Analýza znamení pomocí trigonometrie


09.11.2017 - 17:32
(Beran) upřímnost
Analýza znamení pomocí trigonometrie
Diskuse o Černé Luně vás zrovna nenadchla. Nicméně, já bych chtěl dál analyzovat jednotlivá znamení z pomocí "trigonometrie" - je to pracovní název, který používám pro moji aktuální metodu analýzy znamení. Chci si ověřil zda lze pomocí polarizace znamení ležícím v jednom živlu, získat nový pohled na znamení ležící mezi nimi. Mám tedy například Štíra a Ryby a mezi nimi leží Kozoroh. Říkám si, co mívají Ryby co typicky nemá ani Štír, ani Kozoroh? A nacházím dar soucitu a schopnost odpouštět. Při pohledu z postavení Kozoroha zpět, vidím Štíra a ptám se, co dědí Kozoroh po Štíru? Odpověď: odmítnutí odpouštět, chlad ...

KOZOROH

Bere věci osobně a sobecky: někdo se zachoval nezodpovědně a já musím za něj teď jeho povinnosti řešit navíc. V duchu si říká: já přece nejsem povinen... A je tu vzpoura.
Má najít smíření, přijetí toho úkolu a odpuštění a soucit. Vzpoura je špatná.

Kozoroh je možná schopen pomluv (ne běžně, spíš ve správný čas) a dokáže být nebezpečný podobně jako Štír, pokud se zachová tak, že v určitou chvíli se postaví proti tomu člověku, který nesplnil svůj úkol, místo aby mu odpustil a nechal to plavat.
Možná i samolibost (kardinální znamení)

Podle mě to může vystihovat lidi, kteří jsou až příliš odpovědní a dokáží se strašně zatvrdit, když musí udělat něco za někoho jiného. Svou nenávist či zlost nedají najevo přímo, jen budou nespokojení a budou třeba mrmlat, reptat proti vedení apod. Jelikož jsou také ambiciozní, ctižádostiví, nezapomenou se zmínit, že ten a ten zaměstnanec, nestihá své povinnosti, nejde mu to atd. atd. zkrátka se nepřímo postará o to, aby dostal vyhazov. Co by měl být jeho cíl, vidět slabosti a nedostatky člověka: všichni potřebujeme trpělivost s lidmi, kteří neumí, učí se. Nikdo učený z nebe nespadl. A já si myslím, že v tom je prostě taková pýcha toho Kozoroha, které si jakožto kardinální znamení potřebuje potvrdit, jak je dobrý, zkušený, zodpovědný, schopný a úspěšný atd. Svou přílišnou tvrdostí dokáže lidem zavařit. Ale nejhorší je pokud se k tomu přidají i pomluvy.

Štír a Kozoroh kopou za sebe, Rybám záleží na prospěchu všech. Tím pádem Ryby mohou víc spoléhat na podporu kolektivu než Štír a Kozoroh, kteří spoléhají sami na sebe, případně na pár důvěrníků, kterým věří a ví, že se na ně mohou spolehnout. Kozoroh by nemusel být tak upjatý, kdyby se nebál spoléhat jen na sebe. K tomu, aby mohlo být spolehnutí na ostatní členy teamu/rodiny/kolektivu je třeba si je vychovat, naučit je, předat zkušenosti... Neuvažovat sobecky, že si chci nechat své znalosti a zkušenosti pro sebe, ze strachu, že jsem nahraditelný, ale nebát se předat své zkušenosti zbytku kolektivu a přispět tím do celku.

BÝK
Pro "čistokrevné" Ryby je typická závislost na druhých. Snadno přijmou identitu někoho jiného, přimknou se k někomu, podřídí se názoru ostatních.
Rak naopak jako kardinální znamení usiluje o budování vlastní identity, vlastního soukromého světa - rodiny. Býk je závislý na majetku a při negativní aspektaci může být hamižný. Shromažďuje. Rád bere pokud někdo nabízí.

Cílem by mělo být nelpět tolik na shromažďování majetku nebo luxusu, být schopen se uskromnit, "odpoutat se" od hmotného světa a dělit se s majetkem o ty, kdo to potřebují. Nedávat ze svého nadbytku, ale dávat ze srdce. Síla není ve svalech a světské moci, ale v charakteru a dobrotivosti. Takže ochota dávat ze svého, vřele a ochotně pohostit nebo pozvat na hostinu by se dalo charakterizovat jako cíl Býka.

PANNA
Co má Štír co nemá Rak ani Panna? Sebevědomí, schopnost se prosadit, případně přímo vést kolektiv. Otevřenost v komunikaci, není vztahovačný.

Neduhy Raka: Sklon k pasivní agresivitě, uzavřenosti, vztahovačnosti, trucování, nepřímé komunikace, které jsou obrannými mechanismy. Je to důsledek komplexu nízkého sebevědomí a neúspěchu prosadit se.
Taky sklon k sebepodceňování a negativní myšlení.

Pokud by platilo, že Panna dědí neduhy Raka, pak by v některých chvílích měla reagovat podobně jako Rak. Nebude moc průbojná. Podceňuje se. O sobě a o světě smýšlí negativně (u Panny to přechází v kritiku, kterou u Raka nevidím, ale dost možná tam je při sebeprosazování v rodině).

Štír ukazuje směr. Měla by tedy pracovat na svém sebevědomí a schopnostech přímé komunikace - sdělit co mě doopravdy trápí, nebát se o tom mluvit.

Tedy zde si nejsem jistý - o Pannách se říká, že jsou kritické, ale je to tak doopravdy? Dokáží sdělit kritiku nebo upozornit na svoje znevýhodnění, na svoje práva v kolektivu, aniž by se bály toho rizika, jak bude kolektiv reagovat? Podle mě kritika Pannen není mířená proti kolektivu, kterého jsem součástí, ale proti tomu, co se nelíbí i zbytku kolektivu. Možná se pletu, zde je prostor mě opravit.

Má jít o schopnost vykomunikovat problémy zejména ty týkající se mě osobně.

RAK
Lpí na věcech, ke kterých má sentimentální vztah anebo je to z důvodu hamižnosti? Raci mi přijdou jako ti, kteří jsou naoko pohostinní, ale v rámci určitých mezí protože, se snaží zachovat si dobrou pověst. K vlastním dětem určitě budou štědřejší než k druhým lidem, mimo hranice rodiny.

Cílem Raka by mělo být opustit či překonat hranice domova, hranice toho na co jsem fixovaný. Zvážit, čeho se mohu zbavit, co už nepotřebuji a dále potřebovat nebudu - roztřídit co už je staré a neužitečné a měl bych to vyhodit. Stejným způsobem lze uvažovat i o myšlenkových pochodech, vzpomínkách či traumatech, které zbytečně zatěžují mysl i duši člověka.

ŠTÍR

RYBY
Společným jmenovatelem Kozoroha a Ryb je nejistota a obavy. Kozoroh sice působí silně a tvrdě, ve skutečnosti to je jen maska. Ve skrytu má spoustu obav, uvnitř řeší nejistotu z toho co se může přihodit. U Kozoroha jde přeci o budování kariéry, která vyplývá z nejistoty o budoucnost. Chce se zabezpečit do budoucna a připravit, aby měl v životě úspěch a něčeho v životě dosáhl. S tím je ale spojena spousta vnitřních obav a nejistot, které musí řešit.

Ryba sice působí klidně, ale často je uvnitř také plná obav a nejistoty a potřebuje oporu. A tu oporu dává právě ten Býk, který je sice fixovaný na hmotné statky, ale není to u něj to podstatné.

U Býka je podstatné, že má pevnou vůli a dokáže být tou oporou. Stojí pevně na nohou a jen tak ho něco nezlomí, přitom dokáže být i citlivý a ohleduplný, jelikož vládcem je Venuše, dokáže sladit vztahy, city, vůli a oporu. Ideální partner pro Rybu.

Cílem Ryb je tedy pokusit se v sobě najít více pevné vůle a snad i poskytovat druhým lidem nějaký druh opory (v případě Ryb nepůjde o hmotnou podporu, spíše na bázi uklidňování, porozumění pro trápení druhých). Ideálním partnerem by byl člověk s Býkovskými rysy, který ji pomůže odhalit v ní to, co má najít.

VÁHY
Váhy mají se Lvem společnou egocentričnost, nebo lépe řečeno sebezahledění, přehnaný zájem o sebe. V kontrastu s tím je Střelec, který má zase zájem o druhé, o lidi, celkově o svět. Váhy si potřebují potvrdit svou ženskost, u mužů spíše zase ty vlastnosti společné se Lvem - mužnost a své mužské schopnosti, avšak logicky ho může zajímat i to jestli je dostatečně krásný a přitažlivý pro ženy a bude chtít toto potvrzení od druhých. Váhy touží být krásné a chtějí vidět, že si jich jejich protějšek cení (takže to může rovnou ocenit i materiálně ve formě nějakého hezkého a cenného dárku). Oproti tomu Střelec po těchto materiálních věcech až tak netouží, on se nad tyto vazby povznáší a spíš se snaží o nevázanost a užívat si života naplno. Spíš než starost jestli je dostatečně hezký si raději spontánně užívá života, ale i kladných vztahů s lidma. Střelec se zajímá o lidi, typicky by měl mít soucit nebo ochotu pomáhat potřebným lidem (přisuzuji to Jupiterovi, vládci Střelce). Naplňuje tak touhu po spravedlnosti.

Cílem Váh by tedy mělo být získat schopnost odpoutat se od sebezahledění a najít bližší cestu k lidem ve smyslu lidství v nás a větší empatie. Překonat pýchu, a místo přepychu věnovat něco z toho co nadbývá na charitu nebo potřebným. Zajímat se taky o svět kolem sebe o to, co člověk žijící konzumním životem nechce vidět a nezajímá ho to.

Příspěvky v diskuzi

Stránka: 1 2
Řazení:
09.11.2017 - 17:34 | Filtr
(Štír) Freja
Nojo,teď vidim,že s Kozorohem mi to ani nemohlo klapnout :4:
09.11.2017 - 18:46 | Filtr
(Kozoroh) Bosch » Freja
co trigonometricky chybělo, sexinus nebo kozinus?
09.11.2017 - 19:01 | Filtr
(Panna) Žihadlo
Nezlob se na mě, ale já už musím: Člověk, kterému naprosto chybí základy astrologie (nemyslím tím teorii, tu možná máš, ale praxi evidentně ne), by se měli věnovat základům a nevymýšlet nové způsoby astrologie! Protože výsledkem je pak znevěrohodnění astrologie jako celku! Skoro si někdy nejsem jistá, zda právě o to Ti vlastně nejde nejvíce?
Jestli jsi to dosud nepochopil, tak každý člověk je originál! Tak i ke keždému radixu jako k originálu přistupuj! Pořád pokoušíš paušalizovat. Proč? Býk leží mezi... Tak má člověk Slunce v Býku, Lunu jinde, ascendent jinde, vládce asc. jinde... To je na úrovni bulváru!
09.11.2017 - 19:01 | Filtr
(Štír) Freja » Bosch
Evidentně informace :4:
09.11.2017 - 19:21 | Filtr
(Beran) upřímnost » Žihadlo
Tady ale nerozebírám žádný konkrétní horoskop jakožto originál, ale obecné principy nebo zákonitosti, které lze ze zvěrokruhu vyčíst. Neuvedla si žádný věcný argument, který by říkal jestli se v něčem pletu nebo ne. Neshodneme se. To je jisté. To co jsem napsal se netýká praxe ale základů teorie. Vyvrať mi konkrétní omyly nebo potvrď, jinak nejde o věcnou diskusi.

Tohle vlákno je o přemýšlení a tobě se nechce přemýšlet.
09.11.2017 - 19:49 | Filtr
(Panna) Žihadlo » upřímnost
Pokud chceš debatovat věcně, když jde o věcnou diskuzi, musíš podložit teorii praxí. Jak chceš něco dokázat teoreticky a bez praxe (praktických důkazů)? Zůstane to nejvýš teorií...

OK, máš asi pravdu, že mám problém spíše s tebou, než s touto diskuzí. Protože zatím jsem v různých příspěvcích narazila na různé Tvé omyly (na něco jsem i upozornila, to jen pokud se chceš bavit věcně). Tak mi asi schází trošku respekt k Tvým zkušenostem. Tebe jako člověka respektuji, ale jako astrologa nikoli. Je to asi jako když děti odhalí ve škole, že učitel neví, o čem mluví. A takový učitel těžko přiměje děti k přemýšlení, ač jinak mohou být velmi přemýšlivé.

Promiň. Nebudu Ti tu zaclánět. :29:
09.11.2017 - 21:15 | Filtr
(Býk) Najdise.cz
Systémová zpráva: Příspěvek je od uživatele aktigram, který(á) již smazal(a) registraci na tomto webu:
=====
Nechápem o čo ti ide, každý základný horoskop na neskutočné množstvo možnosti ak ho budeš naozaj študovať podrobne nájdeš tam mnoho spojených veci, možno nie týmto tvojím spôsobom ale tak ako to ide. Myslím že je oveľa lepšie sa zaujímať o planety kde sú v akom stave sú ako chcieť nájsť nové spojenia a vyklady.
Je to ako keby si chcel zahodiť všetko čo je v astrologií známe a ukazať celému svetu - aha, toto som ja vymyslel, no a tiež mám pocit že ti ide o to aby si ukazal to horšie v človeku či v horoskope. Nič nie je biele a ani čierne aj ked sa to tak môže javiť.
09.11.2017 - 21:58 | Filtr
(Beran) upřímnost » aktigram
Věděl jsem že to tak vyzní a mnoho lidí si to bude myslet. Ale to je jen tvůj pocit, nic víc. Vyzval jsem tady k tomu, abychom se společně zamysleli. Není to o hledání nových věcí, ale o věcí, které jsme přehlédli. Neuvedl jsem nic nového. Jen chci zjistit, zda je tuto metodu možné použít k tomu, že uvidím věci, které jsem při běžném pohledu neviděl. To neznamená odkrývat něco nového, ale najít spojitost. Navíc, nikde netvrdím že to opravdu funguje. Vyzval jsem ke společnému zamyšlení, protože jsem napsal, že na všechno nemám kapacitu. Já třeba ty spojení nevidím všude.

Ptám se zda existuje nějaké spojení mezi Rybami a Kozorohem, něco negativního, co by Ryby od Kozoroha mohly zdědit? A není to tak, že vidím jen negativní. Snažím se polarizovat, abych viděl dobré i zlé. Ty věci se pak ve skutečném horoskopu smíchají, ale díky tomu, že uvidím tyto spojitosti, si pak mohu říct, ale na tohle nesmím zapomenout.
10.11.2017 - 07:21 | Filtr
(Býk) Najdise.cz » upřímnost
Systémová zpráva: Příspěvek je od uživatele aktigram, který(á) již smazal(a) registraci na tomto webu:
=====
Ja som porozumela o čo ti ide, ale neviem pochopiť načo. Je mnoho iného z čoho môžme vidieť v horoskope tie veci. Trebars ja som rak, moja dcéra je rak moja sestra a dvaja bratia sme raci a všetci sme z domu odišli vo veľmi mladom veku, cit k domovu a vlasti si nesieme v srdci. Ja ked vidím také novodobé rozbory znamení tak sa musím pousmievať inak by som zúrila, ale raz mi jeden pán pred 50 rokmi povedal - ten kto opisuje znamenia opisuje ho vždy z vlastného pohľadu ak mu ublíži byk urobi z neho netvora. No a ja mu dávam za pravdu, aj pri veľkej sebareflexia niečo presiakne a nie ak to robí niekto kto tam ešte nedošiel.
Takže ja si myslím že treba viac praxe a študovať horoskop ako celok, ako originalita každého jedinca. To som tým chcela povedať.
No a samozrejme že môže mať ryba niečo z kozoroha ale na to netreba ísť trigonometriou ale pozrieť si čo kde je, aké to je a o čom to je.
10.11.2017 - 08:08 | Filtr
(Rak) dan162 » aktigram
Já na ten pokus koukám kladně, je to nadšení, oheň, tvůrčí hravost, jisté opatrné otevření se možnostem, uzavřenost ve smyslu nepřijetí povrchně zvládnuté klasiky, diletantnství v kladném smyslu, určitě posun. Jde na to hlavou, zatím ještě obecně, ne konkrétně, a souladně se svým stupněm (ne)rozvoje ostatních živlů. Vždyť jsme stejní, stojíme nikoliv ve středu a nutně každá taková pozice nese s sebou nějaký divný pohled (viděno očima toho, kdo je ke středu blíž). Když to půjde dobře, bude teorii aplikovat, odhalí, kde teorie nesedí, zahodí co bude blbé a půjde dál. Když to půjde blbě, bude vršit teorii na teorii. A že třeba emoce ponechává stranou, že podléhá úzkému pohledu jak to myšlení dělává, to je v pořádku - když to tak nezůstane.

Každé slovo je výpověď o autorovi, stejně jako tahle moje tiráda, a nic o tobě, nic o astrologii.
10.11.2017 - 08:11 | Filtr
(Rak) dan162
Pěkné, objevil jsi sextil ! :15:
10.11.2017 - 08:49 | Filtr
(Kozoroh) Sosna zvlčelý
Nejsem si jist tím, jestli je dobré posuzovat (pospojovat) takto jen energie polarit. Mně to moc nesedí a asi s tím pracovat takto nikdy nebudu. Ony jsou znamení sic děleny podle živlů, ale žádný není čistý, jen převládající. Třeba v takovém Kozorohu si vezmi, kolik je v něm i vody, ale že zde je v povýšení planeta ohnivá (Mars)... Nepojí se jen Země s Vodou a Vzduch s Ohněm.
Svého času jsem se více věnoval zkoumání protilehlých dvojic, ke Kozorohu hledat kompenzaci v Raku a naopak. Zejména z psychologického hlediska zde často nejdeš odpovědi. Ovšem to pochopitelně nebyl můj nápad, to už dávno provedli jiní, já s tím jen pracoval a výsledky jsem zde viděl. A navíc ty kompenzace se řídí více kvalitami, takže pro Kozoroha nezkoumají jen Raka, ale i Berana a Váhy. A toto se prý důsledně projevuje i ve zdravotní rovině. Až tak daleko jsem nedošel, ale například co si pamatuji, tak třeba špatná činnost ledvin (Váhy) se může projevit jak v Raku (emoce, žaludek), tak Kozorohu (bolest kloubů, artróza) a v Beranu (zhoršený zrak) atd. Toto nutno upřesnit samozřejmě v souladu s radixem, těžko dotyčný bude trpět vždy vším naráz.

No nicméně já nakonec zůstal u starého osvědčeného a magického čísla 12. 3x4=12 (kombinace 3 kvalit se 4 živly = 12 znamení). V tom je podle mého klíč na té nejelementárnější rovině. Jednoduchý a dokonalý.
10.11.2017 - 09:04 | Filtr
(Beran) upřímnost » Sosna zvlčelý
Já také uznávám dělení nebo slučování podle dvojic. Je to podle principu Jin Jang v který také věřím. Je samozřejmé že ve výsledku je v každém z nás vše z každého znamení, ale liší se to jak se to projevuje v jednotlivých oblastech. Věřím že existuje na vícero způsobů jak určovat charakter znamení. Můžeme to dělat podle trigonů či živlů, nebo podle kvadratur či modalit (do kříže). Tvá zmínka o posílení Marse v kardinálním znamení Kozoroh, je logická a správná, protože v kardinálních znameních je vždy posílen Mars, tedy bude zvýrazněna či podtržena ta část znamení, která se vztahuje k individualitě, posilování vlastní identity nebo budování/tvoření či prosazování něčeho vlastního.

Já klidně budu věřit i tomu, že těch metod pro analýzu by mohlo být více, ale vybral jsem si tuto.

Nakonec i když to vypadá, že se zaměřuju jen na negativní věci, tak ze všeho negativního lze v protilehlém znamení udělat výhodu. Na těch kontrastech to je lépe vidět, než když vše splývá dohromady a pak malý detail (spojitost) přehlédnete.

Určování zdravotního stavu podle zvěrokruhu mě nikdy moc nezajímalo, i když třeba z vlastní zkušenosti vím, že u Berana se projevují úrazy hlavy, ale taky to nemusí být jakože pořád, ale třeba jen 2x, 3x za život.
10.11.2017 - 14:57 | Filtr
(Beran) upřímnost
Trochu jsem to upravil, doplnil jsem Váhy a k Panně jsem udělal změnu:

Neduhy Raka: Sklon k pasivní agresivitě, uzavřenosti, vztahovačnosti, trucování, nepřímé komunikace, které jsou obrannými mechanismy. Je to důsledek komplexu nízkého sebevědomí a neúspěchu prosadit se.
Taky sklon k sebepodceňování a negativní myšlení.

Pokud by platilo, že Panna dědí neduhy Raka, pak by v některých chvílích měla reagovat podobně jako Rak. Nebude moc průbojná. Podceňuje se. O sobě a o světě smýšlí negativně (u Panny to přechází v kritiku, kterou u Raka nevidím, ale dost možná tam je při sebeprosazování v rodině).

...

Nejsem sto plně rozlišit kde začíná a kde končí negativní myšlení a kritika, se kterou se setkávám u Raka, možná je to jen důsledek něčeho jiného a s Rakem to nesouvisí? Něco by měl dědit od Kozoroha. Rak a sebepodceňování myslím že jde dobře dohromady. Neumí se bránit proti manipulaci.
10.11.2017 - 18:10 | Filtr
(Beran) upřímnost » aktigram
"No a samozrejme že môže mať ryba niečo z kozoroha ale na to netreba ísť trigonometriou ale pozrieť si čo kde je, aké to je a o čom to je. "

Našel jsem toto:

společné rysy Kozoroha a Ryb:

- zranitelnost
- citlivá duše
- smysl pro krásu a vkus
- klidné řešení problémů, žádné spory
- kolektivní znamení
- oba podvědomě nesou strach ze společenského selhání, to posiluje jejich vazbu na společnost

Problém je v tom, že 1) tyto věci jsou spíš pozitiva 2) stejné podobné vlastnosti jako cit pro krásu a vkus má i Býk. Co hledám jsou negativa a k tomu protikladné pozitiva Býka.
10.11.2017 - 20:11 | Filtr
(Štír) shiifa » upřímnost
a nekombinuješ to už moc?
na základní rovině stačí ty živly a z toho vycházet, protože zranitelnost kozoroha a ryby může být úplně jiná rovina, i když je to slovo, co nese stejný význam, to samé i kolektivnost

smysl pro krásu a vkus bych třeba přisuzovala spíše primárně Venuši tzn Býci, Váhy
Ryby a Kozorozi to mají možná společné, ale na mě je to až moc obecné a zbytečně se vlastně tím pádem snažíš dávat hrušky s jablkama dohromady

Ale ty to třídíš tedy nebo si to sestavuješ podle pozitiv a negativ?
Mno nevím, asi se tak trochu ztrácím :61: nicméně oceňuji kreativnost toho se něčím novým zabývat. Jen mi to trochu postrádá smysl, protože klasická astrologie je ucelený a dobře promyšlený "systém"
10.11.2017 - 22:57 | Filtr
(Beran) upřímnost » shiifa
To není ani třídění ani sestavování. Hledám spojitosti. K Rybám jsem nic nenašel co by bylo na stejné rovině.

Mě přijde že podstatnou část astrologie lidstvo zapomnělo.
11.11.2017 - 00:01 | Filtr
(Býk) Najdise.cz » upřímnost
Systémová zpráva: Příspěvek je od uživatele aktigram, který(á) již smazal(a) registraci na tomto webu:
=====
No neviem ako by som to napísala zrozumiteľnejšie. Ja som človek intuitívny a tak pristupujem aj k astrologii
í, jasné sú tam zadané veci a s tymi pracujem. Nemám rada to škatuľkovanie niečo ako v novinách horoskop pre všetkých, lebo to je obrovská hlúposť. To čo predostieraš mi pripada umelé, tieto prepojenia si viem nájsť cez iné veci a budú oveľa lepšie sedieť.
Ako od začiatku si uvedomujem že to je niečo uranovské, len ja neviem či toto je správna cesta. Ja osobne nie, pre mňa to nemá žiaden základ, ale nebola som u teba nadšena ani Čiernou Lunou, zrejme v niektorých veciach mám rada klasiku.
11.11.2017 - 08:31 | Filtr
(Býk) Najdise.cz » upřímnost
Systémová zpráva: Příspěvek je od uživatele aktigram, který(á) již smazal(a) registraci na tomto webu:
=====
No neviem či na to ideš správne či nie, ale rozhodne to so mnou niečo urobilo. Celú noc som sa trápila aby som niečo spojila. Bol to sen na celú noc a na pokračovanie až sa mi to podarilo spojiť, aj ked to bolo hrboľaté ale už to bolo prepojené s duchovným. P prebudení som hned videla ten trojuholník ako výsek horoskopu teda zakreslený dom. Moja úloha bola ta aby som to spojila, lebo to nebolo spojené kvôli tomu že tam trčal cca 5-8 cm šnúrka fialovej farby, už v tom sne som vedela že musím to celé prepojiť s duchovnom. Neviem čo som preto robila lebo som to spojila niekoľko krát ale vždy to nebolo ono, vyšla mi vždy nejaká fialová slučka až ráno som to spojila tak že už tam nič fialového nepresakovalo, ale bolo spojené.
Takže čo ja viem vidieť tam duchovnú stránku?
11.11.2017 - 09:58 | Filtr
(Beran) upřímnost » aktigram
Díky za tvoji snahu. I já takhle často spím a přemítám o těch věcech někdy celou noc. Většinou to přináší úspěch. Možná ti to přijde až moc racionální. Ten racionální přístup ale stojí na víře že něco funguje. Na začátku byla intuice, díky které se mi povedlo najít souvislosti tam, kde jiní souvislosti nehledají. Pak racionální úsudek, že když ty zákonitosti platí tam, tak by měly platit i jinde. Problém je však, že když není intuice, tak člověk musí čekat až přijde nebo až se dostanu do situace, kdy mi něco připomene danou věc a propojí se to. To byl příklad přednášek s Černou Lunou, kde jsem v mnohém našel inspiraci. Možná ten její popis nevystihuje přesně Černou Lunu nebo je vytržen z kontextu, ale našel jsem tam nějaká vodítka nebo propojení, která mi pomohla v dalším hledání.

Hledat duchovní propojení s Kozorohem mi přijde těžké, protože sám jsem se střetával jen s tou emocionální chladností u Kozoroha, tvrdostí. Když jsme tedy u toho duchovna, tak by hypoteticky mohl duchovnem být ovlivněn také Vodnář a Beran - ale nikdy jsem u nich žádnou duchovnost neviděl. Navíc Vodnář má za vládce Saturna dle tradiční astrologie, kde Saturn představuje spíš racionální uvažování a odstup od všeho duchovního. Takže neumím to duchovní propojení najít. Tvůj sen ale mohl ukazovat na to, že je třeba čerpat pomocí intuice. Nemůže to být z našich sil. Já sám o sobě bych nic nevymyslel. Beru to jako dar, když je má mysl osvícená a ke mě přijdou nějaké geniální myšlenky, které nepovažuji za vlastní. Intuice je v tomto základ. Ale někdy je třeba ji pomoc tím, že porovnávám věci, pročítám si články které ani s astrologií nemusí přímo souviset a pak najednou to člověku do sebe zapadne. Spojí se dvě věci, které jsou oddělené a vidíš ty vodítka ke zvěrokruhu.

Jinak fialová barva (kdo ji má rád) se vztahuje k této osobnosti:
"Ostatní tě vidi jako citlivého(ou), obezřetného(ou), pečlivého(ou) a praktického(ou). Těž jako chytrého(ou), nadaného(ou) nebo talentovaného(ou), ale nenáročného(ou). Nove přátele si neutváříš tak rychle a snadno, ale jsi velmi solidní přítel a očekáváš stejnou solidaritu od druhých. - Ti, kteří tě opravdu poznají si uvědomuji, jak je těžké otřást tvou důvěrou, avšak stane-li se tak, překonáváš to velmi dlouho."

Třeba je to právě to co mají Kozoroh s Rybama společného. I když dle mého je Kozoroh náročný a vnímaný je spíš rezervovaně.

Společné by mohli mít toto:
"Nové přátele si neutváříš tak rychle a snadno, ale jsi velmi solidní přítel a očekáváš stejnou solidaritu od druhých."
U býka s vládcem Venuší by vytváření vztahů neměl být problém.
Jde tedy o schopnost vytvářet vztahy? Že by Býk nabádal k větší iniciativě, nikoliv k pasivitě ve vytváření vztahů? Vytváření vztahů je ale typické pro Váhy, kardinální znamení. U býka spíš by šlo o schopnost udržovat přátelství.

Snad bychom se měli zamyslet nad tím čím jsou Kozoroh a Býk protikladní. Kozoroh kardinální a Býk pevný. Kardinální znamení soustřeďuji svou energii a potenciál na začátek akce a pak jejich vůle povoluje. Býci potřebuji iniciaci a pak když už jedou, tak mají vůli vytrvat.
11.11.2017 - 15:19 | Filtr
(Býk) Najdise.cz » upřímnost
Systémová zpráva: Příspěvek je od uživatele aktigram, který(á) již smazal(a) registraci na tomto webu:
=====
No vidíš- možno iný pohľad ti dá to čo hľadáš.No čo má byk spoločné s kozorohom si zhrnul v poslednej vete. Ak hľadaš tie spojenia, Kozoroh vie pripraviť ale nechá na inom aby to odpracoval či dotiahol do konca, neviem iba hádam?
Ja nie som veľmi na fialovú farbu, mne sa spája s pôstným obdobím či omšami za mrtvými, lebo vtedy farár ma také rucho. Takže od detstva tu farbu beriem ako niečo ťažšie. V tom sne som vedela že toto je nútorná cesta tedy duchovná a musím tu fisalovú nitku dostať tam kam patrí.
11.11.2017 - 15:37 | Filtr
(Beran) upřímnost » aktigram
Už mám tu odpověď. Nejlepší je přemýšlet ve spánku. Přišel jsem na to když jsem přemýšlel o trigonu Střelec-Vodnář-Beran. Říkal jsem si to snad není možné, aby Beran měl nějaké pozitiva. Co může mít Beran? Napadlo mě, schopnost odpoutat se od vlivu ostatních a jít do něčeho sám za sebe. Tak třeba myslím si že Vodnář by se mohl nechat snadno zneužít, protože je to velký dobrák a Střelec vlastně taky. Takže pozitivum Berana je přinejmenším nějaká asertivita, při které dokáže nekompromisně říct ne a stojí si za svým. V Beranu to už jde do extrému, on si chce svoji vůli prosadit i na úkor druhého, ale někdy je to nutné. Dále mě napadlo sebevědomí a jistota. Opakem je nejistota. A tu přišla ta intuice a spojilo se mi to s Rybami a Kozorohem. Beran není o jistotě, on má nízké sebevědomí a jedná afektivně a impulsivně na základě toho, že se bojí, že jeho slabé stránky vyjdou najevo, podobně jako Lev. No ale hlavní teda je že Kozoroh sice působí silně a tvrdě, ve skutečnosti to je jen maska. Ve skrytu má spoustu obav, nejistotu. U Kozoroha jde přeci o budování kariéry, která vyplývá z nejistoty o budoucnost. Chce se zabezpečit do budoucna a připravit, aby měl v životě úspěch a něčeho v životě dosáhl. S tím je ale spojeno spousta vnitřních obav a nejistot, které musí řešit. Ryba sice působí klidně, ale často je uvnitř také plná obav a nejistot a potřebuje oporu. A tu oporu dává právě ten Býk, který je sice fixovaný na hmotné statky, ale není to u něj to podstatné. U Býka je podstatné, že má pevnou vůli a dokáže být tou oporou. Stojí pevně na nohách a jen tak ho něco nezlomí, přitom dokáže být i citlivý a ohleduplný jelikož vládcem je Venuše, dokáže sladit vztahy, city, vůli a oporu. Ideální partner pro Rybu.
11.11.2017 - 16:54 | Filtr
(Býk) Najdise.cz » upřímnost
Systémová zpráva: Příspěvek je od uživatele aktigram, který(á) již smazal(a) registraci na tomto webu:
=====
cítim tvoje nadšenie, fajn toto už dáva nejaký zmysel.
11.11.2017 - 17:34 | Filtr
(Beran) upřímnost » aktigram
Je to jako luštit rébus nebo tajenku :44:
11.11.2017 - 19:19 | Filtr
(Beran) nutelina
Dcera je kozoroh, co pistete mi hodne pomohlo pochopit ji, a to zrovna dnes. Jeste to chce cas a zamyslet se nad tim vice.. Dekuji!
Příspěvky: 1-25 26-45
« předchozí  další » »|
Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2018
Lunární kalendář
Luna ve Vodnář Vodnáři
ukázat kalendář »