Čtyři úrovně vztahů


03.01.2018 - 00:12
(Kozoroh) Bosch
Čtyři úrovně vztahů
Velmi zajímavý pohled na vztahy což je problematika 7.domu přináší humanistická astrologie. Evidentně nadešel čas kdy by se mohli jedinci a snad i celky posunout do nové vývojové etapy..duchovního důvěrného a kreativního vztahu případně do ..vztahu nadosobní soudržnosti.
_________________________________________________________________________________
Dane Rudhyar: Sedmý dům
...
Na základní biologické a kmenové úrovni jsou všechny vztahy podřízeny nutkavým příkazům života a zájmu veřejného kolektivu. Vztahy jsou výrazně účelové a společensky usměrňované silnými tabu, v podstatě jsou vytvářeny vzhledem k tomu co je přirozené, hodnotné a konstruktivní pro kmenový celek, i když časem mohou jiné zájmy narušit původní záměr.

Když člověk dosahuje stavu kde začíná výrazně fungovat individualizační proces, vztahy nabývají osobnějšího charakteru, ale základní manželský vztah je stále podmíněný biologickým imperativem a potřebou zachovat a předávat kulturní a náboženské hodnoty. Tradiční vzorce vztahu se začaly rozpadat teprve od dob průmyslové revoluce – ve skutečnosti ne před začátkem tohoto století – tak že sílící individualismus a vzpoura žen proti patriarchálním pravidlům naprosto proměnily instituci manželství. Manželství pozbylo většinu ze svého společenského a institucionalisticky – náboženského charakteru. Ve většině případů přestalo být záležitostí určovanou rodiči, společenskou třídou a finančními měřítky. Nyní je převážně záležitostí dvou individualit které dává dohromady jejich svobodná vůle za účelem užívat společně bohatšího života. Takto prvky individuálnosti a vztahovosti získali téměř veškerou pozornost a záležitosti vztahující se k desátému a dokonce čtvrtému domu ztratili svou základní důležitost – protože většina sňatků, alespoň ve Spojených Státech, nemá osudový význam a společenský nebo transcendentní účel (desátý dům) a ve skutečnosti ani velmi podstatné a pevné kořeny, sociální stejně jako geografické.

V současnosti by mělo být dosaženo třetí úrovně na které je manželský model ještě více transformován a možná že je od něho upouštěno. Na této úrovni bude vzájemný vztah znovu ovládán obecným účelem – společenským a nadspolečenským , duchovním nebo planetárním. Skutečně autonomní a autentičtí jedinci spojí své energie, možná rituálním způsobem, aby pracovali pro skutečně obecný a promyšleně sdílený účel – funkční účel předvídaný z hlediska účasti na celkové evoluci lidstva a Země.

Zdá se zřejmé, že tato třetí úroveň důvěrného a kreativního vztahu – která může , avšak nemusí být také plodná – je stále nepřijatelná a snad nemyslitelná pro převážnou většinu lidstva. Ale velké změny mohou být blízko, a nově vznikající nebělošské země mohou nalézt ve svých starodávných kulturách prvky které všem lidem usnadní přijmout nový typ plodné a nadosobní soudržnosti.

*před lety byl v časopise Sovětské Rusko recenzován ruský film, pojednávající o mladém muži a mladé ženě kteří bojovali na dvou válečných frontách. Dopis hocha své milované soudružce byl citován: “ V této době se rozhoduje o osudu světa a my musíme o tomto osudu rozhodnout. Jsme vystaveni tvrdému a válečnému životu a já se chci podílet na tomto životě s tebou“. Bylo velmi důležité že hoch neřekl „sdílej můj život“ ale místo toho „podílet se na tomto životě s tebou“. Sdílení účasti na novém životě, což je velmi odlišné od l´égoisme á deux!

Dane Rudhyar: The Astrological Houses – The Spectrum of Individual experience 1972
http://www.rezonance.cz/wp/…

Příspěvky v diskuzi

Řazení:
03.01.2018 - 17:24 | Filtr
(Kozoroh) Bosch
Za velmi zajímavé a doplňující k tématu vztahů je také vnímání principu osobitosti vztaženého k Ascendentu a principu vztahovosti k Descendentu v domech.
_________________________________________________________________________________
Dane Rudhyar: Osmý dům
Život jedince je jako elipsa která má dvě ohniska, na rozdíl od kruhu který má pouze jeden střed. Těmito dvěma ohniskovými body, principy nebo tendencemi které jsou gravitačními body života a vědomí lidské bytosti, jsou, jak jsme viděli, individuálnost a vztahovost, jednotlivě představované Ascendentem a Descendentem. Protože astrologie vztahuje všechny své symboly a interpretace k začátku cyklů, prvnímu okamžiku individuální existence, prvnímu nádechu který propojuje nově zrozený organismus s otevřeným prostředím, domy nativity jsou počítány od Ascendentu, od prvního k dvanáctému. Nicméně, cykly existence nejsou uzavřené kruhy, dvě síly pocházející z principů individuálnosti a vztahovosti ovládají každá jednu polovinu cyklu. Hemicyklus pod horizontem je ovládán úsilím o aktualizaci všech možných potencialit obsažených v jedinci při narození, hemicyklus nad horizontem, přestože stále hluboce ovlivněn procesem sebe – aktualizace a úsilím o sebe – naplnění, je silně podmíněn charakterem a výsledky vztahů do kterých jedinec musí vstoupit pokud má dosáhnout úplného osobního naplnění.

Z těchto důvodů, přestože je naprosto logické počítat domy od prvního k dvanáctému, by měla být brána v úvahu také skutečnost, že na Descendentu začíná poutat jedincovu pozornost nová řada faktorů – faktorů souvisejících se změnou – způsobující a alespoň na určité úrovni vedoucí k vzájemným vztahům. Takto je Descendent rovněž, v jistém smyslu, výchozím bodem řady zkušeností které vyžadují plodné vzájemné vztahy – vztahy které také nevyhnutelně zásadním způsobem transformují jedincův životní postoj a vědomí. Dům s číslem osm, pokud začínáme počítat od Ascendentu, by také měl být interpretován jako druhý, když začínáme od Descendentu. Z tohoto důvodu může mít každý ze šesti zmiňovaných domů nad horizontem dva základní významy, jeden vztahující se k Ascendentu – principu osobitosti – a druhý vztahující se k Descendentu – principu vztahovosti. Jedinec se rozvíjí a aktualizuje své schopnosti pomocí prvních šesti domů, a vztahy se kterými se setká v těchto šesti oblastech zkušenosti jsou zakoušeny a hodnoceny zejména z hlediska individuálního já.

Stejným způsobem, to co se aktualizuje a utváří v šesti domech které začínají na Descendentu je zejména to, s čím se jedinec setkává z hlediska vztahů které mají stále větší důležitost a vliv – ať už uvažujeme manželské nebo striktně společenské vztahy. Od tohoto bodu jedinec soustřeďuje svou pozornost spíše na to co jeho životu přináší vztahy než na své vlastní já. Samozřejmě že se to co tyto vztahy přinesou nakonec vrátí k jeho osobnímu smyslu a začne nový cyklus na vědomější a zralejší – nebo negativně, sestupné – úrovni osobní existence.
http://www.rezonance.cz/wp/…
04.01.2018 - 06:37 | Filtr
(Rak) dan162
Velmi zajímavé, díky. Rudhyar koukám to psal v době, když už mohl mít první odstup od převratných šedesátých let, takže i když tímto stoletím dnes myslíme minulé století, tak to pořád platí. A asi dlouho platit bude.
04.01.2018 - 20:30 | Filtr
(Kozoroh) Bosch » dan162
Myslím že on přišel s tím konceptem transpersonality někdy kolem 30.let min století.
Což je asi jeden z nejrevolučnějších prvků v moderní astrologii.
Tak to dává větší smysl než používat jeden "dekel na všechny hrnce".
14.01.2018 - 17:17 | Filtr
(Střelec) Štěpán T.
Já si nemůžu pomoct, ale mě ta rudhyarovština přijde jako "z prdu kulička". Četl jsem od něj docela dost věcí, ale kromě toho, že mi to všecko přišlo jako výplod grafomana, který popíše deseti rozvitými větami to, co se dá říct větami třemi holými, a kromě rádobymystiky a občasných zajímavých vhledů je to všechno takové...neživotné, nepraktické. Určitě se o tom ale dá dlouze klábosit v kavárně ;). Ale fakt by mě zajímal nějaký konkrétní praktický dopad na jednotlivce a jeho život...
15.01.2018 - 11:49 | Filtr
(Kozoroh) Bosch » Štěpán T.
Krátce.
Nemám dostatek rozhledu v jeho díle abych mohl takto komplexně hodnotit.


Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2019
Lunární kalendář
Luna v RakRaku
ukázat kalendář »