8. dům - Dům bolesti a ne/důvěry


12.01.2018 - 21:39
(Beran) upřímnost
8. dům - Dům bolesti a ne/důvěry
Pokračování úvodního zamyšlení o Štíru:
http://diskuze.najdise.cz/prispevek….

Dnes jsem obdržel mimořádné "osvícení" mysli, tak píšu poznámky k 8. domu.

8. dům - Dům bolesti a ne/důvěry

3. Věrnost a důvěra.
Sdílení se v rámci kamarádství, důvěrné tajemství v rámci v kamarádství,
sdílené tajemství, důvěrné tajemství, informace, které se nevynášejí. Citlivé informace, citlivé věci, které si chráníme. Věci o kterých nechceme mluvit veřejně nebo s cizími lidmi, s těmi, kterým nevěříme.

4. Důvěrnosti, zrada, důvěrnosti sdílené v rámci partnerství.

Odmítnutí, zklamání, hledání nové důvěry, přechod od zklamání a rozchodu k potřebě nového vztahu a opětovného sdílení.


Situace, kdy váš expartner vynese vaše důvěrnosti (třeba že nejste dobrý milenec v posteli, nebo se zmiňuje o vašich sexuálních úchylkách a baví se na váš účet).

Štírovská opatrnost, obezřetnost.

Věci, které může bývalý přítel použít proti vám.

Traumata, způsobené tím, že vám někdo ublížil. Strach z odmítnutí.

Klíčem k řešení je odpuštění, abychom znovu nalezli důvěru a otevřeli. Člověk musí překonat svou nedůvěru, svůj strach z toho, že danou informaci někdo může použít proti mě.

Strach z toho, že když řeknete pravdu, informace nebude přijata a budete odmítnuti. Strach z negativní reakce - nepřijetí. Strach ze zesměšnění nebo z bolesti, kterou člověk utrpí tím že člověk bude důvěřovat.

Jsou to traumata, ze kterých se vždy dlouho vzpamatováváme.

Jedná se o opakované situace, ze který časem vyrůstá opatrnost a strach. S tím jsou spojené i předsudky, které se ale (možná) projevují v jiném domu?

Člověk má strach ze společenských předsudků.

Tento dům může ukazovat na to co nás nutí k přetvářce. Následkem tohoto domu se děláme jiní než jsme. Zaujímáme takové chování, abychom se ubránili před dalšími traumaty.

Osmý dům se tedy bude projevovat v každém znamení jinak. Například Lev se může tvářit, že neutrpěl žádnou újmu, aby působil dokonale, vesele a hrdě. Společensky orientované váhy se budou snažit působit vesele, i když mohou skrývat svou bolest nebo strach. Střelec může zlehčovat situaci a odvádět pozornost od nepříjemných problémů jinam. Kozoroh se bude tvářit a chovat nepřístupně a neosobně, aby nemusel o ničem osobním mluvit. Panna, naopak může i a začít se chovat vztahovačně, jen aby připoutala pozornost a lítost svého okolí a mohla se pomocí svého okolí srovnat se svým trápením. Citlivé a zranitelné Ryby dají průchod svým emocím. Podobně Raci, kteří ale tíhnou k uzavřenosti a je u nich možnost zatrpknutí a neodpuštění.

Štírovo či Blížencovo kamarádství s výhodami, bude přijatelné u člověka, který se bojí citového závazku z důvodu, že by mohl/a přijít k citové újmě, jakmile by se s ní/m partner/ka rozešel/a.

Může tu být i ta situace, kdy mezi dvěma lidma existuje sexuální přitažlivost, ale jinak se k sobě vůbec nehodí. Není to ideální partner pro vztah, ale na sex je dobrý. V takovém případě, je pro mě daný člověk citově cizí a nemohu mu důvěřovat natolik, abych s ním měl/a vážný vztah nebo taky nevěřím nikomu a na vztah se nehodím.

5. Zranění z minulosti
Ono to má dva úhly pohledu.
- Jedna věc se týká jakoby vztahovačnosti nebo paranoie. Jde o strach, že mi někdo může ublížit. ublíží.
- Z druhé strany projekce, možnost že se dopouštím chyb, které hledám na druhých. Svým vlastním chováním mohu ubližovat druhým. Například proti nim mohu použit informaci, informaci, kterou oni mi svěřili. Jde o to mít empatii a takt, jinak člověk může nevědomě ublížit. Pak je těžké zpětně získat důvěru člověka, kterému jsem ublížil.

8. dům se týká úplně každého z nás, každého znamení, protože každý z nás si v životě projde nějakou bolestí, traumatem, ztrátou důvěry, nepříjemnými pocity a musí čelit výzvě odpustit a smířit se ztrátou, zradou, apod. Jen díky tomu, člověk může dojít smíření a klidu v duši. Vyživování lží, intrik, pomluv, hraní divadla, veškeré úsilí zaměřené na manipulaci s lidmi a dosažení moci je marné, protože to vyživuje temnou stránku v nás a brání nalezení duševního pokoje, znovuobnovení duševní rovnováhy.

Každý z nás se v důsledku této zkušenosti chová jinak (dle hrotu 8. domu ve znamení) – ohnivé znamení si mouhou hrát na macha, nezranitelné, nejlepší jedince, Lev bude předstírat svou fyzickou nezdolnost, bude bavit své publikum, Střelec bude zlehčovat situaci, Váha neukáže své zranění, aby neobtěžovala druhé, ale ve skutečnosti se jich mohlo něco dotknout, pokud jste brnkli na jejich citlivou strunu.

Štír by měl transformovat svou touhu po odvetě do touhy ovládat své nezkrotné emoce. Udržet je na uzdě a zvítězit nad nimi díky sebekontrole, díky tomu, že se vyrovná s traumatem, které zasáhlo hluboko. Nezvítězí díky tomu, že se pomstí, ale díky tomu, že dokáže odpustit a umrtvit či usmrtit v sobě vlastní nenávist. Usmrtit svoje nepřátelství, usmrtit zkázu. Neboť smrt opět přináší jen smrt. To je životní lekce pro 8. dům. Neproklínejte, nepřejte druhým zlo ani zkázu, neboť tyto věci by se otočili proti vám. Vaše prokletí se neobrátí proti vašim nepřátelům, ale proti vám.

8. dům je o cestě, kterou je nutné projít, aby člověk nalezl pokoj. Je s tím spjato pochopení pravé příčiny problému v mezilidských vztazích. Než se sem dostanete projdete opozicí, budete konfrontováni s pravdou a teprve až si uvědomíte a připustíte své chyby a své nedostatky a budete schopni umrtvit egoistickou potřebu bránit své ego, pak teprve najdete klid. Skrze bolestný boj, sebezapření a sebeobětování, kdy se stáváte zranitelným.

Člověk nakonec dojde do bodu, že musí přijmout fakt, že riskuje, že mu bude činěno bezpráví a nespravedlnost, že bude odsouzen a pomlouván, že přijde o svou čest, ale zůstane mu čisté duchovní jádro, neposkvrněná duše, která je spravedlivá. Bez odpuštění to ale nejde. Cílem je vlastně sebevydání se v šanc osudu, je to stav, kdy zažíváte že přicházíte o všechno, ale zůstává vám jenom vaše Já.

Toto je cíl a smysl 8. domu. Je to duchovní přerod v čistou bytost.

6. Cesta k moci, boj o moc a dělba moci a sebeobětování se
8. dům - vyjadřuje míru naší ochoty sdílet prostředky, informace, znalosti či zkušenosti vedoucí k moci. Za pomocí manipulace se znalosti a informace dají využít jako prostředek k dosažení moci. Stejné je to i se zkušenostmi. Na pracovní úrovni (6. dům) se tato naše ochota či neochota může projevovat tak zda jsme ochotni sdílet tyto věci. Kdo je ambiciózní, nechce vyzrazovat vše a proto tajnústkaří. Člověk si je vědom ceny toho co pracně získal a jak se to dá zhodnotit (2. dům). Člověk si je vědom pravé hodnoty znalostí a zkušeností (10. dům). K opatrnosti je člověk motivován strachem ze zrady: nelze důvěřovat každému, nemohu každému na počkání vyzradit své plány nebo myšlenkové koncepty, protože hrozí, že by mi je mohl odcizit a přivlastnit si mé zásluhy, aby dosáhl povýšení či peněžitého zisku. Nemohu každému na potkání vykládat o svých úspěších a o slabostech svých konkurentů. Ani o svém movitém majetku (2. dům), například o trezoru s velkou hotovostí, abych o něj náhodou nepřišel (8. dům). Veškeré zabezpečení je na místě (2. dům).

Člověk je ochoten sdílet svou moc či se podělit o svůj úspěch se svým manželem nebo manželkou, například tím, že ji jmenuje do postu ve své firmě, deleguje část firemních povinností na svou polovičku. To je na základě důvěry, která se buduje časem.

Někdo kdo bojuje o kariérní postup nechce sdílet informace vedoucí k moci, i když se to děje rámci 6. domu - spolupráce se zaměstnanci; takže nebude ochoten spolupracovat až do té míry, že by vydal v šanc to na čem usilovně pracoval. Jinými slovy, pokud druhé lidi naučíte vše co sami umíte, můžete pak být sami nahrazeni. 8. dům je o tom, naučit se přijmout tuto roli, a získat kontrolu nad strachem o sebe. K realizování této spolupráce třeba víra, že ten druhý vás nezklame, ale i kdyby zklamal, v rámci zachování duševní rovnováhy, být připraven odpustit. 8. dům je o nalezení schopnosti sebevydání se osudu. Abyste to mohli zvládnout, potřebujete víru v to, že to tak je správně, víru ve vyšší spravedlnost než je ta, která se vám momentálně děje. Jde o přijetí role nutnosti sebevydání se či obětování, ať už v partnerském vztahu nebo ve styku se spolupracovníky.

Cílem tohoto domu je najít důvěru ke správným lidem, kterým se věřit dá a dělit se o svou moc v rámci spolupráce. Jde tedy o to nebát se dělit o moc, nebo spolupráci. Najít důvěru k člověku, kterému mohu předat část kontroly (delegovat část svých kompetencí nebo aktivit na jiného člověka).

Příspěvky: Všechny | Khalia Zvlčelá

Řazení:
13.01.2018 - 16:42 | Filtr
(Býk) Khalia Zvlčelá
Díky za info, ale taky se v tom asi ztrácím.

Myslím, že jsem hodně Štír, ačkoliv vím, že pár typicky Štířích vlastností na mě nesedí (např. žárlivost). Mám Venuší v Blížencích v 8. domě... Jak by mě to mohlo ovlivňovat? Myslím ve vztazích. Existuje několik věcí, které bych u sebe v partnerské a obecně citové oblasti ráda změnila, ale zatím mi to připadá dost bez šance :4:
13.01.2018 - 18:12 | Filtr
(Beran) upřímnost » Khalia Zvlčelá
Já hlavně nevím jestli používat Placidovy, Kochovy domy nebo Campanus.

U nebešťanky ten 8. dům vyšel velmi zajímavě u Campanusu.
13.01.2018 - 23:06 | Filtr
(Býk) Khalia Zvlčelá » nebešťanka
Jo, tak nějak to vnímám taky. U Tebe i u sebe.

Ačkoliv - fakt si myslím, že jsi hodná, i když to netvrdíš. Já bych řekla, že hodná jsem taky, ale zase jsem i dost nekompromisní. Ten chřestýš, no... Tichá voda břehy mele... ticho, ticho a bum... tak nějak to odpovídá mé povaze i mýmu aktuálnímu období :6: :95:

U mě ta spravedlnost má dost rovin. Kdo po mně chlebem, tomu až do smrti peču čerstvý ňamky, když chce :4: A kdo po mně kamenem, já po něm zrcadlem (střepy prej nosí štěstí :6:).
13.01.2018 - 23:24 | Filtr
(Býk) Khalia Zvlčelá » nebešťanka
Jo, to pečení čerstvých ňamek až do smrti - to je u mě absolutně Štír. Hloubka citů - citová věrnost až do smrti. Doslova, možná i za smrt.

Čert vem to, že jsem věrná stovce lidem zároveň. :21: Já peču ráda :61:...
14.01.2018 - 11:18 | Filtr
(Beran) upřímnost » Khalia Zvlčelá
"A kdo po mně kamenem, já po něm zrcadlem"
To je krásný přístup.
:74:
14.01.2018 - 11:25 | Filtr
(Beran) upřímnost » Khalia Zvlčelá
Asi se v tobě podivně mixuje Slunce v Býku s ascendentem ve Štíru. Tyhle znamení bývají obvykle protikladné. Býk spíš usiluje o to zůstat u jedné duše po celý život. Bude to tím 8. v Blížencích. Nevím jestli by se takto významně projevoval, kdyby tam nebyla ta Venuše. Je vidět že vládce Býka v 8. domě v Blížencích dost mění povahu toho Býka. Není to ten typický Býk věrný jedné osobě po celý život. Nechybí ti pocit zakořenění a stálosti? Jsi mladá, ale myslím, že časem v tobě převládne ta druhá strana, touha po zakořenění.
14.01.2018 - 12:48 | Filtr
(Býk) Khalia Zvlčelá » upřímnost
Toto jsi trefil - touha po svobodě a zároveň touha po stabilitě a zakořenění. Věčný boj. Umím si hezky najít obojí, ale neumím to skloubit. Teď mám kořeny, ale chybí svoboda. Mění se to poměrně často.

Vidím to takhle - svoboda, ale mít se kam vracet. Toť můj ideál. Asi utopický, že... :4: Ale možná ne - partnerům nabízím totéž a nemám s tím jediný problém.
14.01.2018 - 13:01 | Filtr
(Býk) Khalia Zvlčelá » dan162
Ale tenhle rozbor byl vyžádaný :4: Mně osobně to nevadí ani jako nevyžádaná věc, jsem na astro webu a tohle očekávám. Naopak jsem ráda, že se mě někdo astrologicky chytne, často tu dávám různé otázky na radixy apod. a nikdo se neozývá. Mě to vždycky potěší. :1: Samozřejmě pokud toho není zneužito, jak to mají někteří místní ve zvyku, ale to upřímnost nedělá.
14.01.2018 - 13:05 | Filtr
(Rak) dan162 » Khalia Zvlčelá
Tak to je pak něco mého, díky.
14.01.2018 - 13:27 | Filtr
(Býk) Khalia Zvlčelá » siili
Díky, to, co píšeš, mě donutilo k zamyšlení hodně. :17:

***
***
Toto házím do pléna všem..
Pravděpodobně smažu.

1. bojovník - ano, to mám také, intenzivně - ale většinou se snažím ustoupit a nevěnovat energii lhářům a zrádcům

2. Kontrola... u mě až moc - učím se situace pustit a nechat být... to jde těžko, jsem plánovač a plány mi v drtivé většině případů vyjdou do posledního puntíku :4: takže se toho těžko člověk vzdává... ale je v tom občas jistá křeč, potřebuju se vědomě uvolňovat

EDIT nesnesu změny - a miluju změny. Miluju jen ty změny, které vychází z mé iniciativy. :4: :6:

3. Mlčím většinu času, buď důvěřuji nebo se dotyčnému nevěnuji.. buďto vím, že se mu otevřu absolutně, anebo vůbec a dotyčný bude prostě jen "klouzat po povrchu" - vše vím od první chvíle..

Důležitá věc - soukromí - neznám hranici. Nerozumím tomu. Co je ve vztahu soukromí a co už je tajnůstkářství? Jaký k tomu má protějšek důvod? Dokážu žít naplno pouze ve vztahu, kde hranice "JÁ" a hranice "TY" zcela zanikají. Jinak utíkám, nenaplňuje mě to. Buď jsme "MY" nebo nejsme vůbec. Přizpůsobuju se plně druhému, často i za cenu vlastního štěstí - jen dočasně a jako nutnost k dosažení jiných, větších cílů.

4. Zrada? Nevím, co je to zrada. Porušení jakési pomyslné dohody? Za mě - ten druhý má právo konat jakkoliv. Moje náležitosti a reakce-chování v tomto případě už zná (jinak by nemomhl "zradit"), takže se zeptám na důvod jeho konání, přidám do své niterní antropologické analýzy a nechám to tak :4: Emočně se v tomto angažuju dost výjimečně.
14.01.2018 - 13:34 | Filtr
(Rak) dan162 » Khalia Zvlčelá
Zrada - to znám od sebe tam, kde ještě jsem uzavřený, zranitelný. Jako chybnou obranu příliš citlivého, nevyřešeného. Pak mám sklon se zavřít víc, nebo tomu člověku. Dělával jsem to navždy, zůstalo to jako trvalý podtón ve vztahu ke člověku, že tenhle mi už jednou ublížil, dej si na něj pozor, i když je nyní 30 let jak med. :-))

celé mi to připadá jako důsledky zranitelnosti.
14.01.2018 - 13:40 | Filtr
(Býk) Khalia Zvlčelá » dan162
Jj, já tomu rozumím, je fajn pozorovat jak to mají jiní.

Dřív jsem důvěřovala absolutně od počátku, teď už našlapuju po špičkách. Víc zapojuju rozum (někdy je to dobře, jindy ne :4: Tam už právě moc zasahuje ta moje kontrola). Většinou ale vím, kde si dávat pozor a kde to není potřeba.

Já se zavírám a otevírám na základě otevřenosti nebo uzavřenosti toho druhého, aspoň mi to tak přijde. Ukážeš mi svoje hranice - fajn, já si je nastavím na tomtéž místě také. Jinak do vztahu k druhým lidem chodím asi zcela bez nich.

Tak nějak vlastně chodím do všeho bez jakýchkoliv hranic. Bez tvaru. Formuju se až poté, co si "zmapuju území" - což se liší třeba od některých lidí, kteří jdou už předem do všeho s nějakými hraničními představami, předsudky, očekáváním, předešlými zkušenostmi.

Často se vracím k výroku - Minulé zkušenosti omezují zkušenosti budoucí.
Likviduje to možnosti.
14.01.2018 - 15:18 | Filtr
(Rak) dan162 » Khalia Zvlčelá
No tohle nemůžu než podepsat, nadšeně souhlasit - a posmutnit, že zdaleka ne vždy dokážu být tak svobodný, otevřený. Však časem to přijde samo.

Ahááá, otevřenost/zavřenost podle druhého, objevné, díky !
15.01.2018 - 12:51 | Filtr
(Býk) Khalia Zvlčelá » siili
Ano. Preferuji všechny nejasnosti si vysvětlit na začátku, aby pak nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním. Samozřejmě se dost věcí krystalizuje až v průběhu vztahu, ale to je asi pochopitelné.

Pokud partner udělá něco, co se mi nelíbí, ale nebylo to předem vyjasněno, tak nemám důvod (právo?) to vnímat jako zradu. Zrada je čin provedený i s vědomím toho, že se mi to "asi nebude líbit". :4: Nebo něco za mými zády, "hlavně aby se o tom nedověděla"... atd. Potřebuju otevřenost. Zajímavé je, že pokud partner udělá něco za mými zády, stokrát větší zrada je pro mě ne ten čin jako takový, ale to, že to skrývá - sám se za to stydí. U mě platí - když už teda něco uděláš, dělej to z dobrého důvodu a s plným vědomím toho, co děláš.
´Stůj si za tím, co děláš, i když s tím nemusím souhlasit.´ - pak je vše v pořádku a dál je to můj boj... Jenže zradu pořád beru jaksi víc racionálně. Je to jakési přijetí toho, že ten druhý není moje identická kopie, a k tomu, co dělá, ho "donutilo" jeho vnitřní nastavení, jeho cesta. Beru to a fakt s tím nemám problém.
Partner tu není od toho, aby plnil má očekávání. :1:

Nebo možná ještě porušení slibu - ale pravda je, že mě odrazuje člověk už jen tím, že má tendenci něco slibovat. Vzbuzuje to u mě okamžitě nedůvěru - buď něco dělám a nemám s tím problém, nebo potřebuju toho druhého o něčem ujišťovat slovy, protože to činem nedokážu (svatební slib nepočítám, ten beru jinak, ale to už je tak na další téma :4:).

Píšeš: Co chytím, to nepustím - to chápu. Já si svýho partnera hlídám, ne že ne (ve smyslu hřání ve svém srdéčku :6: :4:)
Pokud chce odejít, ať jde, ale ať to řekne na rovinu. Chlapská nerozhodnost je pro mě nesmírně iritující, možná až obtěžující. ´Když vidím, že jsi se mnou napůl, to raději nebuď vůbec.´ :49: :6:

Když někoho "chytím", tak ho nepustím - ze srdce, z nitra. Nikdy. Místo tam mají a budou mít vždycky. I po letech najdu v těch druhých očích důvod, proč to tak je. Dřív jsem trochu měla tendence vlastnit - to jsem naprosto eliminovala. Bylo to nutné, už před prvním vztahem jsem měla za sebou hrozně moc nenaplněných zamilovaností, které trvaly roky a pořád tam byla spousta dramat a až příliš násilných bojů o to, jak být "lepší" :4: Samozřejmě na úkor své pravé podstaty a vůle. Plus různá traumata, psychické a fyzické tyranie... naučilo mě to dost.

Takže - nekladu si žádné podmínky.
Můj vzkaz (většinou nevyřčený, ale žitý) všem partnerům je: Jsi svobodný, můžeš cokoliv. Chci Ti dát maximum prostoru, abys mohl konat svou pravou vůli. Budu přesně taková, jakou mě chceš. (Tahle věta by taky vydala za celé další téma...) A nechci být na prvním místě, chci být milující a milovaná Žena s možností plné oddanosti (otevřenosti).

Oddanost u mě může (ale nemusí) být absolutní - pouze v případě, že to ten druhý dovolí. U mě je to žádoucí, ideální stav. Pocit bezpečí a jistoty, že ´tady jsem doma´. Tady nalézám ty svoje kořeny, naplňuju svou základní Býčí touhu. Pokud tu není to bezpečí a otevřenost, mám tendence opustit kořeny a odlétnout jinam (Blíženci :76:) - moc dobře ale vím, že tahle touha po svobodě a nespoutanosti není zdravá a nepřinese mi v dlouhodobějším horizontu štěstí (bojuju s tím). Jsou to jen tendence, které bych ráda - nějak - skloubila s Býkem.


Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2019
Lunární kalendář
Úplněk v RakRaku
ukázat kalendář »