Hodnoceni protialkoholni lecby


09.02.2019 - 10:38
(Štír) tronco
Hodnoceni protialkoholni lecby
předně uvádím že píšu hodnocení léčby v časovém tlaku jelikož termín čtení mi byl přesunut před datum odevzdání zpracovaného dokumentu ke čtení využívám toho k objasnění si situace zda je mým problémem impulsní chování přesčasové či nesouhlas s dodržením předepsaných norem proto se pokusím sepsat toto jen sám za sebe a ne dle osnovy protože s dřívějšími normativními výsledky jsem nebyl spokojený pro neosobnost psaní byl jsem odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání jednoho roku s odkladným účinkem na léta 2 za výtržnosti v opilství který jsem páchal na jaře roku 2016 po propuštění ze zdejšího zařízení kde jsem byl nedobrovolně držen na oddělení číslo jedna za pokus o sebevraždu který jsem spáchal tím že jsem si po silvestrovských oslavách ve značně zhoršeném fyzickém a psychickém stavu zašel do nemocnice s prosbou o pomoc bohužel faktor 0 celých šedesát osm promile alkoholu v krvi byl rozsudkem na dlouhou dobu během zhruba měsíčního zadržení zde jsem přišel o práci v Německu a byl mi zadržen řidičský průkaz čímž jsem přišel o mnohé jiné možnosti včetně využívání pro půjčeného obytného vozu který byl výbornou alternativou k řešení mix a zimních i pracovních záležitostí lidé kteří v tomto byli angažování mi řekli jedinou drsnou radu ve smyslu toho že si budu muset svůj život zařídit jinak jak to jsem nevěděl propadl jsem díky této pomoci hluboké depresi a začal svůj žal utápět v chlastu má morálka a mentalita byla pobita mezi psychopaty na heroinu a pervitinu který zde běžně užívali a provozovali nechutné věci včetně homosexuálních praktik natolik narušená že mně samotnému též bylo jedno co dělám a můj život měl díky sebelítosti jediný význam a to ten že když nejsem schopen se o sebe starat sám ať mi zavřou do blázince a starají se o mně ho sami jsem si vědomý toho celého ve smyslu že je to jen má chyba a následek mého rozhodnutí poučení vynasnažím se ze všech sil se již nikdy nedostal díky chlastu do podobné situace v začarovaném kruhu kdy využívám takzvaný krizový plán v pomoci odborníků kteří mi nasadí překážky v životě ještě výše a nejsou schopni mi poradit jak je překonat děkuji za to děkuji za posílení sebedůvěry. upřímně mojí hospitalizaci nedokážu brát díky průběhu za plnohodnotnou léčbu ale na doporučení primáře jako další formu trestu i přesto že s tím mám teď problém v oblasti listiny základních lidských práv a však i trest se dá brát ve smyslu toho že nám to posiluje duševní síly a rozšiřuje duše duchovní obzory a zbavuje pocitu provinění a jiné prospěšné věci v kontrastu s těmi méně příjemnými důležitou věc v životě mi chlast narušuje a tím je sebekontrola chovám se potom jako malý kluk který nejdříve něco udělá poté pocítí následky svého činu a teprve se teprve potom se zamyslí jeli toho schopen bez pomoci rady od dospělého pro lepší sebeovládání musím postupovat přesně naopak směrem od myšlenky skrze pocit až k činům zdejší trest vyčistí duši a učí mě odpouštět i druhým který se proti mě provinili a vede mě k touze po stálém vyústění z tohoto traumatu nyní jsem v pozici nezkušeného který je nucen mnoho mluvit ale byl bych raději bojovníkem který více jedná než mluví a touží po tom být uvědomělým a v okamžiku kdy promluví směje se sám sobě protože v humoru je ohromná síla ze zjištěných důvodů nyní nepíšu hodnocení léčby dle předepsané osnovy ke všemu jsem po půl roce teprve ve čtvrtině přislíbené doby pobytu a tudíž je to předčasné v otázce mých soukromých záležitostí a plánů předmět budu pokračovat v abstinenci kterou jsem začal před mým nástupem k léčbě a využili mých znalostí a zkušeností které jsem měl jiný čas v sobě přehodnotit nechci v sobě podporovat toho alkoholika přeji si žít nebudu myslet na svou nemoc ani na smrt budu se rozhlížet kolem sebe a vnímat krásy světa vynasnažím se prokazovat lidem dobro a radovat se z každého okamžiku Od probuzení až do usnutí budu se těšit na co to není důležité ten okamžik těšení se je důležité nebojím se toho co přijde nebojím se ani o budoucnost svých blízkých však naše osudy si nás najdou nebudu ani peníze vydělávat pro sebe ale pro druhé však sám bych je beztak jen prohýřil nebudu sledovat zpravodajství a zahlcovat svojí mysl informacemi se kterými nic nedokážu udělat již vůbec mi nezajímá bulvár ani reklamy vynasnažím se posuzovat sebe ani druhé negativně budu skeptický a zároveň empatický naslouchat 2. A svým slovem mířit přesně nedokáže uznávat vy profilované osobnosti a neumí mi brát za svůj vzor protože jejich smýšlení se nesmí stát mým avšak uznávám skutečné osobnosti které se sami dokáží ovládat a jít tím dobrým příkladem budu se nadále držet v ústraní všech společenských akcí které se realizují jakoukoliv formou agresivního chování touhy po úspěchu penězích sexu nemám v oblibě ani sporty kde je vítězství založeno na porážce protivníka vynasnažím se usmířit se s lidmi se kterými jsem měl spory a raději se zbavím své úplnosti než bych ve sporu pokračoval raději se vzdám svých názorů a prach které jsou jen subjects abych tak nepodporoval pocit křivdy vynasnažím se být upřímný a pravdivě kritický především sám k sobě a tím hrát poctivou hru pro čisté svědomí které je hojivou náplastí na duši budu využívat střízlivého úsudku a smýšlení abych mohl využít můj široký potencionál tvořivosti jak v pracovních oblastech tak využití volného času rád plavu jezdím na kole Jak dálkově po cyklostezkách tak po lesních cestách miluji jízdu na koni výcvik a venčení mého psa věnuji si aktivnímu pohybu v přírodě stejně jako praktikuji meditace autogen ti modlitbu nemám rád kolektivní sporty kde je předepsáno přemožení soupeřovo touhy po vítězství tlakové žvásty pomluvy stezky na osud snažím se vyhýbat slovnímu i fyzickému násilí nemám rád davy ani neurotické skupiny chtivých posedlých a ne moudrých lidí to raději preferuji samotou kde nikdy nejsem sám a snažím se být sám sebou dobrým společníkem abych byl hodný a ostatní ve všem zlém se vynasnažím nalézat kousek toho dobrého které je vždy základním kamenem k odpuštění se od celé nepravosti nechci bojovat s ostatními ani se svými touhami vždyť se mi dařilo nejlépe když jsem bral a dělal věci jen tak jen tak plynout s časem raději budu věřit ve vítězství života ve zdraví a nesmrtelnost duše než abych bojoval pro pomyslné štěstí a překonání osudu protože tímto bojem jenom násilnický bráním skutečné spokojenosti a jsem v konfliktu jen sám se sebou ve kterém nevítězí ale sám sebe poradím raději si pustím oduševnělý muziku a budu si modelovat keramiku malovat psát poezii a jinak se opět životem čistou podmíněnou formou na rozdíl od chlastu který celou tuto životní filozofii ke které jsem dospěl v klidném rozpoložení splachuje do kanálu prvním půllitrem piva nikdy jsem se necítil být závislý na alkoholu nesplňuji mezinárodní směrnice pro stanovení této diagnózy tím však nevyvrací jim to že s chlastem nemám problém bylo mi vytýkáno že nemám krizový plán ale nebylo mi umožněno můj krizový plán realizovat ambulantní péči považuji od samého začátku za dostatečnou a levnější formu na rozdíl od pobytu v prostředí které nenávidím a jednání soudu nepřispívá k podpoře mého respektu k státním a zdravotnickému zařízení v případě jakékoliv nakažení po opilosti bych si umí psychiatričky vyžádal antabus jiný prostředek k 100% znemožnění požití alkoholu a vyhledal bych radu u mého nejlepšího psychologa který je můj pastor že nemám jasno v mých následných životních etapách nemám sebemenší chuť to zde rozebírat když jsem při předešlém pokusu v doložení celkovém a životní situace byl jsem odmítnut s tím že to není vůbec podstatné pro ústav kterými životní plány spíše zhoršuje to nemůže mít větší význam též teď ani pro mě není vhodná doba pro za obírání s mými plány možnosti má mnoho v tom co jsem měl rozděláno zřejmě díky prodlužováním a léčby nebudu moci pokračovat ale mohu jít stavět slaměné domky s mým kamarádem kterými rád přijme mohu zkontaktovat sdružení v Neratovicích kněze ohledně naší spolupráce mohu pomoci mému kamarádovi za peníze při stavbě katamaranu a odplout s ním do Karibiku mohu se vrátit do Španělska a využít mých španělských dokladů včetně řidičského průkazu občanky a pasy to vše jsem mohl udělat i nezákonně v případě útěku ale šel bych v boji proti svému osudu Jak již jsem uvedl dříve jediné co mohu udělat nyní je nic nic pro sebe můj život má v rukách systém a já jsem mu nemohl stavět již nebudu s alkoholismem ale jen s mojí psychikou a i za to děkuji mým skutečným problémům se mohu zatím pomyslně smát ale budu potřebovat venku silnou motivaci zůstat pevný v dobrém a optimistickém rozpoložení k tomu zde to peklo na jedničce a 19 bylo inspirativní cvičiště je zajímavé zjištění na co vše si jako člověk dokáže zvyknout bohužel celý půlrok zde se nemůže srovnávat s tím jaký přínos pro mě byl třítýdenní pobyt v jiné protialkoholní léčebně kam bych se vrátil raději s vědomím většího přínosu do života ve spolupráci s vysoce profesionálním týmem kterého si vážím během pobytu jsem si jen potvrdil že má rodina jsem jen já sám s mojí vnitřní vesnicích živlu a v okolí v podobě přátel z mnohými z nich se domluvím let a konkrétněji než s vlastní matkou která si dělá vše po svém a to můžu mít po ní zděděné stejně jako historičnost na to jsem ale též nepřišel zde na nic nového jsem zde nepřišel ani co se týká mých psychických stavu ať jsem žádal o nové psychologické vyšetření z důvodu zlepšení situace kdy můj mozek již nevykazuje žádné známky poškození jako dříve ke stanovení aktuální diagnózy je dostačující 17 měsíců staré vyšetření Kdy byl mozek poškozen a já před tímto vyšetřením 78 hodin vůbec nespal kvůli alkoholu nemám nějaké zásadní problémy s příbuznými To je tím že se vídáme i za střízliva samozřejmě jim není příjemné mě vidět opilého stejně však ani mě není úplně příjemné vědět opilé je přirozeně všichni vnímáme že nadměrné pití není prospěšné ani zdravé nemám problém s tím že by mi kamarádi nutili pít Znojmě a ví že to je zbytečné když nechci tak nechci ale kdybych chtěl tak jim všechno vypiju tak si to pro sebe musí chránit To myslím humorně samozřejmě ale ve většině hospod mě tažná Lee můžu přijít kam chci ale prostě kdybych se napil a začal filozofovat je mi plná hospoda a nakonec bych byl problémovým a proto i v tomto směru můžu klidně jít za známými do hospody probrat důležitou věc a smluvit si spolupráci dostat se na kontakt cokoliv potřebného a na to mi stačí dát si sním kafe a limonádu a jí zase po svých v neznámých restauracích se cítím divně a na jídlo do hospody chodím nerad nechutná mi někde a od málo kterého člověka nejraději si vařím sám s láskou která pak prochází žaludkem Jak jsem již řekl rodina ze které pochází má svůj život jediný styčným bodem by mohla být Rodinná farma na kašperských horách ale to se stalo místem jakoby prokletým díky klasickým hádkám o majetek a zůstal tam strýc který měl též podobnou nehodu s daleko závažnějším poranění mozku byl čas když jsem měl plán toho vrátit se nastavení kde jsem trávil hodně času dětství ale nevím zda bych měl tolik psychické síly k tomu abych tam našel své místo a pokračoval v hospodaření na rodinných pozemcích o které jsou jen dálnice kvůli majetku se záměrem rozprodej a po částech právě nyní při psaní zjišťuji že se zamotá vám do blbých kruhu automatických vzorců smýšlení žádná perspektiva nic A ke všemu jste každodenní monotónnosti jsem moc zlenivěl a díky možnostem a najíst to tam a nesmysl plnosti a proti účelovosti prostě nemám tendenci se svým osudem nic dělat A to je jeden z spouštěčů mého pití nemožnost má matka a její auto kreativní chování je důvod mého pití stejně jako můj pobyt v autoritativním prostředí které mi svazuje ruce musím změnit myšlení a to hned záchytný bod motivací pro mojí spořádaný život byla již jednou má dcera až neuvěřitelnou porci energii jsem dokázal vložit do mého osudu který jsem nevedl pro mě samotného ale pro lepší prostředí pro ní ale již jsem říkal že jsem to nevedl správným směrem a byl bych tenkrát schopný si jí vzít bezohledně k sobě 2 km od matky a jeho domova a udělal bych velikou chybu proti lásce matky a dcery proto mi zastavil ten úraz na delší čas ale s vědomím tohoto se mohu znovu a pokusit žít pro ní spořádaně aby mohla být s námi oběma 2 dle potřeby ale to jsou prozatím marné plány však jsi tu ještě pěkně dlouho po budu zeptám se v pondělí Paní zástupkyně primářky jak dlouho mi to hodlá držet a potom mu myslet na plány kdyby pan soudce vyhověl mé žádosti a namísto léčby by mi proměnil podmínku na nepodmíněný trest již bych byl z vězení s velkou pravděpodobností propuštěn a ne protahovalo by se my ani doba podmínky a mohl bych rychleji řešit i dluhovou situaci kup říkat insolvencí tato trestní sankce ochranného léčení mi připadne tvrdší forma sankce než trest samotný.
EDIT: omlouvam se, ze text neprosel korekturou, nemam klavesnici. Diktuji a opravuji jen nejhrubejsi chyby...

Příspěvky v diskuzi

Řazení:
09.02.2019 - 10:59 | Filtr
(Štír) brutt007
Díky :)
09.02.2019 - 12:18 | Filtr
(Štír) tronco » brutt007
To byla prdel. Jediny, kdo me poslouchal z cele komunity zavislaku, byla psycholozka, pro kterou jsem to psal a byl jsem potrestan primarkou i pred soudem za to, ze na ni pry mluvim jako na psa.... Mnozi spali, ale vsichni byli spokojeni, ze je to tak dlouhe a nestihneme jit na pracovky .. vse je tak bez/ucelove... Ani psycholozka mi nebyla schopna dat zpetnou vazbu. Nestihla to a byl jsem prerazen na odd.13 mezi nejnebezpecnejsi psychopaty kvuli paranoicke schyzofrenii ze zavislosti na heroinu a nasazeny leky, ktere mi mohly i zabit... Humus... Vynasnazim se nemyslet na okolnosti, za kterych jsem to psal.... To neni ucel mych prepisu uvah navic a uvahy nad uvahami a deniky a uvahy nad deniky... Za ktere jsem byl hodnocen jako nej. celou dobu stejne jako na vsech terapiich... a prec vyrazen pro neprizpusobivost a neschopnost plnit rezim... Shit... ....brzdi Dusane !!!! KAZEN !
09.02.2019 - 23:23 | Filtr
(Kozoroh) Bosch » tronco
však na svého psa jsi hodný ne?
13.02.2019 - 22:58 | Filtr
(Štír) tronco » Bosch
vedu s nim nejduveryhodnejsi rozhovory
14.02.2019 - 11:44 | Filtr
(Kozoroh) Bosch » tronco
tak pak si nemá soudkyně na co stěžovat


Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2019
Lunární kalendář
Luna v RybyRybách
ukázat kalendář »