Poézia vo mne / ľúbostné/


18.03.2017 - 10:26
(Rak) pravdaživota.av
Poézia vo mne / ľúbostné/
1.

JA RÁD HĽADÍM

Ja rád hľadím v tvoje oči
keď na ľúbostnom kolotoči
letíme výš a padáme.
Dbám nech sa pomaly krútim.
My dvaja v sladkom zabudnutí
sa jeden v druhom hľadáme.

Horím v ohni tvojho tela,
dotknem sa úst, ňadier, čela
nesený k ľúbostným brehom.
Iskry už šľahajú z ohňa.
Stúl ma v sebe, vojdi do mňa
zbúraj záhať, hrádzu prelom,
bývaj v mojom bytí celom.

Tak rád hľadím v tvoje oči,
keď po ľúbostnom kolotoči
vrátia sa ku mne zájdené hmlou.
Srdcom k sebe pritúlení,
ohňom lásky popálení
páľavu zhášame slzou.

Rád mám tvojich očí vlahu,
telo, srdce, dušu nahú.

2.

PROSBA

Nehovor, prosím mlč
a ako fakľa blč,
voľ zhorieť v ľúbosti.
Deň bozkal august.
Vypi dych z mojich úst.
Láskou ma pohosti.
V seba ma premosti.

3.

HĽADÁM

Premkol som ju celú
od srdca až k telu.
V ponore do zraku
vzlietame k zázraku.
V závratnej tej chvíli
láska jasá, kvíli.
Chcem piť lásku jej duše.
V nej je púšť, prach súše.


4.

ROZCHOD 1:, 2.

Rozchod /1./

Odchádzaš? Odíď!
Bez vzdychu, bez slova,
bez trápnych formalít
lúčenia a sĺz.

I teba ako kameň
udrela bolesť do pŕs.


Rozchod /2./

Plná lásky si prišla ku mne.
Naľahko, bez tašky.
Odnášaš si kufor
a prežitého vak ťažký.

Veci máš v kufri.
Čo máš vo vnútri?

5.

ŽENY NA STANICI

Prečo mi nemávaš?
Vlak sa dáva v pohyb.
Nenecháš mi nádej,
nezmierniš bôľ pochýb?

Tvoje cesty ďaleké
privedú Ťa ku mne
ako smädného pútnika
k žriedlu rodnej studne.

Neprosím: neodíď.
Vráť sa, srdce kričí.
Mávam Ti s úsmevom.
Láska v slzách mlčí.


6.

DIEVČA Z ULICE

Je vzduch o ktorý sa opriem.
Je vzruch, v ktorom celý zotliem,
teplé hniezdo, v ktorom dozriem,
tieň, za ktorým sa neobzriem.

Je dym z podkupnej putiky,
vínový krčah opľutý,
popolník, puknutá váza,
rozkoší hra i oáza.

Je jak Luna na oblohe
v pozdné noci novembrové.
Cez hmly chabé svetlo leje
nezastudí, nezohreje.

Briezka vetrami šľahaná
obnažená, doráňaná,
halúzkami nezašustí
v mraze, v decembrovej pľušti.

Rany v dreni navŕtané
ronia slzy jantárové.

7.

LÁSKA Z ULICE 1.

Neoperené vtáča.
Vyvrhnuté z hniezda.
V hebkom páperí mu už
paraziti hniezdia.
Teplo jeho tela
cicajú mu z krvi.
Ono im ponúka
kalich vzletov.
Prvý.
Dá mu ktosi odpiť si
z lásky dúšok plný?

8.

LÁSKA Z ULICE 2

Videl som lásku.
Dnes.
V ľudský les - slepca viedol pes.
Verne, bez otázky.
Oči mal z hviezd.
Videl som lásku.
Dnes.
Dievča z ulice
láskou pobehlice zve do nebies.
Bez hviezd.
V očiach má des.

9.

HRY LÁSKY 1.

Mal krásne predstavy
o prvej ľúbosti.
plachý dotyk dlaní
na oči, tvár, bozky.

Šepkal jej o láske
nežnôstky nesmelé
ona ho chtivo vtiahla
k sebe do postele

V zadivení zmĺkol.
Zmeravel v čakaní.
Dlho hľadel v plachý
dievčí pohľad laní.

Zmätený, zmýlený
v zahanbení drzý
bozkával jej z očí
živé perly - slzy.

10.

HRA PRVEJ LÁSKY 2


Chcel to ON.
Chcela to ONA.
Vnikol do hĺbky jej lona,
plný lásky, strachu, nehy...
Lono v bolesti zastoná.

Prvý raz hľadá slasti brehy.

11.

ŠŤASTNÝ SOM

Šťastný som v tú chvíľu,
keď k srdcu tisnem milú
v krásnych predstavách.
Ona sa ku mne túli
jak včela k včele v úli.
Ja mám zo včiel strach.
Ona šepká milý
nežnou perou víly.
Je to skutočnosť?
Vystriem za ňou ruku
hmatkám prázdno vzduchu.
Snenia úskočnosť.

12.

BOZK V DAŽDI


V ten deň keď som ťa stretol
spustil sa prudký dážď.
Ja a ty, každý zvlášť
zbehli sme pod topoľ.
Voňala si dažďom.
V pohybe každom
i v pohľade vlažnom
začal ti ohník rásť,
až vyhodil iskru.
Ja vidiac ťa blízku
ruka v ruke stisku
bozkal som ti ústa.


13.

ĽÚBOSŤ 1.

Si aký si.
Takého ťa mám rada.
Raz si v rúchu anjela.
Mnohokrát v koži hada.

Keď do mňa vchádzaš
a sebou ma tešíš,
zabíjaš ma i kriesiš...
vedz, že hrešíš.

Tvoje srdce nebadá,
že nie moje telo,
ale duša ťa hľadá.

14.

ĽÚBOSŤ 2.

Priľahol som trávu
a bozkával nahú
stupaj jej nôžky.

Tej noci mesiac bdel,
len on to vidieť smel.
Svedok nemý, božský.

Tá krásna pochabosť
živí vo mne mladosť.
Doteraz.

Ja tú snivú krásu
si nechávam v srdci rásť.


15.

PRVÁ LÁSKA

Prvá láska plachá
vábi, mámi, láka
bojazlivá čaká.

Je jak struny huslí
pri dotyku sláka.
Radosť smútkom hustí
i v daždi lejaka.


16.

LÁSKA SA NENÚKA

Láska sa nenúka
Otvorí si zdnuka.
V srdci si spraví byt.

Je kvetnatá lúka.
V lúke je i parazit.


17.

PREŠLA VEDĽA TEBA

Prešla vedľa teba.
V očiach teplá neha.
Ty vidíš len seba.

Láska má čisté čelo.
Dbá o svoj rast bdelo.
Bolesťou sa čistí.

Keď takú lásku stretneš
i keď jej srdce pretneš
sebou ťa poistí.
Tým si buď istý.

18.

VIDINA LÁSKY

Či rád ju mám? Neviem ani
či panna je a či pani?
Viem to iste, že mám ju v krvi.
Mám ju v sebe ako svoj dych.
Jej tvár poznám hoc i zo stých.
Jej obraz je vo mne prvý.

Stretávam sa s ňou v predstavách.
Teším sa z nej a mám aj strach.
S ňou zaspávam, s ňou i vstávam.
Keď ju v noci stúlim v riasy
napijem sa vzdušnej krásy.
V túžbe náručie otváram.

Cítim už. Priestor je úzky.
Dotýkať sa chcem jej blúzky
splynúť s dychom jej teplých úst.
Slzy mi vlhnú na tvári.
Som obeta na oltári.
Ako sviatosť prijímam ľúbosť.

Vídavam ju iba vo sne.
Žije vo mne zbožne, cnostne
klamná ako denné snenie.
Keď napriahnem ruky po nej
utkané z hmly, clony bielej
k srdcu tisnem nočné bdenie.

Tuším, že dnes stretnem sa s ňou,
vytúženou, vymodlenou.
Bude mať krásnu dievčiu tvár,
Tamto ide. Proti mne ide.
Jar má v sebe, jar v nej kvitne.
Celá je ako ľúbosti dar.

Prešla. V očiach slnko mala,
ale mne ho nepodala.
Inému ho nesie v náruč.
Viem to. Prahnem za vidinou.
Prvou, krásnou, vysnívanou.
Prosím láska, len ma umuč.

19.

ISTOTA LÁSKY

Chce počuť lásky vyznanie,
šepkanie, ľúbostných slov zvuk.
Nemám síl na hovorenie.
Dávam jej teplo mojich rúk.

Dávam jej istotu vo mňa.
Roky z nej môžem denne piť.
Naberať zo mňa až do dna.
V sebe ma môže obnoviť.

Môžeme ísť žitím spolu.
Prestrieť si čisté obrusy,
keď si zasadneme k stolu.
Láska dáva. Neprosí.

Láska neni hovorenie.
Mlčí. Nemá ponosy.
Do nej vkĺzneš nahý, bosý,
skloníš hlavu do jej rosy,
Keď veľmi ľúbiš Kohosi...

20.

VZŤAH 1.

Dom.
On a Ona v ňom.
Dve jadrá v orechu.
Medzi nimi plot.
Nevpustia pod strechu
svoje semä –plod.

Dom z piesku stavaný.
Nosný stĺp zo slamy,
bez okien v diaľavy.
Základ z hriechu.

Láska z krátkych radostí,
v neistote žalostí.
Sama.
Bez detského smiechu.

21.

VZŤAH 2.

Spája nás úzky most.
Dotyk, pohyb, vášeň, bozk.
A dosť.
Láska má pôst.
Zneuctená kľačí
v pichľavom bodľačí.
Je vyhnaný hosť.
Sme v sebe nadoraz.
Vnútro nám páli mráz.

22.

ALMUŽNA

Si ako bochník chleba.
Mäkká a horúca.
Dala si mi seba.
Almužnu bez srdca.


Zjedol som ťa celú.
od striedky po kôrku.
v ústach mám chuť blenu,
i v sebe chuť horkú.

23.

HRA NA LÁSKU

V páľave lásky
sme vzali na tvár masky:
do očí nehu,
kým sa búrka spustí,
rieka v rieku v ústi
a vovedno splynú v jeden veľtok.

Rieky sa rozdvoja.
Ty si -Ty.
Ja som -Ja.

Z tváre spadla maska.
Zneuctená láska
špiní života prúd.

Treba ho prekročiť.
Treba ho zabudnúť.
Čím skôr ho zabudnúť treba.

Na takú (lásku) spomínať sa nedá.


24.

NOC LÁSKY 1

Noc rozprestrela plášť.
Zem kropí lásky dážď
v ľúbostnom ošiali.

Ráno zas triezvy čas
hodnotí noc z povzdiali.

A noc lásky zvlášť.


25.

NOC LÁSKY 2

Vnikol som v jej hlbočiny.
Priepasť z krvnej pavučiny.
Nehľadám z nej únik.

Vybozkávam radosť, šťastie...
Do úst vdýchnem jej vzlyk.


26.

NOC LÁSKY 3

Keď zakotvím v tebe ako loď v prístave,
hojdaný prílivom tvojej vášne.
Keď v známom neznáme maják svetlo zažne,
my sa ako vlny o seba trieme.
A vieme, že ako vtáci v kŕdeľ zakliesnený
odletieť až k výškam nedozerna smieme.

Keď gejzír života do široka prská,
prílivové vlny na seba sa vrstvia
a náhliac sa k odlivu,
odkrývajú z výšky hĺbku
v tebe menlivú.
Vtedy žasnem z krásna.
Z krásneho obdivu.

Zo seba vsávame poslednú vlnu chtivú.

27.

ĽÚB MA

Ľub ma. Na nič sa nepýtaj.
Celú ma do seba vsaj,
aby som ti srdcom tiekla.

Neuhas oheň, nech ťa páli
dlho, pomaly, pomaly
zháraj vo mne jak stromu peň.

Prikladaj prosím na oheň.
Veď ma do neba i pekla.

28.

ĽÚBOSTNÝ AKT

Ja vchádzam do nej ako do záhrady.
S úctou si z nej trhám sladké ovocie.
V extáze bytia, koreňoch záhady
vody a ohňa, čo v nej kypí, vrie.

Cítim ako zreje v mojom tele
v horúčave dychu, očí, pohybe.
Poslepiačky hľadám žriedlo žitia vrelé
v priepasti duše jej, lona záhybe.

Po prstoch mi steká ako šťava
prezretého hrozna, ako opojný mušt.
Ako zem s kyprou brázdou sa mi dáva.
V ústrety mi ide s páľou svojich úst.

Vo vrchole zrenia vytryskne z nej láva.
Praská zeme obruč v hviezdnej krútňave.
Otvára sa studňa, ktorá život dáva
v prameni zrodenia, očistca páľave.

Mohutniem, silniem ako dravý prúd,
ktorý sa náhli do prítoku vhrúžiť.
Stratiť sa v ňom navždy, v ňom sa zabudnúť
a ako vír priepastný v sebe samom krúžiť.

Ja vchádzam do nej ako do záhradky.
V pokľaku z nej trhám zrelé ovocie.
Sajem ako včela nektár tela sladký
za ktorým ma smädí, bez skončenia cnie.
Bez skončenia sa cni.

29.

TAKÁ KRÁSNA BOLA

Taká krásna bola
jak ruža v rozpuku.
Telo zahalené
v exkluzívnom rúchu
len tak - spola.

Podala mi ruku.
Čašu ponúknutú
pritisla mi k ústam.
Puknutú.

Vínny mok ako krv
tečie mi po prstoch.
Vídam ju vo svojich snoch.

Žerie ma ako moľa.

30.

JA A TY

Som zastretý oblok
so spustenou roletou.

Stíchnutý nemotou
ranený slepotou
žiarivej tmy.

Vo vnútri mňa si.
Ja a Ty.
My.

I v tebe sa tak žiarivo tmí?

31.

OČAMI SME SA IHRALI

Očami sme sa ihrali
akt ľúbosti vyvolali
túžbou krvi tela v hĺbke.

Vnorili sme oko v oko
hlboko do dna, hlboko
tak, že túžba v láske zmĺkne.

Bola to hra
teraz nie je
Láska žiada naplnenie.

32.

PROSBA ĽÚBOSTI

Dovoľ mi prísť v tvoju náruč.
Prosím, ľúbosti ma nauč.
Zahraj na mne jak na lutne.
Vylúď zo mňa slasti lkanie.
Zapál slnko, nech svitanie
z našej lásky neubudne.

Sny chcem snívať v tvojom lone,
vo dne, večer, v noci skone.
Pokoriť sa na kolená.
Nechcem lásky naplnenie.
Vábi ma stále iskrenie.
Nech si neni premožená.

Viem, že našou cestou ďalej
spolu prejdeme cez alej.
Nájdeme si chodník čistý.
Keď sa naše dni vyslnia
všetky túžby srdca splnia
svojou láskou ma uisti.

Len s tebou som sebaistý.

33.

VRATKÁ LÁSKA

Tú lásku som opustil ľahko.
Tam hľa je. Práve odchádza.
Čosi v nej sladko miatlo.
Už ma jej krása nezvádza.

V prítmi parku sama kráča.
Lesklá čerň očí pohasla.
Jarný dážď ju slzou zmáča.
Bolesť ju celú roztriasla.

Náhly smútok v sebe túlim
keď hľadím za ňou z povzdiali.
Srdce mi šepká, že ľúbim
hrejú ma slzy na tvári.

Volám ju späť. Prosím, vráť sa!
V rozkvitnutom stromoradí.
Odchádza. Navždy sa stráca.
Ja schovávam plač do dlaní.

/ odpovede/
...včielka maja...
Vratká je láska
Zlomená v páse...
Slzami zmáčaná
v kúte sa trasie

Odchádza bez slov
Potichu kráča...
V očiach pohľad
sťa v klietke vtáča

Vratká je láska
Keď sa nesýti...
Len kde sa zakorení
Tam sa uchytí
A rastie.

...světýlko...
Ve světle projdi,
šedi zanech,
měj v srdci víry a lásky nádech.
Opatruj svoji dušičku
a jdi blíže k sluníčku.


34.

VÁŠEŇ

Príď. Už som prestrel stôl.
Jedz ma ako chlieb, líž jak soľ,
vypi zo mňa rosu, vodu
celkom do dna.Až do skonu.

Spoj sa so mnou v dravý prúd.
Chcem v ňom zmoknúť,mrieť,umknúť
a byť v tebe bližší, užší
až na doraz.Na dno duši.

Do srdca mi vdýchni vzdychy,
vybozkávaj výkrik, vzlyky,
chci sa opiť z mojích úst,
kým prejdeme cez úšust.

Doznievaju lásky škály,
dohorievam v tvojej páli,
vynáram sa z tvojho zraku.
vraciam sa späť zo zázraku.

Ja som tvoj chlieb, tvoja soľ,
živá voda,smiech, kríž, bôľ,
som vzduch,slnko, výška hviezdna,
slza,ľúbosť, tma čudesná...

Ty si tepna srdca, krvi,
ktorá vo mne život živí.

/odpovede/
... včielka maja...
Vášeň?
To je neskrotná žena
Býva jak letná búrka
Prichádza náhle
Vrní...stoná...
Občas na mňa žmurká
Lomcuje mi telom
Tlačí sa von z brehov
Je kotol vriaci
(plný pretlaku)
posolený nehou
Keď neustrážiš ju
Prekypí
Tíško zo mňa syčí
Šklbe mi vnútrom
Doznievajú hromy
Túliac sa...

... Khalia Jasnozraká...
Vášeň, to je
druhé jméno
Tebe, moje
milá ženo

Srdce mé si
nahlas buší
Touhou, vášní
co mám v duši

Počkej na mě
Chci Tě, vždyť víš
V ranní rose
když se třpytíš..

Zatajuje
se mi dech
Odletíme
na křídlech..

35.

ANI NEVIE O TOM

Ani nevie o tom,
že mostom mi je, plotom,
ktorý ma podopiera.

Možno to vie. Asi....
Cudne klopí riasy
a čaká.
Kedy sa už začne láska nezačatá?

Zo srdca jej vyviera.

36.

LÁSKA POVIE

Nič nemusíš.
Len ma ľúb.
Bez prísahy.
Nič nesľúb.
To ostatné príde samo.

Ľúbosť povie.
Nie.
Áno.

/ odpovede/
... včielkaMajka...
Ľúbosť povie...
Nie...Áno...
Len neohranič...
Lásku rámom

...tulačka...
Láska poví
Neurčuje
Nesvírá
Je hranicí
Rozplynutí
Bodem
Kde mizí


37.

LÁSKA

Uzrel som ju v dave.
Jej kadere plavé
posrienené snehom.

Ako hviezda kmitá
jej chôdza vlnitá
po chodníku bielom.

Vedieš ma k ľúbostným brehom
Ty, bez tváre vo mne žitá.

38.

ROZVOD 1.

On a ona - jeden strom.
Slnečný jas šantil v ňom.
V búrkach chytal blesky.
Odumreli ratolesti.
Spálil ich egoizmu hrom.

Nenávisť stavia láske obelisky.

39.

ROZVOD 2.

A tak sa to stalo.

Ja idem doprava.
ty doľava.
Dala si mi mnoho.
Všeko čo si mala.
ja som ti dal málo.

Tratiš sa v dave.
Odchádzaš s ním.
Viem, pre mňa nikdy
nebudeš anonym.

40. ROZVOD 3.

Dom sa rúca, záchrany preň nieto?
On a Ona uvádza: že…
Súd manželstvo rozvádza: preto …

Rozsudok zhŕňa slová ako smeti.
Ruiny domu udrú dušu detí.
No a čo je na tom,
je srdce detí je ofŕkané blatom?

41.

ROZVOD 4.

Zoširoka uvádza:
Zbláznil sa do jej tela.
Dnes sa mu hnusia jej ústa,
výraz očí, smiech, reč sprostá...

Odporná je celá!
Kedysi ju vraj ľúbil.
Láska dohorela.

Súd manželstvo rozvádza.

42.

ROZVOD 5.

Jeduje sa, kričí, nadáva.
Vykopnem ťa krava,
choď preč,
špina, nula - vulgárna reč.
jeden druhému zlosti terč.

On a ona.
Srdce detí v bôli stoná.

43.

ROZVOD 6.

Nerobme scény!
hra je dohraná.
Na rane je chrasta veľmi boľavá.

Nezrútil sa svet,
slnko svieti.

Ale čo ja?
Ty?
Naše deti?


44.

ROZVOD 7.

Prijala kytku ruží,
za lásku, nehu vďak.
Z lásky opadal lak.
Tá kytka studí ako ľad.

Tak ďakujú za lásku seriózni muži.
A čakajú na ďalší zrýchlený vlak.


45.

ROZVOD 8.

Dušu k duši nevpustia.
Telu rozkoš prajú.
Dýchajú si v ústa
vraj sa neopustia.

Stoja pre súdom-
už sa rozvádzajú.


46.

ROZVOD 9.

Odišla.
A s ňou všetko.
Láska, smiech, pokoj, zhon.
Som spustnutý dom.
Nie je v ňom svetlo.

Tma, pleseň, vlhko je vo mne
ako na dne prázdnej studne.

47.

ROZVOD 10.

Stretli sa na ulici.
Vo dvojici.
On s inou ženou
ona s mužom iným.
Za sebou hľadia okom clivým.

48.

ROZVOD 11.

Moderný dom.
Ona a deti v ňom.
Ako veci tiché.

Panuje v ňom - On.
Nepočuť smiechu zvon
len bôľne povzdychnutie.

49.

RUŽA V BLATE

Zohol som sa k bielej ruži
zahodenej do kaluži.
Púčik blatom ofŕknutý
predčasne z kra odtrhnutý.

Nežne som ho zobral v dlane
srdcom ho hrial, teplom tváre,
hladkal, dýchal do lupeňov
dal mu život. Hľa rozkvitol.

Keď lupene rozvil, v úžase
podivil sa svojej kráse.
Nie div: Veď to ruža rosná
kráľovná ruží, biela, vznosná.

V čerstvej vode, sklenenej váze
držal som ju jak v oáze.
zaľúbenie našiel som v nej
v snežnej kráse ruže vonnej.

Jej som túžby srdca vdýchol,
skropil slzou nezakrytou.
Do jej kvetu šepkal meno..
Ach Bože, jak to bolelo.

Vidím. Ruža chradne, vädne,
pŕchnu lupene, krása bledne.
Chcel som ju dať na výslnie.
Popichalo ma jej tŕnie.

Popichalo. Dodnes pichá.
Jej nevďak, krutá pýcha.
Uschnutú držím v herbári.
V najtajnejšom srdca snári.

Tá žena - ruža už dávno neni.
Často sa s ňou stretám v snení.

/odpovede/
...včielkaMajka...

Ruža v blate...vždy ružou ostane
krásou a vôňou ťa dostane...
No na tŕne si pozor daj
Do srdca ružu nevkladaj
V herbári...ruža bledne
A srdce...ostáva smädné
Odpusti ruži jej pýchu
a nájdeš pokoj v dychu
Odpusti ruži...že ružou bola
Bol to jej osud...jej vôľa.


50.

PROSBA ĽÚBOSTI

Dovoľ mi prísť v tvoju náruč.
Prosím, ľúbosti ma nauč.
Zahraj na mne jak na lutne.
Vylúď zo mňa slasti chvenie.

Zapál slnko,
nech svitaniez našej lásky neubudne.
Sny chcem snívať v tvojom lone,
vo dne, večer, v noci skone
pokoriť sa na kolená.

Nechcem lásky naplnenie.
Vábi ma stále iskrenie.
Nech si neni premožená.
Viem, že našou cestou ďalejspolu
prejdeme cez alej.

Nájdeme si chodník čistý.
Keď sa naše dni vyslnia,
všetky túžby srdca splnia
svojou láskou ma uisti.

Len s tebou som sebaistý.

51.

ZASTAL ČAS

Zastal čas.
Minúta?Chvíľa?
Ovanul ma let motýľa,
krídlom zvlnil srdca struny.

Jej oči v mojich ustrnuli.
Hrá mi v duši ako lýra.
Van jej dychu cítim v tvári.
Sme ako sviece na oltári
zhárajúce v perlách vosku.

V sebe máme krásu božskú.

52.

STÁLA LÁSKA

Horel som v tvojom plameni,
v horúcom letnom mámení,
dychom tvojej túžby vzňatý.

Neskorá jeseň pole íska
v brázdy sa menia strniská.
Láska ma vodí pod agáty.

Uhlíky hľadám v pahrebe.
Rozdúchať ich chcem v plamene,
však oni dymia,tlejú.

A tvoje oči v nich plačú aj sa smejú.


53.

MANŽELSKÁ LÁSKA 1.

V ústrety mi ide celá,vlahou,
rosou svojho tela
v jarnom ráne na rozbresku.
Svoju dušu v moju v norí,
prúd lásky ma kúpe v mori
a unáša ako triesku.

Bozkávam ústa mojej ženy.
Rozochvenú bielu briezku.


54.

MANŽELSKÁ LÁSKA 2.

Mojou láskou roznežnená,
mi na srdci spí krásna žena,
priateľka,milenka, matka..
Všetko.

Vonku je noc zasnežená.
Noci šepkám - MOJA ŽENA.

V šepkaní tom šťastie tieklo.


55.

ČI ĽÚBIM ŤA

Či ľúbim ťa?
Vedieť chceš.
Áno.
Si moje slnko,
moje ráno,
si mi istiace lano
nad priepasťou života.

Si prístav, kotva, istota.
Plačeš.
Prečo?
Čo sa stalo?

Kto vie povedať pre čo ľúbi,ľúbi málo.

56.

ĽÚBOSŤ 1.

Si aký si.
Takého ťa mám rada.
Raz si v rúchu anjela.
Mnohokrát v koži hada.

Keď do mňa vchádzaš
a sebou ma tešíš,zabíjaš ma i kriesiš...
vedz, že hrešíš.
Tvoje srdce nebadá,
že nie moje telo,
ale srdce a duša ťa hľadá.


57.

ĽÚBOSŤ 2.

Priľahol som trávu
a bozkával nahú
stupaj jej nôžky.

Tej noci mesiac bdel,
len on to vidieť smel.
Svedok nemý, božský.

Tá krásna pochabosť
živí vo mne mladosť.
Doteraz.
Ja tú snivú krásu
si nechávam v srdci rásť.


58.

OBDIV - PRVÁ LÁSKA

Dýcham ti do vlasov
celkom zblízka.
Kučierku na tvári
ti môj dych íska.

Vidím ťa z profilu
líce, ústa, riasy
v obdivnom cítení
sajem z dievčej krásy.

Si ako fialka
pokorná a nežná
v marcovom svitaní
jarná už i snežná.

Si ako drobný kvet
tajuplnej vône.
Že si, už tým blažíš svet,
výslnia i tône.

Stojím vedľa teba
v plnom autobuse.
Ty vodíš ma po nebi
v neznámom úžase.

Nedýcham. Nemý som
v sladkobôľnom snení.
Srdcom mi prejde stona
ko stromu v rozvidnení.

Vedieš ma ku sebe
ani nevieš o tom,
že som vstúpil v priestor
v Tebe uzavretom.


Anna Vodičková

Příspěvky v diskuzi

Řazení:
11.04.2018 - 09:01 | Filtr
(Rak) pravdaživota.av
STRETNUTIE PO ROKOCH

Stretli sme sa v jari.
Vrásky v bledej tvári
ti stŕpli na mramor.

Ja nie. Zo mňa ktosi
táral kdesi - čosi...
vtipy a hlúpy fór.

dal som ti púpavu
v dávnu jar do daru.
Pamätáš sa? Vtedy.

Mnoho jarí a púpav
zjedli života jedy.Anna Vodičková
11.04.2018 - 15:44 | Filtr
(Štír) faraym
:79: :15:
14.04.2018 - 10:31 | Filtr
(Rak) pravdaživota.av
HŔSTKA ZRNA

Čo sa mi ušlo z lásky?
Vytrúsené klásky,
plevy, ostne, mrva.

I v mrve, keď ju preveješ
nájdeš hŕstku zrna.


TREZOR SRDCA

V trezore srdca mnohé mená
ako vzácnosť schovávam.
Voňajú v nich dávne sená
prvá láska nedosnená,
zlatohrivé strniská
i čas, ktorý už nemám.

V trezore srdca sa hrabem sama.
25.04.2018 - 10:04 | Filtr
(Rak) pravdaživota.av
ÚSKALIA LÁSKY

Povrázok z ničoho.
Neviditeľná niť
nás spája.

Nesmie sa pretrhnúť
nesmie sa zauzliť.
Sme na rozuzlenie dvaja?


VŠEDNÁ LÁSKA

Ty si krok predo mnou
ja vzadu.
Alebo opačne.
Ty mne, ja tebe dávam vládu.
A to je senzačné.

Žijeme dni života.
Spolu.
Lietame k výškam i padáme dolu.

Spája nás láska žitá, hlboká
i keď sa často hráme na baránka a na vlka.Anna Vodičková
28.04.2018 - 09:51 | Filtr
(Rak) pravdaživota.av
SNIVÁ LÁSKA

Si ako jabloň rozkvitnutá
V žiarivej jari biely kvet.
V májovej túžbe hruď vzodmutá.
Sen v očiach žiada mnoho chcieť.

Z otvorených perí žiadna veta
len páľa, stud a prudký smäd.
Mámenie predčasného leta,
let motýľa v neznámy svet.

Rád by som ako čmeliak snivý
vnoril svoj sosák do kvetu,
vysal nektár z úst
dych tvoj chtivý...
Sám seba dať sa ti v odvetu.

Vlo výškach modrastého neba,
v hlbinách tmy a jasu hviezd
kde v sebe iskrí túžba, neha
kde jeden v druhom sa možno vzniesť.

Vznietiť sa ako z blesku oheň
keď už nie ďaleko je dážď
klásť naň raždie, vzdialiť povodeň
v ohni i potope sa spolu nájsť.

Zhorieť, utopiť sa?
Je samovražda.
Len včielka sa nebojí ohňa, dažďa.


Anna Vodičková
05.05.2018 - 10:03 | Filtr
(Rak) pravdaživota.av
MÁJOVÝ ORGOVÁN

Májový orgován
v ústa, pery túlim,
šepkám do neho vyznanie,
meno koho ľúbim.

Viem, tak on ako ja
bozkáva orgován.
V ľúbosti obaja
dýchame jeho van.

Ja tuším,On tuší,
v srdci,v očiach zrieme.
Nosíme sa v duši.
My sa milujeme.

Zhrdzavie orgován
v troch týždňoch života.
Dúfam,že naša ľúbosť
v hrdzi nestroskotá.

Poprosím kvetný máj
nech celý rok kvitne.
Sladká taj, lásky raj
nech v nás nezanikne.


SNEH V MÁJI

Ako je to? V máji sneží?
Hebký sneh, srieň v sade leží
pod stromami v kríkoch ruží
van mája sa v ňom hrá sa, krúži.

Apríl stromy kvetom zaodial.
Máj zožal to, čo apríl sial.
Nič nového, v noci mrzlo
kvietie mája k zemi skĺzlo.

Jeden kvietok držím v dlani
prikladám ho k ústam, k tvári.
Vdýchnem naň bozk, nech si letí
k tomu, koho ľúbosť svätí.

Moja ľúbosť, moja láska,
bôľ, vzdych, úfnosť, slza slastná.
Najšťastnejšie žitia snenie.
Ach, jak krásne je ľúbenie.


Anna Vodičková
09.05.2018 - 13:54 | Filtr
(Rak) pravdaživota.av
HĽADANIE SLNKA V TMÁCH

Vzťah.
Prekročený prah
lásky v hrách.

Bez otázok.
Odpovedí.
Piť zo seba, keď telo smädí.

Telo telo hostí do sýtosti.
Bez očisty spovedí.
Bez prísah.

Bez zmluvy vernosti
čistoty, svätosti,
manželstva stálosti,
istoty z Istoty...

Bez snáh.
Vzťah.

Hľadanie slnka v tmách.HRIECH


Kráčame spolu
z brehu dolu.
Už.

Poznačený každý
lúčime sa navždy.
Nuž?

Ty nie si moja žena
ty nie si môj muž.

Plač?
Smiech?
Hriech.
Nech.

Láska túž, túž.Anna Vodičková
12.05.2018 - 10:15 | Filtr
(Rak) pravdaživota.av
IMELO

Som imelo.
Ty si strom.
Priľnul som ti na telo
celý som v ňom.
Kvitnem na bielo
ako vred.
Som liek i jed.
Oboje.

Sajem z teba život
z rozmarnej svojvôle.
Som imelo.
Parazit.
Môžem z teba žiť.

ČIERNY FĽAK

Šepkal si:
láska moja, hviezda jasná,
nedosažiteľne krásna, trváca.
Naveky.

Láska z rany krváca
a ty si tak ďaleký.

Našu hviezdu zastrel mrak.
Nebo je bez nej čierny fľak.


Anna Vodičková
19.05.2018 - 10:15 | Filtr
(Rak) pravdaživota.av
PRÚD

Prúd vedľa prúdu.

Prúdy sa hustia,
prúd v prúdy pustia
do seba ústia.

Jeden prúd budú
keď vkĺznu v oceán.

Stratí sa prúd v oceáne
alebo sa v sebe nájde?
Sám?

PRIATEĽ A PRIATEĽKA

Priateľ a priateľka.
Tak si vravia.
Spoločné jedlo varia,
jedia ho z jednej misky.

I v najkrajšej miske
jedlo skysne.
Nedá sa jesť.

Treba ho vyhodiť
k inému jedlu prejsť.


SOM AKO STROM

Keď sme v sebe
som ako strom.
Mohutniem v tvojom lístí,
košatiem v ňom.

Ty si ako briezka
k rastu nemáš miesta
v zákutí tienistom.

( Kto o láske vraví, málo pre ňu spraví )


Anna Vodičková


Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2019
Lunární kalendář
Luna ve Lev Lvu
ukázat kalendář »