Zatmění


04.12.2017 - 21:45
(Kozoroh) Sosna zvlčelý
Zatmění
aneb jak je to vlastně s těmi uzly a ohnisky (Černou Lunou)?

Astronomům je to jasné, zatímco mně o tom nikdo neřekl a dosud jsem se s tím nikde v astrologické literatuře nesetkal, čímž ovšem netvrdím, že to není nikde popsáno. Zkrátka že k zatmění Měsíce dochází občas za úplňku (opozice SL-LU) a k zatmění Slunce občas za novu (konjunkce SL-LU), ví každý. Ale ono slovo "občas" má své jasné zákonitosti, které najdeme i v astrologii.
Zatmění Slunce nastává, když při konjunkci s Lunou dojde i ke konjunkci s jedním z lunárních uzlů (místo protnutí ekliptiky s rovinou oběhu Luny). Je to naprosto jednoduché. Právě tak k zatmění Měsíce dochází v okamžiku, kdy obě světla jsou navzájem v opozici a současně v konjunkci s protilehlými lunárními uzly. Když je větší orbis, může nastat zatmění polostínové, nebo částečné...

O Černé Luně nedávno hezky i s astronomickým rozborem pojednal Stuart Hample, tak jen letem světem zmíním, že zatmění Slunce, při kterém jsou obě světla v konjunkci s Černou Lunou, se jeví jako prstencové zatmění - Luna je v apogeu. Oproti tomu při zatmění Slunce a současné opozici s ČL se jedná o lunární perigeum (úhlový průměr Měsíce je větší a i ze sluneční korony spatříme vnější oblasti, neb Slunce je více skryto).

A konečně k dotazu: Má tedy smysl vůbec zkoumat lunární uzly a Černou Lunu samostatně, když jsou takto vázány na Lunu? Neměly by tato body tvořit spíše určité nuance zabarvení vlivu vlastní Luny? Např. Luna v Beranu se bude chovat jinak při vzestupném uzlu v Raku a jinak při vzestupném uzlu ve Lvu? Případně jinak, když se k severnímu uzlu blíží, než když se od něho vzdaluje?
A totéž v kontextu s Černou Lunou, že Luna v apogeu a perigeu (případně v polovině radixu ČL - větší úhlový průměr Luny; oproti tomu v protilehlé polovině - menší úhlový průměr Luny) se bude chovat Luna jinak (např. někdy emoce více skrývat, jindy je dávat více najevo)?
Máte s tímto někdo nějaké zkušenosti, zkoumání, případně zajímavé odkazy (raději v češtině).
Díky všem za zajímavé postřehy a případnou badatelskou činnost. :64:

Řazení:
04.12.2017 - 23:27 | Filtr
(Kozoroh) Sosna zvlčelý » siili
Já taky. Proto nakonec píši ten příspěvek. :4:
Já to vlastně nevysvětluji, ale spíše se ptám, zda by na tom něco mohlo být.

Jinak to, co jsem psal, jsou spíše astronomické pojmy. A ty se právě snažím přenést do astrologie.
Nejvíce mi jde o to, že lidé často pracují s pojmy Černá Luna a Lunární uzly samostatně, nějak je interpretují, sledují k nim aspekty... Ale já se právě zamýšlím nad tím, když mají přímý vztah k Luně, zda by se neměly posuzovat společně? Vždyť jsou vázány na veškerou podstatu Luny, třebas mají jinou rychlost, směr...
Má mzšlenka taky může být zcela mylná. Já ji dávám k debatě, ke zkoumání i k rozcupování argumenty, zkušenostmi... Nebo třeba i vysvětlením, že to celé zbytečně komplikuji (si totéž občas myslím o Černé Luně, zvlátě tehdy, když vidím, že lidi ještě neumí pracovat se základními prvky a už naplno jedou ČL a srovnávají ji na roveň ostatních planet, případně i výše).

Klidně se ptej dál, co budu schopen vysvětlit, rád vysvětlím.
05.12.2017 - 10:24 | Filtr
(Panna) Žihadlo
To zní velmi zajímavě, ale nevím, jestli jsem úplně pochytila, co tím sleduješ? Že jako s černou lunou a uzly samostatně nepracovat, ale vztáhnout je vždy k Luně jako takové? Mohl by jsi to nějak rozvést?
05.12.2017 - 17:12 | Filtr
(Kozoroh) Bosch
Má tedy smysl vůbec zkoumat lunární uzly a Černou Lunu samostatně, když jsou takto vázány na Lunu?

žádný prvek nemá smysl zkoumat samostatně bez syntézy
05.12.2017 - 17:18 | Filtr
(Ryby) Crumb
Kvalifikované vysvětlení by tu mohl podat zkušený astrolog. Já se angažuji více v numerologii. Ale i numerologie zohledňuje měsíční uzly (s ohledem na devítileté cykly). Takže se pokusím osvětlit trochu tuto otázku. Budu se snažit o stručnost. Omlouvám se za případné opakování věcí, které jsou všeobecně známé. Zkušený astrolog to může doplnit, upřesnit nebo upravit.

Popsal bych to asi takto:

Při oběhu Měsíce kolem Země se v určitých intervalech stává, že Měsíc zakryje na obloze zcela nebo částečně sluneční kotouč nebo že se Měsíc naopak dostane do stínu Země (sluneční a měsíční zatmění). Zatmění souvisí s pohybem měsíčních (lunárních) uzlů. Měsíční uzel je místo na ekliptice (což je v podstatě zdánlivá dráha, po níž během roku putuje Slunce po obloze), ve kterém dochází ke křížení ekliptiky s dráhou Měsíce. Vlivem gravitačních sil mezi Měsícem, Zemí a Sluncem se měsíční uzly pohybují po ekliptice s oběžnou dobou asi 18 let.

Měsíční uzly jsou dva, výstupný a sestupný, a jsou umístěny v přesné opozici. Souvisí s cyklem Měsíce zvaným Saros, což je perioda o délce 18 let a 10 až 11 dnů, za kterou se Měsíc opět ocitne ve stejném postavení vůči Slunci i vůči uzlům své dráhy a nastanou stejné podmínky pro nastoupení slunečních a měsíčních zatmění. Ta se tedy opakují vždy po uplynutí periody Saros ve stejném pořadí a velikosti. Protože zatmění věštila odedávna různé pohromy a neblahé události, věnovala se jim velká pozornost.

Významnou roli hrály měsíční uzly v indické (védské) astrologii. Byly chápány jako hlava a ohon hadího démona (asury) jménem Svarbhánu, který způsobuje zatmění - pronásleduje Měsíc i Slunce a když je dostihne, snaží se je pohltit. Hlava démona se jmenuje Ráhu. Jde o výstupný uzel - místo, v němž Měsíc na své oběžné dráze překračuje ekliptiku směrem k severní polokouli - v západní astrologii je Ráhu známý jako Severní lunární uzel, nebo jako Dračí hlava (Caput Draconis). Ohon hadího démona se jmenuje Kétu a zastupuje sestupný uzel - místo, v němž Měsíc na své oběžné dráze překračuje ekliptiku směrem k jižní polokouli; v západní astrologii jde o Jižní lunární uzel, neboli Dračí ocas (Cauda Draconis).

V indické astrologii patří uzly Měsíce (Ráhu a Kétu) k astrologickým planetám, kterých je v klasické indické astrologii devět (navagraha): Slunce, Měsíc, pět okem viditelných planet, Ráhu a Kétu. S měsíčními uzly se tu pracuje jako s planetami, i když nejde o hmotné astronomické objekty. Podle některých údajů se s měsíčními uzly operovalo jako s planetami už v babylónské astrologii. V západní astrologii se jim začala věnovat pozornost později. Od počátku 20. století je v západní astrologii označován v horoskopech nejen tandem bodů Severní a Jižní lunární uzel, ale i pomyslný bod známý jako Lilith (také Černá Luna nebo Tmavá Luna) - druhé ohnisko eliptické dráhy Luny, promítané do zvěrokruhu - a rovněž se s ní pracuje jako s planetou: posuzují se aspekty Černé Luny, její postavení ve znameních, v domech.

S měsíčními uzly se tedy v indické astrologii pracuje podobně jako s planetami. Podobně jako planety mají i měsíční uzly svůj vlastní pohyb, putují zvěrokruhem, vstupují do jednotlivých znamení a domů, jsou jim přisouzeny určité vlivy.

Snad jsem to vysvětlil správně a k něčemu to bude.
05.12.2017 - 18:11 | Filtr
(Kozoroh) Sosna zvlčelý » Bosch
Blbě jsem formuloval otázku! Vím, že nemá cenu zkoumat něco samostatně. Ale mne zajímá, jestli tedy tyto prvky vázané na Lunu nezpůsobují vlastně určité zabarvení Luny jako takové (třebas by s ní nebyly v aspektu)? Jak bylo popsáno na příkladu, zda Luna v Beranu se chová jinak s Rahu v Raku než s Rahu ve Lvu? Zda má cenu tudy se ubírat, jakou váhu by to mělo, nebo je to prostě blbost?
05.12.2017 - 18:17 | Filtr
(Kozoroh) Sosna zvlčelý » Crumb
Díky, určitě správně. Jen v závěru drobná chybka ve větě: "Od počátku 20. století je v západní astrologii označován Jižní lunární uzel jako Lilith..."
Lilith není uzel, ale druhé ohnisko Měsíce (první je ve středu Země).

Mně se líbí, jak je astrologie a numerologie propojená (ale numerologii tedy vůbec nerozumím). :3:
05.12.2017 - 18:18 | Filtr
(Kozoroh) Sosna zvlčelý » Žihadlo
Mohl, kdybych to uměl. :41: Já se na to spíše ptám. :4:
05.12.2017 - 19:43 | Filtr
(Kozoroh) Bosch » Sosna zvlčelý
luna v beranu se bude projevovat jako luna v beranu
luna s rahu v raku se projevuje jako luna s rahu v raku
luna s rahu ve lvu pak jako luna s rahu ve lvu
ta celá analytická informace se pak integruje do celku jako
luna v beranu s rahu v raku
anebo
luna v beranu s rahu ve lvu
v obou případech to bude v celku projev odlišný
neboť (navíc) výklad se neodvíjí od nativity ale od prožívání klienta
nativita neurčuje jak se subjekt projevuje
nativita je jen možnost jakým způsobem by se možná mohla situace vyvíjet

chování subjektu podle nativity není povinné
05.12.2017 - 20:04 | Filtr
(Ryby) Crumb » Sosna zvlčelý
Ano, s tou Lilith máš pravdu. Napsal jsem to s chybou. To je asi tou snahou o stručnost. Nějak mi tam vypadly kousky textu. Už jsem to upravil. Doplnil jsem do toho odstavce, co tam mělo původně být.
05.12.2017 - 20:32 | Filtr
(Ryby) thééé » Sosna zvlčelý
To je zajímavá úvaha, docela by mě zajímalo, jestli se tomu někdo víc nevěnuje.
Osobně jsem zatím přesvědčená, že Černá luna dokresluje, nebo možná vykresluje prvotní emoční trauma. Často se uvádí, že prvotní trauma je něco, co si nesmíme za žádnou cenu připustit, je to takové "černé témné"místo, které se snažíme většinu života před sebou a okolím ukrýt.
A co se týká Uzlů, tak mám je zrovna v ose - Rak - Kozoroh, tak nejsem objektivní, protože i tady mě teda ten Jižní uzel vede stejným směrem :4: což je v tomto případě blbé :25:
Pro mě - prastará vzpomínka, touha, která se taky podílí na podloží emočního života.
05.12.2017 - 23:49 | Filtr
(Kozoroh) Sosna zvlčelý » Bosch
Jasně, já jen takto s tím dosud nepracoval.
Posuzoval jsem samozřejmě vždy planetu (tedy v tomto případě Lunu) v souladu s jejím dispozitorem (hodnostmi, slabostmi atd.), ale uzly jsem si hodnotil sice v kontextu výkladu, ale přec poněkud stranou. Což mi právě nyní dává více smysl přímo k Luně zohlednit i uzly a Lilith. Zde dokonce Lilith dokáži vzít více na milost. Budu si to muset důkladně prozkoumat a hodně se doučit.

K poslední větě: Bohu díky! :3:
05.12.2017 - 23:50 | Filtr
(Kozoroh) Sosna zvlčelý » Crumb
U mne se skutečně nemusíš o stručnost snažit. :3: Pokud si tedy nechceš ulehčit práci.
06.12.2017 - 00:29 | Filtr
(Kozoroh) Bosch » Sosna zvlčelý
srandovní je rozebírat horoskop a nevědět nic o dotyčném
postavit si obraz toho jak funguje a tento obraz považovat za toho člověka
ono to není často o nic lepší i tehdy když člověk dotyčného zná
interpretuje totiž zpravidla sám sebe nikoli toho druhého
07.12.2017 - 16:17 | Filtr
(Kozoroh) Sosna zvlčelý » siili
Tak dnes snad už odpovím.

"...takže luna v beranu může být jednoduše jiná i skrz jiný dům ve kterém bydlí..."
Luna se mění spíše skrze pozici ve znamení, to je způsob, jakým se projeví. A domy ukáží, v jakých oblastech se tento způsob projevu ukáže. Např. Luna v Blížencích dává jisté nadání ke sdílení myšlenek, žurnalistice atd. Když tato Luna bude v 7. domu, asi takový člověk bude psát o partnerství, vztazích; ve 4. domu naopak bude popisovat rodinné vztahy; ve 12. domu pak třeba vztah k víře, bohu... A to zřejmě i z důvodu, že v této oblasti člověk bude mít osobní zkušenosti třeba skrze lidi symbolizované planetami s aspekty k Luně (i tyto planety vládnou určitým domům, takže je lze přiřadit).
Přestože se tedy Luna mění v domech, stále se projevuje dle znamení, ve kterém se nachází (a samozřejmě dle povahy svého dispozitora, zejména je-li s ním v aspektu).
Aspekt pak nemění (nepřebíjí) povahu Luny, spíše ji dokresluje, zabarvuje, konkretizuje.

"Že postavení a aspektace luny může ovlivňovat lilith a uzly??"
Nevylučuji, jsou to propojené nádoby. Ale zde bych si pomohl trošku astronomií: zatímco Luna může existovat bez Lilith (za teoretického předpokladu kruhové dráhy, nebo tak malé výstřednosti, že by druhé ohnisko nepřesáhlo zemský povrch) a uzlů (za teoretické shody sklonu oběžné dráhy Luny a roviny ekliptiky, kdy se "dráhy" Slunce a Luny "kryjí"), naopak tomu být nemůže (Lilith a uzly bez Luny nemohou existovat). Jsou na Luně bytostně závislé, jsou jí (jejím vlastnostem) podřízené, třebas mohou rebelovat. Proto podle mne dokreslují Lunu a ne naopak.
(Poznámka: Nelze opomíjet, že své uzly má každá planeta, nejen Luna. Ale pouze u Luny se mění jejich poloha dostatečně rychle, aby se s nimi dalo vůbec pracovat.)

Apogeum/perigeum? No dalo by se to popsat tak, že kdykoliv je Luna v konjunkci s ČL, tak je v perigeu - její úhlový průměr je nejmenší. Kdykoliv je v opozici, je v apogeu - úhlový průměr je největší. Toto může samozřejmě nastat v jakékoli fázi měsíce, na ně to nemá vliv.
07.12.2017 - 16:40 | Filtr
(Kozoroh) Sosna zvlčelý » Bosch
Přečetl jsem si to ještě po sobě a ještě bych trochu osekal prostor:
Neměly by se Černá Luna a lunární uzly (pokud s nimi pracujeme) považovat za nedílnou součást Luny?

(Otázka směřuje k všem, nejen k Boschovi.)
07.12.2017 - 17:18 | Filtr
(Kozoroh) Bosch » Sosna zvlčelý
podle mně nezkoumáme prvky ale subjekt
každý z prvků navíc může představovat různé projevy
vícero prvků tyto možnosti odpovídajícím způsobem násobí
když sleduješ projev lilith tak automaticky je to projev spojený s lunou
a když sleduješ lunární uzly tak ty jsou také spojeny s lunou
jak bys je mohl od výkladu odseparovat?
07.12.2017 - 17:36 | Filtr
(Kozoroh) Sosna zvlčelý » Bosch
:15:
Jo, k tomu já se snažím směřovat. Právě že nechci nic odseparovat, tomuto způsobu nejsem nakloněn. Vyšlo to právě z toho zkoumání (hraní), pozorování... Vlastně s tím podvědomě už dlouhou dobu pracuji a ani o tom nevím. A to náhlé uvědomění (aha moment) mne vedlo k založení diskuze. K tomu, že chci vyslechnout všechny argumenty pro a proti, zkušenosti, názory... Je tu mnoho lidí, kteří mají své zkušenosti, které několikanásobně předčí mé. Mohou mít i menší, ale třeba právě v tomto směru mi i tak může být někdo velkým přínosem svojí myšlenkou. Rád to porovnám, prozkoumám... A vyhodnotím. Nejen pro výsledek, ale už proto, že mne to baví.
07.12.2017 - 22:15 | Filtr
(Kozoroh) Bosch » Sosna zvlčelý
já si myslím že to v tom horoskopu není
že je to někde úplně jinde
ale ty planety domy a to vše okolo jsou jenom taková vodítka
chceme se dostat více do svého jádra dovnitř abychom věcem porozuměli
lidi berou astrologii útokem různě z různých rovin a úhlů pohledu
ale je těžké obrátit pozornost na pozorovatele
brát tu astrologii tak jakoby bájdevéj nebrát ji příliš doslova
odstoupit od ní, to chce i dávku negace, kritického myšlení
jinak stále jen něčemu věříme nebo si něco myslíme ale stále "nevíme"
jakože je dobré to občas všechno zahodit zapomenout a za pár dní začít třeba znova z čisté vody
tím se uvolní mysl a přijde nová inspirace věci se někdy nečekané vysvětlí samy
10.12.2017 - 23:09 | Filtr
(Kozoroh) Sosna zvlčelý » siili
6. dům a koupelna? :22:
A vlastně proč ne? Čistota - půl zdraví! :40: :3:
11.12.2017 - 21:07 | Filtr
(Střelec) Iteza
Já bych se na to podíval mytologicky - tak jako žena má víc tváří, tak lunární energie má víc aspektů. Lilith by mohla být spíš mladá dívka, rebelka, čistá Luna dospělá žena, matka, a Dračí hlava/ocas zase stařena.
Určitě spolu nějak budou souviset, ale nemyslím, že by se nějak zásadně ovlivňovaly, Luna v nějakém znamení bude stále stejná, ať bude Lilith tam nebo onde, to, co je podstatnější, je spíš ten vztah mezi nimi. Jakýkoli napěťový aspekt bude ukazovat na to, že z nějakého důvodu jsou tyto dvě či tři tváře ženství nějak nekompatibilní, jdoucí jakoby proti sobě.


Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2019
Lunární kalendář
Luna ve Vodnář Vodnáři
ukázat kalendář »