Přepólování Země?


18.10.2009 - 21:21
(Blíženci) Brid Hopki
Přepólování Země?
Co si myslíte o údajném brzkém blížícím se přepólování Země? Stane se to nebo ne? A pokud ano, jaký bude průběh a jaké budou následky? A jaký je vlastně důvod? :64:

Řazení:
18.10.2009 - 21:27 | Filtr
(Blíženci) Brid Hopki
jenom úryvek z jednoho rozhovoru:

GK: To jsem se chtěl právě zeptat…co by se změnilo, kdybychom se spolu s naší Sluneční soustavou posunuli do jiného bodu v Galaxii?

BM: Asi bych měl vysvětlit, co je vlastně Galaktická rovina. To jsem úplně vynechal, omlouvám se.
Astrofyzici se v uplynulých letech dopracovali k závěru, že každá aktivní galaxie má to, co nazývají (neexistuje pro to lepší slovo) super masivní černá díra ve středu galaxie. Čím více se černá díra zvětšuje, tím rychleji rotuje. A i když jsou malé černé díry naprosto přecpané pevnými neutrony, tím že se otáčí čím dál rychleji, samy se zvětšují. Nitra takovýchto větších černých děr se postupně vyprazdňují. Takže 90% celkové masy je obaleno “skořápkou”. Pokud se černé díry dále zvětšují, pak se jejich vrchní a spodní část otevře díky neuvěřitelné rychlosti otáček. Neví se, jakým způsobem dosáhne rychlost otáček maxima. Čím větší je díra, tím rychleji se otáčí. Takže, pokud se dostanete do díry, která má napříč 4 biliony mil, ve středu naší Galaxie, spodek a vršek budou otevřeny do takové míry, že se změní její tvar v pás. Nebude už kruhového tvaru, ale bude to plochý pás. Gravitační vlna, která vyzařuje z takové černé díry, má podobu disku ( LP desky) a kolem černé díry rotuje. K této gravitační vlně jsou pak přitahovány všechny hvězdy galaxie. Vědci nedávno dospěli k závěru, že se galaxie formují tak, že nejdříve vznikne černá díra a až poté hvězdy. Neví se však jak. Jakmile se zformují hvězdy, začnou se cyklicky pohybovat nahoru a dolů po gravitační rovině černé díry a pak kolem ní. Naše Sluneční soustava je jednou z těch hvězd a tak se i my rytmicky pohybujme nad a pod touto rovinou. A toto je ten rytmický cyklus, který spočítali Máyové – kdy rovinou procházíme a kdy ji opouštíme. Máyové toto nazývali Temná trhlina.

Einstein kdysi spočítal, že pokud se přesuneme do černé díry, pak bude čas i prostor zdeformován a vznikla by jakási dimensionální trhlina, která by v sobě měla ohromnou gravitační sílu.

Jedna z Máyských legend naznačuje, že pokud se čtyři rohy Země usadí na Temné trhlině, pak se otevře nebeská kosmická brána a duše budou sklizeny. Ať už tím mysleli cokoli, zdá se, že se jedná o dimenzionální trhlinu, která skýtá obrovskou gravitační sílu rovnou té, kterou vygeneruje černá díra.

GK: Opravdu jste řekl, že budou duše sklizeny?

BM: Ano.
18.10.2009 - 23:00 | Filtr
(Býk) Najdise.cz
Systémová zpráva: Příspěvek je od uživatele Jendahun, který(á) již smazal(a) registraci na tomto webu:
=====
Myslím,že se to stane.Za jak dlouho,čert ví.Prý to už v minulosti bylo.Antarktida byla zelený kontinent.Vlivem oteplování klimatu asi dojde k tání ledovců a přesunu mas vod.Tím by podle mne mohlo dojít k tomu,že se zemská osa posune.
Spíš mne teď trápí jiná věc.Včera jsem se dočetl,že Číňani experimentují v laboratorních podmínkách s černou dírou-tzn.chtějí ji vytvořit.Zatím všechno zmršili a nahnali do extrému.Jak se jím to vymkne z ruky...Ve Švýcarsku experimentují podobně,ale v tom projektu se angažuje víc národů.Snad to udrží na uzdě,ale klidný z toho nejsem.Podle mne by to mělo být tabu.Jestli je pravda aspoň trochu na mýtech o Atlantidě,tak taky experimentovali s hmotou a gravitací a dopadlo to blbě.
18.10.2009 - 23:19 | Filtr
(Vodnář) EVOTY
Myslím,že sa s tým dá počítať. :64:
19.10.2009 - 12:04 | Filtr
(Blíženci) Brid Hopki » Jendahun
No, právě, jak si lidstvo hraje na pány přírody, tak je zle...jo, něco podobnýho dělají v CERNU, ale prej jim to chce vyřadit někdo z budoucnosti, jak tvrdí nějací významní vědci (dočetla jsem se myslím na osudu.cz) - no ono už stačí ty hrátky s počasím...takovýhle věci by neměl řídit člověk - nikdy... :39:
19.10.2009 - 12:27 | Filtr
(Beran) Miluška medvídková
Podle všech zpráv a diskuzí by se tak mělo stát v roce 2012, ale nebude to nic zvláštního, protože se již mnohokrát stalo. Zajímavé bude ale to postavení hvězd do kříže. Jsem na to taky moc zvědavá a preventivně už začínám být hodná, co kdyby na všech těch zvěstech o výběru další civilizace zde na zemi něco bylo. :3:
19.10.2009 - 12:36 | Filtr
(Kozoroh) Ilon spí s měsícem
Přepóluje se naše planeta?

Fyzika | 16.06.03

Magnetické póly se nekryjí s těmi geografickými a navíc stále mění místo. Ve více i méně vzdálené geologické minulosti naší planety však dokázaly magnetické póly předvádět daleko divočejší tanec. A co víc: dokázaly se i přepólovat. Bývaly totiž doby, kdy "sever ležel na jihu" A nejspíš nás to někdy v budoucnu čeká znovu. Následuje rozhovor s Pavlem Hejdou z Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky

Všichni to určitě dobře znáte. Magnetická střelka ukazuje jedním koncem k severu a druhým k jihu. Od dob, kdy Číňané vynalezli kompas, jsme si na jeho nenápadnou existenci dokonale zvykli. Smířili jsme se i se skutečností, že se magnetické póly nekryjí s těmi geografickými a že navíc stále mění místo. Ve více i méně vzdálené geologické minulosti naší planety však dokázaly magnetické póly předvádět daleko divočejší tanec. A co víc: dokázaly se i přepólovat. Bývaly totiž doby, kdy sever ležel na jihu - řečeno samozřejmě poněkud lidově. A nejspíš nás to někdy v budoucnu čeká znovu. Za to, že zmíněná střelka kompasu ukazuje k severu může magnetické pole naší planety. To si jistě pamatujete ze školy. Ale pamatujete si také proč ho Země má? O tom už hovoří Pavel Hejda z Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky.

Kde a jak vzniká zemské magnetické pole?

Magnetické pole Země se vytváří v jejím vnějším jádře; nad jádrem je plášť a těsně pod povrchem Země je tenká kůra. Jádro se skládá ze dvou částí - z vnitřního jadérka, které je tuhé a má průměr asi 1200 kilometrů a pak z vnějšího jádra, které je tekuté. Není to samozřejmě tekutina jako třeba voda, je to roztavené železo a nikl; v tom všem plavou i další příměsi. Vnější jádro má teplotu kolem 4000°C a panuje v něm obrovský tlak. V této vrstvě dochází k pohybům hmoty, v jejichž důsledku se vytváří elektrický proud a následně potom magnetické pole.

Magnetické póly nejsou totožné s geografickými a navíc se pomalu pohybují. Proč tomu tak je?

Už z toho, co jsem řekl vyplývá, že to zemské magnetické pole není tvořeno nějakým permanentním magnetem, jako je třeba magnet tyčový, který si všichni pamatujeme ze školy. Je to proces dynamický a proto při něm může docházet ke změnám. To, že zemské magnetické pole je bipólové a že je také jen mírně odkloněno od zemské magnetické osy není až tak úplně samozřejmé. Každý, kdo hlouběji studuje procesy, doprovázející vznik magnetického pole by se v podstatě mohl ptát, proč je pole takové, jaké je... Proč se nemění víc a proč nemá ještě složitější strukturu?

Čím je pro nás existence magnetického pole Země významná a nebo důležitá?

Lidé si to většinou neuvědomují, ale bez magnetického pole by se život na Zemi zcela jistě nevyvíjel tak, jak tomu v minulosti bylo. Zemské magnetické pole nás stíní před kosmickým zářením, které pochází jak z hvězd naší galaxie - tomu se říká galaktické záření -, tak i ze Slunce - to je zase sluneční kosmické záření. Magnetické pole nás chrání i před slunečním větrem, částicemi o menších rychlostech, protony a neutrony, které neustále vyletují ze Slunce a dostávají se i k Zemi. Bez magnetického pole bychom byli jako bez deštníku při dešti.

Poslední dobou se hovoří o tom, že dochází ke slábnutí magnetického pole Země. Je to mimořádný jev a nebo běžný proces?

Z výzkumů, které provádějí paleomagnetici vyplývá, že magnetické pole neustále mění svůj tvar a svou velikost. Je to zřejmé i z každodenních přímých observatorních měření. Vědí to například i orientační běžci. Ti mají na svých mapách uvedenou deklinaci a ta se na našem území mění přibližně o 1° za 10-12 let. To jsou tedy změny, které můžeme pozorovat. V minulosti však probíhaly změny daleko výraznější, při kterých magnetické pole měnilo i svůj směr. K takovým inverzím, tedy změnám polarity došlo v minulosti mnohokrát; střední časová vzdálenost mezi těmito změnami je 200-300 tisíc let. Z hlediska našeho života je to dlouhá doba, z hlediska života Země jsou to změny docela časté; byly ale velmi nepravidelné. Víme třeba, že zhruba před 100 miliony lety nedošlo ke změně polarity po dobu nějakých 30 milionů let. Poslední změna nastala zhruba před 700 tisíci lety. Od té doby má Země póly tak, jako dnes.

Jak už tu bylo řečeno, k přepólování magnetického pole Země může dojít docela snadno a z hlediska historie naší planety i poměrně brzy. Ale jak náhlý by to byl proces?

Údaje, které o tom svědčí, známe z magnetických zápisů, uchovaných v horninách. Nelze přesně určit rychlost, ale bylo by to určitě v řádu tisíců let, než by skutečně došlo ke změně od jedné polarity k opačné.

Znamená to, že by během té změny polarity magnetické pole Země přechodně úplně zmizelo?

Úplně zmizet nemůže. Jen ta bipólová struktura by se změnila v nějakou složitější. Tady bych připomněl, že bipólové magnetické pole vypadá přibližně tak, jak ho známe u tyčového magnetu; možná jste si někdy ve škole kreslili jeho siločáry - mají tvar jakéhosi jablíčka kolem magnetu. Bipól by se tedy mohl ještě více naklánět a vznikl by třeba silnější kvadrupól a nebo oktupól. Mapy magnetického pole, které můžeme pozorovat na Zemi by měly více lokálních ohnisek a potom by došlo k přepólování. Pole by asi částečně zesláblo, ale nelze předpokládat, že by zmizelo úplně.

Každopádně by to znamenalo něco i pro nás. Hrozily by nějaké katastrofy - zemětřesení nebo třeba sopečné výbuchy? A nebo bychom si toho vůbec nevšimli?

Tak viditelné projevy by asi nevznikly. Já vždycky závidím kolegům seismikům, že když se něco děje v seismicitě, tak to všichni pocítí. Když se něco děje v magnetickém poli, tak to příliš nepozorujeme... Je jisté, že by se mohl o něco zeslabit ten náš deštník, který ani v současné době není všude stejně silný a nechrání nás rovnoměrně. Větší nebezpečí než nám na zemském povrchu by však hrozilo například kosmonautům, kteří se ale i tak musí chránit; mohlo by hrozit třeba i leteckému provozu. Ale ono nejde jenom o ty změny, které by probíhaly v rozmezí tisíců let. Myslím, že je třeba, abychom se zde zmínili i o změnách magnetického pole, které probíhají třeba v souvislosti se sluneční činností. Záleží totiž také na tom, jak je náš deštník nasměrován. K tomu, aby částice kosmického záření nemohly pronikat je třeba, aby se jim pole nastavilo kolmo; důležitá je tedy horizontální složka toho vektoru magnetického pole. Pokud jsou siločáry nastavené tak, že kolem nich částice mohou pronikat, hrozí v oblastech, kterých se to týká větší nebezpečí i když je tam třeba magnetické pole silné. V současné době je pole v celkové velikosti nejsilnější v polárních oblastech v blízkosti pólů, ale právě tam siločáry míří směrem k Zemi a proto je v těchto oblastech v současné době deštník magnetického pole slabší. Například pasažéři i posádky letadel, která létají z Evropy do Ameriky nebo na Dálný Východ severní cestou přes polární oblasti jsou tak ohroženější, než při letech, které probíhají ve středních šířkách nebo v oblasti rovníku.

Máme se tedy změn magnetického pole bát?

Já jsem životní optimista; létám v letadle a nebojím se, že v těch výškách budou nějak extrémně vysoké hodnoty záření. Domnívám se proto, že se bát nemusíme. Nebojíme se hlavně toho, co známe. A tak je třeba snažit se co nejvíce tyto procesy poznávat, abychom případným rizikům mohli čelit a připravit se na ně.

Možná jsme vás trochu vyděsili, ale vzápětí snad i uklidnili. Rozhodně není třeba denně hypnotizovat buzolu v obavách, jestli je všechno tak, jak má být. Nebudou ani zemětřesení, ani jiné děsivé katastrofy. I když jste si to možná tu a tam v nějakých novinách v souvislosti se změnami magnetického pole Země přečetli. :75:

Tento materiál byl vysílán v magazínu Českého rozhlasu Sever - Planetárium (každou neděli mezi 9. a 10. dopolední)
Text se svolením Planetaria převzat z webové podoby magazínu na http://www.rozhlas.cz/sever/….
19.10.2009 - 13:24 | Filtr
(Býk) Najdise.cz
Systémová zpráva: Příspěvek je od uživatele musiúa, který(á) již smazal(a) registraci na tomto webu:
=====
Ono se vůbec budou dít věci :3: a důvody? Až přijde čas, budou odkryty... všem? To nevím :25:
19.10.2009 - 13:38 | Filtr
(Ryby) Psyko » Miluška medvídková
Prepolovani se deje zhruba 1x za tech 780 tisic let, ale to neni proces, ktery by probehl behem 1 roku.. Geologicky cas je mnohem pomalejsi, nez nas lidsky.. Muze to trvat nekolik tisic let.
19.10.2009 - 13:41 | Filtr
(Býk) Najdise.cz » Psyko
Systémová zpráva: Příspěvek je od uživatele musiúa, který(á) již smazal(a) registraci na tomto webu:
=====
Může a nemusí... poslední výzkumy a fakta významně ukazují, že i k takovýmto "velikým" událostem může dojít během relativně krátkého časového období a náhle :3:
19.10.2009 - 13:53 | Filtr
(Ryby) Psyko » Jendahun
Antarktida byla opravdu zelena, ale to spis melo docineni s jeji polohou, zmenou proudeni vody v oceanech a vzdusnych mas. Na to imho magnetismus nemel vliv.
Dale ledovce opravdu taji, ale tyka se to hlavne severni polokoule, naopak v Antarktide ledu pribyva a dle meho nazoru to se zemskou osou nepohne. Napr. to obrovske zemetreseni u Sumatry pred 5i lety, ktere zpusobilo ty smrtici tsunami vyhnulo zemskou osu o 2,5 cm a nezmenilo se nic.
A ten strach ohledne umelych cernych der je uplne lichy. Urceni miry rizika vyplyvajiciho z techto pokusu bych nechal na nekom, kdo tem fyzikalnim procesum, odehravajicim se v nepredstavitelne malem svete castic rozumi. A troufam si tvrdit, ze takovy clovek, tady neni. Rozhodne ne v teto diskuzi :3: A Atlantidu bych do toho netahal uz vubec :61:

Ja si za sebe myslim, ze k prepolovani dojde, ale bude to z hlediska lidskeho vnimani casu velmi pozvolny proces trvajici desitky az tisice let..
19.10.2009 - 13:55 | Filtr
(Ryby) Psyko » musiúa
Kdyz si pozorneji prectes prispevek od Ilon, tak:

"Jak už tu bylo řečeno, k přepólování magnetického pole Země může dojít docela snadno a z hlediska historie naší planety i poměrně brzy. Ale jak náhlý by to byl proces?

Údaje, které o tom svědčí, známe z magnetických zápisů, uchovaných v horninách. Nelze přesně určit rychlost, ale bylo by to určitě v řádu tisíců let, než by skutečně došlo ke změně od jedné polarity k opačné."
19.10.2009 - 19:55 | Filtr
(Býk) Najdise.cz
Systémová zpráva: Příspěvek je od uživatele Akea, který(á) již smazal(a) registraci na tomto webu:
=====
Práve včera som sa stretla s touto témou na www.cez-okno.net/clanok/… :25: :29:
19.10.2009 - 19:59 | Filtr
(Blíženci) Brid Hopki » musiúa
Přesně, vědci jsou tu a tam mimo o plus minus autobus, a to ještě podle toho, jak se jim to šikne, takže nechme se překvapit, změna je život :4:
19.10.2009 - 20:15 | Filtr
(Býk) player » Psyko
tak jistě.Všechny kontinenty plavou,plave i Antarktis.Za sto tisíc let by to tu nikdo nepoznal.
Jinak souhlas.Ten vrchní rozhovor je blábol,Centrum galaxie už člověk rozhodně navštívit na tomhle korábu nestihne.a jestli si někdo myslí,že země jednoho rána udělá cvak a přepóluje se,tak :61: :61:
Ale stačí,aby se protrhla po sesuvu kontinentálnícjh desek kůra a supervulkán nás pošle do věčných lovišť nato tata.a že se k tomu schyluje (Yelowstonský park),to je hotovka.Může to být za tisíc let,ale i pozejtří ve třičtvrtě na dvě. :25:
19.10.2009 - 21:54 | Filtr
(Býk) Najdise.cz » Psyko
Systémová zpráva: Příspěvek je od uživatele Jendahun, který(á) již smazal(a) registraci na tomto webu:
=====
Tak aspoň někdo v tom má jasno,hned jsem se uklidnil.Mám před sebou tak možná deset-dvacet let života,tak to snad už asi nezažiju.Ó jaká škoda. :4:
19.10.2009 - 23:15 | Filtr
(Vodnář) EVOTY
Všetko je možno v ďalekej budúcnosti?Nás sa to týkať určite nemože!A prečo nie?Pretože si človek nikdy nepripustí,že zajtrajšok už nemusí byť,ale príroda jedného dňa može nečakane "zakašľať",aby sa zbavila tých nečistot zo seba. :43:
20.10.2009 - 10:47 | Filtr
(Beran) Miluška medvídková » Jendahun
Co to meleš ty trdlo, jsi o rok mladší a už umíráš?! Já to mám naplánovaný do 94 a ještě hodně doufám, že se mě nějaký let okolo Země týkat bude.
20.10.2009 - 23:17 | Filtr
(Býk) Najdise.cz » Miluška medvídková
Systémová zpráva: Příspěvek je od uživatele Jendahun, který(á) již smazal(a) registraci na tomto webu:
=====
Už jsem to tu někde povídal,každý chlap umře o něco dřív než ženská.Asi nás ničíte. :61:Nebo jak by tady někdo řekl: vysáváte z nás energii. Jsem realista,kouřím,nesedím v parlamentu ani v kanclu,nešetřím se. Nevím,jak se to píše,ale řekl bych: hardware ještě ujde,ale software už za moc nestojí.Táta mi umřel relativně mladý.
Užij si klidně ten vysoký věk,já ti to přeji.Pak mi to jednou povykládáš tam někde jaké to bylo,to přepólování a jiné katastrofy. :3:


Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2019
Lunární kalendář
Luna ve Lev Lvu
ukázat kalendář »