Cesta do bodu Omega v progrese


29.04.2009 - 13:28
(Býk) Najdise.cz
Systémová zpráva: Příspěvek je od uživatele Janíčko Skútrista, který(á) již smazal(a) registraci na tomto webu:
=====

Cesta do bodu Omega v progrese
V nedávnom období som realizoval viacero experimentov s inkarnačným regresom. Moji regresanti sa ocitli v desiatkach minulých životov či už v predhistorickej dobe, vo Veľkomoravskej ríši, pri vý­buchu Vezuvu v Pompejach, vo františkánskom mníšskom ráde v juž­nom Francúzsku alebo v druhej svetovej vojne. Sám som sa stal tiež regresantom a môžem potvrdiť, že zážitky minulých životov môžu byť naozaj vefmi farbisté, vierohodné a reálne, také, aké ich opísal Raymond Moody vo svojích knihách. Pri jednom experimente som uskutočnil aj cestu do budúcnosti, (nielen regres, ale aj inkarnačný progres existuje). Zážitky subjektu sú tak pozoruhodné a sugestívne, že ich teraz odcitujem. Subjekt: „Predo mnou ako na celoplošnej obrazovke prebiehal zrýchlený tok nedefinovateľných obrazov asi, ako keď pretáčate film na videokazete. Niečo mi našepkávalo, že sa pohybujem už v druhej polovici budúceho storočia. Občas som pretáčanie spomalil, ba i za­stavil, nechcel som však zastať na dlho, lebo sme chceli ísť do budúcnosti, ako sa povie, až na doraz. Odrazu naskočil obraz, spočiatku vyzeral ako typická "mŕtvolka". Predo mnou sa rozpres­tierala tropická krajina. Jej svieža zeleň prebudila vo mne záujem poohliadnuť sa a hypnotizér ma k tomu aj začal pobádať. Znovu musím povedať, že svieža zeleň a čistota obrazu, tentoraz už nie ako na obrazovke, ale ako v skutočnom živote, ma doslova fascinovali. Odrazu som zbadal mesto, ktoré sa kúpalo v slnečných lúčoch i bo­hatej tropickej flóre. Bolo na nevydržanie horúco, ale po vstupe do mesta som sa začal cítiť príjemne. Odkiaľsi vial prúd sviežeho vzduchu. Nad mestom sa vznášala úplne priehľadná "plachta" z hmo­ty, ktorú nedokážem definovať. Okolie mesta obklopovala sieť stĺpov, pripomínali mi grécku Akropolu, ibaže boli tenšie, napriek tomu "uniesli" celú prikrývku“. Hypnotizér ma nabádal vstúpiť do niektorej z budov. Zrazu som zbadal černocha v ľahkom belasom obleku, bol to lekár, kráčal po schodoch, ktoré tni pripomínali mramor, cítil som, že ide o imitáciu. Hneď som si uvedomil, že vidím seba v jednej zo svojich budúcich inkarnácií. Ďalší osud v nej ma už však nezaujímal. Chcel som ísť ďalej do budúcnosti. Ešte si spomínam, že ma ovládol náherný pocit,keď som si uvedomil, že čierna vízia pesimistických ekológov z konca dvadsiateho storočia sa nesplnila. A opäť pretáčanie, rozsypaný obraz, občas úplná tma, potom opäť zmes farieb ako pri rýchlo pretáčanej videokazete a znova na chvíľu tma... Že by to bol čas medzi dvoma inkarnáciami? Občas znovu naskočí "mŕtvolka", vidím mohutný lietajúci stroj, z ktorého nevychádzajú žiadne "plyny", pozemská krajina so supermodernou architektúrou, ktorú bližšie nedokážem identifikovať. Opäť ideme ďalej, vnímam rýchle plynutie času, možno je už budúcnosť roku desaťtisíc alebo štyristotisíc. Som na akejsi planéte, určite to nie je Zem, obdivujem farebné efekty, ale nevidím sa. Možno ani nie som tam, možno si hoviem niekde spokojne na Zemi, je ďaleká budúcnosť a ľudstvo sa naučilo cestovať po vesmíre tak, že každý človek vie opu­stiť svoje hmotné telo. Opäť tma, svetlo, spleť farieb v rozsypanom obraze, letíme teda ďalej do budúcnosti. Obraz miestnosti, v nej sedí človek vo svetlo­modrom plášti. Nevidím mu do tváre, sledujem ho odzadu. Približujem sa k nemu a pozerám mu ponad plece. V ruke akoby držal knihu, no nie je to kniha, ale tabuľka z neznámej hmoty, akoby zo živej hmoty, aspoň sa tak domnievam. Pozorujem premietanie jeho myšlienok na tabuľke. Je to asi výskumník. Neviem však, či možno človeka žijúceho za prahom vekov takto nazvať. Pozorujem ho z po­hľadu svojho terajšieho života na konci 20. storočia. A tu cítim, že ide o veľmi, veľmi vzdialenú budúcnosť, na to, aby som ju pochopil. Napriek tomu všetkému je mi ten tvor akýsi blízky, aj keď na mňa pôsobí chladno, akoby v ňom nebola ani štipka túžby... Odrazu všetko odchádza a už vidím iba tmu. Chcem ísť ďalej, ale nejde to. Všade okolo mňa je tma. Medzi hypnotizérom a subjektom sa odohráva nasledujúci rozhovor: Hypnotizér: "Opíšte mi, kde ste a čo tam vidíte." Subjekt: "Nevidím nič, nech sa ako akokoľvek snažím. Všade je tma." Hypnotizér: "Cítite niečo?" Subjekt: "Nič necítim. Akoby som bol prázdny. Necítim vlastné telo. Moje telo nejestvuje. Ani okolo mňa nič nejestvuje. Je tu absolútna prázdnota. Absolútny pokoj. Kľud. Ticho. Pokoj, ticho, nádherné ticho. Donekonečna nadšene omieľam to isté: pokoj, kľud, ticho..." Hypnotizér: "Napriek tomu sa snažte niečo tam nájsť a opísať to." Subjekt: "Nie je tu nič. Necítim ani svoje vedomie. Je tu kľud a pokoj, aký som predtým nikdy nezažil, ani pri hlbokej meditácii. Teraz vnímam, akoby sa pozadie trošku, takmer nebadane roz­jasňovalo. Pripomína mi to hviezdnu oblohu, ibaže na nej nesvietia hviezdy, taká je obloha za zamračenej noci ďaleko od svetiel mesta. Najviac sa zjasňuje uprostred. Mám pocit, akoby som ležal uprostred letnej prírody a díval sa na oblohu, no s jedným rozdielom akoby som úplne zabudol na svoje vedomie. Nenachádzam ani stopu po egu, nenachádzam nijakú túžbu niečo vidieť, chcieť, cítiť." Hypnotizér ma začal pobádať, lebo inak by som pravdepodobne už nastálo ostal ponorený do tohto prekrásneho raja ticha a pokoja... Hypnotizér: "Sústreďte sa viac na stred obrazu a povedzte mi, čo tam vidíte." Subjekt: "Obloha je čoraz jasnejšia. Zjavuje sa akási beztvará hmota, čosi ako hmlovinka, obláčik. Stále mení svoj tvar a pomaly sa približuje. Cítim k nej akúsi náklonnosť, sotva badateľnú, veď predsa som prázdny, nemám túžby ani nijaké želania. Cítim iba akési tele­patické prepojenie so svojím súčasným životom a hlas hypnotizéra. Keby som si neuvedomoval svoju terajšiu existenciu, nebol by som schopný opísať nič, iba by som opakoval, aký je tu pokoj. Obláčik sa blíži a mení na symbol - bielu holubicu s bielou, neuveriteľne čistou stužtičkou. Hneď ako som ju spoznal, zamáva ako na rozlúčku krídlami a odlieta k "Svetlu", žiarivej čistote... Pocit prázdnoty ma opúšťa. Začínam cítiť niečo, čo sa dá ťažko vypovedať slovami, možno sa tomuto pocitu najviac približuje slovo blaženosť. Alebo skôr nirvána? Splynutie s Absolútnom? Neviem. Nie je to ani dôležité. Jedno viem určite, že všetko utrpenie v hmotnom svete je definitívne za mnou, že ďalšia inkarnácia už nie je možná...(a ani nevyhnutná), že moja duša navždy splynula s najvyššou kozmickou bytosťou..."Na tomto mieste možnosti inkarnačného progresu, aspoň v tejto chvíli sa mi to tak vidí, končia. Akoby sa touto metódou nedalo ísť ďalej. To je však už racionálna úvaha, ktorá mnou prebieha po návrate do "reálu"."(Subjekt tesne pred návratom má neuveriteľne uvoľnené svaly na tvárí, vrásky sa mu strácajú, tvár akoby mladla. Subjekt hovorí o po­koji a blaženosti...) K slovu sa znovu hlási hypnotizér. Hypnotizér: "Pokúste sa zapamätať a udržať si terajší pocit blaženosti a vracajte sa k nemu vždy v čase núdze a ťažkostí. Nech je pre vás tento zážitok svetlom a míľnikom na vašej ďalšej životnej púti. Hneď na prvom mieste, po prečítaní tohto zážitku z budúcnosti, sa vynára otázka. Je to inkarnačný progres? Alebo len číra sugescia? Ako však vysvetliť farbitosť zážitkov, predstavivosť a schopnosť opisu detailov, či osobnú spriaznenosť s pozorovanými osobami v budúcich životoch? Konečným výsledkom inkarnačného progresu u zvlášť citli­vých médií je bod, ktorý Teilhard de Chardin nazýva Omega. Tibe­ťania tento bod nazývajú východ zo strasti a považujú ho za definitívne vyslobodenie zo sansárového bytia a splynutie s Absolútnom. Dosiahol subjekt na svojej hypnotickej ceste Omegu? Dr. Moody by sa nehanbil povedať, ako mnohokrát v tejto knihe, neviem. Neviem ani ja, nikto z nás nevie podať taký dôkaz, ktorý by akceptovala veda alebo skeptický človek. Kto však sám "na vlastnej koži" zažil bod Omega a stretnutie s najvyššou bytosťou, toho už nikto nikdy nepresvedčí o opaku.PhDr. Marián Dujnič :1:

Řazení:
29.04.2009 - 13:47 | Filtr
(Vodnář) kheldar
velmi zajimane a az neuveritelne,
pritom pro me hodne lakave,zazit a hlavne si pamatovat takovehle stavy i po navratu do reality :1:
29.04.2009 - 13:48 | Filtr
(Býk) Najdise.cz
Systémová zpráva: Příspěvek je od uživatele Jean Mack, který(á) již smazal(a) registraci na tomto webu:
=====
Slušnej trip.
29.04.2009 - 13:50 | Filtr
(Rak) Světluška 77
Přála bych si to někdy zažít :17:
Máš velikou zkušenost,která Tě jistě někam posune. :17:
29.04.2009 - 13:53 | Filtr
(Býk) Najdise.cz » Světluška 77
Systémová zpráva: Příspěvek je od uživatele Janíčko Skútrista, který(á) již smazal(a) registraci na tomto webu:
=====
Je to výtah z knihy od Moodiho a autor je uvedeny na konci clanku.

Ale je mi blízky zaver progresu,to ano.

:1:
29.04.2009 - 13:54 | Filtr
(Býk) Najdise.cz » Světluška 77
Systémová zpráva: Příspěvek je od uživatele Jean Mack, který(á) již smazal(a) registraci na tomto webu:
=====
Naprosto souhlasím.
Jen mi vrtá hlavou, jestli je Jan P. a autor článku PhDr. Marián Dujnič či jak se jmenuje ...jedna a tatáž osoba.
29.04.2009 - 13:55 | Filtr
(Panna) Ameliee
Mě jen napadá otázka...proč podstupujeme tyhle praktiky, změny vědomí, není to o tom, že kdybysme to měli znát, tak to víme i bez toho? :25:..nevím, na tohle si teprve utvářím názor...ale vím už teď, že tohle mi nějako neštimuje...
29.04.2009 - 13:56 | Filtr
(Býk) Najdise.cz » Jean Mack
Systémová zpráva: Příspěvek je od uživatele Jean Mack, který(á) již smazal(a) registraci na tomto webu:
=====
Takže neni.
29.04.2009 - 13:58 | Filtr
(Rak) Světluška 77 » Janíčko Skútrista
To jsem četla a začetla.To ale nemění nic na tom,co jsem Ti napsala. :17:

Chtěla bych to podstoupit.Jenže tam někde uvnitř mě mi něco říká,abych to nedělala.K tomu je zapotřebí velmi zkušeného človíčka a já takového neznám. :2:
29.04.2009 - 14:06 | Filtr
(Rak) Světluška 77 » Jean Mack
To je v podstatě jedno...jde tady o poentu.
A už jsem na to několikrát myslela.Myslím si,že díky tomu bych na mnohé přišla. :3:
29.04.2009 - 14:33 | Filtr
(Beran) Pernicek
fíha, další počtení? nechrlíš toho na nás Jendo nějak moc? :22:, každopádně až bude chuť, přečtu :30:
29.04.2009 - 14:40 | Filtr
(Váhy) Marek.
Je to super podívat se občas na nejlepší představení, show, divadlo či kino chceteli Je to asi vůbec nej mrknout na sama sebe a pohledět jakoby vně na něco co pouze zdánlivě vně i když normálně a vůbec jakkoliv to uplně nejde. Mám na mysli být na chvíli jako nezávislý divák samotného a koukat na všechny iluze představy a vize mnou vytvořené na bázi odlišné funkce a práce mozku, jež za normální situace v běžném životě funguje jinak.
29.04.2009 - 14:43 | Filtr
(Váhy) Marek. » Světluška 77
Zkušenost jako jakákoliv jiná ti jen zpestří to nic a zároveň vše, jež je buď uplně zbytečné nebo má nějaký smysl tedy chceme aby to mělo smysl, ale že by někam nekoho posunula :25: možná jen přemístila, ale pořád ve stejném okruhu či na podobném nijak odlišném místě.
29.04.2009 - 14:48 | Filtr
(Váhy) Marek.
Jen malý dodatek, spíše otázka
..proč se nikdy nikdo v hypnoze či v klinické smrti neobjevil někde, kde neví, že něco je, prostě na místě, jež neviděl. Mám na mysli něco co nevěděl že existuje nebo vůbec nějak vypadá, o čem nikdy nezaslechl ani zmínku, o čem nebyl jakkoliv jakýmkoliv z pěti lidských smysl uvědoměn :44:
29.04.2009 - 14:59 | Filtr
(Rak) Světluška 77 » Marek.
Ahojda... :17:
Myslím si,že díky takovému poznání o kterém je tady řeč,člověk může mnohé pochopit,může se na ledacos začít dívat jinak...tudíš by nás to i někam posunulo.Každá nová zkušenost nás někam posouvá....nebo snad né????
29.04.2009 - 20:49 | Filtr
(Býk) Najdise.cz » Světluška 77
Systémová zpráva: Příspěvek je od uživatele Janíčko Skútrista, který(á) již smazal(a) registraci na tomto webu:
=====
Suhlasim

osobne si myslim,ze zaver progresu vystihuje perspektívu najvyssej karmickej zrelosti !

a to myslim uplne važne.

Rozhodne to bude robit problem v pochopení romantickým,umelecky,alebo inak citovo zalozenym ludom.
29.04.2009 - 20:50 | Filtr
(Rak) Světluška 77 » Janíčko Skútrista
:1: :17: :17: :17:
09.05.2009 - 13:59 | Filtr
(Blíženci) Brid Hopki
Mily Jane,
co je pravdy na tom, ze hypnoza by se provadet nemela - hypnotizovani nejsou dostatecne chraneni v tomto stavu pred poskozenim...ktere nemusi byt patrne...a hypnotizer si zadelava na problem - nebot za to nese odpovednost - karma a tak?
Neumim to tak presne vysvetlit, jak jsem slysela...premyslel jste nekdy o tomto? Vite o tom neco? Diky Brid :23:
09.05.2009 - 14:09 | Filtr
(Býk) Najdise.cz » Brid Hopki
Systémová zpráva: Příspěvek je od uživatele Janíčko Skútrista, který(á) již smazal(a) registraci na tomto webu:
=====
tiez som o tom pocul.

zalezi na terapeutovi ako to zvladne pretoze on to cele riadi.riziko tam iste urcite je.
09.05.2009 - 14:28 | Filtr
(Lev) růžička
Ahoj, né každý tuhle cestu může absolvovat . Absolvovat ji mohou jen silní jedinci .Nemusí se vrátit nazpět a může tam zůstat na vždy , tedy zemřít.Hladina alfa..
Hodně je terapii , které pracují na této bázi.Terapeut ti vnukne myšlenku a ty ji pak zrealizuješ.Například, přestaneš kouřit, pít alkohol, přecpávat se ..
Vím, že někde Praze je takové centrum . Také jsem kdysi o této terapii hodně přemýšlela
04.06.2009 - 20:17 | Filtr
(Kozoroh) stanislava
Z hypnózy bych měla strach. U nás tímto způsobem léčí M.Foučková - Její knihy JSEM, a JÁ JSEM. Ale nepoužívá hypnózu nýbrž hlubinnou terapii, kdy člověka vede do minulých životů. Člověk si všechno pamatuje .
Foučková je ovšem lékařka a tuto metodu používá u psychicky nemocných. Aby našli problém a příčinu nemoci, uvědomily si ji a tím se i vyléčili. Znám lidi, které tímto způsobem vyléčila. Je to velmi zajímavé.
Nedělá to nikomu, kdo je jenom zvědavý.
Stanislava


Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2019
Lunární kalendář
Luna ve Střelec Střelci
ukázat kalendář »