8. dům - Dům bolesti a ne/důvěry


12.01.2018 - 21:39
(Beran) upřímnost
8. dům - Dům bolesti a ne/důvěry
Pokračování úvodního zamyšlení o Štíru:
http://diskuze.najdise.cz/prispevek….

Dnes jsem obdržel mimořádné "osvícení" mysli, tak píšu poznámky k 8. domu.

8. dům - Dům bolesti a ne/důvěry

3. Věrnost a důvěra.
Sdílení se v rámci kamarádství, důvěrné tajemství v rámci v kamarádství,
sdílené tajemství, důvěrné tajemství, informace, které se nevynášejí. Citlivé informace, citlivé věci, které si chráníme. Věci o kterých nechceme mluvit veřejně nebo s cizími lidmi, s těmi, kterým nevěříme.

4. Důvěrnosti, zrada, důvěrnosti sdílené v rámci partnerství.

Odmítnutí, zklamání, hledání nové důvěry, přechod od zklamání a rozchodu k potřebě nového vztahu a opětovného sdílení.


Situace, kdy váš expartner vynese vaše důvěrnosti (třeba že nejste dobrý milenec v posteli, nebo se zmiňuje o vašich sexuálních úchylkách a baví se na váš účet).

Štírovská opatrnost, obezřetnost.

Věci, které může bývalý přítel použít proti vám.

Traumata, způsobené tím, že vám někdo ublížil. Strach z odmítnutí.

Klíčem k řešení je odpuštění, abychom znovu nalezli důvěru a otevřeli. Člověk musí překonat svou nedůvěru, svůj strach z toho, že danou informaci někdo může použít proti mě.

Strach z toho, že když řeknete pravdu, informace nebude přijata a budete odmítnuti. Strach z negativní reakce - nepřijetí. Strach ze zesměšnění nebo z bolesti, kterou člověk utrpí tím že člověk bude důvěřovat.

Jsou to traumata, ze kterých se vždy dlouho vzpamatováváme.

Jedná se o opakované situace, ze který časem vyrůstá opatrnost a strach. S tím jsou spojené i předsudky, které se ale (možná) projevují v jiném domu?

Člověk má strach ze společenských předsudků.

Tento dům může ukazovat na to co nás nutí k přetvářce. Následkem tohoto domu se děláme jiní než jsme. Zaujímáme takové chování, abychom se ubránili před dalšími traumaty.

Osmý dům se tedy bude projevovat v každém znamení jinak. Například Lev se může tvářit, že neutrpěl žádnou újmu, aby působil dokonale, vesele a hrdě. Společensky orientované váhy se budou snažit působit vesele, i když mohou skrývat svou bolest nebo strach. Střelec může zlehčovat situaci a odvádět pozornost od nepříjemných problémů jinam. Kozoroh se bude tvářit a chovat nepřístupně a neosobně, aby nemusel o ničem osobním mluvit. Panna, naopak může i a začít se chovat vztahovačně, jen aby připoutala pozornost a lítost svého okolí a mohla se pomocí svého okolí srovnat se svým trápením. Citlivé a zranitelné Ryby dají průchod svým emocím. Podobně Raci, kteří ale tíhnou k uzavřenosti a je u nich možnost zatrpknutí a neodpuštění.

Štírovo či Blížencovo kamarádství s výhodami, bude přijatelné u člověka, který se bojí citového závazku z důvodu, že by mohl/a přijít k citové újmě, jakmile by se s ní/m partner/ka rozešel/a.

Může tu být i ta situace, kdy mezi dvěma lidma existuje sexuální přitažlivost, ale jinak se k sobě vůbec nehodí. Není to ideální partner pro vztah, ale na sex je dobrý. V takovém případě, je pro mě daný člověk citově cizí a nemohu mu důvěřovat natolik, abych s ním měl/a vážný vztah nebo taky nevěřím nikomu a na vztah se nehodím.

5. Zranění z minulosti
Ono to má dva úhly pohledu.
- Jedna věc se týká jakoby vztahovačnosti nebo paranoie. Jde o strach, že mi někdo může ublížit. ublíží.
- Z druhé strany projekce, možnost že se dopouštím chyb, které hledám na druhých. Svým vlastním chováním mohu ubližovat druhým. Například proti nim mohu použit informaci, informaci, kterou oni mi svěřili. Jde o to mít empatii a takt, jinak člověk může nevědomě ublížit. Pak je těžké zpětně získat důvěru člověka, kterému jsem ublížil.

8. dům se týká úplně každého z nás, každého znamení, protože každý z nás si v životě projde nějakou bolestí, traumatem, ztrátou důvěry, nepříjemnými pocity a musí čelit výzvě odpustit a smířit se ztrátou, zradou, apod. Jen díky tomu, člověk může dojít smíření a klidu v duši. Vyživování lží, intrik, pomluv, hraní divadla, veškeré úsilí zaměřené na manipulaci s lidmi a dosažení moci je marné, protože to vyživuje temnou stránku v nás a brání nalezení duševního pokoje, znovuobnovení duševní rovnováhy.

Každý z nás se v důsledku této zkušenosti chová jinak (dle hrotu 8. domu ve znamení) – ohnivé znamení si mouhou hrát na macha, nezranitelné, nejlepší jedince, Lev bude předstírat svou fyzickou nezdolnost, bude bavit své publikum, Střelec bude zlehčovat situaci, Váha neukáže své zranění, aby neobtěžovala druhé, ale ve skutečnosti se jich mohlo něco dotknout, pokud jste brnkli na jejich citlivou strunu.

Štír by měl transformovat svou touhu po odvetě do touhy ovládat své nezkrotné emoce. Udržet je na uzdě a zvítězit nad nimi díky sebekontrole, díky tomu, že se vyrovná s traumatem, které zasáhlo hluboko. Nezvítězí díky tomu, že se pomstí, ale díky tomu, že dokáže odpustit a umrtvit či usmrtit v sobě vlastní nenávist. Usmrtit svoje nepřátelství, usmrtit zkázu. Neboť smrt opět přináší jen smrt. To je životní lekce pro 8. dům. Neproklínejte, nepřejte druhým zlo ani zkázu, neboť tyto věci by se otočili proti vám. Vaše prokletí se neobrátí proti vašim nepřátelům, ale proti vám.

8. dům je o cestě, kterou je nutné projít, aby člověk nalezl pokoj. Je s tím spjato pochopení pravé příčiny problému v mezilidských vztazích. Než se sem dostanete projdete opozicí, budete konfrontováni s pravdou a teprve až si uvědomíte a připustíte své chyby a své nedostatky a budete schopni umrtvit egoistickou potřebu bránit své ego, pak teprve najdete klid. Skrze bolestný boj, sebezapření a sebeobětování, kdy se stáváte zranitelným.

Člověk nakonec dojde do bodu, že musí přijmout fakt, že riskuje, že mu bude činěno bezpráví a nespravedlnost, že bude odsouzen a pomlouván, že přijde o svou čest, ale zůstane mu čisté duchovní jádro, neposkvrněná duše, která je spravedlivá. Bez odpuštění to ale nejde. Cílem je vlastně sebevydání se v šanc osudu, je to stav, kdy zažíváte že přicházíte o všechno, ale zůstává vám jenom vaše Já.

Toto je cíl a smysl 8. domu. Je to duchovní přerod v čistou bytost.

6. Cesta k moci, boj o moc a dělba moci a sebeobětování se
8. dům - vyjadřuje míru naší ochoty sdílet prostředky, informace, znalosti či zkušenosti vedoucí k moci. Za pomocí manipulace se znalosti a informace dají využít jako prostředek k dosažení moci. Stejné je to i se zkušenostmi. Na pracovní úrovni (6. dům) se tato naše ochota či neochota může projevovat tak zda jsme ochotni sdílet tyto věci. Kdo je ambiciózní, nechce vyzrazovat vše a proto tajnústkaří. Člověk si je vědom ceny toho co pracně získal a jak se to dá zhodnotit (2. dům). Člověk si je vědom pravé hodnoty znalostí a zkušeností (10. dům). K opatrnosti je člověk motivován strachem ze zrady: nelze důvěřovat každému, nemohu každému na počkání vyzradit své plány nebo myšlenkové koncepty, protože hrozí, že by mi je mohl odcizit a přivlastnit si mé zásluhy, aby dosáhl povýšení či peněžitého zisku. Nemohu každému na potkání vykládat o svých úspěších a o slabostech svých konkurentů. Ani o svém movitém majetku (2. dům), například o trezoru s velkou hotovostí, abych o něj náhodou nepřišel (8. dům). Veškeré zabezpečení je na místě (2. dům).

Člověk je ochoten sdílet svou moc či se podělit o svůj úspěch se svým manželem nebo manželkou, například tím, že ji jmenuje do postu ve své firmě, deleguje část firemních povinností na svou polovičku. To je na základě důvěry, která se buduje časem.

Někdo kdo bojuje o kariérní postup nechce sdílet informace vedoucí k moci, i když se to děje rámci 6. domu - spolupráce se zaměstnanci; takže nebude ochoten spolupracovat až do té míry, že by vydal v šanc to na čem usilovně pracoval. Jinými slovy, pokud druhé lidi naučíte vše co sami umíte, můžete pak být sami nahrazeni. 8. dům je o tom, naučit se přijmout tuto roli, a získat kontrolu nad strachem o sebe. K realizování této spolupráce třeba víra, že ten druhý vás nezklame, ale i kdyby zklamal, v rámci zachování duševní rovnováhy, být připraven odpustit. 8. dům je o nalezení schopnosti sebevydání se osudu. Abyste to mohli zvládnout, potřebujete víru v to, že to tak je správně, víru ve vyšší spravedlnost než je ta, která se vám momentálně děje. Jde o přijetí role nutnosti sebevydání se či obětování, ať už v partnerském vztahu nebo ve styku se spolupracovníky.

Cílem tohoto domu je najít důvěru ke správným lidem, kterým se věřit dá a dělit se o svou moc v rámci spolupráce. Jde tedy o to nebát se dělit o moc, nebo spolupráci. Najít důvěru k člověku, kterému mohu předat část kontroly (delegovat část svých kompetencí nebo aktivit na jiného člověka).

Příspěvky: Všechny | dan162

Řazení:
12.01.2018 - 22:21 | Filtr
(Rak) dan162
Ve tvém textu se strašně ztrácím. Většina mi nezapadá.

8. dům bolesti. Ne. Události osmého domu vedou k bolesti jen tehdy, když odchod nepřijmeme.

8. dům ne-důvěry. Ne. Téma důvěry leda aby bylo o co přijít. 2./8. dům není o důvěře.

Tajemství. No řekněme, jako okolnost.

a tak dokola.

Štírovská opatrnost - Ne. se Štírem to společné není. Štírovská opatrnost je nějaká směsice řekněme slabé energie, vysoké citlivosti, nesdělitelnosti prožitku, plus mínus, a chuť kopnout toho, kdo to proflákne :-) Osmý dům je o tom, že ze světa kolem tebe jsou jen základní prvky, různě se propadající. Ostatní vidí auto, ty šrot. Jinak jsi normální, raduješ se stejně, ale tvé prostředí je jiné.
13.01.2018 - 11:31 | Filtr
(Beran) upřímnost » dan162
Díky za reakci a vůbec za přečtení.

Jen podotýkám, že to beru jen z hlediska nativity.

Každý člověk v životě má něco co si drží a nechce pustit.
8. dům má nám ukázat co to je, ale nejspíš to nepoznáme hned, ale až časem, je to na celý život. Životní zkoušky, bolesti, kterými si budeme procházet nám ukážou ten směr, který po nás chce osud. Poznáme to z toho zápasu mezi tím, co já chci a co by bylo správné z hlediska vyšší spravedlnosti.

Egoistický nebo pyšný člověk se s bolestí může vyrovnávat velice lehce, tokud ho osud nepřipraví i o to nejcennější. Smyslem toho 8. domu je ukázat nám jak zranitelní jsme jen prach, jsme jen nádoby.

Jde o to poznat vlastní nicotnost.

"Není spravedlivého, není ani jednoho. Není, kdo by rozuměl, není, kdo by hledal Boha. Všichni se odchýlili, společně se stali neužitečnými; není, kdo by konal dobro, není ani jeden."

13.01.2018 - 16:20 | Filtr
(Rak) dan162 » nebešťanka
"Miluji moc nad druhými" Fakt ? Ty ??
13.01.2018 - 16:23 | Filtr
(Rak) dan162 » upřímnost
Ne. A ne. Smyslem osmého domu je najít oporu v sobě uvnitř, snad i pode dnem, o kterém víš. Nic zvenku. Žádné pozlátko ti nepomůže.

Ta nicotnost je jen forma, kudy ta energie přichází dovnitř tvé hlavy, jako dobrá cesta k pochopení 8. domu, ale je to jen etapa. Dokud nepochopíš, kde se máš opřít, dokud tak nežiješ, tak přichází znovu.
13.01.2018 - 18:15 | Filtr
(Beran) upřímnost » dan162
Bohužel se filosoficky neshodneme. V tom je celý problém. Pokud bych s tebou měl souhlasit, musel bych zavrhnout celou astrologii, jako špatnou cestu.
13.01.2018 - 18:16 | Filtr
(Rak) dan162 » upřímnost
astrologii nééé, jen její model ve tvé hlavě. nebo v mé tedy :-)
13.01.2018 - 18:41 | Filtr
(Beran) upřímnost » dan162
V mém pojetí je 8. transformací k dosažení víry, pokory a lásky. Tak bych to asi řekl nejkratším způsobem.

Z celkového konceptu, ve který věřím celou svou bytostí, jde o to, že ani víru, ani lásku nemáme ze sebe. Je to Boží dar. Někdo se narodí už s těmito dary a proto dokáže kolem sebe rozdávat lásku, radost, povzbuzení... Dostal tyto věci z Boží milosti, není to že by pro to něco udělal. Bylo to zadarmo, je to Boží dar. Proto nelze tyto věci hledat v sobě. Jediné v čem se můžeme sami rozhodnout je ta pokora a víra a to ostatní nám bude samo přidáno, z Boží milosti, díky utrpení a zkouškám, které celý život podstupujeme, a které mají za cíl nás pokořit před Bohem, abychom se nefixovali na marné věci, ale hledali jeho tvář.
13.01.2018 - 18:50 | Filtr
(Rak) dan162 » upřímnost
Aha, náboženská astrologie. No, Když si počteš Joba, můžeš si to tak myslet. Pokora, vděčnost, láska. Osmý dům jako cesta pryč od pozemských cetek. A co chudáci ostatní domy ?
13.01.2018 - 19:33 | Filtr
(Beran) upřímnost » dan162
Spíš než Jób jsem myslel na 10 Egyptských ran a konečné zničení Faraonových vojsk, protože se odmítl pokořit. Jsou tam ty vnější aspekty, zásahy zhůry, které ho měli donutit pokořit se. Nenazýval bych to náboženskou astrologií. Nic takového neexistuje, žádné náboženství, které by praktikovalo astrologii, o tom nevím. Astrologie je pro mě druhotná. Člověku pomáhá vyznat se sám v sobě. Prostě svůj výklad podřizuji tak, aby to sedělo na moji duchovní cestu či víru.
14.01.2018 - 12:20 | Filtr
(Rak) dan162 » upřímnost
to mi zní dobře.
14.01.2018 - 12:32 | Filtr
(Rak) dan162 » upřímnost
A tohle ne. Když si vzpomenu na sebe, jak jsem tu dával nevyžádané rozbory, tak obdivuju trpělivost ostatních, že mne nezamázli :-)

Nic podivného, to možná jen z pohledu (tvé) teorie, mne to naopak přijde krásné tvůrčí uchopení nativity, protikladných principů Býka a Štíra, včetně typicky býčí radosti ze žitého života.

Typický Býk chlap například vůbec nemusí být věrný, je spíš milenec všeho krásného.
14.01.2018 - 13:01 | Filtr
(Býk) Khalia Zvlčelá » dan162
Ale tenhle rozbor byl vyžádaný :4: Mně osobně to nevadí ani jako nevyžádaná věc, jsem na astro webu a tohle očekávám. Naopak jsem ráda, že se mě někdo astrologicky chytne, často tu dávám různé otázky na radixy apod. a nikdo se neozývá. Mě to vždycky potěší. :1: Samozřejmě pokud toho není zneužito, jak to mají někteří místní ve zvyku, ale to upřímnost nedělá.
14.01.2018 - 13:04 | Filtr
(Rak) dan162 » siili
1. hněv (bojovníka) když někdo překročil hranici (základů vztahu ke mne, ohrozil můj prostor, důvěru) může být běžná emoce, ne výlučně 8. domu
2. téma kontroly bych taky rád si vyjasnil, ale naťukli jsme to ve vlákně pluto-luna líp
3. 4. 5. mám stejné, nebo jsem měl
6. tady mi to nesouzní. Ale je pravda, že až když jsem osmý dům opustil, tak zažívám krásu důvěry.
14.01.2018 - 13:05 | Filtr
(Rak) dan162 » Khalia Zvlčelá
Tak to je pak něco mého, díky.
14.01.2018 - 13:26 | Filtr
(Rak) dan162 » siili
Hm, no jo, od štíra jako znamení je kdy ten hněv pustit, to je trefné. Tahle polévka s epodává studená, za účelem účinku ven, ne účinku dovnitř. nejde o řešení vlastní emoce, ale o obnovení hranic nejmenší možnou silou ve správnou chvíli s maximálním účinkem. Beru zpět.

Důvěra druhým byla kdysi způsob jak být potopen hlouběji, přesně osmodomový. Důvěra sobě jsem nevěděl co to je, natož vesmíru. Ale věděl jsem, že důvěra je správně. Osmý dům už nechci, takže objevuju a prohlubuju jednak důvěru druhým, která pro mne překvapivě drží, tak i důvěru sobě i vesmíru, ano. Možná si přenáším z osmičky minimalizovaná očekávání :-)
14.01.2018 - 13:34 | Filtr
(Rak) dan162 » Khalia Zvlčelá
Zrada - to znám od sebe tam, kde ještě jsem uzavřený, zranitelný. Jako chybnou obranu příliš citlivého, nevyřešeného. Pak mám sklon se zavřít víc, nebo tomu člověku. Dělával jsem to navždy, zůstalo to jako trvalý podtón ve vztahu ke člověku, že tenhle mi už jednou ublížil, dej si na něj pozor, i když je nyní 30 let jak med. :-))

celé mi to připadá jako důsledky zranitelnosti.
14.01.2018 - 13:40 | Filtr
(Býk) Khalia Zvlčelá » dan162
Jj, já tomu rozumím, je fajn pozorovat jak to mají jiní.

Dřív jsem důvěřovala absolutně od počátku, teď už našlapuju po špičkách. Víc zapojuju rozum (někdy je to dobře, jindy ne :4: Tam už právě moc zasahuje ta moje kontrola). Většinou ale vím, kde si dávat pozor a kde to není potřeba.

Já se zavírám a otevírám na základě otevřenosti nebo uzavřenosti toho druhého, aspoň mi to tak přijde. Ukážeš mi svoje hranice - fajn, já si je nastavím na tomtéž místě také. Jinak do vztahu k druhým lidem chodím asi zcela bez nich.

Tak nějak vlastně chodím do všeho bez jakýchkoliv hranic. Bez tvaru. Formuju se až poté, co si "zmapuju území" - což se liší třeba od některých lidí, kteří jdou už předem do všeho s nějakými hraničními představami, předsudky, očekáváním, předešlými zkušenostmi.

Často se vracím k výroku - Minulé zkušenosti omezují zkušenosti budoucí.
Likviduje to možnosti.
14.01.2018 - 14:36 | Filtr
(Beran) upřímnost » dan162
Dík, analogie vznikla za inspirace touto písničkou

Rafiner´s Fire

https://www.youtube.com/watch/…

https://www.youtube.com/watch/…
YouTube
14.01.2018 - 15:15 | Filtr
(Rak) dan162 » siili
Když se narodíš tak, že v osmém máš jen sestupný uzel :-)) Takže dnes mohu nechtít. A případně prchat, jindy si osmičku zavolat. Je to jako se znovu narodit, objevovat to neznámé, odvrhnuté, nepoznané. A příjemné, z osmičky do dvojky.
14.01.2018 - 15:18 | Filtr
(Rak) dan162 » Khalia Zvlčelá
No tohle nemůžu než podepsat, nadšeně souhlasit - a posmutnit, že zdaleka ne vždy dokážu být tak svobodný, otevřený. Však časem to přijde samo.

Ahááá, otevřenost/zavřenost podle druhého, objevné, díky !
15.01.2018 - 11:23 | Filtr
(Rak) dan162 » siili
Cítím, že Khalie to má nastavené správně, i když s emi to nelíbí a nejsem toho ani schopen ani ochoten. Taky je diskuze co z mého "držím a nepustím" je vlastní strach (pustit), co je nenaplněná potřeba, nedopečený vztah k sobě, malý respekt ke druhému a co přirozené vnější vyjádření toho, že stejně partnerky mají ve mne trvale své místo, i když jsou třeba časem bývalé, jako že je ze sebe nevymažu - nechci ani nedokážu.

Ve svém životě jsem třeba věrný byl, ale třeba jsem se jen nesetkal s něčím opravdu neodolatelným a přitom dostupným.

A nedůvěra k tobě je hodně daná partnerovým nastavením/zušeností/traumaty (tedy nic o tobě) a až z menší míry tvou průhledností jak se jevíš partnerovi.
15.01.2018 - 11:34 | Filtr
(Býk) Najdise.cz » dan162
Systémová zpráva: Příspěvek je od uživatele aktigram, který(á) již smazal(a) registraci na tomto webu:
=====
Ja odpoviem na dôveru či nedôveru toto - nedokažem pochopiť ak sa niekto bije do pŕs a tvrdí o sebe či o niekom blízkym že on by sa v takej situácií zachoval úplne inak - to je najväčší omyl človeka, lebo človek ani sám nevie ako a prečo sa zachová v nejakej situácií úplne inak ako si to osebe celé roky myslel. Takže ruku do ohňa nemôžte dať ani len za sebe.


Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2019
Lunární kalendář
Úplněk v RakRaku
ukázat kalendář »