Vlak dejín, Kto je človek


14.07.2017 - 10:06
(Rak) pravdaživota.av
Vlak dejín, Kto je človek
VLAK DEJÍN


Kto posúva dejín vlak?
Človek - vták.
človek - drak.
dopredu i dozadu.
Človek - rak.

Kapitál, vláda, vlastné Ego.
Pre miliardy ľudí peklo.
pre milión mocných Nebo.


KTO JE ČLOVEK

Tituly, osobnosť, celebrity...
Kto som ja?
Kto si ty?
Ľudia všetci.

Vývoj.
Tak súdi veda, vedci.
Nemnohí.

Mnohí si v úcte kľaknú
a hľadia do oblohy.

------------------------------

Čas ten istý je o sekundu iný.
Tak i človek v sebe je rýchlo menlivý.


Anna Vodičková

Příspěvky v diskuzi

Řazení:
14.07.2017 - 10:27 | Filtr
(Býk) 144
Keď temnota vlastni
vlady aj vedy

Tituly sluzia diablovi
v túžbe vyslúžiť si
ďalšie písmenká
Pred meno za meno
20.07.2017 - 10:35 | Filtr
(Rak) pravdaživota.av
MYSEĽ ČLOVEKA 1.

Človek myslí.
Mnohé mysle myslia ako sysle.
Mnohí majú v zmysle život kyslý.

Človek myslieť musí
chce či nechce.
Mnohí majú prázdne vrece
mnohých plnosť vriec dusí.


MYSEĽ ČLOVEKA 2:

Vŕštek - dolinečka.
Hore- dolu.
Pomiešané spolu.
Zrno - pleva.

Zrna je málo
pliev veľa.


MYSEĽ ČLOVEKA 3.

Darovaný lós.
Všetkého diania os.
Kozmos.
Duch Boha v človeku - Logos.

V skúške mysle človek ťahá
večnosti voz.


MYSEĽ ČLOVEKA 4.

Myšlienky - predný voj.
So sebou vedú boj.
O čosi.

Myseľ - myšlienok zdroj
sadí ich i kosí.

Myšlienky - osí roj.
Žehnaj ich človek
aj sa ich boj.

Veľmi sa ich boj!


Anna Vodičková
25.07.2017 - 10:04 | Filtr
(Rak) pravdaživota.av » pravdaživota.av
MYSEĽ DETÍ

Záhrada raja. Všade samý kvet.
Strom Poznania - Dobra, Zla.
Nikde ho nevidieť.
Slnko stále svieti v nevinný svet detí.


MYSEĽ ...NÁSŤROČNÝCH

Záhrada raja ohradená plotom.
Keď sa plot prekročí, čo sa stane potom?

Strom Poznania raší voňavé okvetie.
Vietor túžob, zmyslov ho ešte nezmetie.

Dotyk duše s láskou, vzdychy, bolestný ston.
Pre Neho plače Ona, pre Ňu plače On.

Prvý plač ľúbosti - najkrajší života tón.


MYSEĽ DOSPELÝCH

Doďaleka pole.
Zúrodnené, holé?
Nedozierny života lán
otvorený dokorán
do hviezd siahajúci plán.
Sila mysle, tela kypí
v tvorivom všemocnom vlnobití
vôle, chcenia, v ľudskom bytí.
Láva lásky čo v krvi iskrí
si život sama zaistí
zrodom nového človeka.

Z mysle dospelých, vyspelých ľudí
sila Boha vyteká.


MYSEĽ STARÝCH

Čas tiká minúty.
Život je minutý.
Tik - tak všelijak.
Kedysi rýchlik - vlak.
Teraz využitý vrak
odstavený v depe, v stanici.
Všetky plače života
im tečú po srdci.
27.07.2017 - 13:04 | Filtr
(Rak) pravdaživota.av
ČO ŽIJE V ČLOVEKU


Dá sa chytiť do rúk ľudskej mysle hnutie?
Je možné chytiť cit,v láske pobudnutie?
Pohladkať slnka lúč,
od srdca k srdcu kľúč
pevne stisnuť v dlani?
dá sa dotknúť života v rôznorodom dianí?

Dá sa chytiť špatnosť,
dá sa chytiť krása?

Čo žije v človeku vnímanim chytiť dá sa.


ČLOVEK ROZPRÁVA


Človek rozpráva.
Telo,oči napráva,
gestikuluje rukami,
hovorí mimikou tváre.

Ničím nevypovie
čo sa v ňom deje práve,
ako myslí,čo má v srdci, hlave
i keby ako chcel.

To, čo hovorí je Pravé?
Nezdá sa byť Veľké malé?
myšlienky nestále stale menia smer.

Aké sú, také sú.
také ich,človek, ber.


Anna Vodičková
31.07.2017 - 11:14 | Filtr
(Rak) pravdaživota.av
PSYCHIKA ČLOVEKA 1.


Na nebi šedý fľak
narastá v čierny mrak.
Blesk z búrky nárazu
v čerň páli oázu.
Vietor víri popol, prach
a strach. Strach!

Je bezpečia zátoka kde netreba sa báť?
Vedie k nej cesta?
Ktorým smerom sa dať?

Je iba smrti hať.
K nej treba utekať,
vytrhnúť sa z reťaze
v spálenej oáze.
Teraz. Hneď.
Mlčanie hovorí súhlasnú odpoveď:
Umrieť, umrieť.

Pramienok svetla.
Svit slnka spoza chmár
utiera oáze dymom sčernetú tvár,
roztrhne piesku prs.
Tenučký trávy trs z neho rastie.
Maličký pokoj, viera, nádej.
Tamhľa je chodník, alej...
Aké šťastie !

Dotkol sa život oázy.
Napráva čo pokazí.


PSYCHIKA ČLOVEKA 2.

Žartuje, smeje sa, veselo sa tvári.
Kto vidí ho, netuší,
že až tak je smutný v duši,
že myslí na máry.


Anna Vodičková
02.08.2017 - 10:19 | Filtr
(Rak) pravdaživota.av
MYSEĽ ČLOVEKA 5.


Kde sú veky čo času ušli?
Ako sa tvorí perla v mušli?
Ako zrátať vlny morí,
silu luny, svit v stromoví?
Sčítať, násobiť piesok v púšti?

Človek nikdy nevylúšti
taje, hru, labyrint svojej mysle.
Myseľ, rozum, vôľa človeka
od koho, od čoho sú závislé?


MYSEĽ ČLOVEKA 6.

Bez rozmyslu, bez úvahy
prekračuje neznáme prahy.
Nepoloží myseľ na misku váhy
a prečo, načo aj?

Človek bez lásky k inému človeku
si chce stvoriť na zemi raj.


Anna Vodičková
02.09.2017 - 10:15 | Filtr
(Rak) pravdaživota.av
OMRVINKY

Človek sebou život podopiera.
Denne zo seba berie,
zo seba načiera.

Omrvinky čo život dá
ponížene pozbiera
teší sa im, raduje.

Nevidí, že zbiera perie.
Že život s ním žartuje.


SOM TAM I TU

Som Tam i TU.
Tu vstávam do svetla,
Tam líham v tmu,
snenie, spanie.

Život je skutočnosť,
sen a zdanie.


Anna Vodičková
13.09.2017 - 10:17 | Filtr
(Rak) pravdaživota.av
Realita

Život je dar prenajatý.
Požičaný na výplaty.
Daný na čas do vlastníctva.
Zadĺžený do dedičstva.

Smrť je dar nenávratný.
Nežiada daň, úrok, splátky.
Poistka istoty, zmluva čistoty
smrť ukončí potrieb hnoj.
Smrť je krásna
je Pokoj.

Načo plač, ston, krik, útecha?
Sám život k Smrti uteká.


Pravdy

Život je neistý.
Od počatia nečistý.
Rozlámaný kruh.

Smrť je čistá.
Istá.
Smrť žije.
Neumiera, existuje.
Život ju registruje
k nej sa náhli telo, duch.

Láska, viera, nádej
v dôvere vkĺzne do nej.

Smrť je múdra
ona vie, ako a čo ďalej.


Anna Vodičková
20.09.2017 - 10:31 | Filtr
(Rak) pravdaživota.av
POČÍTAM

Počítam.
Život svoj delím.
Nič.
Potom začiatok.
Minúty, hodiny, dni
mesiace, roky.
A nároky.

Končím.
Účtujem.
Radosti, úspechy, bolesti, náreky...
Opreteky.
Vždy opreteky.

Výsledok: Nič.
Trochu zeme v hrsti.
Naveky.
Naveky?


POVZDYCH

Som.
Žijem.
K čomu, načo, prečo?
Kam smerujem?

Začal som,
končím
pokračujem?

Život sa vrství v tri vrstvy.
Pracujem, žijem, spím, sním.

Presladké je snenie
čaká ma večný spánok?
Čaká ma večné bdenie?
25.09.2017 - 11:10 | Filtr
(Rak) pravdaživota.av
PRINCÍPY ŽIVOTA

Vduch, svetlo, voda, teplo.
Brucho, plodenie, pudy
fekálií sudy.

Smrť i tá je tu
prisatá k životu.

Obeť, svätosť, žertvy cit?
Zákon smiešny.
Bez nich dá sa žiť.

Čo je život?
Potrieb špina, dokola chod
chorôb slina.
Napokon hrob, jama, hlina...
Viera, nádej zadýmená.

Pesimita?
Realita.
Pravda krutá, taká.
Smrť v nás zreje, čaká.

Načo slovné čačky
spievať kolenačky
smrteľnému životu.
Smrť má svoju istotu.

Cez ružové okuliare
hľadí človek v život, v snáre.

Dobre je tak.
Dobre tak.
Dnes, zajtra, kedy
je treba nastúpiť
na posledný vlak?


HRY ŽIVOTA

Kolo, kolo mlynské
toč sa toč dokola.
Kolo sa nám dolámalo
a do vody popadalo.
Smrť volá,
smrť volá.

Zlatá brána otvorená
stĺpom z prútia podoprená.
Kto raz do nej vojde
v náruč hrobu dôjde.
Či je Ona, či je On
raz vykĺzne z brány von.

Život je hra zemských detí,
ktorých je tu ako smetí.
Hrajú sa hru - letí, letí.
Kto letí, kde letí
uhádneš, vieš?

Hrá sa, hrá sa ľudská chasa
hrou života opája sa
až kým nezomrieš.


Anna Vodičková
10.10.2017 - 14:41 | Filtr
(Rak) pravdaživota.av
ROZHOVOR S TICHOM

Zhováram sa s tichom.
Ticho hovorí.
Moje Ja do mňa ponorí
a nečujne rozpráva.
Tu ma pochváli
tu ma pokára
zblúdenú myseľ napráva.

Počúvam, mlčím.
Pýcha vo dne pyšná
mi kričí:
Si málo.
Si Ničím.


KTO ŽIJE

Kto žije, žiť musí
i keď sa mu hnusí
bremená života vliecť
a často bežať klusom.

I keď človek dáva silu
rozličným pokusom
vždy je v mínuse.
Zriedkavo ráta s plusom.

Život je taký.
Podráža ľuďom nohy, hlavu.
Nevzdáva vďaky.


Anna Vodičková
11.10.2017 - 13:13 | Filtr
(Rak) pravdaživota.av
ŽIVOTA ZROD

Život - zrod.
Do hrobu tok.
To je skutočnosť.

Človek žije jeho úskočnosť,
teší, raduje, trápi sa v ňom.
Naháňa jeho chod.

Zriedkavo pobadá,
že odkvitá jeho záhrada
a musí z nej oddať plod.

Oddať.
Komu?
Sebe?
Ľudstvu?
Bohu?

I človek žiada plod od stromu.
Keď neplodný je tak ho vytne.
Neplodný je tvoj strom?
Kvitne?


ČLOVEK

Človek je veľký i úbohý.
Denne plní úlohy
životom mu dané.

Zodiera si v práci dlane
rozumom vytvára veci nové.
Ustavične hladný, prázdny
si koná to svoje.

Od vekov do vekov
ťahá života oje
zo všetkých síl ako vládze.
Premáha ťažkosti, nesnáze
vo svojej perspektíve istý.

Sám v sebe menlivý
žije prílivy - odlivy.
V dejinách sveta letokruhy vrství
napokon ho čas smrťou pokrstí.

Život je k človeku krutý.
Pochová ho v zabudnutí.


Anna Vodičková
19.10.2017 - 12:42 | Filtr
(Rak) pravdaživota.av
LEKÁR

Lekár.
Života a smrti sprievodca.
Ich zmieriteľ, súper, rozhodca,
žalobca, sudca, hovorca - v diagnóze.
Radca v prognóze,
v nádeji i hrôze na bitevnom láne.
Život sám sebe často kosti láme,
visí na nitke jedného vlasu.
Na jednej tisícine prítomného času.
Ďalej odteká.

Život sa bije o človeka.
Zbraní ma veľa.
I keď vetchý, užíva ich všetky
k obrane ľudského tela.
Napokon sa zabije.
Sám seba zdolá.

Smrť sa správa vznosne.
Chodí bez zbrane.
Pohladí človeku skráne,
položí svoje dlane na ne
z úst mu dych života vypije.
Umrel človek.
Nežije.

Mortis.
Amen.
Zhasne plameň života.
Smrť je stála, nemenná ISTOTA.

Lekár, život i smrť pracujú v človeku.
Vidia v ňom jeho veľkosť
i malosť odvekú.


Anna Vodičková
25.10.2017 - 11:14 | Filtr
(Rak) pravdaživota.av
KAŽDÝ VEČER

Každý večer sadnem na vlak.
V spacom vozni ľahnem na lôžko.
Odkladám bremä, kufre, vak.
Hlavu podsteliem batôžkom
modlitieb, myšlienok, snenia.
V očiach mám blízkych siluety
na palete jasnozrenia.

Umknem z kruhu reality
do otvorených verají
celkom roztvorených dverí,
do bielych májov v snivom kraji,
v ničiu náruč, v ničie viery.

V túžbe čakám polnočný vlak.
Bojím sa, že znovu mešká.
Ťažké je bremä, kufry, vak
preniesť zo včera do dneška.

Kde odchádzam na výlety
ľahký, bosý, nahý, len tak..
v neistotu zaodetý?

Odlietam voľne ako vták?
Tlačia ma bremená, kufry, vak?
Vynechá spoj polnočný vlak?

Čo urobím ak bude tak?


PREBÚDZANIE

Vynáram sa.
Z hlbokej či plytkej vody?
Do náhody, do nahoty.
Z tmy ničoho do brieždenia.
Do pále i do sneženia.
Budovania i ničenia.

Kedy uzriem Večné svetlo
alebo Tmu?
Nájdem bránu odopretú?
Nájdem bránu zamknutú?
Alebo Nič?

Ničíš sa človek denne?
Tak sa znič.


Anna Vodičková


Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2018
Lunární kalendář
Luna ve Střelec Střelci
ukázat kalendář »