"Návrat" Uzlů


29.11.2018 - 11:46
(Štír) Nalani
"Návrat" Uzlů
:4:Popravdě nevím jak bych téma nazvala, ani nevím podle jakého slovního obratu ho hledat jak v češtině tak v angličtině. Třeba mi někdo z vás poradí.
Diskuze platí jako pro tranzitní Uzly, kdy se dostanou přesně na místo ve kterém byly při narození (Severní na Severním, Jižní na Jižním) anebo když jsou v této pozici, ale obráceně. Čili Jižní tranzitní na Severním nativiním a Severní tranzitní na Jižním nativním.
Máte něco vypozorováno?
Určitě zkusím k tomuto tématu ještě něco najít, ale prozatím nechávám prostor k diskuzi (neprasící :4: :3:)

Příspěvky v diskuzi

Řazení:
30.11.2018 - 19:29 | Filtr
(Ryby) Crumb
Téma je nazváno trefně. Výraz "návrat" připomíná učení starořeckých filozofů o "věčném návratu", které vyšlo z pozorování opakujících se jevů na obloze, především pak z pozorování babylónských astrologů, kteří zaznamenali pravidelně se opakující návraty nebeských těles do stejného postavení a seskupení na obloze. V myšlení starořeckých filozofů se objevila idea cykličnosti času, trvalého opakování a věčného návratu. Rozšířila se představa, že svět se rozvíjí cyklicky a věčně se periodicky navrací k minulému stavu, že všechny situace a události, které kdy ve světě proběhly, se věčně opakují.

Velmi výraznou podobu měla tato idea u pýthagorovců, následovníků Pýthagory ze Samu, v jejich učení o periodickém opakování všech stavů a událostí probíhajících ve světě. Pýthagorovci, kteří prohlašovali, že "budou znova tytéž věci", spojovali učení o věčném návratu s číslem 9, které u nich symbolizovalo "završení", "dokončení", "konec". Návraty byly spojovány také s putováním uzlů Měsíce, které si v devítiletých intervalech vyměňují své pozice v horoskopu (když např. severní uzel při procházení naším horoskopem doputuje po devíti letech na místo, kde stál v době našeho narození uzel jižní).

Uzly Měsíce měly mít zásadní vliv na osud jedince. Byl jim proto přikládán velký význam. Ve védské astrologii mají uzly Měsíce postavení planet. Severní uzel (Ráhu), spojovaný s dharmou, platí za osmou planetu, Jižní uzel (Kétu), spojovaný s karmou, platí za devátou planetu. Návraty podle devítiletých cyklů jsou spojovány s uzly Měsíce, respektive s Měsícem (který má v kabalistické astrologii přiřazeno číslo 9). Měsíc tedy může být v této souvislosti brán jako "pán návratů" probíhajících v devítiletých intervalech.

Devítileté cykly hrají významnou roli také v numerologii. Zatímco v astrologii jsou návraty v devítiletých intervalech spojovány s postavením uzlů Měsíce v horoskopu, v numerologii jsou tyto návraty spojovány s hodnotami devíti osobních ročních vibrací (ORV). Návraty určitých motivů, témat a situací ve spojitosti s devítiletými cykly se tu probíraly také v diskuzích "opakující se témata roční vibrace 9 (Numerologie) a OSUDOVÉ CYKLY (Ostatní).
30.11.2018 - 10:31 | Filtr
(Štír) Nalani
Díky díky :62: za odpovědi :17: Koukejte, zkoumejte, pište :75:
29.11.2018 - 18:50 | Filtr
(Kozoroh) Bosch » Mici Angóra
jasně osmnáct děleno dvěma je devět
já beru cyklus jako období od konjunkce do konjunkce
jinak se jedná o půlcyklus, semicyklus..
29.11.2018 - 18:40 | Filtr
(Vodnář) Znovuzrozená
Tak mne to čeká téměř přesně za rok....takže tě pak můžu průběžně informovat... :4: a vzhledem k tomu, že já mám jižní uzel ve 12. domě (a severní v 6.) tak se dá očekávat něco ve smyslu pracovním nebo zdravotním...
Musím se podívat zpětně, co se kdy dělo...
29.11.2018 - 15:33 | Filtr
(Panna) Mici Angóra » Bosch
Ona píše i o těch protilehlých, takže 9, na konci je to v tvém příspěvku taky. :1:
29.11.2018 - 15:15 | Filtr
(Kozoroh) Bosch » Mici Angóra
cca 18,6 let

"I když poloha nodální osy je základním faktorem po celý život, má tranzitní pohyb uzlů velmi reálný smysl, zvláště na psychologické úrovni. Tento cyklus trvá přibližně 18,6 roku, bipolární aktivita osobního osudu získá nový impulz. V 18, 38, 57 a 76 letech má jedinec možnost nového zrození, příležitost podívat se na svůj život z nového pohledu. V těchto okamžicích se může stát něco - nemusí tomu tak nutně být -, co můžeme spojovat s duchovním poklesem síly nebo v negativním případě s urychlením karmy. Se vším, co přichází, bude člověk dozrávat, ať je to změna v podstatě a kvalitě vědomí nebo hluboká a bouřlivá psychologická krize. Přesto se však vnější projev nebo událost, spojené s takovýmito změnami, mohou udát daleko později, protože fáze růstu a dezintegrace nastávají postupně.

Předcházející rok představuje u každého z těchto čtyř nodálních návratů určitý druh fáze 12. domu cyklu - okamžik, kdy bychom se měli pokusit rekapitulovat smysl a činnost celého cyklu a připravit se na další. V 18 letech například je to okamžik, kdy shrnujeme své zkušenosti z mládí tak, abychom mohli vytvořit objektivní základ pro nový start do dospělého života v 19 letech. V této souvislosti je zajímavé poznamenat, že se v mnoha zemích snížil věk, kdy má člověk právo volit, z 21 na 18 let. Na konci druhého nodálního cyklu ve 37-38 letech bychom se měli pokusit zhodnotit stupeň úspěchu (nebo porážky) svých snah o realizaci životního ideálu v materiálních činnostech. Toto vyhodnocení, ke kterému dochází o něco později po začátku doběžné poloviny cyklu života (viz kap.II: Věkový faktor), by měl podbarvit tuto druhou polovinu života. Když končí třetí nodální cyklus, v 56-57 letech, každý by měl zhodnotit, do jakého stupně naplnění se v rámci své osobnosti dostal a do jaké míry byla jeho tvůrčí práce jako sociálního účastníka korunována úspěchem. Protože k tomuto nodálnímu návratu dochází něco málo před koncem druhého saturnského cyklu, je to okamžik hodnocení produktivních let života. Ve věkovém cyklu je to druhý rok úrovně síly, okamžik změny v duchovním směru i v základech osobních citů. Ke čtvrtému nodálnímu návratu dochází v 75-76 letech. V tomto okamžiku by mělo dojít k vyhodnocení duchovních realizací osobnosti a úspěchu snah o dokončení života signifikatním způsobem a zanechání dědictví pro budoucí generace.

Cyklus tranzitujících uzlů dosahuje každých devět let středního bodu. V těchto okamžicích dochází k inverzi natální nodální osy: severní uzel tranzituje natálním jižním uzlem a naopak. Každý 9. rok je tedy opozicí pólů následujícího 9. roku, protože severní uzel je polární opozicí uzlu jižního. Protože v humanistické astrologii se číslo 9 - tedy devítileté období - vztahuje k postupnému vyřešení budoucnosti nebo osobní, duchovní a rodové karmy, dávají období tranzitu středobodu nodálního cyklu příležitost začít osvětlovat výsledky chyb z minula nebo toho, co jsme neudělali. Signalizuje to rovněž okamžik, kdy je možno vytáhnout z hlubin naší osobnosti prvky, které nám pomohou stát se semenem pro budoucnost. Vnější události a změny v životě jsou pravděpodobně spojeny spíš se středobody nodálního cyklu než s návratem uzlů.

Tento devítiletý cyklus je rovněž možno rozdělit na tři tříletá období, z nichž každé zhruba znamená: tezi, antitezi a syntézu.První období vytváří kvalitu činnosti, která se týká osobních vztahů; druhé popisuje reakci na tuto činnosti a třetí je pokusem o syntézu mezi minulostí a přítomností. Protože rychlost tranzitního pohybu uzlů je 3´ za den, v průměru (retrográdní pohyb) budou tato tříletá období odpovídat aspektům sextilu a trigonu k jejich natální pozici. Ve všech případech, ať je to přes inverzi nebo přes návrat, je 9. rok rokem semene, okamžikem potenciálního dovršení. Tento devítiletý cyklus může být rovněž individualizovaný. Namísto abychom počítali roky od narození, měli bychom začít tento cyklus v okamžiku, kdy severní uzel poprvé dosáhne ascendentu. K tomuto tranzitu dochází během prvních 18,6 let života a měl by se spojovat s faktorem věku."
Alexander Ruperti
29.11.2018 - 14:44 | Filtr
(Rak) Urania
Tak neviem, u mňa prvý návrat bol ten že som sa v tom čase vydala. No mala som už návrat 2x ale v tom čase nevidím viditeľne nejaké zvraty, skôr také vnútorné rozhodnutia.
29.11.2018 - 12:37 | Filtr
(Panna) Mici Angóra
Moc s tím zkušenosti nemám, podívám se, ale v zásadě to odpovídá nějakým 9 letým cyklům, ne? :1:
29.11.2018 - 12:02 | Filtr
(Štír) Nalani
Já to shrnu na svém příkladu. Když pominu jiné tranzity, které určitě sehrály nemalou roli, tak krom roku prvního tranzitu (Severní na Jižním, Jižní na Severním) který se nepamatuju a nevím co se tam dělo, se mi každý další jeví jako mega důležitý a osudový.
Pak při tom 2. kdy byly Uzly v nativním pozici jsem potkala lidi, kteří ovlivnili můj život (z valné většiny) velmi pozitivní způsobem a to na několik let. Bylo to osudové setkání, ze kterého jsem čerpala opravdu velmi velmi dlouho.
U posledního swiče :4: v r. 2011 jsme se poznali s nynějším partnerem. I tato známost mě ovlivnila velice a díky právě tomuto vztahu jsem prošla velkou proměnou.
Další mě čeká na konci r. 2020 a když nebudu (raději) zkoumat tranzity, které se v této době vyskytnou, tak se možná budu i těšit :4:

Takže shrnuto, za mě to značí osudová setkání, která ovlivňují můj život na další pár let dopředu.


Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2021
Lunární kalendář
Luna v BeranBeranu
ukázat kalendář »