8. dům - Dům bolesti a ne/důvěry


12.01.2018 - 21:39
(Beran) upřímnost
8. dům - Dům bolesti a ne/důvěry
Pokračování úvodního zamyšlení o Štíru:
http://diskuze.najdise.cz/prispevek….

Dnes jsem obdržel mimořádné "osvícení" mysli, tak píšu poznámky k 8. domu.

8. dům - Dům bolesti a ne/důvěry

3. Věrnost a důvěra.
Sdílení se v rámci kamarádství, důvěrné tajemství v rámci v kamarádství,
sdílené tajemství, důvěrné tajemství, informace, které se nevynášejí. Citlivé informace, citlivé věci, které si chráníme. Věci o kterých nechceme mluvit veřejně nebo s cizími lidmi, s těmi, kterým nevěříme.

4. Důvěrnosti, zrada, důvěrnosti sdílené v rámci partnerství.

Odmítnutí, zklamání, hledání nové důvěry, přechod od zklamání a rozchodu k potřebě nového vztahu a opětovného sdílení.


Situace, kdy váš expartner vynese vaše důvěrnosti (třeba že nejste dobrý milenec v posteli, nebo se zmiňuje o vašich sexuálních úchylkách a baví se na váš účet).

Štírovská opatrnost, obezřetnost.

Věci, které může bývalý přítel použít proti vám.

Traumata, způsobené tím, že vám někdo ublížil. Strach z odmítnutí.

Klíčem k řešení je odpuštění, abychom znovu nalezli důvěru a otevřeli. Člověk musí překonat svou nedůvěru, svůj strach z toho, že danou informaci někdo může použít proti mě.

Strach z toho, že když řeknete pravdu, informace nebude přijata a budete odmítnuti. Strach z negativní reakce - nepřijetí. Strach ze zesměšnění nebo z bolesti, kterou člověk utrpí tím že člověk bude důvěřovat.

Jsou to traumata, ze kterých se vždy dlouho vzpamatováváme.

Jedná se o opakované situace, ze který časem vyrůstá opatrnost a strach. S tím jsou spojené i předsudky, které se ale (možná) projevují v jiném domu?

Člověk má strach ze společenských předsudků.

Tento dům může ukazovat na to co nás nutí k přetvářce. Následkem tohoto domu se děláme jiní než jsme. Zaujímáme takové chování, abychom se ubránili před dalšími traumaty.

Osmý dům se tedy bude projevovat v každém znamení jinak. Například Lev se může tvářit, že neutrpěl žádnou újmu, aby působil dokonale, vesele a hrdě. Společensky orientované váhy se budou snažit působit vesele, i když mohou skrývat svou bolest nebo strach. Střelec může zlehčovat situaci a odvádět pozornost od nepříjemných problémů jinam. Kozoroh se bude tvářit a chovat nepřístupně a neosobně, aby nemusel o ničem osobním mluvit. Panna, naopak může i a začít se chovat vztahovačně, jen aby připoutala pozornost a lítost svého okolí a mohla se pomocí svého okolí srovnat se svým trápením. Citlivé a zranitelné Ryby dají průchod svým emocím. Podobně Raci, kteří ale tíhnou k uzavřenosti a je u nich možnost zatrpknutí a neodpuštění.

Štírovo či Blížencovo kamarádství s výhodami, bude přijatelné u člověka, který se bojí citového závazku z důvodu, že by mohl/a přijít k citové újmě, jakmile by se s ní/m partner/ka rozešel/a.

Může tu být i ta situace, kdy mezi dvěma lidma existuje sexuální přitažlivost, ale jinak se k sobě vůbec nehodí. Není to ideální partner pro vztah, ale na sex je dobrý. V takovém případě, je pro mě daný člověk citově cizí a nemohu mu důvěřovat natolik, abych s ním měl/a vážný vztah nebo taky nevěřím nikomu a na vztah se nehodím.

5. Zranění z minulosti
Ono to má dva úhly pohledu.
- Jedna věc se týká jakoby vztahovačnosti nebo paranoie. Jde o strach, že mi někdo může ublížit. ublíží.
- Z druhé strany projekce, možnost že se dopouštím chyb, které hledám na druhých. Svým vlastním chováním mohu ubližovat druhým. Například proti nim mohu použit informaci, informaci, kterou oni mi svěřili. Jde o to mít empatii a takt, jinak člověk může nevědomě ublížit. Pak je těžké zpětně získat důvěru člověka, kterému jsem ublížil.

8. dům se týká úplně každého z nás, každého znamení, protože každý z nás si v životě projde nějakou bolestí, traumatem, ztrátou důvěry, nepříjemnými pocity a musí čelit výzvě odpustit a smířit se ztrátou, zradou, apod. Jen díky tomu, člověk může dojít smíření a klidu v duši. Vyživování lží, intrik, pomluv, hraní divadla, veškeré úsilí zaměřené na manipulaci s lidmi a dosažení moci je marné, protože to vyživuje temnou stránku v nás a brání nalezení duševního pokoje, znovuobnovení duševní rovnováhy.

Každý z nás se v důsledku této zkušenosti chová jinak (dle hrotu 8. domu ve znamení) – ohnivé znamení si mouhou hrát na macha, nezranitelné, nejlepší jedince, Lev bude předstírat svou fyzickou nezdolnost, bude bavit své publikum, Střelec bude zlehčovat situaci, Váha neukáže své zranění, aby neobtěžovala druhé, ale ve skutečnosti se jich mohlo něco dotknout, pokud jste brnkli na jejich citlivou strunu.

Štír by měl transformovat svou touhu po odvetě do touhy ovládat své nezkrotné emoce. Udržet je na uzdě a zvítězit nad nimi díky sebekontrole, díky tomu, že se vyrovná s traumatem, které zasáhlo hluboko. Nezvítězí díky tomu, že se pomstí, ale díky tomu, že dokáže odpustit a umrtvit či usmrtit v sobě vlastní nenávist. Usmrtit svoje nepřátelství, usmrtit zkázu. Neboť smrt opět přináší jen smrt. To je životní lekce pro 8. dům. Neproklínejte, nepřejte druhým zlo ani zkázu, neboť tyto věci by se otočili proti vám. Vaše prokletí se neobrátí proti vašim nepřátelům, ale proti vám.

8. dům je o cestě, kterou je nutné projít, aby člověk nalezl pokoj. Je s tím spjato pochopení pravé příčiny problému v mezilidských vztazích. Než se sem dostanete projdete opozicí, budete konfrontováni s pravdou a teprve až si uvědomíte a připustíte své chyby a své nedostatky a budete schopni umrtvit egoistickou potřebu bránit své ego, pak teprve najdete klid. Skrze bolestný boj, sebezapření a sebeobětování, kdy se stáváte zranitelným.

Člověk nakonec dojde do bodu, že musí přijmout fakt, že riskuje, že mu bude činěno bezpráví a nespravedlnost, že bude odsouzen a pomlouván, že přijde o svou čest, ale zůstane mu čisté duchovní jádro, neposkvrněná duše, která je spravedlivá. Bez odpuštění to ale nejde. Cílem je vlastně sebevydání se v šanc osudu, je to stav, kdy zažíváte že přicházíte o všechno, ale zůstává vám jenom vaše Já.

Toto je cíl a smysl 8. domu. Je to duchovní přerod v čistou bytost.

6. Cesta k moci, boj o moc a dělba moci a sebeobětování se
8. dům - vyjadřuje míru naší ochoty sdílet prostředky, informace, znalosti či zkušenosti vedoucí k moci. Za pomocí manipulace se znalosti a informace dají využít jako prostředek k dosažení moci. Stejné je to i se zkušenostmi. Na pracovní úrovni (6. dům) se tato naše ochota či neochota může projevovat tak zda jsme ochotni sdílet tyto věci. Kdo je ambiciózní, nechce vyzrazovat vše a proto tajnústkaří. Člověk si je vědom ceny toho co pracně získal a jak se to dá zhodnotit (2. dům). Člověk si je vědom pravé hodnoty znalostí a zkušeností (10. dům). K opatrnosti je člověk motivován strachem ze zrady: nelze důvěřovat každému, nemohu každému na počkání vyzradit své plány nebo myšlenkové koncepty, protože hrozí, že by mi je mohl odcizit a přivlastnit si mé zásluhy, aby dosáhl povýšení či peněžitého zisku. Nemohu každému na potkání vykládat o svých úspěších a o slabostech svých konkurentů. Ani o svém movitém majetku (2. dům), například o trezoru s velkou hotovostí, abych o něj náhodou nepřišel (8. dům). Veškeré zabezpečení je na místě (2. dům).

Člověk je ochoten sdílet svou moc či se podělit o svůj úspěch se svým manželem nebo manželkou, například tím, že ji jmenuje do postu ve své firmě, deleguje část firemních povinností na svou polovičku. To je na základě důvěry, která se buduje časem.

Někdo kdo bojuje o kariérní postup nechce sdílet informace vedoucí k moci, i když se to děje rámci 6. domu - spolupráce se zaměstnanci; takže nebude ochoten spolupracovat až do té míry, že by vydal v šanc to na čem usilovně pracoval. Jinými slovy, pokud druhé lidi naučíte vše co sami umíte, můžete pak být sami nahrazeni. 8. dům je o tom, naučit se přijmout tuto roli, a získat kontrolu nad strachem o sebe. K realizování této spolupráce třeba víra, že ten druhý vás nezklame, ale i kdyby zklamal, v rámci zachování duševní rovnováhy, být připraven odpustit. 8. dům je o nalezení schopnosti sebevydání se osudu. Abyste to mohli zvládnout, potřebujete víru v to, že to tak je správně, víru ve vyšší spravedlnost než je ta, která se vám momentálně děje. Jde o přijetí role nutnosti sebevydání se či obětování, ať už v partnerském vztahu nebo ve styku se spolupracovníky.

Cílem tohoto domu je najít důvěru ke správným lidem, kterým se věřit dá a dělit se o svou moc v rámci spolupráce. Jde tedy o to nebát se dělit o moc, nebo spolupráci. Najít důvěru k člověku, kterému mohu předat část kontroly (delegovat část svých kompetencí nebo aktivit na jiného člověka).

Příspěvky: Všechny | upřímnost

Stránka: 1 2
Řazení:
12.01.2018 - 22:21 | Filtr
(Rak) dan162
Ve tvém textu se strašně ztrácím. Většina mi nezapadá.

8. dům bolesti. Ne. Události osmého domu vedou k bolesti jen tehdy, když odchod nepřijmeme.

8. dům ne-důvěry. Ne. Téma důvěry leda aby bylo o co přijít. 2./8. dům není o důvěře.

Tajemství. No řekněme, jako okolnost.

a tak dokola.

Štírovská opatrnost - Ne. se Štírem to společné není. Štírovská opatrnost je nějaká směsice řekněme slabé energie, vysoké citlivosti, nesdělitelnosti prožitku, plus mínus, a chuť kopnout toho, kdo to proflákne :-) Osmý dům je o tom, že ze světa kolem tebe jsou jen základní prvky, různě se propadající. Ostatní vidí auto, ty šrot. Jinak jsi normální, raduješ se stejně, ale tvé prostředí je jiné.
13.01.2018 - 11:25 | Filtr
(Beran) upřímnost » nebešťanka
Děkuji za reakci.
13.01.2018 - 11:31 | Filtr
(Beran) upřímnost » dan162
Díky za reakci a vůbec za přečtení.

Jen podotýkám, že to beru jen z hlediska nativity.

Každý člověk v životě má něco co si drží a nechce pustit.
8. dům má nám ukázat co to je, ale nejspíš to nepoznáme hned, ale až časem, je to na celý život. Životní zkoušky, bolesti, kterými si budeme procházet nám ukážou ten směr, který po nás chce osud. Poznáme to z toho zápasu mezi tím, co já chci a co by bylo správné z hlediska vyšší spravedlnosti.

Egoistický nebo pyšný člověk se s bolestí může vyrovnávat velice lehce, tokud ho osud nepřipraví i o to nejcennější. Smyslem toho 8. domu je ukázat nám jak zranitelní jsme jen prach, jsme jen nádoby.

Jde o to poznat vlastní nicotnost.

"Není spravedlivého, není ani jednoho. Není, kdo by rozuměl, není, kdo by hledal Boha. Všichni se odchýlili, společně se stali neužitečnými; není, kdo by konal dobro, není ani jeden."

13.01.2018 - 16:23 | Filtr
(Rak) dan162 » upřímnost
Ne. A ne. Smyslem osmého domu je najít oporu v sobě uvnitř, snad i pode dnem, o kterém víš. Nic zvenku. Žádné pozlátko ti nepomůže.

Ta nicotnost je jen forma, kudy ta energie přichází dovnitř tvé hlavy, jako dobrá cesta k pochopení 8. domu, ale je to jen etapa. Dokud nepochopíš, kde se máš opřít, dokud tak nežiješ, tak přichází znovu.
13.01.2018 - 16:42 | Filtr
(Býk) Khalia Zvlčelá
Díky za info, ale taky se v tom asi ztrácím.

Myslím, že jsem hodně Štír, ačkoliv vím, že pár typicky Štířích vlastností na mě nesedí (např. žárlivost). Mám Venuší v Blížencích v 8. domě... Jak by mě to mohlo ovlivňovat? Myslím ve vztazích. Existuje několik věcí, které bych u sebe v partnerské a obecně citové oblasti ráda změnila, ale zatím mi to připadá dost bez šance :4:
13.01.2018 - 18:12 | Filtr
(Beran) upřímnost » Khalia Zvlčelá
Já hlavně nevím jestli používat Placidovy, Kochovy domy nebo Campanus.

U nebešťanky ten 8. dům vyšel velmi zajímavě u Campanusu.
13.01.2018 - 18:15 | Filtr
(Beran) upřímnost » dan162
Bohužel se filosoficky neshodneme. V tom je celý problém. Pokud bych s tebou měl souhlasit, musel bych zavrhnout celou astrologii, jako špatnou cestu.
13.01.2018 - 18:16 | Filtr
(Rak) dan162 » upřímnost
astrologii nééé, jen její model ve tvé hlavě. nebo v mé tedy :-)
13.01.2018 - 18:41 | Filtr
(Beran) upřímnost » dan162
V mém pojetí je 8. transformací k dosažení víry, pokory a lásky. Tak bych to asi řekl nejkratším způsobem.

Z celkového konceptu, ve který věřím celou svou bytostí, jde o to, že ani víru, ani lásku nemáme ze sebe. Je to Boží dar. Někdo se narodí už s těmito dary a proto dokáže kolem sebe rozdávat lásku, radost, povzbuzení... Dostal tyto věci z Boží milosti, není to že by pro to něco udělal. Bylo to zadarmo, je to Boží dar. Proto nelze tyto věci hledat v sobě. Jediné v čem se můžeme sami rozhodnout je ta pokora a víra a to ostatní nám bude samo přidáno, z Boží milosti, díky utrpení a zkouškám, které celý život podstupujeme, a které mají za cíl nás pokořit před Bohem, abychom se nefixovali na marné věci, ale hledali jeho tvář.
13.01.2018 - 18:50 | Filtr
(Rak) dan162 » upřímnost
Aha, náboženská astrologie. No, Když si počteš Joba, můžeš si to tak myslet. Pokora, vděčnost, láska. Osmý dům jako cesta pryč od pozemských cetek. A co chudáci ostatní domy ?
13.01.2018 - 19:33 | Filtr
(Beran) upřímnost » dan162
Spíš než Jób jsem myslel na 10 Egyptských ran a konečné zničení Faraonových vojsk, protože se odmítl pokořit. Jsou tam ty vnější aspekty, zásahy zhůry, které ho měli donutit pokořit se. Nenazýval bych to náboženskou astrologií. Nic takového neexistuje, žádné náboženství, které by praktikovalo astrologii, o tom nevím. Astrologie je pro mě druhotná. Člověku pomáhá vyznat se sám v sobě. Prostě svůj výklad podřizuji tak, aby to sedělo na moji duchovní cestu či víru.
14.01.2018 - 11:18 | Filtr
(Beran) upřímnost » Khalia Zvlčelá
"A kdo po mně kamenem, já po něm zrcadlem"
To je krásný přístup.
:74:
14.01.2018 - 11:25 | Filtr
(Beran) upřímnost » Khalia Zvlčelá
Asi se v tobě podivně mixuje Slunce v Býku s ascendentem ve Štíru. Tyhle znamení bývají obvykle protikladné. Býk spíš usiluje o to zůstat u jedné duše po celý život. Bude to tím 8. v Blížencích. Nevím jestli by se takto významně projevoval, kdyby tam nebyla ta Venuše. Je vidět že vládce Býka v 8. domě v Blížencích dost mění povahu toho Býka. Není to ten typický Býk věrný jedné osobě po celý život. Nechybí ti pocit zakořenění a stálosti? Jsi mladá, ale myslím, že časem v tobě převládne ta druhá strana, touha po zakořenění.
14.01.2018 - 12:09 | Filtr
(Beran) upřímnost
Zapomněl jsem napsat, že není vždy nutné, aby tomu bylo jak v případě Egyptských ran. Pokud člověk poslechne, nemusí dostávat rány. Dá se tomu vyhnout, když člověk pochopí co se od vás očekává. 8. dům je dost dobře o očištění srdce, očištění celé bytosti od zla a špíny. Je to o zbavení nečistot v naší duši, tak jako když se taví kov, nečistoty musí pryč, aby hmota byla tvarovatelná a materiál pevný, kujný a poddatelný.

Jiná analogie je zbavit se závaží, které nás táhnou ke dnu a stát se volnou bytostí. Asi tak jako topící se boháč musí odhodit měšce, které ho tíží, aby se neutopil, kdo toho není schopen zemře.
14.01.2018 - 12:20 | Filtr
(Rak) dan162 » upřímnost
to mi zní dobře.
14.01.2018 - 12:32 | Filtr
(Rak) dan162 » upřímnost
A tohle ne. Když si vzpomenu na sebe, jak jsem tu dával nevyžádané rozbory, tak obdivuju trpělivost ostatních, že mne nezamázli :-)

Nic podivného, to možná jen z pohledu (tvé) teorie, mne to naopak přijde krásné tvůrčí uchopení nativity, protikladných principů Býka a Štíra, včetně typicky býčí radosti ze žitého života.

Typický Býk chlap například vůbec nemusí být věrný, je spíš milenec všeho krásného.
14.01.2018 - 12:48 | Filtr
(Býk) Khalia Zvlčelá » upřímnost
Toto jsi trefil - touha po svobodě a zároveň touha po stabilitě a zakořenění. Věčný boj. Umím si hezky najít obojí, ale neumím to skloubit. Teď mám kořeny, ale chybí svoboda. Mění se to poměrně často.

Vidím to takhle - svoboda, ale mít se kam vracet. Toť můj ideál. Asi utopický, že... :4: Ale možná ne - partnerům nabízím totéž a nemám s tím jediný problém.
14.01.2018 - 13:18 | Filtr
(Beran) upřímnost » siili
Ty jsi další osoba, u které platí ten Campanus s hrotem 8. domu ve Štíru. Takže pro tebe platí něco podobného jako u Nebešťanky. Campanus jsem až doposud nepoužíval, tak to zvážím. Nechápu jak mezi tím Placidusem a Campanusem může být tak velký rozdíl. Nechápu jak to počítaj.
14.01.2018 - 14:36 | Filtr
(Beran) upřímnost » dan162
Dík, analogie vznikla za inspirace touto písničkou

Rafiner´s Fire

https://www.youtube.com/watch/…

https://www.youtube.com/watch/…
YouTube
14.01.2018 - 15:31 | Filtr
(Rak) Loen
Sem z toho textu docela dost zmatená a nevím kde ho uchopit - nějak mám pocit, že se to netýká jen 8. domu...

Jinak já mám v 8. domě lunu (a vzhledem k tomu že sem rak, tak je to celkem zsadní) ale mám ten dům i lunu v beranu - a vzhledem k tomu, že tam kde máme lunu, se cítíme nejlíp a sme "doma"...

myslím že uran co mi šel párkrát přes lunu to celkem hodně otevřel všechno - luna v beranu hodně ráda řeší věci a vytahuje na světlo...

V oblasti bolesti, důvěry atd. sem prošla dost velkou změnou... a odpovídala bych podstatně jinak dnes a třeba před 5-ti nebo 10-ti lety
15.01.2018 - 14:10 | Filtr
(Beran) upřímnost » Loen
Jednoduše si přečti text k Luně v Beranu od Hynka a vyber z toho negativní vlastnosti, které na tebe sedí a měly ba se změnit:


"Ve zkratce: dynamický, aktivní, ochotný a schopný se prosadit, ctižádostivý, nezávislý, živý, schopný nadšení, strhující, ale i netrpělivý, nedisciplinovaný, tvrdohlavý, netolerantní a vrtkavý.

Lidé s Měsícem v Beranovi většinou sami sebe shledávají báječnými. S nadšením a elánem se vrhají do všeho nového a jsou pevně přesvědčeni, že se pro tento projekt nehodí nikdo, ale ani zdaleka nikdo jiný než oni. Lhostejno, zda se jedná o sport nebo o povolání, o válku nebo o lásku - lidé s Měsícem v Beranovi jsou vždy plně nad věcí (a příležitostně jdou i hlavou proti zdi). Bohužel trpělivost a výdrž při tolika různých zájmech není jejich silnou stránkou a disciplína už vůbec ne. Když Berani vystřílejí náboje - což se stává většinou velmi rychle, ne proto, že by jich měli málo, ale protože střílejí příliš rychle -, ztrácejí chuť a odstoupí. Rutinu nemohou vystát a dlouhá chvíle v nich vyvolává hrůzu, včetně stárnutí, protože neexistuje nic, co by proti němu mohli podniknout!"

Dále ještě je třeba vyhodnotit tu opozici Merkuru proti Uranovi. konj. Saturnovi - Retrográdní konj. jako by ses bránila vstoupit do Kozoroha.

Dej vědět jestli to chceš veřejně, nebo soukromě.
15.01.2018 - 21:36 | Filtr
(Beran) upřímnost
Budu sem postupně posílat náměty na zamyšlení v souvislosti s 8. domem. Inspirovaný jsem když se dívám na dokument Manželské etudy po x letech (ČT 2 v 20:00). Ono to bude lepší v těch praktických příkladech ze života.
15.01.2018 - 22:39 | Filtr
(Beran) upřímnost
Tak abych sem vložil svoje včerejší a dnešní poznámky.

K bodu 6. - manipulace

Abych neuváděl jen negativní příklady.

Existuje i pozitivní manipulace. Když si žena pomocí laskavosti nebo péče o partnera, dokáže otočit chlapa kolem prstu. To by byl vcelku pozitivní příklad. Ovšem je otázka co s tím člověk udělá. Každá manipulace se dá taky zneužít.
15.01.2018 - 22:57 | Filtr
(Beran) upřímnost
K dnešnímu Manželskému etudy.

Velmi stručně, bo jsem už unavený.

Zajímavé je sledovat jak se dědí ty vlastnosti z Otce na Syna a z Matky na dceru.

Matka Zuzana spíše negativní smýšlení, zklamaná poté co odešel otec s pozitivním myšlením. Ten se věnoval spíše svým koníčkům. Ale jak matka tak dcera tíhnou k takové pohodě až lenošení, nic nedělání. Uvíznutí v latergii, jen sledování TV. Matka sleduje telenovely, které ji pomáhají zaplnit mezeru citově nenaplněného života. Zajimavé, jak nyní vše háže na otce, jak vlastně byl špatný ... prostě negativní smýšlení. A dcera sice v menší míře, ale také vykazuje negativní smýšlení.

Syn zase po otci vykazuje spíše optimistické uvažování. Matka se moc bála, že zůstane sama. Nechtěla si najít přítele. Obavy z opakovaných traumat, zklamání. Přeneslo se to na dceru. Dcera snad zůstala dlouho sama. Odkládá. Bojí se vztahu? Vybírá si?

Prostě ten model ve kterém děti vyrůstají u rodičů, hodně to ovlivní jejich myšlení. A pak vlastně opakují jejich chyby. Dcera nebyla dost aktivní v hledání partnera. Matka si našla partnera až když ji dcera opustila. Skrze inzerát jak jsem pochopil.

Tématika 8. domu:
Někdy je třeba vlastní akce. U lidí, kteří mají sklon k latergii, nic nedělání, odkládání problému. Ale potřebují impulz zevnitř, protože sotva si dovedou pomoci sami. No, když se nerozhoupou, nakonec se to bude zhoršovat, tlak, samota, bolest to se stupňuje tak dlouho dokud něco neudělá. A pak už je to tak intenzivní že si ten inzerát přeci jen dá. Je to pro ní řešení, jinak by nedokázala samotu unést. Ale mohla situaci řešit sama kdyby se dokázala odhodlat k akci.

Takže je tu otázka kdy naše pasivita či neaktivita a odkládání problému, který si nepřipouštíme (cítíme se zatím spokojeně, ačkoliv jde jen o sebeklam, abychom nemuseli situaci řešit - řešení se bojíme), přejde do akutnosti problém řešit.

V jiné rovině, někdo se tímto způsobem může dostat do dluhů. Třeba tím, že se bojí přijmout práci a vybírá si. V minulé sérii Manželského etudy bylo něco podobného. Problémy se kupí a neřeší. Místo toho člověk propadá zoufalství. Příčinou v minulé sérii byla vlastně nedůvěra a neochota spolupracovat s partnerem. Tím, že se člověk zavře před okolním světem, kterému nedůvěřuje - všichni chlapi jsou ti zlí, kdo mi ubližují - vlastně nic neřeším. Spíš ta spolupráce je nutná, aby člověk mohl přijmout nabízenou pomoc.
16.01.2018 - 17:18 | Filtr
(Býk) Najdise.cz » upřímnost
Systémová zpráva: Příspěvek je od uživatele aktigram, který(á) již smazal(a) registraci na tomto webu:
=====
Nepozerám to, vlastne nemám telku a nechýba mi.No niekedy je dobre aj ostať určitý čas v letargií, lebo ja ked som to chcela silou mocou prekonať tak sa to obratilo proti mne. Takže zrejme ako u koho to funguje.
Prežila som zlé manželstvo no napriek všetkému nikto z mojich úst nikdy nepočul vetu - všetci chlapi sú svine či niečo podobné, nemyslím si to ani o ženach, takže toto je hlúposť kto také veci hovorí, neverím že to tak mysli.
Vieš poznala som jednu, ktorá mala milencov na každý prst a predsa tvrdila že chlapi sú mrchy a to som nechápala ale potom ako tu bolo vlákno o prostitútkach som to pochopila.
Čo som si doniesla zo zlého manželstva do nového vzťahu po rokoch? - opatrnosť a určitú hranicu, takže nedôvera tam bola - že sa hranice po rokoch posunuli je jasné, ale po 22 rokoch ked už tu nebol som si uvedomila že som jeho aj seba ukratila o veľa a to iba preto že môj ex bol hajzel, lenže nič nevrátiš a ja som mu to ešte pred spoločným životom povedala a určila tie hranice.
Tým som chcela povedať to, že na všetko musí dozrieť čas aj na konanie či nekonanie - u mňa bolo nekonanie až vtedy ked som ležala na nemocničnej posteli. Ja som sa musela naučiť aj tej letargií.
Příspěvky: 1-25 26-30
« předchozí  další » »|
Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2019
Lunární kalendář
Úplněk v RakRaku
ukázat kalendář »