Chiron v astrologii


30.01.2020 - 08:07
(Štír) Nalani Makaio
Chiron v astrologii
Inspirovala jsem se diskuzí od Cole a zajímá mě jak ladíte s popisem Chirona v domech a jaké máte zkušenosti.
Postupně sem zkopíruju popisy (můžete pak přidat i jiné + aspektaci atd.)
Tuto diskuzi zakládám, jelikož s popisem Chironu v 6.d. (v Blížencích) absolutně souzním (celá já :4:) a protože mě vždycky téma léčení (celkově) velmi zajímalo.
Moje mamka byla zdravotní sestra a měla doma bichle o nemocech a symptomech, což jsem později pochopila, že toto není nejlepší cesta, jak se dostat ke zdraví, natož k psychické pohodě :6:, nicméně mě to ponouklo k dalšímu zkoumání. Postupně přicházím na to, jak je propojená psychika s tělem a jak komplexní musí být léčení, aby se člověk skutečně uzdravil. Vše ohledně tohoto tématu bylo a je pro mě vždycky velice zajímavé a inspirující a tak se těším na postřehy :12:

Příspěvky v diskuzi

Stránka: 1 2 3 4 5 6
Řazení:
30.01.2020 - 08:08 | Filtr
(Štír) Nalani Makaio
Chiron v 1. domě

Chironova přítomnost v prvním domě značí, že tato osoba bude v životě hrát chirotickou roli. To znamená, že takoví lidé obsáhnout chirotickou energii do pojetí své osoby a tak i to, jak se se projevují. Pokud se jim podaří tuto energii úspěšně uplatnit ve své kultuře, stanou se charizmatickými a skutečnými vůdci změny vědomí kolem sebe. Pokud bude jejich energie zablokována, což se pravděpodobně přihodí několikrát za život, budou působit jako zazátkovaná nádoba plná nervózní energie, která chce ven. Zablokovaná osoba s Chironem v prvním domě je každým vnímána jako někdo, kdo dříve či později uplatní svou duchovní sílu.
Nejužitečnější věcí při rozboru horoskopu s jeho majitelem je pomoci mu uvědomit Chironovy energie, aby ji mohl začít správně ovládat. Lidé s Chironem v prvním domě ji musí velice dobře uzemnit, intenzifikovat a nasměrovat. Velice jim při tom může pomoci akupunktura a potřebují dobré a stabilní rodinné zázemí.

Chiron v 2. domě

Polarita druhého a osmého domu vypovídá o životních hodnotách. V druhém domě se zračí ty hodnoty, které klient potřebuje pro svou pohodlnou a produktivní existenci na Zemi. Osmý dům zrcadlí jeho hlubší potřeby. Je to velice energická osa: druhý dům nás poutá k Zemi a osmý dům nás pozvedává k výšinám a prohlubuje. Chiron v druhém domě značí obrovskou potřebu této rovnováhy, přičemž druhému domu vládne Venuše.
Samozřejmě zde hrozí nebezpečí, že tento jedinec bude přesvědčen o tom, že pouze jeho hodnoty jsou těmi správnými. Je dost pravděpodobné, že osoby s Chironem v druhém domě budou velice sebejisté a budou ostře soudit lidi kolem sebe. Je třeba jim ukázat, že všechny aspekty jejich horoskopu jsou unikátní a pomoci jim pochopit, že každý z nás má vlastní hodnoty, které jsou pro něj těmi nejlepšími.
Chiron v druhém domě v sobě obsahuje krásnou vlastnost - potřebu darování sama sebe ostatním - a často se také projevuje silným soucitem s potřebnými.

Chiron v 3. domě

Chironova přítomnost ve třetím domě značí krizi integrace na Zemi, která zahrnuje komunikaci, motivaci a ovládnutí osobnosti. Obvykle zde nastávají problémy s diskriminací a zrozenec projde mnoha zbytečnými zkušenostmi ještě před tím, než dospěje. Toto chování je obvykle provázené nezvyklými názory a komunikačním talentem, který tento člověk dokáže úspěšně využít zejména v mladém věku. Může to také být pozice učitele, který se sám nechová podle toho, co učí. Jako vždy ve třetím domě, tento zrozenec se učí tím, že dělá chyby, a většinou to jsou chyby, které se netýkají věcí z tohoto světa, protože tato osoba přese všechno vyzařuje velké množství chirotické energie. Zarytý charakter této osoby se také může projevovat výrazným zaměřením na jednu jedinou oblast a život této osoby se stane snadněji zvladatelným, pokud si osvojí nadprůměrné schopnosti v jedné specializované činnosti.
30.01.2020 - 08:08 | Filtr
(Štír) Nalani Makaio
Chiron v 4. domě

Chironova přítomnost ve čtvrtém domě značí, že hluboké léčení nitra přichází ze spojení s kořeny. Zkušenost z prvních tří domů - poznání, kým jsem, nalezení způsobu, jak se úspěšně spojit s okolím, a objev způsobu, jak se integrovat - se promítá v Chironu postaveném v tomto domě a osoba s touto pozicí se musí ponořit do nejhlubšího kořenového systému vlastního Já, aby znovu a důkladněji zodpověděla otázku, kým vlastně je. Spojení s kořeny stromu života souvisí s léčením planety, protože nejsme na světě sami. Chiron vládne ekologii a léčení těla i ducha a ve čtvrtém domě se tento vliv může velice dobře rozvinout. Tento druh léčení je pro naši dobu tím úplně ze všech nejdůležitějším, protože každý kdo léčí sám sebe, léčí současně i naši planetu.

Chiron v 5. domě

Chironova přítomnost v pátém domě vždy vyvolává silný pocit dítěte uvnitř a to dítě může být buď nestvůrka, která nás vysává, nebo mocný zdroj energie tvořivé síly. Práce čtvrtého domu - intenzívní hloubková analýza - je dokončena a je na čase vyjádřit sílu kořenů tím, že ji vytlačíme z vnitřku ven. Části horoskopu osvětlující sílu Lva neboli sílu pátého domu se vždy zabývají egem. Posedlost egem posvěcená Chironem v pátém domě je vždy erotickou a tvořivou silou, která může být rozvinuta jedině zkušeností. Chiron je empirický, pátý dům je empirický - tento vliv je zde zdvojený. Sexuální chování je v těchto případech neobvyklé, je však uchováváno v přísné tajnosti. John Kennedy měl Chiron v pátém domě a o jeho sexuálních aktivitách jsme se dozvěděli až po jeho předčasné smrti. Pátý dům je mocnou elektrizující silou horoskopu, který povznáší lidi k daru kultury, jedenáctému domu, pokud ovšem správně pochopí jeho energii. S Chironem v pátém domě se tato energie stává alchymickou.
Nepřestává se přelévat a proměňovat, dokud nedosáhne esence zlata.

Chiron v 6. domě

Chiron v šestém domě vytváří významné napojení na medicínu a léčení. Tato osoba je v prvé řadě esencí Saturnu: velmi vážná, pesimistická, hypochondrická, poslušná, oddaná a moudrost k ní přichází spolu s časem. Pokud se v jejím horoskopu nenachází nic, co by tuto vážnou osobnost prosvětlilo, jako je Chiron v Blížencích nebo Vodnáři, bude toto individuum vynakládat většinu své energie na zachování svého zdraví a také na objev podstaty dobrého zdraví obecné. V okamžiku, kdy získá dostatek zkušeností s Chironovou energií, stane se adeptem pro schopnost vycítit a rozkódovat energii těla. Potom své tělo přestanou neustále kontrolovat v saturnském stylu a posunou se spíše směrem k uranskému nabití energií. Tito lidé jsou velice citliví na elektricko-nervové obvody těla a jsou schopni velice dobře intuitivně rozpoznat, co se děje v těle. Rovnováha těla a duše představuje u těch, již mají Chiron v šestém domě, kritický bod, protože Chironova vláda tohoto domu je dokonalým příkladem toho, jak tuto planetu můžeme pochopit jedině díky zkušenosti. Naši zkušenost v této oblasti života tvoří ti, kteří nás léčí. Otázka léčení je zakotvená v šestém domě, ve kterém je třeba materializovat a zformovat všechny zkušenosti z předchozích pěti domů, abychom mohli vstoupit do dalšího stupně, cesty vyšších domů. Tento dům nás učí, že řešení, která nacházíme při naší práci, nás vedou na cestě k integraci našeho skutečně dospělého života.
Tito lidé se musí chovat přesně opačně, než jak je obvykle doporučováno workoholikům. Potřebují pracovat, aby zapomněli na bolesti a bolístky. Také jim pomáhá studium medicíny. Jejich tendence hýčkat si nemoc (Saturn v šestém domě) se snižuje, pokud dosáhnou hlubšího uvědomění (Uran).
30.01.2020 - 08:09 | Filtr
(Štír) Nalani Makaio
Chiron v 7. domě

Chiron v sedmém domě značí sílu poznání sama sebe získanou z významných vztahů na osobní úrovni a také dobrou schopnost ovládat masy. Tato pozice je esencí charizmatu. Osobnosti, jako jsou tyto, mají enormní schopnost vyjadřovat kolektivní nevědomí své doby a jsou také schopny velice dobře zrcadlit vnitřní Já lidí kolem sebe. Zrozenci s Chironem v sedmém dome vyvolávají u svého okolí potřebu je zbožňovat. Je proto nutné, aby pochopili, jak silný je jejich vliv na okolí, protože jinak by všechen obdiv, kterým jsou obklopeni, mohl podkopat jejich ego a zničit je. Janis Joplin, Bob Dylan, Fidel Castro a Richard Nixon mají Chiron v sedmém domě a jsou všichni skvělými příklady moci a také zmatku, které v nich toto umístění Chironu vyvolalo. Naproti domu Já, tedy prvnímu domu, leží dům, který přináší nejvíce zmatků do otázky sebe integrity, sedmý dům. Obraz toho, čím jsme, bude vždy narušován tím, jak nás vnímají ostatní až do té doby, než ovládneme polaritu. Ve skutečnosti na obou pólech leží totéž: "já jsem ty a ty jsi já". To je to nejdůležitější, co musí zrozenci s Chironem v sedmém domě pochopit.
Ovládnutí druhé strany a skutečné pochopení polarity přichází pouze s hlubokou životní moudrostí. Zrozenci s Chironem v sedmém domě procházejí krizí své identity, která je vyvolaná vztahem k druhé straně. Vztahy jsou naším velkým učitelem, a proto na ně vynakládáme tolik energie.
Nejvyšší oktávou uvědomění si této pozice je ovládnutí faktu, že ostatní na nás reagují tak, jak my sami chceme, a že to, co se kolem nás děje, způsobujeme samí svými myšlenkovými formami.

Chiron v 8. domě

Chiron v osmém domě vyvolává gigantickou karmickou krizi v plutonských oblastech (sex/smrt/peníze/moc), a jelikož Chironovo učení je vždy založené na zkušenosti, způsobuje tak mnoho traumat u lidí z okolí takového zrozence. Podvědomá touha po absolutní kontrole a nesmrtelnosti může být naplněna jedině skrze zkušenost opravdové moci. Tato individua jsou sobě a ostatním nejvíce nebezpečná tehdy, pokud neovládají sama sebe. Překonání vlastní pozice a dosažení vyššího stupně znamená absolutní ovládnutí touhy ústící v hluboké a esenciální poznání motivů ostatních. Tato pozice je skvělá pro detektivy. Takové individuum oplývá bystrým myšlením, skvělou schopností přesného výzkumu a pochopením základních životních sil.

Chiron v 9. domě

Chironova přítomnost v devátém domě znamená krizi v napojení na své vyšší já v této inkarnaci. Vyšší Já je energie moudrosti, která je integrující silou každého života. Někdo jej nazývá duší. Každý individuální život je cestou za produchovněním čili aktivací, vtělením a prosvětlením vyššího Já. Zrozenci s Chironem v devátém domě se přirozeně zajímají o filozofii a spiritualitu. Tyto předměty také často vyučují. Přirozeně chápou přírodní zákony a mají neobvyklou schopnost přesně a srozumitelně formulovat základní životní moudrosti. Celý život hekticky a nervózně pátrají po smyslu všeho. Mají pocit, že se narodili proto, aby ostatním vysvětlili základní pravdy. Milují cestování a rádi navštěvují chrámy a posvátná místa planety. Ale znamená to, že se jim podařilo spojení se svým vyšším Já a jeho vtělení do každodenního života?
Chiron je pragmatizmus, je to "jak na to" — princip horoskopu a pečlivé prozkoumání života těchto jedinců nám prozradí, co se děje s chirotickou energií v devátém domě. Stejně jako lidé s Chironem ve třetím domě, i tito jedinci se zdají býti adepty. Přirozeně vyzařují spiritualitu a znalost přírodních zákonů, ale krize spočívá v rezonanci s vyšším Já. Astrolog, který jim pomůže s uvědoměním si stupně tohoto spojení, má příležitost je dovést až k odhalení jejich největšího tajemství - tajemství, že vlastně vůbec nekomunikují se svým vyšším Já. Tento adept učí každého kolem poznávat hloubku jeho duše, ale sám po produchovnění jen zoufale touží. Doporučené jsou meditace, které jsou na toto napojení zaměřené, a práce s léčiteli. Sabiánský symbol ascendentu je čtení vyššího Já a v každé inkarnaci máme stejné ascendenty. Speciální práce s lidmi s Chironem v devátém domě spočívá v rezonanci s energií ascendentu, která jim může pomoci najít své vyšší Já.
30.01.2020 - 08:10 | Filtr
(Štír) Nalani Makaio
Chiron v 10. domě

Chironova přítomnost v desátém domě signalizuje krizi v hledání skutečného důvodu našeho pobytu na Zemi.
Desátý dům je nabitý energií. V něm nám planety "doplňují nádrž", ale posvětit tuto energii můžeme až v domě jedenáctém. Lidé s Chironem v desátém domě nehledá sílu jen tak pro nic za nic. Mají autoritu, i když se někdy snaží ji příliš neprojevovat. Vlastní moc, která jim však způsobuje mnohé problémy, protože zejména rodiče a učitelé neradi vidí, když se u někoho projevuje tak radikální energie. Tuto moc však přesto mají a nezbývá jim nic jiného, než ji přijmout jako fakt. Nemohou předstírat, že jsou slabší, než opravdu jsou.
Dost lidí s Chironem v desátém domě bývají zmatení a nevědí, jak svou moc použít až do doby návratu jejich Saturnu. Mnohé z jejich těžkostí s Chironem v desátém domě se po návratu Saturnu vyřešily. Jejich zmatky byly většinou způsobeny projekcemi událostí z dětství, kdy kvůli své vzrůstající síle naráželi u ostatních lidí. Ve většině případů měli muži velké potíže se svými matkami a cítili extrémní averzi k úspěchu. Nápadně vysoké procento žen s Chironem v 10.domě se stalo jeptiškami. Většina jeptišek zbožňovala své otce, kteří byli velice silnými individualitami. Nejspíše tím, že vstoupily do řádu, se vyhnuly střetům s muži. Ty ženy s Chironem v desátém domě, které se nestaly jeptiškami, jsou tak silné, že je pro ně velice těžké vytvořit si vztah s nějakým mužem. Čím více se tyto osoby dokázaly identifikovat s projevením své síly navenek, tím lépe se cítí.
Klíčem k Chironu v desátém domě je ovládnutí síly jako posvátného daru. Tato individua musí přijmout svůj dar síly. Shirley Mac Laine a Marilyn Monroe měly obě Chiron v desátém domě. Marilyn Monroe svou moc neunesla a Shirley MacLaine je příkladem zvládnuté síly.

Chiron v 11. domě

Přítomnost Chironu v jedenáctém domě signalizuje krizi v souvislosti s možnou unikátní rolí ve společnosti. Jedenáctý dům je místem příležitosti předat náš dar kreativity. Ale co když někdo prostě chce být zahradníkem v době, kdy není manuální práce ceněna? Každý z nás chce předat svůj tvořivý dar a Chiron v desátém domě je znamením krize kreativity a idealismu.
Současná kultura masového vědomí vytváří v osobách, které chtějí předávat svůj osobní dar, mnohé bloky. Je třeba, abychom obrodili lásku k individuální jedinečnosti a znovu se naučili oceňovat dar každé osoby. Jedenáctý dům musí být pečlivě prostudován, protože se v něm skrývá odpověď na otázku, co mohu předat své kultuře. Pak teprve může být nalezen způsob, jak to předat.
U lidí s Chironem v jedenáctém domě je výrazným rysem excentričnost. Tito lidé mají silný vnitřní pocit velkého osudu, který nemusí být schopni naplnit či vyjádřil. Stupeň, do kterého byli schopni propracovat svůj desátý dům, rozhoduje o síle kreativního projevu v domě jedenáctém. Pokud neuvěří své schopnosti dosáhnout vytčeného cíle, tak jej skutečně nedosáhnou, a ještě navíc se celým tím bojem naprosto vyčerpají.Potřebují pomoci především se správným určením cíle, přestat se na jeho dosažení tolik upínat, a potom zjistí, že jsou mnohem blíže, než si mysleli. Nejvyšším stupněm uvědomění pro ně je, když přijdou na to, že energie skutečně proudí a že stačí dát jí volný průběh.

Chiron v 12. domě

Přítomnost Chironu ve dvanáctém domě značí potenciál vkročit do kosmického prostoru a hluboko do mysticismu.
Jedinci s Chironem ve dvanáctém domě mají tendenci odevzdávat svou svobodnou vůli učitelům, protože jejich brzy získané vyšší vědomí není z tohoto světa. Tito lidé se proto často uzavírají do neptuniánské izolace, aby zde naslouchali hudbě sfér, a ezoteričtí učitelé je velmi přitahují. Prací astrologa zde je vysvětlit jim, že nemají nikoho následovat, že svobodná vůle je největším darem lidstva a že se mohou od svých učitelů učit, ale nemají jim podléhat. Pokud toto dokáží, tak se sami stanou mistrovskými učiteli, kteří povedou své žáky po cestě k moudrosti.
Krize ovládnutí Neptuna je poslední zkouškou. Neptun nás může pozvednout k našemu nejvyššímu potenciálu, ale také může rozptýlit vůli v okamžiku, kdy je pravá esence jedince připravena k vtělení. Neptun silně ovlivňuje astrální neboli emocionální tělo. Chris Griscom učí, že funkce emocionálního těla vibrují na nejnižší úrovni, protože myšlenkové a tělesné úrovně jsou příliš úzce spjaty s tímto dlouhým obdobím racionalismu. Má pravdu. Právě se nacházíme v posledních fázích věku Ryb a v této době se znovu vynořují všechny starodávné techniky, které měly co do činění s iniciací. Tato pradávná učení jsou plná moudrosti, přetékají esoterismem, ale jsou minulostí. Jsou posledním háčkem, který nás táhne zpět. Na to si musíme dát pozor. Největší nebezpečí tkví právě v přetíženosti emocí. S tím, jak se blížíme k Vodnáři, se naše vibrace zrychlují a přetížení emocemi je čím dál nebezpečnější. Může způsobit nerovnováhu a nemoc.
Klíčem k pochopení Chironu ve dvanáctém domě je nalezení oblasti, ve které spočívá vyšší oktáva daného jedince - je v šestém domě. Jakmile je identifikováno mystické spojení, zaměřte se na problémová místa horoskopu. Tito lidé přišli, aby naplnili vyšší účel, a obvykle mají v horoskopu celá soukolí kvadrátů, konjunkcí a kvintilů, které je pohánějí neobvyklou rychlostí.
Až Neptuna ovládne Chironův pragmatizmus a závoj astrálních zmatků se zvedne, mohou se otevřít brány Vodnáře.
30.01.2020 - 08:28 | Filtr
(Štír) Nalani Makaio » Nalani Makaio
Tak jo, začnu první :4:
Chiron v 6.d. v Blížencích.
Jak v 6.d., tak v Blížencích je dáván důraz na nervový systém. Jsem citlivá na energie, elektromagnetické pole, výboje a podobně. Často cítím myšlenky ostatních jako energetický proud. Neustálé kladení otázek (sama sobě) mě dovádí někdy až k přetížení, ale taky k tomu, že přicházím na nové věci ohledně sebe, vztahů atd.
Na tom hýčkání si nemoci trochu něco bude. Ne, že by to bylo tak markantní, ale v rámci toho, abych měla od všeho už pokoj, někdy onemocním. Nějak i cítím, že všechny moje nemoci jsou nějak způsobené psychosomatiko a přetížením nervového systému. A tehdy mi nejvíce svědčí být o samotě, spát, číst nějakou smysluplnou knihu, tvořit (malovat), spát a jíst :4: Prostě spojit léčení těla s nitrem.
Ve mě se ostatní otisknou tím jak je vnímám energeticky, vzhled a to jak se navenek prezentují zase není až tak důležité pro celkový dojem. Někdy vnímám i shluky energie v určitých místech na těle i u sebe i u ostatních, ale zatím jsem se na to nezaměřovala. Poslední dobou mě ale láká to více prozkoumat. Nedávno jsem začala sledovat na Netflixu Goop Lab s Gwyneth Paltrow a včera mě zaujala epizoda 5. Kouzla s energií. Ne, že bych chtěla toto dělat a taky neříkám, že nejsem trochu skeptická, ale rozhodně by mě zajímalo tyhle věci, třeba i pod vedením někoho, prozkoumat. https://www.netflix.com/cz/title/…

EDIT: s tím workolosimem moc nesouhlasím, ale pravdou je, že když mě něco zajímá, tak se zahryznu a jedu, tohle mě naplňuje.
30.01.2020 - 09:06 | Filtr
(Střelec) verka96
Ahoj a díky za diskusi o Chironovi.
Pro mě je to hodně osobní téma, trvalo mi než jsem zjistila, jak u mě v počátku života zafungoval. Je o něm velmi málo informací, ale už se dá něco zjistit. Náročné dětství, tolik ve zkratce. Ale nestěžuju si, nemám proč, prostě to tak bylo a je... :16:
Jinak mám ráda a zajímá mě, jak se člověk může léčit sám bez doktorů, sama se snažím, některé dá se říct běžné potíže už zvládnu sama - bylinky, strava - změna stravy a tím i změna myšlení, odpočinek, i za pomocí regresních terapií atd. :29:
30.01.2020 - 09:10 | Filtr
(Panna) Mici Angóra » Nalani Makaio
Mně se tenhle popis nelíbí, i když je docela lichotivý, ale v některých knihách mi to docela sedlo. :17:
30.01.2020 - 09:10 | Filtr
(Býk) Khalia Zvlčelá
Já mám Chirona v 11. domě ve Vahách a absolutně netuším, jak to uchopit, přijde mi, že to vůbec nesedí. Ale jestli má někdo nějaký nápad/výklad, sem s ním. Jako excentrik s velkým osudem se teda necítím. :4: A výklad ve Vahách, s tím taky nějak nesouzním...
30.01.2020 - 09:12 | Filtr
(Štír) Nalani Makaio » Mici Angóra
Tak klidně sem dej, co ti sedí :17: proto tady ta diskuse je. Zkopírovala jsem to tady z jedné stránky proto, protože mi popis Chrona tady sedí. :3:
30.01.2020 - 09:22 | Filtr
(Býk) Khalia Zvlčelá » Kapitulačka
Jako asi v tom dokážu podchytit svou potřebu služby lidem. Ale to není nic excentrického, já raději působím ve skrytu. :17:
30.01.2020 - 10:03 | Filtr
(Kozoroh) Sosna zvlčelý
Mě by celkem zajímalo, proč Chiron získal tak výsadní postavení v astrologii? Tedy alespoň mezi asteroidy. Myslím, že zde by se neměla opomíjet i fakta astronomická.
Jen pro srovnání:
Chiron - průměr 166 km
Ceres - 952 km
Vesta - 525 km
Juno - 265 km
Erós (ať tu taky máme opravdu jen balvánek) - 34x11x11 km
Pluto (pro srovnání) - 2370 km

Je fakt, že se se svým Cheironem neztotožňuji. Toto prostě nejsem já. Možná je to tím, že ho nemám aktivovaný žádným významným aspektem. A tak k tomu asi přistupuji nejen u Cheirona, ale činil bych tak i u ostatních asteroidů: Pokud nejsou aktivovány dosti těsným aspektem (konjunkce zejména, navíc spíše s nějakou osobní planetou, asc., nebo jeho vládcem), tak vůbec nebrat v potaz.
30.01.2020 - 10:15 | Filtr
(Štír) Nalani Makaio » Sosna zvlčelý
A nemá vliv taky vzdálenost od Země? Nemám čas to teď zkoumat, tak ani nevím jestli je moje poznámka relevantní.
Já to právě moc takhle prakticky neberu. Buď se mi to nějak v horoskopu ověřilo nebo ne.
Ok tedy, co by mohlo v mém horoskopu tohhle způsobovat? Čistě teoreticky, jestli tě něco napadne.
30.01.2020 - 10:48 | Filtr
(Kozoroh) Sosna zvlčelý » Nalani Makaio
Nevím, zkusím kouknout.
Mimochodem já mám tady v 6. domu, tedy co Ty. A je fakt, že ze zdraví se často více zajímám v souvislosti s duší, psychosomatika atd., tedy spíše 12. dům, než 6.
6. dům má roli třeba teď, když jsme tu všichni lehli s chřipajznou a je nám pod psa. Až když mě to dohnalo. :3: Ale vzhledem k tomu, že nežiji nějak nestřídmě a i díky mé práci, kde se často dostávám na čistý vzduch, kde nachodím desítky kilometrů. Mám vlastně mnohdy více aktivity, než lidi, co si chodí večer zaběhat (v městském vzduchu), nebo zacvičit někam do tělocvičny, posilovny atd., tak prostě nemám potřebu to nějak zásadněji řešit. Prostě nemyslím si, že bych žil vysloveně nezdravě. Mám to prostě nějak podle sebe sladěné.
Je jasné, že kdybych trpěl nějakými neduhy, budu se tímto tématem zabývat mnohem více.
30.01.2020 - 10:56 | Filtr
(Kozoroh) Sosna zvlčelý » Nalani Makaio
A co třeba vládce 6. domu v Panně? Zájem o zdraví? :3: Navíc celý ten polokříž, konjunkce s Marsem (opět v Panně)... Není tu ten vládce 6. domu docela aktivní?
30.01.2020 - 13:20 | Filtr
(Štír) Nalani Makaio » Sosna zvlčelý
Dneska budu protestovat, že to není úplně ono :2: :4:
30.01.2020 - 14:00 | Filtr
(Rak) Loen
kdysy sem chtěla chironovi přijít na kloub a jak na potvrou byly všechny publikace k nesehnání... a na netu jen kusé informace...


mám chiron v 10.domě v raku

necítím se jako člověk obří síly, moci a autority :61: jo a že by se mi přechodem saturna osvětlilo jak pracovat se svou silou/mocí/autoritou fakt nevím - jako jo, mám problém s autoritama , s lidma, kteří chcou mít moc nade mnou/jinými :61: taky mám problém se stupidníma pravidla společnosti a pravidlama vůbec
"ženy s chironem v 10.domě se často stávají jeptiškami ptotože jsou tak silné, že nedovedou jít do vztahu s mužem" (respektive oni jejich sílu nedávají - a proto mám jako výzvu vedle sebe totálního individualistu, kterej tě je schopen energeticky převálcovat :4:)

Problém bude asi v mé "momentální" neschopnosti nadhledu sama nad sebou :61:
člověk se nějak cítí a úplně jinak ho vnímá okolí...(vlastně ho každej vnímá úplně jinak)
Je pravda, že sem byla se synem na bachovkách u jedné z mých učitelek homeopatie - a ona mi už po několikáté vykládala jak sem strašně silná žena a jak mám být k sobě vlídnější - a já se fakt necítím jako nějak zvlášť silná a ani že bych na sebe nebyla vlídná :32: vždycky mě tím trochu vyvede z míry...

Myslím, že otázky chirona jsou hodně citlivé body v horoskopu, které se pojí s těmi nejhlubšímy strachy (pudem si tu vysypat navenek své největší strachy? :3: :122:)

Jinak toho chirona v 10. domě vnímám spíš jako otázku toho, jak být úspěšný ve světě, v kariéře, jak dosáhnout úzanání, nalezení vlastní hodnoty (ale tak aby byla vnímaná a uznávaná ostatními). :122:
Pojí se s ním strach ze selhání, odmítnutí, výsměchu.

je tam velká míra zodpovědnosti za druhé už od útlého dětství (s tím se pojí i předčasné "dospívání") - většinou zapříčiněné tím, že se museli velmi brzi starat o některého z rodičů, který byl v nějakém ohledu velice křehký.. další problém z toho pramenící je vzorec, že kladou potřeby ostatních nad ty svoje...

"Tito jednotlivci jsou přirozeně vyhledáváni jako "rameno k vyplakání", jsou přítelem, který drží druhé ve špatných dobách a pomůže je vytáhnout se vzhůru. Mají velmi praktický pruh, který vidí, co je třeba udělat, a dokážou pomoci ostatním praktickým a realistickým způsobem. Tito jednotlivci často nesou váhu světa na svých bedrech a musí se naučit upouštět některá břemena, která nesou, a nechat ostatní nést část napětí." s tímto se taky ztotožňuju (i když co mám děti, tak spousta energie byla odlita jinam - nečekaně - a já se cítím trochu - "nepotřebně", tam, kde jsem potřebá bývala... (http://astrologyk.com/zodiac/…

Takže asi tak :3:

Já mám v 10.domě i Slunce, mám tam i merkur jako vládce horoskopu - takže asi nedokážu oddělit jen toho chirona no...
30.01.2020 - 17:00 | Filtr
(Rak) Urania
Môj Chiron je v 11 dome v Kozorohu a ja neviem čo s ním, alebo sa iba veľmi pomaly priblížujem, aj ked si nemyslím že kreativite fyzickej. Všade je písané - treba pečlive naštudovať 11 dom ale ked som tu otázku raz dala aj do príspevku, veru nič som sa nedozvedela, myslím že som to potom vymazala.
31.01.2020 - 06:43 | Filtr
(Ryby) thééé
Chirona jsem pořádně nikdy úplně neuchopila, asi proto, že on je sice léčitel, ale stále zraněný, je to rána, která se prakticky nikdy nezahojí.
Ale možná, že to je právě to nejzraněnější místo, které nás motivuje k velkým krokům už proto, že to bolí, ale možná i dává sílu najít spojení s ostatními, cítit se ve spojení, cítit propojení a jednotu, protože vlastně takové místo máme všichni.

Ten můj je v beranu a v 11. domě, Ten dům se mi v tomto spojení špatně uchopuje, ale myslím, že moje beranní nastavení tomu dává lepší smysl (mars v kozorohu, saturn ve znamení as.). Jakože slabé místo celkově, a místo, kde musím kráčet velmi zodpovědně a pokorně a pomalu...anýbrž hlavou zeď neprorazíš.

Ale co je zajímavé, že u mě tohle místo nejvíc odstartovala druhá dcerka, která ho aktivuje v synastrii, a navíc ona má slunce v konjunkci s chironem, jako jedinný aspekt.
Celkově to téma tak začínám víc chápat. ale jemně.

Někde jsem četla u chirona v 11. domě - obětní beránek ve skupině
Nikdy jsem se ve skupinách necítila svobodně a dobře.
31.01.2020 - 11:09 | Filtr
(Rak) Urania » thééé
Tak ten obetný baranok v skupine na mňa platí určite viac ako ostatné aj ked môj 11 je v Kozorohu. V každej skupine sa citím na okraji a divne neslobodná, ak sloboda prepukla bolo to iba na chvíľku potom ešte väčšie stiahnutie.
31.01.2020 - 11:48 | Filtr
(Ryby) thééé » Urania
i na mě to tak nějak sedí. Se dívám, že jsme se tu sešly až 3, které máme chiron v 11 domě.
A možná, že fakt je to o zranění osobnosti, která má dát přednost celku, jednotě, spojení :25:
31.01.2020 - 12:05 | Filtr
(Blíženci) tajga » thééé
hlásím se do klubu chironů v 11.d.

vlastně jsem nevěděla, co o tom srozumitelně napsat, jen že mě svým způsobem hodně oslovuje, co je tu napsané, ale neumím říct jistě, jestli je to opravdu Chironem. U mě je navíc v konujnkci s Lilith. Ve skupinách se cítím taky špatně, jsem opak týmového hráče. Nejhorší věta ve škole - vytvořte skupinky :41:Vždycky mě to omezovalo., nebaví mě bohužel spolupracovat. Smysl být součást celku pro mě má jen, pokud tam můžu být nějak prospěšná sama za sebe, přinést něco svého....a o tom se vlastně píše.
31.01.2020 - 12:13 | Filtr
(Býk) Khalia Zvlčelá » tajga
Souhlas. K týmové práci a skupinám mám odpor. Jsem prostě poustevník. Kobylky si teda asi sušit nebudu. :32:
31.01.2020 - 12:27 | Filtr
(Býk) Khalia Zvlčelá » Kapitulačka
No to teda nevím... větší inspirace mi přišel Chiron v 10. domě u MC. :4: Já teda netoužím být inspirací pro někoho, tedy rozhodně ne v utrpení. Jsem ráda, že se většina z toho ani nedostane k veřejnosti.
31.01.2020 - 12:42 | Filtr
(Rak) Cole
To tu pěkně rozjíždíme koukám :75: :79:

Právě jsem dokoukala jedno video kde to bylo jasně řečeno

"Nikdo nemá rád svůj Chiron"... :5:
31.01.2020 - 12:58 | Filtr
(Býk) Khalia Zvlčelá » Kapitulačka
Nevím, do značné míry s tím souhlasit nemůžu. O tom, kdo jsem, jsem v podstatě nikdy nepochybovala, což považuji za svou přednost. Hranice řeším, nicméně trochu jinak. Ta Venuše už taky moc "neplatí", ne v tomto smyslu. Ale díky za vhled. :62:
Příspěvky: 1-25 26-50 51-75 76-100 101-125 126-140
« předchozí  další » »|
Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2020
Lunární kalendář
Luna ve Vodnář Vodnáři
ukázat kalendář »