarvením vztahu.
Saturn stabilizuje Měsíc a Měsíc posiluje myšlenky na Saturn. Emoce Měsíce jsou stabilizovány Saturnem. Saturn bude záviset na měsíci a bude mu oddán. Může Měsícu radit a vést, protože mezi lidmi obvykle panuje vzájemný respekt. Tyto aspekty podporují přátelské kontakty mezi jednotlivci s velkými věkovými rozdíly. To lze považovat za dobrý aspekt v horoskopech rodičů a dětí. Saturn podporuje na Měsíci umírněnost a zdrženlivost. Tyto aspekty jsou dobré pro jakoukoli alianci, kde existuje závislost nebo podřízení se autoritě, například mezi studentem a učitelem, zaměstnancem a zaměstnavatelem. Jsou také výhodné pro jakýkoli druh obchodní aliance. V manželství tyto aspekty přispívají k rodinnému míru, pořádku v domácnosti a harmonii ve vztahu k nakládání s penězi.

Měsíční čtverec ,opozice Saturn:
S touto komparativní kombinací vznikají mezi lidmi složité emocionálně omezené vztahy, když dojde k emočnímu přetížení a finančnímu plýtvání jedné ze stran. Současně jsou docela možné různé druhy emocionálních a psychologických poruch. Vztahy jsou velmi často postaveny na nějakém druhu povinností nebo finanční závislosti stran, a v žádném případě na vysokých citech a aspiracích. To klade velkou zátěž na emocionální a smyslové zotročení jednoho nebo obou jedinců. Kromě toho si partneři v této unii velmi pravděpodobně navzájem připomínají a posilují obavy z neúspěchů minulých životů. V obchodních vztazích partneři zásadně omezují veškeré pokusy o tvůrčí iniciativu opačné strany. Kariérní a osobní ambice „saturnské“ individuality jsou neustále v rozporu s každodenními tendencemi „lunární“, na kterou prostě nemá čas. Jednoduše řečeno, jednotlivci na sebe jednají depresivně a nedávají možnost emocionálního uvolnění. To je částečně důsledkem nadměrné závažnosti „saturnské“ povahy a nadměrné závislosti „lunární“. Lidé, zejména ve vztahu „rodiče-děti“ a manžel-manželka “, se lidé často stáhnou do svého nitra, hledají viníka na straně a nejčastěji samozřejmě v osobě partnera.

Tento aspekt je podobný opozici, ale je náchylnější k vytvoření konfliktní situace. Saturn loupe sebedůvěru, omezuje, maří plány, zklamává nebo zasahuje do úsilí a pokroku Měsíce a zanedbává její city. Povinnosti a odpovědnosti Saturnu potlačují Měsíc nebo zbavují sebevědomí, zbavují odvahy. Dokud tento aspekt nevyváží velké množství pozitivních aspektů, nebudou si lidé navzájem prospívat. Saturn bude mít z tohoto vztahu největší užitek. Tento aspekt je pro manželství nepříznivý, zvláště pokud mužův Saturn aspektuje ženský Měsíc. Pokud se ženský Saturn dívá na mužský měsíc, bude náchylná k podráždění a hádavosti, nadměrné kritice a nadsázce maličkostí, což může způsobit nedorozumění a nesouhlas. Někdy zdroj problémů mezi lidmi
Zde může muž hrát podobnou roli jako jeho matka, když se pokoušela získat uznání od svého otce. Partnerka se cítí stresována svým rodičovským vlivem. Může podvědomě hrát podobnou roli jako její otec, když se marně pokoušel vtisknout matce určitou sociální důstojnost. Tyto vztahy obsahují vložené pocity strachu, závislosti a pokračování karmického napětí z minulých generací.

Měsíc ženy opozice se Saturnem muže

Zde hraje každý jednotlivec rodičovskou roli. V těchto vztazích se dostávají do konfliktu rodinné hodnoty, které jsou pokračováním každé rodiny. Z karmických důvodů se muž snaží omezit svou partnerku nějakým tradičním způsobem. Žena se cítí blokována, protože muž není citlivý na její emoční reakce. Čím více omezuje své city, tím více má muž pocit, že jeho vliv na ni je efektivní. Má-li tento vztah pokračovat, je nutné otevřené přehodnocení osobních hodnot.

Měsíc trigon Saturn:
Tato komparativní kombinace je velmi příznivá pro vytváření vážných vztahů v oblasti podnikání nebo činnosti domácnosti. Tento aspekt ve skutečnosti není jakýmsi garantem vzniku romantických a sexuálně-fyzických vztahů mezi jednotlivci, nicméně přispívá k trvání vztahů založených na každodenní praktičnosti. Partneři si navzájem důvěřují a spoléhají se na ně jako na záruky stability a spolehlivosti. Pokud je „saturnská“ osobnost starší než „lunární“ osoba, může v jejich svazku dobře převzít rodičovskou a ochrannou odpovědnost a zajistit tak finanční a obchodní bezpečnost.

„Měsíční“ osobnost se velmi úspěšně vyrovnává s povinnostmi garanta blaha jejich společného domova. „Saturnian“ - disciplíny, upravuje a stabilizuje emočně-smyslové výkyvy nálad „lunární“ osobnosti. Je obtížné najít příznivější komparativní aspekt v oblasti finanční a obchodní činnosti.

Měsíc muže v trigonu na Saturn ženy

Tento aspekt přináší do vztahu pocit diskrétnosti a opatrnosti. Zdrženlivost a opatrnost spojují dva lidi dohromady způsobem, který je dokáže izolovat od zbytku světa, ale ani jeden se necítí závislý. Muž vítá projekci ženy jejího otce, protože zvyšuje jeho zralost. Žena je zase hrdá na to, že vyrostl, aby převzal důstojnou roli. Výsledkem je, že tento aspekt může vytvořit poměrně stabilní základ pro trvalé partnerství nebo manželství.

Měsíc ženy v trigonu na Saturn muže

Tento aspekt vytváří harmonickou rovnováhu mezi ženskými emocemi a mužskou potřebou růstu a postavení. Oba partneři se vůči sobě cítí jako patroni. Díky schopnosti ženy vzdát se muži kvůli jeho síle a moudrosti je tento vztah kompatibilní. Obnovuje roli své matky, když se snaží realizovat tradice minulosti; muž vnucuje tradice, díky nimž se cítí jako součást něčeho většího než ona sama.

Měsíc v opozici vůči Saturnu:
Tento komparativní aspekt je považován za obtížný pro jakýkoli vztah mezi těmito jednotlivci.Ve většině případů vztahy vznikají na čistě materialistickém základě, nikoli na vysokých citech. „Měsíční“ osobnost považuje „saturnian“ za neláskavý a nesympatický a ten zase věří, že „lunární“ osobnost je nerozhodná, slabá, nepraktická a nedisciplinovaná, a má dokonce tendenci tyto nedostatky ignorovat a ospravedlňovat. Proto není nic překvapivého na tom, že „lunární“ osobnost neustále „trpí“ despotismem a „výchovným“ moralizováním ze strany „saturnianů“, kteří zcela ignorují emocionální okraj citlivé povahy „lunární“ osobnosti. Neustálé konflikty na základě kolizí mezi profesními a kariérními ambicemi „saturnské“ osobnosti a každodenními aktivitami „lunární“ vůbec nepřispívají k posílení těchto vztahů. Nicméně s úplnou pozitivitou tohoto aspektu v této kombinaci vznikají vztahy založené na vysoké vzájemné odpovědnosti a určité loajalitě. Těžko však stojí za to považovat ji za příznivou. Partneři se kvůli odlišnému duchovnímu a intelektuálnímu světonázoru často považují za nenapravitelné pesimisty a nerozhodné povahy.

Tento aspekt má tendenci oslabovat sympatie mezi lidmi. Saturn disciplinuje Měsíc a ten může být nespokojený nebo urazený. Saturn může být vůči Měsíci nespravedlivý, kritický, nelaskavý, nepozorný nebo sobecký. Spíše se postaví proti Měsíci, než s ním souhlasí. Saturn negativně ovlivňuje Měsíc, projevuje úzkost nebo jiný negativní přístup, který může být pro Měsíc obtížný překonat. Saturn zanedbává náladu a pocity Měsíce, který se postupem času stává citlivějším ve svých reakcích na Saturn, dokud si sám nevytvoří určitou vnitřní obranu. Mezi členy rodiny nebo v manželství může Saturn nést Měsíc příliš zodpovědně, obviňovat ho z problémů nebo jej jinak omezovat. Saturn vyžaduje od Měsíce velkou pozornost a je těžké čekat na jeho vděčnost. To otestuje její trpělivost, a proto se v takovém spojení Měsíc naučí přesně trpělivosti a abstinenci. V manželství mohou nastat manželské problémy a finanční rozdíly nebo problémy, které ohrožují manželskou harmonii, pokud jde o vztahy s ostatními členy rodiny.

Měsíc muže v opozici vůči ženě Saturn

Tento aspekt vnáší do vztahu přísný tón. Zdá se, že oba jednotlivci pracují na konfliktech rodičů, které narušují jejich osobní smysl pro harmonii. To je způsobeno skutečností, že žena podvědomě absorbovala nějakou vinu svého otce a má tendenci promítat ji na svého partnera. Cítí se omezený z důvodů, které s ním nemají nic společného. To je místo, kde se odvíjejí karmické vzorce, protože pokud má vztah pokračovat, musí být překonány potíže ženy s porozuměním mužským emocím.

Měsíc ženy v opozici vůči Saturnu muže

Tento aspekt často spouští závislostní situaci, ve které žena bojuje za svou emocionální svobodu a muž tráví spoustu energie tím, že se ji snaží ovlivnit. Zmatek mezi mužskou postavou animy a skutečnou ženou, se kterou má co do činění, ztěžuje skutečnou komunikaci. Muž se snaží vnutit ženě svůj smysl pro moudrost, důstojnost a správnost a ona se cítí ohromená a depresivní. Vztah s takovým aspektem může pokračovat po neurčitou dobu, dokud každý z partnerů nedosáhne určité karmické zralosti.
10.09.2020 - 20:04 | Filtr
(Kozoroh) Manhattan » Manhattan
Aspekty Saturn a Lunární uzly v synastrii:

Saturn spojuje Vzestupný uzel:
Touto kombinací se vytvářejí vztahy mezi lidmi na základě společného zájmu o politické a profesionální činnosti spojené s moderními trendy. Osobnost „Uzlu“ pomáhá „Saturnianovi“ hlouběji si uvědomit a porozumět moderním trendům ovlivňujícím oblasti společného zájmu o život, a to z jeho strany pomáhá osobě „Uzlu“ prakticky organizovat svou činnost, což umožňuje dosáhnout co nejefektivnějšího využití sil a zdrojů.

Pokud je aspekt negativní, vznikají rozdíly v názorech mezi partnery. „Saturnská“ osobnost považuje druhého za malicherného a ten považuje „saturnskou“ osobnost za příliš konzervativní.

Saturn spojuje jižní uzel:
S tímto aspektem se vytvářejí vztahy mezi lidmi na základě touhy kritizovat obecně přijímané normy, pravidla a světonázory v obchodní, profesionální a sociální sféře života. Partneři považují tradici a konzervatismus za brzdu pokroku a sebezdokonalování.

Saturn sextil vzestupný uzel:
V tomto případě se mezi lidmi vytvářejí vztahy na základě studia současných, nejběžnějších a nejpopulárnějších světonázorů v oblasti vědy, politiky, ekonomiky a kultury. „Saturnská“ osobnost pomáhá osobnosti „Uzlu“ dosáhnout řešení slibných problémů a neustále srovnává proces jejich řešení s tendencemi měnit současné pohledy na svět v sociální struktuře, v níž se rozhoduje, a která ze své strany pomáhá „saturnské“ osobnosti dívat se ještě hlouběji na stávající pohledy na svět.

Saturn sextile jižní uzel:
S tímto aspektem je vztah mezi partnery charakterizován stejným způsobem jako (Saturn-Ascending Node), s tím rozdílem, že řeší své úkoly a společné problémy, kritičtěji hodnotí tendenci měnících se světonázorů.

Saturn štverec měsíční uzly:
Při této kombinaci jsou vztahy mezi jednotlivci charakterizovány konflikty, které vyplývají z neshod ohledně hodnocení stávajících a obecně přijímaných sociálních světonázorů. „Saturnská“ osobnost považuje druhého za povrchního a hloupého, slepě sleduje trendy doby a není ochotná „sledovat každého“, zatímco druhá z její strany považuje „saturnskou“ osobnost za staromódní, konzervativní a neschopná najít racionální semena v čerstvých myšlenkách. Pozitivně „saturnská“ osobnost pomáhá partnerovi vidět vzdálené vyhlídky v jakýchkoli novinkách a nápadech. Obecně nelze tento aspekt v žádném případě považovat za pozitivní, pokud jde o společnou konstruktivní činnost v různých oblastech, zejména v těch, které souvisejí se závažnými činnostmi, v oblastech života.

Saturn Trigon vzestupný uzel:
V tomto případě se mezi lidmi vytvářejí vztahy na základě studia současných, nejběžnějších a nejpopulárnějších světonázorů v oblasti vědy, politiky, ekonomiky a kultury. „Saturnská“ osobnost pomáhá osobnosti „Uzlu“ dosáhnout řešení slibných problémů a neustále srovnává proces jejich řešení s tendencemi měnit současné pohledy na svět v sociální struktuře, v níž se rozhoduje, a která ze své strany pomáhá „saturnské“ osobnosti dívat se ještě hlouběji na stávající pohledy na svět.

Saturn v trigonu s jižním uzlem:
S tímto aspektem je vztah mezi partnery charakterizován stejným způsobem jako uzel vzestupný na Saturn, s tím rozdílem, že řeší své úkoly a společné problémy, kritičtěji hodnotí tendenci měnících se světonázorů
10.09.2020 - 19:57 | Filtr
(Kozoroh) Manhattan » Korzárka
Nesmažu jsi skvělá děkuji za každej komentář pro lidičky :3: :74:
10.09.2020 - 19:21 | Filtr
(Kozoroh) Manhattan » Manhattan
Aspekty mezi Sluncem a Saturnem. Spojení, čtverec, opozice, trigon , sextil.

Konjunkce Slunce a Saturn v synastrii:
Pokud je spojení Slunce a Saturn v synastrii dostatečně přesná, bude aspekt velmi dobře pociťován. Saturn bude povolán učit Slunce vážně prostřednictvím nějakého omezení nebo požadavku.Pokud je konjunkce Slunce a Saturna v synastrii ve znamení slabém pro Slunce a dostatečně silném pro Saturn, pak muž Saturn potlačí muže Slunce a podrobí ho jeho vůli. Například konjunkce Slunce je Saturn ve Vahách. I když má taková konjunkce, člověk Slunce se také cítí být postarán mužem Saturnem. Silný Saturn může dát Slunci pocit bezpečí, sluneční muž bude potřebovat jeho podporu. Saturn se stává oporou Slunce, ale také vyžaduje mnoho požadavků. I když si Slunce může časem zvyknout na tuhost Saturnu, bude se mu dokonce líbit, že ho jeho partner nějak vede nebo ovládá. Když se spojí v synastrii, slabé Slunce vždy pocítí sílu Saturnu, někdy z ní vyzařuje chlad, ale také podporu (se silným Saturnem).

Pokud jsou jak Slunce, tak i Saturn během synastrické konjunkce slabé ve znamení, například u Raka, pak si lidé budou moci navzájem dávat málo. Saturnův muž bude ještě více díky svým nepřiměřeným požadavkům vhánět muže Slunce do své ulity. Pro muže Slunce v takovém páru bude velmi těžké otevřít se a důvěřovat svému partnerovi. Slabé Slunce se někdy může spolehnout na Saturn, ale Saturn pravděpodobně nedosáhne očekávání Slunce ohledně péče a podpory.

Pokud je konjunkce Slunce Saturn v synastrii, je Slunce silné a Saturn slabý, například konjunkce Slunce-Saturn u Berana nebo u Lva. V tomto případě nebude muž Slunce chtít poslouchat muže Saturn. Slabý Saturn však bude i nadále po svém partnerovi náročný, bude ho volat k odpovědnosti, údajně za dobro Slunce, ale ve skutečnosti to odčerpá jeho energii a využije sílu Slunce pro jeho spolehlivost a pro jeho vlastní účely (v závislosti na rodném domě Slunce a Saturn).

Pouze silná planeta může pomoci v synastrii a slabá se snaží přežít na úkor síly partnerských planet. Slabý Saturn, když spojí Slunce v synastrii, dá spíše chlad a imaginární strnulost, spoustu požadavků na vašeho partnera a ne skutečnou péči a podporu. Volání k odpovědnosti zakryje pesimismus slabého Saturna nebo pochybnosti o sobě samém.
Ale konjunkce slunečního Saturna v synastrii v jakémkoli znamení zvěrokruhu as dostatečně přesnou orbis (až 2–3 stupně) tento vztah po dlouhou dobu utužuje. Tento aspekt je výhodou pro manželskou a milostnou kompatibilitu, když hovoříme o době trvání vztahu v čase.
Ve spojení je lepší, když Saturn v synastrii patří muži a Slunce ženě.


Čtverec nebo opozice Slunce Saturn v synastrii:
Když bude Slunce v synastrii čtvercové nebo bude proti Saturn, bude Saturn na Slunce příliš náročný. To, co je popsáno v souvislosti se slunečním Saturnem, bude také relevantní v napjatých aspektech v synovské sluneční soustavě, pouze v přísnější formě. Už to není o podpoře a péči. S čtvercem Saturn a Slunce v synastrii bude donucování od Saturnu ve vztahu ke Slunci. S synastrickou opozicí se Saturn vzdálí od Slunce a je pravděpodobné, že dojde k oddělení.

Pro muže Slunce, s kvadrátem a opozicí Slunce Saturn v synastrii, to bude ve společnosti muže Saturn obtížné. Saturn ho bude neustále kritizovat. A tady už není tak důležité, v jakém znamení jsou planety. I když je Saturn silný, pak bude tlak na Slunce větší.

Napjaté aspekty Slunce Saturn v synastrii také upevňují vztahy a nutí lidi, aby vypracovali některé ze svých komplexů. Pro člověka ze Slunce je to samozřejmě v daném páru obtížnější. Lidé jsou spojeni životem, aby pracovali prostřednictvím karmy. Pravděpodobně muž Slunce „dlužil“ něco z minulých životů muži Saturna a on si přišel „vzít dluh“. To platí také pro konjunkci Slunce Saturn v synastrii, ale zde může Saturn dát Slunci něco dobrého (podpora, opatrovnictví, spolehlivost) a se synstrickým čtvercem nebo opozicí může Saturn toto všechno vnucovat Slunci silou nebo vštípit odpovědnost velmi horlivě a proti vůli Slunce. Saturn v napjatých aspektech potlačuje, „hasí světlo“ Slunce, omezuje jeho činnost.

Je obzvláště obtížné, když v synastrii s napjatými aspekty je Slunce Saturn, Saturn muž a Slunce patří ženě, takové aspekty komplikují kompatibilitu.

Čtverec nebo opozice Slunce Saturn v synastrii bude snáze snášet, pro osobu se Sluncem v synastrii, pokud má v natálním diagramu napjatý aspekt mezi Saturnem a Sluncem. Protože tato energie již v něm je a partner mu jednoduše pomáhá propracovat se ke svému vnitřnímu konfliktu.

Kompatibilita partnerů nijak zvlášť neutrpí kvůli napjatým aspektům Slunce a Saturnu, pokud existuje mnoho příznivých aspektů od Jupitera po osobní planety v synastrii, příznivé synastrické aspekty mezi Venuší, Měsícem a Sluncem.


Trigon a sextil Slunce Saturn :
Jsou příznivé aspekty. Saturn v mírné formě pomáhá Slunci, podporuje ho. S trigonem nebo sextilem je lepší, když je Saturn mužem v synastrii a Slunce je žena. Ačkoli v opačné verzi může žena Saturn nějakým způsobem jemně nasměrovat svého partnera správným směrem, dát mu sebevědomí. Muž se bude vedle takové ženy cítit dobře, bude mít o sebe péči a skutečnost, že se na svého partnera může vždy spolehnout.

V každé synastrii mají harmonické aspekty (trigon a sextil) pozitivní vliv na kompatibilitu.
10.09.2020 - 19:06 | Filtr
(Kozoroh) Manhattan » Manhattan
Aspekty Venuše a Saturnu v synastrii

Venuše spojená se Saturnem:
Díky této kombinaci jsou vztahy budovány na společném zájmu stran při realizaci obchodních a finančních projektů a nápadů, a proto jsou považovány za efektivní v obchodních aktivitách, které vyžadují vysokou disciplínu a přísné vedení. Samotný aspekt není zárukou vytvoření vztahu založeného na silné fyzické přitažlivosti stran, avšak pokud jsou Venuše a Saturn pozitivní v natálních horoskopech a ve srovnání obecně, pak může mezi lidmi dobře vzniknout dlouhodobé přátelství a vzájemná úcta. Obecně aspekt znamená sílu a trvání vztahu, bez ohledu na jejich povahu.

S negativitou planet a srovnáváním obecně se tyto prosperující vztahy zhoršují kvůli problémům, které se z ničeho nic začnou objevovat. „Saturnská“ osobnost se může stát chladnou a necitlivou, lakomou a merkantilní ve vztahu k „Venušanské“ osobnosti, která bude svou komunikaci s „saturnskou“ osobností vnímat také z merkantilního hlediska. Je jasné, že obezřetnost a podvod ve vztazích vás nenechají dlouho čekat. „Saturnská“ osobnost, bude-li vhodný věk a postavení, ukáže své diktátorské návyky ve vztahu k „Venušance“, omezuje ji a „vychovává“ k vyčerpání. To přirozeně povede k utajení a izolaci „venušanské“ povahy na rozdíl od diktatury.

S pozitivním aspektem a obecně vztahem přispívá „venuská“ osobnost všemi možnými způsoby k rozjasnění talentu „saturnské“ osobnosti, která se bude snažit stabilizovat emocionální výbuchy „venuské“ osobnosti.

Saturn stabilizuje emoce Venuše, ale může být sobecký a žárlivý. Venuše je schopna vyvolat oddanost Saturnovi prostřednictvím soucitu a lásky. Tento aspekt podporuje loajalitu, toleranci, ale Saturn by mu neměl umožnit, aby příliš trval na své pozornosti. V lásce a manželství může saturnský muž ochladit horlivost Venuše, pokud jiné aspekty nenaznačují vřelost a velkou vzájemnou úctu. Saturn uzavírá manželské pouto. Saturn cítí za Venuši velkou odpovědnost, někdy projevuje nadměrné obavy o její blaho. Bude kritický. Pokud je kritika Venuše neustálá, bude ji to bolet a otravovat. Pokud se Saturn zdrží kritiky, bude uvnitř trpět. To je příznivý aspekt pro dosažení finančního blahobytu, pokud Venuše zohlední kritiku Saturnu a budou spolupracovat. Saturn s uspokojením přijímá lásku, kterou Venuše nabízí, a může být na ni příliš vytrvalý a náročný. Venuše muže někdy může Saturn potlačit a omezit. Tento aspekt zvyšuje toleranci a závislost v lásce a manželství, a pokud jsou příznivé jiné aspekty, může hrát pozitivní roli. Toto je aspekt, který přispívá k trvání vztahu.

Venuše muže spojuje Saturn ženy:

Zde najdeme harmonickou obměnu rolí, protože muž, který se podvědomě identifikuje se svou animou, se snaží uspokojit podvědomá očekávání otcovského obrazu svého partnera. Žena je zase ztotožněna s ochranou a záštitou svého otce. Tím, že si hraje se svým otcovským obrazem, může svému partnerovi přidat sebevědomí, moudrost a sílu. Pomalý, ale jistý růst nastává, protože skutečný zájem se stává dominantní notou tohoto vztahu.


Venuše ženy spojuje Saturn muže:

V tomto karmickém aspektu muž přebírá roli svého otce a poskytuje pevný základ pro ženu, která podvědomě vidí jako dceru nebo sestru. Přestože mu žena občas připadá panovačná a panovačná, může mu přesto poskytnout něžnou náklonnost a obdiv, které si jeho úsilí zaslouží. Díky vzájemnému respektu a upřímnému zájmu může tento aspekt vytvořit trvalé pouto lásky.Venuše sextil ,Trigon Saturn:
V této verzi se mezi lidmi vytvářejí velmi příznivé vztahy pro podnikání a profesionální činnosti, zejména v oblastech života, kde jsou od nich požadovány organizační a diplomatické schopnosti. „Saturnská“ osobnost pomáhá „Venušance“ organizovat a prakticky realizovat možnosti sebevyjádření uměleckých a společensky přijatelných talentů a ona ze své strany poskytuje diplomatickou a reprezentativní stránku aktivity pro efektivnější realizaci profesionálních a obchodních schopností „saturnské“ osobnosti. V romantických a manželských vztazích mezi partnery se vztahy utvářejí na základě vzájemné odpovědnosti stran, loajality, vzájemného respektu a pevných základů.

Tento komparativní aspekt sám o sobě nezaručuje romantickou zamilovanost stran navzájem, avšak pokud tomu napomáhají jiné srovnávací faktory, může se stát zárukou stability vztahu.Tyto aspekty jsou podobné konjunkci, ale bez nebezpečí projevení výše uvedených negativních vlastností nebo bez Saturnovy tendence požadovat a absorbovat energii Venuše.


Venuše v opozici nebo čtverec k Saturnu:
S touto komparativní kombinací se vytvářejí vztahy mezi lidmi charakterizovanými nepřátelskými , chladnými tóny, což vede k mnoha obtížím vzájemného porozumění. Ve většině případů se jednotlivci poprvé setkávají zcela nečekaně prostřednictvím známých, v podmínkách společné činnosti, vzdělávání atd. Tato kombinace se nepovažuje za slibnou v rodinných a romantických vztazích, protože se netvoří na základě jasných, vznešených pocitů, ale hlavně z materialistických úvah.

„Venušanská“ osobnost považuje „saturnianskou“ za hrubou, zatěžující, chladnou, negativní a nesympatickou, což osobnost „Venuše“ považuje za línou, povrchní, zneužívající toleranci a postrádající sebekázeň a seriózni.Získá mnoho smutných zkušeností testováním těmito aspekty. Saturn bude skutečně náročný, omezující, sobecký, kritický, rozčílený, kritický, kritický a žárlivý a může mít dokonce nechuť k Venuši. Venuše by jen velmi těžko věnovala svoji lásku Saturnovi, nebo, pokud by se to skutečně stalo, pak by to bylo jen zdání způsobené strachem nebo úzkostí. To je nepříznivý aspekt, pokud ho najdeme v grafech rodičů a dětí, zvláště pokud Saturn patří rodičům. V jakýchkoli blízkých spojenectvích Saturn přináší Venuši smutek a úzkost a ta bude zpravidla hledat každou příležitost, jak se skrýt, vyklouznout, dostat se z vlivu Saturnu. V grafech lásky a manželství se Venušan obvykle stává nešťastným a pociťuje dominanci Saturnu nebo zhroucení svých nadějí. Je pravděpodobné, že nastane mnoho ekonomických problémů. Saturn má tendenci považovat Venuši za velmi zodpovědnou a často obviňuje Venuši z problémů, kterým společně čelili. Určité vlastnosti a návyky Saturnu mohou způsobit znechucení nebo podráždění Venuše, pokud je Venuše náročná, náročná nebo rafinovaná.

Venuše muže na Saturn ženy:

Karmická interakce zkušeností může způsobit růst u obou partnerů. Muž, který podvědomě hraje ženskou roli, vidí v partnerovi otcovy mocenské pozice. Jelikož žena potlačuje jeho estetickou citlivost, symbolicky znovu prožívá pocit lásky, který věnoval svému otci - pocit, který je patrně vnímán pouze s chladem. Zároveň se žena může vidět, že přijímá otcovskou roli, aby pomohla mužově vědomí dosáhnout dospělosti. Žena chce, aby převzal více odpovědnosti a nesoustředil své city jen na hledání krásy a estetiky, což by vedlo k jejímu podvědomému zklamání. Pravděpodobně by raději hrála ve vztahu ženskou roli, kdyby byl nad ní nadřazen jen muž. ... Ve výsledku mají oba partneři obtížné karmické lekce. Podráždění,

Venuše ženy na Saturn muže:

Zde si žena prochází podvědomými problémy, které dosud se svým otcem nevyřešila. Může převzít roli dcery a v důsledku toho se pokusit symbolicky dosáhnout očekávání svého otce prostřednictvím vztahu s partnerem. Muž místo toho, aby s ní komunikoval na rovnocenném základě, má sklon podceňovat její vlastnosti, které chce formovat a měnit tak, aby odpovídala jeho saturnským standardům. Karma naznačená tímto aspektem zahrnuje výuku každého partnera, jak vidět toho druhého jako jednotlivce, bez ohledu na role, které oba hrají, a také vzájemnou pomoc při řešení problémů z minulosti. Silné pocity náklonnosti vytvářejí pseudorodinné vztahy. Tento aspekt je velmi obtížný, ale často nezbytný pro lidi, kteří tuto zkušenost vyžadují jako součást své evoluční cesty.Venuše trigon Saturn:
Díky této možnosti lze ve vztahu vysledovat silný pocit přátelství a vzájemného soucitu, stejně jako důvěru a loajalitu. A i když tato kombinace sama o sobě nevytváří silnou fyzickou přitažlivost, je do jisté míry jakýmsi garantem stability a síly vztahů, pokud se jejich romantické zabarvení utváří vlivem dalších doprovodných faktorů ve srovnání. Tato kombinace je považována za efektivní v rodinných vztazích (pokud je rodičem „saturnská“ osobnost). Nezbytná disciplína a morální stabilita jednotlivců je dovedně kombinována s jejich vzájemnou láskou a úctou. „Saturnská“ osobnost pomáhá „Venušance“ cítit se sebejistě v emocionálních a hmotných vztazích a ona ve vztahu k „Saturnianům“ ukazuje veškerou její lásku, teplo citů a emocí, krásu sebevyjádření, nakazit se nimi. Tato kombinace je považována za velmi efektivní pro vytváření finančních, obchodních a profesionálních vztahů, zejména pokud jsou spojeny s kulturou, uměním a vším krásným. Vzhledem k tomu, že Venuše i Saturn jsou spojeny se znamením Váh, pocit vzájemného respektu a spravedlnosti zaujímá v jejich vztahu jednu z vedoucích pozic.

Venuše muže v trigonu k ženě Saturn:

Muž se učí o své vlastní síle prostřednictvím ochranné a podpůrné polohy ženy. Patronuje a podporuje ho, hraje roli, v níž její otec čerpal z dětství. Muž ji může vidět jako svého vlastního otce, a tak si pamatuje, jak byl povzbuzován k tomu, aby převedl kreativní nápady do praktické podoby. Díky péči o pacienta a trvalé lásce může tento aspekt přinést druh manželství, kde každý partner vyrůstá ze svých dětských vzorů, aby si uvědomil naplnění a osobní rozvoj.

Venuše ženy v trigoně k Saturnu muže:

Žena obdivuje sílu a ochranné vlastnosti svého partnera. On je její pevnost, její obrana a doktrína, která posiluje její charakter. Jako otcovská postava své symbolické dcery muž učí ženu, jak směrovat svou tvůrčí energii a soustředit své milostné instinkty tak, aby měly nakonec větší význam a smysl. Tento harmonický aspekt může vyústit ve stabilitu a trvalou lásku.Venuše v opozici vůči Saturnu:
S touto komparativní kombinací se vytvářejí vztahy charakterizované chladnou emocionální nekonzistencí podstat partnerů. Jednotlivci se dobrovolně nesnaží navazovat vztahy, ale mohou je k tomu přinutit okolnosti. V tomto ohledu jsou vztahy nejčastěji postaveny na některých skrytých motivech, například na hmotném zisku nebo společenském postavení, ale ne na upřímném přátelství a sympatiích. „Venušanská“ osobnost považuje „saturnianskou“ chladnou, necitlivou, hrubou a přehnaně disciplinovanou osobu, zatímco ta druhá považuje „venušanskou“ línou, povrchní a nezodpovědnou osobu. Tato kombinace není považována za slibnou v pedagogických a vzdělávacích vztazích kvůli emoční neslučitelnosti a nedostatečnému porozumění mezi stranami.

V sociálních vztazích tento aspekt také není pozitivní, protože jednotlivci se k sobě chovají formálně chladně. Aspekt je slibnější při vytváření obchodních a profesionálních vztahů, pokud jsou partneři dostatečně zralí, pokud jde o čestnost a odpovědnost za chování.

Muž Venuše v opozici vůči ženě Saturn:

V tomto aspektu člověk bojuje s podvědomými otcovskými konflikty prostřednictvím své animy. Cítí se méněcenný než jeho partner, jehož panovačnost nebo autorita pro něj mohou být příliš. V tomto vztahu vystupuje do popředí konflikt mezi tradičním či rodičovským úsilím o praktičnost a mladistvým zájmem člověka o umění, hudbu, estetiku a vyjádření skutečných pocitů. Žena, která se snaží najít svou uměleckou a přirozenou stránku, je vnitřně rozhořčena odpovědností a břemenem, které musí nést. Když promítne toto břemeno na muže, cítí se zase podceňován pro jeho vnímavost. Volný tok lásky je tak omezen karmickým procesem učení, ve kterém musí každý partner čelit jedné ze svých velmi obtížných stránek.

Žena Venuše v opozici vůči muži Saturn:

Žena si může podvědomě uvědomovat, jak její otec brzdí rozvoj její osobnosti. Ve výsledku cítí, že se musí před partnerem prosadit. Muž může hrát roli svého otce, aby se necítil zranitelný vůči ženské auře. Zde bude karma vypracována mezi rolemi otce a dcery, dokud každý z partnerů nedokáže ocenit hodnotu toho druhého. Chlad saturnské zdi brání přirozenému toku pocitů ve vztazích, takže lze jen těžko počítat s lehkým a svobodným projevem lásky v nich.
10.09.2020 - 19:00 | Filtr
(Kozoroh) Manhattan » Manhattan
Aspekty Marsu a Saturnu v synastrii

Mars spojený se Saturnem:
Díky této kombinaci „saturnská“ osobnost omezuje impulzivitu „Marťana“ a dovedně směruje jeho energii do konstruktivně efektivního kanálu aktivní činnosti. „Marťanská“ osobnost pomáhá „saturnům“ překonat zbytečné obavy a setrvačnost. V jejich vztahu však není všechno tak hladké, jak se na první pohled zdá. „Marťanská“ osobnost se čas od času „nakopne“ a vyjadřuje nespokojenost s nadměrným, podle jejího názoru, omezením své impulzivity ze strany „saturnské“ osobnosti, která to dělá ze strachu z nerozumných rozhodnutí a jednání „Marťana“, ohrožující pověst a status. I přes „válčící“ planety tohoto aspektu jej však nelze považovat a priori za nepříznivý, přinejmenším na základě že Mars a Saturn „se stali příbuznými“ skrze Kozoroha, je první povýšen a druhý vládcem. Tito partneři skutečně účinně provádějí společné aktivity v oblastech, jako je obchod, věda a technologie, politické a finanční aktivity. Vzájemně se stimulují z hlediska disciplíny a konstruktivní kreativity, kde je vyžadován seriózní přístup.

Když je tímto aspektem negativita nebo osobní nezralost, konflikty, žárlivost a neshody významně kazí celkový obraz. Někdy, dokonce i v případě vážných neshod, mohou zahájit soudní spor.

Aspekt může být v mnoha případech pozitivní, v závislosti na dalších aspektech ve srovnání. Mars stimuluje ambice a progresivní sentiment v Saturnu. Saturnova opatrnost potlačuje tendenci Marsu jednat příliš unáhleně, impulzivně nebo nutí Mars být obezřetný nebo se vhodně připravit na akci. Pokud se v této unii objeví pozitivní a nejlepší vlastnosti těchto dvou planet, bude tento aspekt stimulovat spolupráci a pracovat pro společné dobro. To může být velmi výhodné pro obchodní partnerství, když je předmětem úsilí materiální zisk. Saturn vždy učí lekci nebo brání osobnímu projevu, který projevuje jakákoli planeta, na kterou se zaměřuje. V tomto případě Saturn tak či onak omezuje nebo omezuje aktivitu Marsu, a ten bude nucen odložit mnoho osobních plánů a projektů, pokud ne navždy, tak na chvíli, nebo dokud toto spojení se Saturnem přetrvá. Mars obtěžuje Saturnovu opatrnost a praktičnost, protože Mars chce jednat rychle a nenávidí čekání na výsledky. Saturn připisuje Marsu velkou odpovědnost, a pokud to splní jeho očekávání, vede to k probuzení podnikání a obchodní intuice, progresivních nálad. Saturn skutečně napadá Mars, aby mu pomohl prospívat a růst. Mars naproti tomu stimuluje Saturnovo sebevědomí, a tak pomáhá Saturnům odolávat neúspěchům a dosáhnout vyšší úrovně stability a síly. V kritických situacích začne Mars rychle jednat, což Saturnovi pomůže vyřešit mnoho problémů. Mars je často nucen čekat na pomalého Saturna, který tak otestuje trpělivost Marsu, což v něm občas vyvolá strach nebo strach. V manželství je tento aspekt příznivým základem pro dlouhodobý vztah. Saturn vždy spojuje lidi.

Tento aspekt je obtížný ve vztahu mezi rodiči a dětmi, zvláště pokud se otec Saturn dostane na Mars v grafu dítěte. Saturn může být příliš krutý a kritický a nebere v úvahu potřeby dítěte na mobilitu, aktivitu a učení se hodně z jeho vlastních zkušeností, prostřednictvím pokusů a omylů. Saturn může být příliš přísný, náročný na vzdělání a příliš tvrdý při výběru metod trestu. Navíc se Saturn může zbytečně obávat o bezpečnost Marsu. V opačném případě, je-li Mars jednoho z rodičů ve spojení se Saturnem dítěte, projeví rodič intoleranci v té či oné situaci, kdy se mu dítě bude zdát pomalé. Na druhé straně může u dítěte vzniknout pocit zášti nebo dokonce strach rodičů. Hodně samozřejmě záleží na dalších aspektech.

Mars muž spojuje Saturn žena

Žena naplňuje významem a realismem často dětské podněty svého partnera. Považuje ji za řídící faktor ve vztahu, ale respektuje její moudrost a smysl pro správnost. Jeho energetické touhy ji stimulují a ona poskytuje pevný základ pro jeho ego. Toto je karmický aspekt, ve kterém žena převezme roli otce. Vede svého partnera k moudrosti a důstojnosti, kterou si podle ní zaslouží. Muž se snaží získat její respekt, jako by byla jeho otcem, ale může to udělat jen tím, že se bude snažit o její principy. Tento aspekt se obvykle nachází ve vztazích, kde se žena snaží vyřešit problém ega dítěte. Směruje mužskou energii do plodných sfér stejným způsobem, jakým byla naučena k řízení vlastního ega. Vztahy nabývají nádechu dědičného pozadí ženy. Oba partneři se tedy snaží vybudovat budoucnost na základě jejích tradic.

Žena Mars spojuje muže Saturn

To je důležitý karmický aspekt. Zde musí být člověk sám otcem, protože znovu hraje proces kombinování impulzivity s moudrostí, kterému se učil v dětství. Na ženu pohlíží jako na odraz svého vlastního ega a snaží se ji nasměrovat k tomu, co sám považoval za významné. Ona ho zase stimuluje svou vitalitou a přetékající energií. Možná však nezažije svou ženskost nebo dokonce svou skutečnou individualitu, protože „scenérie“ pro tento vztah je vytvořena karmickým úkolem a dědičným pozadím muže. Dokáže ho impulzivně tlačit, aby překonal některé obtížné nebo matoucí problémy. Žena může dokonce převzít část jeho karmické zátěže.Mars sextil Saturn:
V tomto případě se vytvářejí vztahy mezi lidmi na základě aktivních společných aktivit v obchodní a finanční a správní sféře, kde je vyžadována disciplína a odpovědnost. „Saturnian“ - pomáhá „Marťanům“ stát se disciplinovanějším, organizovanějším a dovedně hájit své ambice a nároky při dosahování svých cílů, a to ze své strany pomáhá „saturnské“ osobnosti rozhodněji a energičtěji dosáhnout toho, co chtějí, a snáze překonávat obtíže a problémy. Jednotlivci jsou vysoce společensky aktivní a mají mnoho společných přátel a spolupracovníků. Aktivně se podílejí na jakékoli profesionální činnosti a mohou zastávat vedoucí pozice v oblastech jako těžké strojírenství, hutnictví a těžba, stejně jako úspěšně sloužit v armádě a ve vnitřních jednotkách.Marsova odvaha, ambice a fyzická síla jsou spojeny s péčí, důkladností a péčí o Saturn. Tyto aspekty jsou příznivé pro praktické výsledky při jakémkoli druhu spolupráce a implementace projektů může u jakéhokoli partnerství probíhat hladce.


Mars čtverec Saturn:
V této verzi vznikají potíže a problémy ve vztahu týkajícím se profesionální a obchodní činnosti partnerů, kteří jsou vůči sobě příliš nároční. „Saturnská“ osobnost se všemožně snaží omezit a potlačit energickou „marťanskou“ povahu, která se jí všemožně staví proti. „Saturnská“ osobnost vnímá všechny impulzivní a výbušné energetické sklony „Marťana“ jako nebezpečné a náročné. Nekompatibilita partnerů promění jejich život a spolupráci ve skutečnou těžkou práci. Konflikty, hádky, sváry, spory, skandály, nezodpovědnost a další negativní projevy pocitů, emocí a jednání jsou hlavní paletou těchto vztahů.

Saturn zklame Marse, klame jeho očekávání, což z něj dělá netoleranta, vztek, vztek a neochotu. Mars je naštvaný a znepokojený Saturnovými konstruktivními nápady a snahami, stejně jako Saturnovým zaměřením na bezpečnost a spolehlivost. Tento aspekt vytváří mnoho problémů se vzájemným sladěním partnerů. Saturnský muž bude kritizovat ambice a iniciativy Marsu. Občas bude obezřetnost, rozvážnost a konzervativnost Saturnu schopna zachránit Mars před ukvapenými činy, dobrodružstvími či ztrátami, i když to Mars po hodně času možná hodně ocení. V manželství je nejlepší, když se Saturn manželky dívá na Mars manžela, a ne naopak. Zda lze tento rozpor mezi partnery vyřešit nebo ne, závisí na dalších aspektech. Pokud ale ve srovnání vzniknou napjaté aspekty,

Mars muže opozice Saturn žena

S tímto karmickým aspektem jsou muž a žena navzájem přitahováni kvůli vzájemným lekcím, které se musí naučit. Muž se snaží zapůsobit na svou partnerku a zjistí, že její standardy jsou v rozporu s jeho úsilím. Žena se může pokusit ovládnout a soustředit jeho ego, které považuje za příliš nezralé. Podvědomě vystupuje jako otcovská postava a stává se vůdčí silou vztahu. Mužovi se však její požadavky zdají nepřiměřeně těžké, protože zpochybňuje zdroj její moudrosti, smysl pro správnost i směr, kterým se pohybuje. To je aspekt úspěchu. Pokud každý z partnerů dokáže pochopit význam funkce toho druhého (i když se budou výrazně lišit), lze vztah budovat na pevných základech. Žena zdědila po svém otci smysl pro moudrost a musí jej použít k vytvoření pole činnosti, aby „uzemnila“ mužskou impulzivitu. Měla by to být „páteř“ vztahu, který v partnerovi vyvolává odpor, ale potřebuje najít v životě požadovaný účel.

Žena Mars čtverec Saturn muž

S tímto karmickým aspektem vidí muž opakování svého mládí v impulzivní povaze ženy. Koná podle tradice svého otce a snaží se ovládnout její ego. Zároveň se podvědomě ztotožňuje s jeho mládím. Jeho skutečným bojem a podvědomým důvodem, proč do tohoto vztahu vstoupil hlavně, je naučit se, jak se efektivně ovládat. Když to udělá, partnerství bude naplněno významem a významem.Mars Trigon Saturn:
Touto kombinací se vytvářejí vztahy mezi lidmi na základě aktivních společných životních aktivit ve finanční a obchodní, profesní, sociální, státní a správní sféře. „Saturnská“ osobnost pomáhá „Marťance“ vytrvaleji dosáhnout skutečných praktických cílů, sdílet své zkušenosti, znalosti, disciplinovat a organizovat své aktivity, a to z její strany pomáhá „saturnské“ osobnosti získat větší sebevědomí, překonat nerozhodnost a negativní nálady. Partneři se navzájem aktivně inspirují, aby překonali životní potíže a vyhnuli se zbytečnému spěchu při řešení problémů, které vyžadují důkladný přístup. To jim umožňuje úspěšně dosáhnout toho, co chtějí, a vyhnout se mnoha problémům.

Při vytváření manželského vztahu vám výše uvedené pozitivní body umožňují dlouhodobě udržovat silné svazky.

Mars muže trigon saturn ženy

Zde muž spoléhá na vedení své partnerky. Žena je jeho kotvou, zdrojem a pocitem kontinuity. Když se naučí kombinovat své impulsy s jejím realistickým smyslem pro moudrost, mohou oba dosáhnout velkých úspěchů. Usiluje o budoucnost, zatímco posiluje minulost. Zde je možné slabé karmické spojení, protože se oba lidé učí soustředit a směrovat energii na něco hodného. Na podvědomé úrovni člověk komunikuje se svým symbolickým otcem. Žena může obětovat svou ženskou stránku za něco, co má velký smysl. To je skvělý aspekt pro dva lidi, kteří se rozhodnou spolupracovat.

Mars ženy trigon saturn muže

V tomto aspektu žena reaguje na symbolické otcovské požadavky partnera. On zase chápe, že mládí a stáří mohou vytvořit širokou škálu porozumění, ze kterých se moudrost může vyvinout. Žena se chce pohnout kupředu. Muž v ní vidí svou vlastní impulzivní povahu. Zároveň musí ženu vést tradičním způsobem, který zaručuje úspěch její činnosti. V podstatě pomáhá řídit vyjádření jejího ega. V karmickém smyslu žena spolupracuje s obrazem svého otce, a přestože si její partner nemusí být vědom její ženské role, přesto vidí potenciál jejího ega. V minulých životech si vytvořila potřebu identifikovat se s myšlenkou, principem nebo tradicí, která přesahuje její osobní „já“. Prostřednictvím těchto vztahů oslovujeMars v opozici vůči Saturnu:
S tímto aspektem jsou vztahy charakterizovány disharmonií a neshodami ve všech oblastech společného života, a to jak v podnikání, tak v každodenním životě. Život partnerů musí jednoduše geneticky probíhat v protifázi. Jakékoli pokusy jedné ze stran ovládnout a diktovat své vlastní podmínky nevyhnutelně vedou k ostrým námitkám druhé strany, které vedou ke konfliktní situaci. „Saturnská“ osobnost ostře protestuje proti agresivitě a impulzivnosti „marťanské“ a věří, že tato ohrožuje její svobodu a bezpečnost. Je zřejmé, že „marťanská“ osobnost nezůstává zadlužena a je extrémně rozzuřená pokusy „saturnské“ osobnosti potlačit svůj temperament.

V takové situaci by bylo zcela nelogické hovořit o možnosti vytváření pozitivních vztahů v jakékoli oblasti společné činnosti těchto lidí. Ani v práci, ani v každodenním životě nebudou schopni najít společný jazyk pod jakoukoli „omáčkou“. Skandály, rozvody, soudní spory - nejedná se o úplný seznam výsledků jejich „vzájemné komunikace“.

Saturnova opatrnost se pokouší odolat iniciativě a energii Marsu nebo stlačit a utlačovat Mars. Ten se okamžitě začne bouřit, chovat se drze a vzdorovitě vůči Saturnu. Marsův podnikatelský duch, odvaha a nesnášenlivost mohou vážně narušit, znepokojit Saturn, který je náchylný k obezřetnosti, obezřetnosti a touze vyhnout se riziku. V některých případech však může opatrnost Saturnu úspěšně vyvážit tvrdohlavost a úmyslnost Marsu. Tato kombinace bude fungovat dobře, když bude ve srovnání mnoho pozitivních aspektů, které naznačují možnost spolupráce. Pokud je však většina aspektů napjatá, opozice Saturn-Mars dodá celému obrazu pouze další rozpor mezi lidmi.

Mars muže v opozici vůči žene Saturn

Muž bojuje, aby se osvobodil od otcovské postavy, kterou vidí ve své partnerce. Ztělesňuje vykrystalizovaná pravidla, tradice a formality, kterých by raději nebyl součástí. Považuje ho za nezodpovědného a příliš mladého. Silný rozdíl mezi těmito dvěma úhly pohledu vytváří napětí. Muž čelí volbě mezi sebevyjádřením a možností prosadit se jako autorita. V karmickém smyslu přitahoval tyto vztahy k sobě, aby se nakonec naučil zlomit řetězy svých zábran a stát se nezávislou osobou. Čím více se tedy žena snaží omezit a udržovat ho ve svých očekáváních, tím více se dozví, že je nemožné navždy ovládat jinou osobu. Výsledkem je, že žena musí dát muži svobodu získat sebeúctu.

Mars ženy v opozici vůči muži Saturn

Zde žena nehraje svou přirozenou roli, proto je nucena obrátit své ego proti svému partnerovi, protože se snaží symbolicky osvobodit od jeho závislosti. Může ji zatěžovat tíhou tradice nebo ji povzbudit, aby hledala svou individualitu. Výsledkem je, že se žena musí naučit, že se snaží překonat ne otcovu postavu, ale spíše vnitřní omezení, která ji brzdí. Uvědomila si to, zbaví se nadměrné karmické váhy těchto vztahů a nechá muže pochopit, že se také naučil disciplíně.
10.09.2020 - 18:47 | Filtr
(Kozoroh) Manhattan » Manhattan
Lilith, takzvaný Černý měsíc, má na ně svůj specifický vliv. Lilithiny vazby v synastrii jsou důležitým faktorem při předpovídání budoucího vztahu mezi mužem a ženou, je třeba to vždy brát v úvahu. Znalost některých vzorů kompatibility vám pomůže vyhnout se skutečným tragédiím a dramatům.
Tento karmický bod symbolizuje temnou stránku lidské duše - pokušení, zlozvyky, pokušení, nevysvětlitelné reakce, podvědomé obavy, něco, co žije v každém z nás, čemu nerozumíme. Přitahuje se do bažiny vášní a tlačí se na cestu hříchu. To je způsobeno programy minulých inkarnací. Spojení Lilith a Měsíce v synastrii pomůže hodně vysvětlit interakci páru, pochopit, čeho se vyvarovat a čeho se bát.

S synastrickými aspekty temné planety náhle vzplanou pocity, vášeň se rychle rozvíjí. Tuto nevědomou přitažlivost nelze vysvětlit, šílená láska připomíná posedlost, všechno spaluje pekelný plamen.

Lilith slunce :
Zdá se, že spojení se Sluncem drží pohromadě. Zvyšuje se přitažlivost, projevuje se magnetická přitažlivost, silné projevy emocí, prudké pocity.Energie je však zkreslená, což se projevuje v narcismu, který v průběhu času způsobuje podráždění, nechuť. Může být obtížné vysvětlit důvody odmítnutí. V jakékoli kombinaci je to obtížný vliv, když jeden partner aktivuje temnou stránku druhého. Při rozchodu je těžké se navzájem pustit.

Spojení Lilith měsíc:
Tato kombinace je podobná konjunkci se Sluncem, ale povaha interakce je jiná. Někdy se toto karmické spojení projevuje harmonicky.Když jsou Měsíc a Lilith sjednoceni v synastrii, vždy existuje emoční zapojení do situace, vzájemná závislost, silná sexuální přitažlivost. Dochází k úniku energie, mizí smysl pro proporce, objevují se extrémy.
Lilith kvadrát luna v synastry jsou záchvaty vzteku, scény žárlivosti, obsedantní manické stavy, obavy, duševní úzkost. Situaci je třeba vyřešit.

Venuše a Lilith:
Venuše s černým měsícem v grafu je nemilosrdná. Jedná se o výbušnou směs, spojení je velmi emotivní. Okamžité zamilování, pocity přemoci. Takové vášně lásky způsobují obtíže a způsobují utrpení obou.Neustálé hledání dokonalého partnera vytváří problémy. U manželství je aspekt obtížný. Možnosti jsou samozřejmě možné, vše závisí na dalších ukazatelích.

Spojení Lilith a Marsu:
Aspekty Marsu zahrnují karmický bod velmi silně. Vztahy jsou založeny na silných pocitech se silným sexuálním přízvukem. Na samém začátku dojem klame - komunikace se může jevit jako mimořádný dar. Zdá se, že se jedná o stejnou spřízněnou duši.Toto spojení je destruktivní. Impulzivní zvířecí energii Marsu je obtížné ovládat. Agresivní, nevhodné akce. Pro vztah mezi mužem a ženou to není nejlepší volba: nedorozumění, skandály, šílená touha vlastnit, sklon k násilí, výbuchy vzteku.
Konflikty a nebezpečná kompatibilita, je lepší se kontaktům vyhnout, jinak by výsledek mohl být katastrofální. Neexistují žádné hranice toho, co je povoleno, je obtížné uhasit emoce, proto je obtížné spojení.


Spojení Lilith a Merkur:
Ze všech kombinací je to nejvíce neškodná interakce. Jedná se o intelektuální zájem. Dopad je více pozitivní než negativní. Unie je příznivá a pohodlná pro oba. Taková kombinace je často známkou nevěry, podvodu nebo odcizení v komunikaci.

Spojení Lilith a Uran:
Spojení těchto dvou energií přináší anarchii a chaos, omezení svobody. V počáteční fázi vše potěší, později - problémy jsou nevyhnutelné. Nadměrně se projevuje tlak, asertivita, dodržování zásad, nervozita, napětí z jakéhokoli důvodu.

Lilith s:
Jupiterem. Nadměrná bomba, dobrodružství. Partneři spolupracují dobře ve prospěch sebe samých.

Neptunem. Dává společnou iluzi, posedlost, velkou vášeň jeden pro druhého na úrovni služeb. Podléhá různým závislostem, včetně náboženských. Dobré pro kreativitu.

Plutem. Pluto je šílená vášeň a sklon k násilí vytváří mnoho obtíží. Zničí, je schopna přivést k poslední linii.

Saturnem. Tyranská síla, potlačení, kolize - skutečná karmická lekce. Partnerství je stěží možné.

Lilith u obou partnerů.
Tato kombinace je negativní a destruktivní. Výjimkou je svaz vrstevníků. Spojení pro milostný vztah je nepříznivé. Vzájemná touha vzájemně devastuje a ničí život.
10.09.2020 - 18:38 | Filtr
(Kozoroh) Manhattan » Manhattan
Lilith v synastrii :

Je pravda, že by se člověk měl vyhýbat vztahům, když Lilith jedné dělá přesné aspekty osobních planet druhé?
V milostném synastrii obvykle věnuji zvláštní pozornost spojení Lilith jedné a Venuše druhé. Pro mě je to nejtěžší spojení. Proto doporučuji, pokud stále existuje příležitost, nevstupovat do vztahu s osobou, jejíž Lilith padá na vaši rodnou Venuše.
Při spojení Venuše s Lilith majitel Venuše často zažívá silnou sexuální přitažlivost k majiteli Lilith. Často panuje žárlivost, vášeň a úzkost. Vlastník Lilith pro Venuši je obecně ten, na kterém, jak se říká, „světlo se sbíhalo jako klín“.
Přistoupíme-li k vysvětlení tohoto jevu z pohledu karmické astrologie, pak podstatou je, že v jednom z minulých životů majitel Venuše urazil majitele Lilith, použil jeho lásku, emocionálně ho mučil. A teď je čas splatit dluhy. A proto se majitel Lilith chová k majiteli Venuše podobně - nelituje, nechrání a neoceňuje, protože věří, že by to tak mělo být.
Teprve nyní, pokud věříte v teorii „Dluhu z minulého života“, pak budete muset věřit, že když nyní vezmete lásku k jinému za samozřejmost, majitel Lilith „vydělá negativní karmu“
10.09.2020 - 18:26 | Filtr
(Kozoroh) Manhattan » Manhattan
Spojení Slunce nebo Měsíce jedné osoby se severním uzlem druhého říká, že jejich životní cesty jsou úzce propojeny, navzájem silně ovlivňují vývoj a mohou jej výrazně urychlit. Zároveň chyby, nesprávné jednání jedné osoby mohou narušit, napravit nežádoucím směrem osud jiné osoby, vytvořit pro ni horší vyhlídky.. Spojení Slunce nebo Měsíce jedné osoby s jižním uzlem jiného znamená vzájemné studium karmických problémů, dokončení starých programů (které možná vycházejí z minulých životů), návrat dluhů. V tomto případě je další vývoj nemyslitelný bez důkladné revize všech faktorů, které zhoršují a zatěžují soužití, zatímco vývojový pokrok se trochu zpomaluje.
Spojení jižního uzlu jedné osoby s planetami (s jakoukoli, nejen se svítidly) jiné osoby činí jejich charakteristiky závažnějšími, hlubšími, ale zároveň poněkud snižuje jejich jas, důraz, vytváří určité obtíže pro jejich vnější projev. Spojení je často jak pro určité pokušení, tak pro zkoušku čistoty myšlenek a někdy pro velmi obtížnou zkoušku. V tomto případě musí lidé bojovat s vnějším, a co je nejdůležitější, s vnitřním zlem, jinak by mohli spadnout pod jeho vliv. Toto je karmický aspekt v synastrii, což naznačuje, že v minulých životech nebyly vztahy mezi lidmi bez mráčku, něco špatného, ​​temné z minulosti vrhá svůj stín na přítomnost,
Spojení Lilith s jakoukoli jinou planetou partnera poněkud ztmavuje jeho projev, zní to o oktávu níže, probouzí v něm temnou, instinktivní povahu nebo temné stránky sexuality.
Spojení má na oba obecně zušlechťující, osvícující účinek, zvyšuje v nich ty nejlepší vlastnosti, zpřístupňuje jasnou cestu vývoje,přispívá k probuzení těch nejlepších vlastností.
10.09.2020 - 18:22 | Filtr
(Kozoroh) Manhattan » Manhattan
Měsíc nebo osa IС / MS, lidé jsou vázáni rodičovskými dluhy (Měsíc může také zosobnit manželku), ale pokud jsou ovlivněny osa Slunce, Venuše nebo Asc / Dsc, pak mluvíme o dluzích v lásce, v manželství. Aspekt se Sluncem může také hovořit o minulých vztazích rodičů a dětí. V současném životě je pár s kterýmkoli z výše uvedených synastrických aspektů velmi často spojován láskou nebo vášní. Mars má hodně společného s dřívějším nepřátelstvím, bojem, ale také vášní. Merkur mluví o bratrství, příbuzenství nebo přátelství v minulosti. Jupiter znamená osobu u moci nebo učitele. Saturn je mudrc, starší a také člověk, který nás v minulosti v něčem, dokonce i v despotu, omezoval. Vzhledem k roli které hrají muži v patriarchální společnosti, je někdy projekcí postavy bývalého otce. Vyšší planety se zde méně zajímají, pokud nemají výjimečný význam v nativním diagramu partnera.
10.09.2020 - 18:17 | Filtr
(Kozoroh) Manhattan » Manhattan
Ve většině případů jsou karmické vztahy druhého typu způsobeny specifickou kompatibilitou, která synastricky zahrnuje dům XII, významné, citlivé planety, uhly horoskopu, stejně jako lunární uzly, Lilith a Saturn. Jinými slovy, naše přítomnost aktivuje karmické gesty jiné osoby v bezvědomí. Komunikace s námi katalyzuje ochranné nebo transformační procesy jeho psychiky. Obvykle to stačí k tomu, abychom oba mohli tento vztah vnímat jako „karmický“. Takové vztahy jsou vždy obtížné, protože nás nutí obracet se k oblastem našeho „já“, kterým se obvykle vyhýbáme. A mnozí žijí významnou část svého života, aniž by si byli vědomi existence podobných emočních mezipamětí. Ale odhalují je karmické vztahy, které nám pomáhají porozumět něčemu v nás, duchovně růst.

Synastrické aspekty lunárních uzlů jsou v tomto ohledu velmi orientační (ačkoli, stejně jako v případě partilů, tyto aspekty vůbec nezaručují „seznámení“ s minulými životy). Zvláště pokud jde o připojení (a čím přesnější, tím lepší). Například S. Vronsky napsal: „Porovnání uzlů dvou lidí může ukázat důvody jejich vzájemné přitažlivosti nebo odporu, protože zde je skryt klíč k pocitům, lajkům a nelibostem, ke kompatibilitě a neslučitelnosti. Je definována zcela jednoduše: planeta jedné osoby musí tvořit konjunkci nebo aspekt s jedním z Uzlů druhého. Stejný účinek je, když uzel jedné osoby tvoří přesnou spojku nebo aspekt s Asc, Dsc, MC nebo IC jiné. To znamená, že se tito lidé navzájem znali již ve svých předchozích životech. Pokud je vliv příznivý, už si na sebe v minulém životě zvykli, pokud jsou negativní, i tehdy byli navzájem nepřátelští. ““ Naše praktická pozorování naznačují, že aspekty zmiňované Vronským jsou v synastrii skutečně velmi důležité. To platí zejména, pokud jde o spojení lunárních uzlů se Sluncem, Venuší nebo Měsícem - to jsou velmi časté aspekty v lásce, manželství, blízkých přátelstvích. Stojí za to věnovat pozornost aspektům Uzlů s Lilith. Čím přesnější budou aspekty, tím významnější a vážnější v duchovním smyslu bude vztah těchto dvou. Stojí za to věnovat pozornost aspektům Uzlů s Lilith.

Pro úspěšnou interakci je vhodnější spojení planet jednoho partnera se severním nebo jižním lunárním uzlem druhého. Spojení se severním uzlem znamená, že partneři mohou spolupracovat na vývoji evoluce duše. Spojení s jižním uzlem zpravidla naznačuje nedokončený karmický zážitek, něco, co bylo buď nesprávně provedeno, nebo z nějakého důvodu náhle přerušeno. Jeden i druhý uzel však pracuje na vývoji a pracuje na karmických dluzích. Spojení vaší planety se severním uzlem vašeho partnera naznačuje, co musíte dále rozvíjet. V tomto vztahu je třeba z minulosti dokončit připojení k jižnímu uzlu. Neexistuje však žádná jasná gradace, protože planeta, která má aspekt jednoho Uzlu, vždy aspektuje jinou. Sledujte vztahy lidí mít synastrické aspekty planet s uzly, obzvláště přesné (a ještě více spojení) - uvidíte spoustu zajímavých věcí. Lidé s takovými synastrickými aspekty zpravidla téměř okamžitě na první pohled jasně pociťují „oddělení“ partnera od masy jiných lidí. To se nemusí zamilovat. Ale člověk okamžitě podvědomě (a často vědomě) vyloučí jiného z davu, všimne si ho a pozoruje ho od okamžiku setkání. Kromě toho existuje zřetelný pocit sounáležitosti, jako kdybyste danou osobu znali velmi dlouho. Lidé si často navzájem najdou tolik společného na tak hluboké a konkrétní úrovni, že to nemůže ohromit. U heterosexuálního páru tyto aspekty velmi často vedou k zamilování. Abychom vyřešili problémy této inkarnace, karma k nám často „hodí“ lásku a náklonnost. Je těžké jim utéct, alespoň předem. Karmický kontakt zanechává hlubokou stopu v srdci, bez ohledu na to, jak se vztah v budoucnu vyvine. Emocionálně nasycení mohou být velmi transformativní a mohou hodně změnit život obou partnerů i sebe samých, ale často jsou bolestivá. Neměli bychom si však myslet, že karmické synastrie jsou vždy obtížné. Existují také dobrá karmická spojení, která jsou v této inkarnaci vnímána jako odměna. Proto lze tyto aspekty často vidět v harmonických uniích, že karmické synastrie jsou vždy obtížné
10.09.2020 - 18:13 | Filtr
(Kozoroh) Manhattan » Manhattan
Zvláštním faktorem karmického setkání je osudovost .

Fatální setkání a fatální vztahy mají často negativní povahu: nemožnost vzájemné lásky, milostného trojúhelníku, lásky a nenávisti. Všechny tyto situace se dříve či později dostanou do slepé uličky, protože nenacházejí kreativní východisko a milostné vztahy, kromě psychického utrpení a trápení, nic nepřinášejí.

Hlavní typy karmického spojení
Karmické spojení je dvou typů: léčivé a destruktivní.

Léčivé vztahy dávají pocit spřízněnosti, nedochází k žádným pokusům o změnu nebo předělání, komunikace je příjemná a rozchod je nesnesitelnou bolestí osamělosti. Partneři vědí, jak si navzájem odpouštět, inspirovat se a podporovat se v obtížných situacích. Takové karmické manželství je úžasné a úžasné.

V první fázi ničivé karmické spojení také vyvolává pocit spřízněnosti duší, ale pak se objeví utrpení, slzy, urážky a někdy i přímý výsměch jednoho z partnerů. Takové manželství je represivní a vyčerpávající. Zde je velmi důležité se navzájem pustit, nebo se alespoň emocionálně stát svobodnými a nezávislými. V destruktivním karmickém manželství mnozí chápou svou osobní tragédii, ale prostě nemohou začít nový život, vedeni falešnými omezeními , údajně „toto je osud“ a „je třeba vydržet“. Argumentem pro prodloužení vztahu je často přítomnost dětí, což však nepomůže napravit situaci, ale u dětí způsobí pouze různé komplexy „oběti“ a impotence.

Je třeba si uvědomit, že karmické vztahy by měly vést k rozvoji osobnosti, k duchovnímu růstu - pouze v tomto případě bude vypracován karmický dluh a v dalších inkarnacích se neobjeví žádné karmické uzly - řada opakujících se situací, jejichž řešení je téměř nemožné.

Pokud se v této inkarnaci lidé stali čistšími a laskavějšími, a ne více zlými a primitivnějšími, pak můžeme říci, že karmické setkání nebylo náhodné!
10.09.2020 - 18:11 | Filtr
(Kozoroh) Manhattan
Karmické vztahy znamenají vztahy mezi lidmi, jejichž duše se již setkaly v předchozích inkarnacích. Z hlediska astrologie se duše mohly nejen setkat, ale také být spolu, mít k sobě hluboké city.
Jedním ze znaků karmického vztahu jsou nevyřešené vnitřní problémy: zášť, hněv, žárlivost, strach, vina nebo závislost. Tyto duše, které v další inkarnaci nemohou najít cestu z obtížné situace, se navzájem nacházejí - a tak se znovu vytvoří podobná situace a podobný problém. Je třeba říci, že karmičtí partneři mohou zažít silnou vzájemnou přitažlivost i nenávist. Zároveň dostanou příležitost vyrovnat se s podobným úkolem moudřejším způsobem, tj. Propracovat se k karmickému dluhu. Je důležité, aby karmické setkání mělo nutně „duchovní“ cíl: pokud se například setkávají duše bývalých milenců, pak je jejich cílem být spolu, ať už je to cokoli. Kromě toho v nové inkarnaci mohou být partneři opačného pohlaví, než tomu bylo v minulosti.


Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2020
Lunární kalendář
Luna v RybyRybách
ukázat kalendář »