Výpočet životního čísla


05.05.2018 - 13:32
(Beran) mbb
Výpočet životního čísla
Zdravím všechny.

Zaujal mě zde na stránkách výpočet životního čísla. Narazil jsem však na problém, kdy by mě zajímalo životní číslo mého pradědy, který se narodil v Rusku v roce 1912.
Potíž spočívá v tom, že v Rusku se tehdy používal Juliánský kalendář, a tak pochopitelně vyjde jiné číslo, než kolik by vycházelo při použití našeho Gregoriánského (je to ten typický známý problém, že tzv. Říjnová revoluce podle našeho datování proběhla v listopadu).
Jaké datum bych tedy měl použít, abych dostal správné číslo, které vyhovuje principům té metody?

Příspěvky v diskuzi

Stránka: 2 1
Řazení:
23.05.2018 - 19:28 | Filtr
(Beran) mbb » Crumb
Pokud není nijak ověřené, že to funguje tak, jak tu bylo popsáno, tak by to určitě bylo žádoucí. Uvidíme, třeba se toho někdy dočkáme, pak by na tom šlo dále stavět.
20.05.2018 - 18:50 | Filtr
(Ryby) Crumb » mbb
Nevím, jestli už někdo takové pokusy dělal. Určitě by byly zajímavé. Možná se do toho někdo pustí. Výsledky takových pokusů by mohly ukázat, že výše popsaná teorie (říkejme jí podle těch "bublin" třeba "teorie numerologických bublin") je pravdivá, nebo by naopak mohly ukázat, že ta teorie pravdivá není. Mohly by dokázat i to, že (řečeno slovy vzatými od tebe) numerologie je "totální nesmysl" a že "nic takového není", že (řečeno slovy vzatými od uživatele "pozemstan", kterého mi číselně připomínáš) "celá numerologie je špatně".
20.05.2018 - 10:02 | Filtr
(Beran) mbb » Crumb
Už tomu rozumím lépe; je to tedy kombinace všech těch vlivů, co tu byly popsány. Geografie hraje roli, čili to působení je skutečně "fyzicky" vázané na nějaké území. Proto se hned okamžikem narození napojím na tu evropskou bublinu, přestože jako novorozenec číslům žádný speciální význam nedávám ani nejsem schopen se vědomě napojit na něco jiného.
Zároveň však, když pojedu na dovolenou například do té Číny, tak se nepřepnu, přestože tam už lokálně působí čínská numerologie, protože už jsem se jednou napojil na tu evropskou. A abych to změnil, musel bych aktivně přijmout za svou čínskou kulturu a znát čínskou numerologii.

S tím by se daly dělat zajímavé pokusy a zajímalo by mě, jestli někdo něco takového dělal. Řekněme, že bych například vzal čínský pár a na porod jejich dítěte je převezl do ČR. To dítě se, jestli jsem tomu správně porozuměl, napojí na evropskou bublinu, protože se geograficky nachází v zóně jejího vlivu. A pak by bylo zajímavé sledovat, kdy, za jakých podmínek a zda vůbec se přepne na čínskou poté, co se rodina zas vrátí do Číny.
15.05.2018 - 21:09 | Filtr
(Ryby) Crumb » mbb
Podle té teorie to má být takhle: Jako jedinec, který se narodil a vyrostl v Evropě, jsi podvědomě napojen na "evropskou bublinu", stejně jako jsou na "evropskou bublinu" podvědomě napojeni i lidé kolem tebe, kteří se narodili a vyrostli v Evropě. Na "čínskou bublinu" by ses podvědomě napojil v případě, že by ses narodil a vyrostl v Číně. Ta geografie v tom hraje roli. Jak už jsem napsal výše, astrál má být diferencován jako hmotný svět.

Na tvé podvědomé napojení na "evropskou bublinu" jako by poukazovalo číslo 5, které jsi zmínil v předchozím komentáři jako příklad, když jsi napsal: "Když mi například ten součet číslic v datu narození dá číslo 5 (...)" Zajímavé je také to, že jsi si všiml právě toho, že "číslo 5 znamená, že člověk rád cestuje". To, že jsi zvolil jako příklad právě číslo 5, nebylo asi náhodné. Pětka má totiž spojitost s tím, co tu probíráme, tj. s teorií o podvědomém napojení na symboliku čísel z "bublin" astrálu. Symbolika pětky totiž úzce souvisí s výše popsanou teorií, v níž má hrát klíčovou roli již zmíněná "akáša" (u nás známá také jako "astrál").

To, co se označuje jako "akáša", je na Východě (v Indii) považováno za tzv. "pátý element". Také starořečtí filozofové učili o pátém elementu. U pýthagorovců zastupovala pětka (pentáda) pátý element (živel), pátou podstatu (kvintesenci), která platila za substanci nebes. K pátému elementu patřily ještě další čtyři živly, a sice oheň, vzduch, voda a země, které byly chápány jako základní složky světa. Ke čtveřici živlů (řec. stoicheia) přistupoval zmíněný "nebeský živel", "pátá esence" či "kvintesence", "nebeský éter" (aithér), který byl jejich společným původem. Nauka o elementech měla velký význam také pro stoiky, pro které byl pátý element "duch" (pneuma). O pěti elementech se hovoří také v buddhismu a hinduismu, kde byl pátý element označován výrazem "akáša".

Ve starém Řecku byl každému živlu přisouzen jeden z pravidelných mnohostěnů. Pátý element byl spojen s pětkou (pentádou), která byla zastoupena pětiúhelníkem, a s dodekaedrem (dvanáctistěnem), trojrozměrným tělesem v prostoru, jehož stěny tvoří dvanáct stejných pravidelných pětiúhelníků. Pýthagorovci spojovali pětku (pentádu) a dvanáctistěn (dodekaedr) také s naukou o vesmíru, který se podle nich utvářel do podoby koule složené z dvanácti sférických pětiúhelníků, tedy do podoby sférického dodekaedru.

Je zajímavé, že ke stejnému názoru dospěli i někteří současní vědci. Souvisí to s tzv. "teorií uzavřeného vesmíru", podle níž je vesmír konečný. Současní kosmologové, kteří zastávají teorii uzavřeného vesmíru, prohlašují: "Vesmír je malý a konečný, jen nevíme jaký má tvar." Kosmologové, zastávající tuto myšlenku (že vesmír je konečný a relativně malý), navrhli různé uzavřené tvary vesmíru. Vesmír by mohl mít tvar koblihy nebo pilulky, ale možné jsou i jiné tvary. Mohl by vypadat jako duše od kola, jako "nafouklá pneumatika".

Pravděpodobným kandidátem je také návrh francouzského astronoma Jeana Pierra Lumineta z francouzské Paris Observatory, který pro vesmír navrhl tvar dodekaedru (dvanáctistěnu), tedy stejnou představu o tvaru vesmíru, jakou měli i starověcí filozofové (Pýthagorás, Platón atd.). Vesmír si tedy lze představit jako "fotbalový míč", sešitý z dvanácti pětiúhelníků, nebo jako "bublinu" mající podobu sférického dodekaedru. Tvar bubliny připomíná slova Buddhova, který prohlásil, že "svět je jako bublina" (Dhammapadam, 170).

Ještě bych doplnil, že pětka byla spojována také s pýthagorovskou naukou o stěhování duší (metempsychózou), o stěhování (cestování) duše člověka po smrti do těl jiných bytostí. Asi proto byla pětce - jako jeden z dalších významů - přiřazena také "záliba v cestování".
15.05.2018 - 19:46 | Filtr
(Beran) mbb » Crumb
Díky za odpověď a mnohá vyjasnění. Pořád ovšem bohužel nechápu, proč se jako novorozenec napojím na tu evropskou bublinu. Proč ne třeba na tu čínskou? Když to neovlivňuje to, že jsou na tu evropskou napojeni lidé kolem mě, tak co tedy?
14.05.2018 - 00:24 | Filtr
(Ryby) Crumb » mbb
Ano, podle té teorie o astrálu lze říci, že jedinec narozený v Evropě je napojen na "evropskou numerologickou bublinu", a to už od narození.

Jak už bylo řečeno výše, astrál má být diferencován jako hmotný svět, takže to označení "bubliny" je celkem trefné. Astrál si lze představit jako jakýsi "jemnohmotný svět", jako "jemnou neviditelnou látku", jako "spirituální éter", který má fungovat i jako jakási "univerzální paměť", která "obsahuje a současně i určuje zkušenosti a chování lidských bytostí".

V astrálu se mají nacházet útvary psychických hnutí, afektů, idejí atd. našich předků. V "evropském astrálu" se kromě jiného nacházejí i starořecké ideje o číslech, ideje o symbolice čísel, mechanismy staré arithmosofie, kabaly atd. I na tuto oblast astrálu se napojuje duše novorozence a je jí ovlivňována. Takže si myslím, že jedinec není napojen na "evropskou numerologickou bublinu" jen tím, že jsou na ni již napojeni lidé, mezi kterými se narodil. Není ovlivněn jen tím, čemu věří lidé v jeho okolí, místní kulturou, zvyky atd., ale i obsahem příslušné oblasti astrálu, místními "útvary" astrálu.

Když tedy jedinci narozenému v Evropě dá součet číslic v datu jeho narození číslo 5, tak ho ovlivňují tradiční evropské významy tohoto čísla, protože je napojen na evropské významy čísel. Duše na podvědomé úrovni umí dobře počítat (jak dokazují příklady tzv. geniálních počtářů) a dovede i číst v astrálu. Duše prý umí dobře počítat a číst významy čísel v astrálu dokonce už před svým vstupem do "hrubohmotného světa".

Pokud někdo tíhne k Východu, např. k čínské kultuře, má to nejspíš nějaký význam. Možná to má spojitost s minulými životy, s karmou. Evropan, který tíhne k čínské kultuře, se může napojit na čínskou numerologii a "přeznačit" v sobě tu evropskou. Možná se takový jedinec měl narodit v Evropě a pak se přesunout, ať už fyzicky nebo mentálně, do Číny.

Zajímáš se o čínskou numerologii, na kterou se asi chceš "mentálně" napojit z domova (z Evropy), nebo chceš numerologii (jakoukoli) u sebe eliminovat. Zajímavý je v tomto ohledu tvůj "nick" "mbb", který napovídá, že jsi odhodlán jedno z toho udělat, že ti to jde od srdce a že to nejspíš uděláš, a to z domova. Převedeme-li totiž "nick" "mbb" na hebrejská písmena, dostaneme výraz, který značí "ze srdce" a "z domova". A použijeme-li na tento "nick" jednu z kabalistických šifrovacích metod, dostaneme výraz, který značí "on to udělá".
13.05.2018 - 20:40 | Filtr
(Beran) mbb » Crumb
Díky za obsáhlou reakci. Dostal jsem se k pečlivému pročtení a odpovědi až dnes.

Hned první odstavec mi rozbil tu představu, kterou jsem si utvořil na základě předchozích příspěvků. Ty bubliny tedy nejsou geograficky umístěné v tom smyslu, že by se fyzicky vyskytovaly při povrchu Zeměkoule a já jimi byl ovlivňován tím, že do nich fyzicky vstoupím.
Teď tomu rozumím tak, že jsou tedy v nějaké neviditelné dimenzi. A já jsem napojen na "evropskou numerologickou bublinu" už od narození jen tím, že jsou na ni již napojeni lidé, mezi kterými jsem se narodil.

Čili to musím přehodnotit a v tom případě by mě zajímalo, jakým mechanismem dojde k tomu, že jsem ovlivněn něčím, čemu věří lidi v mém okolí. Naprosto chápu, že jsem celkově ovlivněn místní kulturou, zvyky a tak dále, na tom ostatně není nic mystického. Spíš mi jde o ten čistě numerologický pohled. Když mi například ten součet číslic v datu narození dá číslo 5, tak proč by mělo můj život ovlivnit to, že část populace v mém okolí věří tomu, že číslo 5 znamená, že člověk rád cestuje (čerpám tady z najdise)? A proč mě to ovlivní víc, než to, čemu věří miliarda Číňanů na druhé straně Zeměkoule? Je tam nějaká závislost na vzdálenosti od těch lidí?
10.05.2018 - 22:27 | Filtr
(Býk) Najdise.cz » Crumb
Systémová zpráva: Příspěvek je od uživatele Ohnivá tygrice 1, který(á) již smazal(a) registraci na tomto webu:
=====
Děkuji za příspěvek... Je to hodně zajímavé...
10.05.2018 - 20:14 | Filtr
(Ryby) Crumb » mbb
Ta idea "bublin" souvisí s již uvedeným pojmem "astrál", pod nímž se rozumí neviditelná dimenze, která je diferencovaná jako našimi smysly vnímatelný svět. Astrálu je významově obdobné staroindické slovo "akáša", výraz ze sanskrtu pro jemnou neviditelnou látku, která prostupuje vesmír. Výraz "akáša" je používán také jako název pro jakýsi "spirituální éter", pro látku, která má pronikat a naplňovat celý vesmír. V hinduismu je pojem "akáša" chápán jako hmotný "éter", v buddhismu jako "prostor". Pojem pro astrál měli i staří Egypťané, kteří ho označovali jako "ka". Kabalisté označovali astrál výrazem "nefeš" (živoucí či oživující síla), Paracelsus ho označoval slovem "evestrum" (což byl ekvivalent egyptského výrazu "ka").

V astrálu se mají nacházet útvary psychických hnutí, afektů, idejí atd. Astrál je také označován jako "morfogenetické pole", které má mj. fungovat i jako jakási "univerzální paměť", která obsahuje a současně i určuje zkušenosti a chování lidských bytostí. S astrálem souvisí tzv. "astrální kronika života" (spojovaná také s označením "akašické záznamy"). Z této kroniky zvláštním způsobem nadaní jedinci (jasnovidci, média apod.) dokáží číst minulé události. Dokáží se přesunout v prostoru a čase např. do oblasti a doby starověké Mezopotámie a popisovat, co se tam v určité době odehrávalo, dokáží v transu i hovořit mrtvými jazyky staré Mezopotámie, mluví např. akkadsky, ačkoli v bdělém stavu tento jazyk vůbec neznají. Je popsán případ, kdy jedno takové médium opravovalo znalce akkadštiny, vytýkalo mu špatnou výslovnost, nepřesnosti v interpretaci určitých výrazů apod.

Na astrál se ovšem nenapojují jen jasnovidci atd. Všichni jsou na něj napojeni, někteří si to uvědomují, jiní ne. Astrál ale působí na všechny, i na ty, kdo o něm nejsou informováni. V astrálu se můžeme vědomě přimknout k určitým "sektorům" ("bublinám") a potlačit tak vlivy jiných sektorů. Číňan, který se utvářel pod vlivem čínské kultury, zůstane definován čínskou numerologií i poté, co se přestěhuje do Evropy. Pokud se ale tento Číňan rozhodne přijmout evropskou kulturu, osvojí si některý z evropských jazyků, přejmenuje se, zapíše si jméno a datum narození evropským způsobem atd., bude tím vším po určité době ovlivňován. Podobně by se vedlo i Číňanovi, který by zůstal doma, ale intenzivně by se tam věnoval evropskému způsobu života, žil by v Číně jako Evropan, přijal by evropský způsob myšlení, evropskou kulturu atd.

"Místní numerologie" ovlivňuje i ty, kdo se o numerologii nezajímají a číslům žádný zvláštní význam nepřikládají, včetně malých dětí. Všichni jsou totiž pod vlivem kulturního prostředí, v němž se rodí, vyrůstají a žijí. Od mala je každému vštěpováno všechno možné z jeho kulturního prostředí, jazyk, zvyky atd. Tyto věci na nás působí i z astrálu, kde jsou otištěny. Týká se to i astrologie a číselné symboliky. Vlivy našeho kulturního prostředí formují naši povahu a osud. Svou povahu si každý nosí s sebou, poveze si ji i na dovolenou do Číny, vezme si na cestu svou mateřštinu, svou výchovu, své zvyky atd. Nenapojí se hned za hranicemi Číny automaticky na čínskou kulturu, nestane se okamžitě Číňanem. Jede do Číny na dovolenou, nejede se tam stát Číňanem. Stejně tak ani "uprostřed Sahary na velbloudovi", ani "na lodi uprostřed oceánu" nepřijde jedinec o napojení na svou kulturu atd.

Odpojit se vědomě od všech "bublin" či "sektorů" astrálu je věc obtížná. Podobá se to pokusu odpojit se zcela od světa. Zvládnout to prý dokáží jen jogíni, mystici atd., kteří se ve svých meditacích snaží o vysvobození z tohoto světa. Pokud jde o tu poslední otázku, tak si myslím, že symbolika čísel ovlivňuje i toho, kdo je "bytostně přesvědčen, že numerologie je totální nesmysl, že nic takového není" a že ho tudíž "nemá jak ovlivnit". Ta otázka mi připomíná uživatele s "nickem" "pozemstan", který se tu k otázce numerologie rovněž vyjádřil. "Pozemstan" se k numerologii staví skepticky, připouští tu ale "v první odpovědi minimálně alespoň náznak možného pravdivého jádra". "Pozemstan" tu také uvedl: "Vliv toho, že se celý život (klidně i podvědomě) soustředím na nějaká svoje čísla, je asi nepopiratelný."

V jedné diskuzi tu někdo označil uživatele s "nickem" "pozemstan" za jakéhosi "soudce". Tomuto označení odpovídá z numerologického hlediska právě "nick" "pozemstan". Uživatel "pozemstan", který podle všeho nepraktikuje žádnou formu numerologie, si svůj "nick" jistě nezvolil s ohledem na jeho číselnou hodnotu a její symbolický význam. Přesto jeho "nick" číselně odkazuje na označení "soudce". Odkazuje i na materiální svět, na jakousi "pozemskost". Jak tu již bylo uvedeno, povahu a osud jedince spoluurčují čísla jmen, významy číselných hodnot jmen, tzv. "jmenná čísla". Jména si může jedinec měnit a ovlivňovat tak svůj charakter a osud. Své významy mají také přijatá jména, přezdívky, "nicky". Podle pravidel numerologie si lze zvolit např. "nick", který může ovlivňovat charakter a osud jedince, nebo naopak obojí odhalovat. Často si lidé volí "nick" bez znalosti numerologie, nebo bez ohledu na ni. Někdy si i přesto zvolí "nick", který svou číselnou hodnotou vystihne jejich povahu a osud. Demonstrovat to lze např. na "nicku" "pozemstan", který jsme zmínili, na "nicku" patřícímu uživateli, který tu pro někoho představuje jakéhosi "soudce".

Převedeme-li "nick" "pozemstan" na čísla podle tzv. "chaldejské tabulky" (tj. podle tradičního kabalistického převodního systému, který vychází z analogií mezi hebrejskou abecedou a latinkou, na nichž je založena západní numerologie), dostaneme čísla 44 a 8. Číslo 44, které v tomto případě při výpočtu jmenného čísla předchází osmičce, dává po zápisu hebrejskými písmeny "mem" (40) a "dalet" (4) výraz, který značí "měřit", "odměřit", "zkoušet", "cejchovat". Zapíšeme-li "nick" "pozemstan" hebrejskými souhláskami (stará hebrejština nezapisovala samohlásky), dostaneme výraz, který se překládá jako "šikovatel", "strážník", "seržant", "četař". Redukcí čísla 44 (4 + 4) dostaneme jmenné číslo 8. Uvedu zde základní významy tohoto čísla: Osmička platila u pýthagorovců za symbol stability. Její "dvojí čtvernost" (4 + 4) odkazuje na spoutanost se zemí a hmotou. Symbolizuje zájem o hmotný svět. Zastupuje také zákon, rovnováhu a spravedlnost. V hebrejské abecedě odpovídá osmičce písmeno "chet" (s číselnou hodnotou 8), jehož esoterickým významem je "rozdělení", v tarotu odpovídá osmičce trumf Spravedlnost (VIII), který představuje "archetyp soudce".

Je zajímavé, že i "nick" "mbb" má číselnou hodnotu 8. Lidé s tímto jmenným číslem jsou bojovní, odvážní, houževnatí, individualističtí, silní, sebejistí a sebevědomí. Mají vůdcovské a organizátorské vlohy, s oblibou vedou a řídí druhé, rádi přikazují a poroučí. Jsou to povahy realistické a praktické. Přitahují je spíše materiální stránky života. Mohou však být i hluboce nábožensky založení (často je ale přitahují tzv. "zemitá náboženství", náboženství orientovaná na hmotný svět). Tito lidé mají smysl pro spravedlnost, jsou ctižádostiví a podnikaví, mají rádi výzvy, usilují o dokonalost atd. Bývají však i podivínští, odtažití, úzkoprsí, strozí, odměření, netolerantní, nespolečenští, netaktní a neomalení. Trpívají obavami ze ztráty dosažených pozic. Stavějí se s oblibou do opozice a rádi vyhledávají spory. Bývají také příliš kritičtí, nekompromisní, tvrdošíjní, chladní, bezohlední, tvrdí, pyšní, nadřazení, hádaví, panovační, vznětliví atd.

O tom, že čísla působí i na jedince, kteří číslům nepřikládají žádný zvláštní význam, svědčí i osudové cykly spojené s číslem 9 (nejde o numerologické výpočty ORV a devítiletých cyklů), jejichž působení jsem tu stručně popsal v diskuzi "Osudové cykly". Tyto cykly ovlivnily výrazným způsobem i životy jedinců, kteří se o symboliku čísel nikdy nezajímali.
10.05.2018 - 07:49 | Filtr
(Beran) mbb » Crumb
Chápu. Čili obdobně když se například nějaký Číňan přestěhuje do Evropy, stále jej budu ovlivňovat čínská numerologie, protože je na ni vědomě napojen.

Zajímavá implikace z toho plyne pro lidi, které numerologie zcela míjí, nezajímají se o ni a číslům žádný zvláštní význam nepřikladájí. Což jsou koneckonců i všechny malé děti. Ty si vždy podle tohoto popisu musí převzít ta lokální geografická bublina. Tady je bude ovlivňovat místní numerologie, když pojedou na dovolenou do Číny, bude je ovlivňovat čínská numerologie a když pojedou uprostřed Sahary na velbloudovi, nebo na lodi uprostřed oceánu, tak je nebude ovlivňovat vůbec nic.

Zároveň mě k tomu napadá, jestli je možné se obdobným způsobem, jako se lze vědomě napojit na bublinu na druhé straně Zeměkoule, vědomě odpojit od té lokální geografické bubliny aniž bych se napojil na nějakou jinou, a nebyl tak ovlivňován ničím; bez toho, abych musel vycestovat na to pusté moře. Řekněme, že budu bytostně přesvědčen, že numerologie je totální nesmysl, že nic takového není a že mě nemá jak ovlivnit. Bude na mě v takovém případě mít vliv, nebo ne?
10.05.2018 - 03:08 | Filtr
(Býk) Najdise.cz
Systémová zpráva: Příspěvek je od uživatele RainMan22, který(á) již smazal(a) registraci na tomto webu:
=====
Každý systém bude mít jiný výklad. To je vcelku logický závěr, protože numerologie musí odpovídat astrologii. Můžeme ji nazvat "malou" astrologií.

Číslům vypočítaným určitým systémem bude tedy odpovídat i výklad tohoto systému. Chceme-li diskutovat s ostatními o výsledcích, musíme používat to, co používají ostatní (i datum). Nejde si povídat s někým o zkušenostech z Austrálie, když byl nejdál u Balatonu. A ten z Austrálie nepochopí, co se děje u Balatonu.

Ještě jedna poznámka :
Každý systém se vyvíjí, nebo-li výklad před 100 lety bude jiný než dnes. Vesmír také neustále mění polohu. Vývoj, pokrok, evoluce jde stále vpřed.
10.05.2018 - 00:00 | Filtr
(Rak) dan162 » Crumb
Idea bublin je pro mne ohromující, díky.

Hodně se změnil svět - z dogmat/ideí velkých bublin (do nějaké velké lidi kdysi chtěli patřit) na svět drobných bublin, ale silně se překrývajících...čemu věříme, to je realita, sami si ji tvoříme, každý svůj vesmír i soukromé peklo/ráj...město se svými kontrasty...tisíce hranic mezi lidmi jednoho domu. Hm, tak vypadá budoucí svět.
09.05.2018 - 23:36 | Filtr
(Ryby) Crumb » mbb
Podle mého soudu Vás bude ovlivňovat čínská numerologie, s níž se ztotožňujete, kterou přijímáte za svou (což mimochodem může mít vztah k některému z Vašich minulých životů). Místní numerologie je jaksi "vetknuta" do tzv. "astrálu", do vymezené geografické oblasti, do místa, které je, jak píšete, "jakási geograficky umístěná bublina v prostoru". Pokud Vás přitahuje čínská numerologie, přesunete se astrálně do příslušné oblasti, která Vás bude ovlivňovat, napojíte se vědomě na "čínskou bublinu", která překryje (potlačí) vliv té české.

Uživatel Dan se tu zmínil o tarotu Rider-Waite, kde jsou prohozena čísla 8 a 11. Někteří kartáři se s tímto prohozením ztotožňují, a toto prohození pak na ně působí, překryje u nich tradiční řazení tarotových trumfů. Podobně to funguje při změnách jmen za účelem ovlivnění osudu. Můžeme si zvolit jméno (nebo "nick" apod.), jehož číselná hodnota má příznivě ovlivňovat náš osud. Nové jméno překryje (potlačí) vliv původního jména. Tuto metodu praktikovali už staří kabalisté.

Židovští kabalisté byli napojeni na svou "bublinu", Češi jsou napojeni na evropskou "bublinu" atd. Lidé mohou být napojeni na vědomé úrovni (v případě, že se zajímají o numerologii, praktikují ji apod.), nebo na nevědomé (podvědomé) úrovni. Na nevědomé úrovni jsou lidé ovlivňováni příslušnou geografickou bublinou, aniž si to uvědomují.
09.05.2018 - 22:31 | Filtr
(Beran) mbb » Crumb
Díky za reakci. Na začátek bych hned uvedl, že mi vůbec nejde o to, jak moc jsou tyto scénáře reálné. Je mi jasné, že by nebylo tak jednoduché někomu něco vnutit, případně najít kulturu bez jakéhokoliv přikládání významu některým číslům. Primárně jde o jakési myšlenkové pokusy, na kterých bych si chtěl vyjasnit principy numerologie.

Z odpovědi jsem vyrozuměl, že ty mé závěry by měly být správné. Tedy že to ovlivnění nějakou autoritou, či skupinou autorit, je přinejmenším teoreticky možné a že v kultuře bez numerologie by k žádnému ovlivňování čísly nedocházelo.

Co by mě však v návaznosti na to zajímalo, abych si na tom dále vyjasnil ty principy, je vztah k jedinci. Řekněme, že jsem rodilý Čech, normálně tu žiji v této kultuře, ale imponuje mi čínská numerologie. Budu o ní mít načtené všechno možné a zcela ji přijmu za svou. Co mě bude ovlivňovat? Ta čínská, které plně věřím, nebo ta lokální, kde žiji, ale které nepřikládám žádný význam?
Jinými slovy, mohu si takto vybrat, na které to kolektivní vědomí se napojím? Nebo je ta místní numerologie jakási geograficky umístěná bublina v prostoru, která mě chtě nechtě ovlivňuje a není z ní úniku?
09.05.2018 - 21:56 | Filtr
(Rak) dan162 » Crumb
Příklad vnucené změny autoritou viz tarot, umělé prohození čísel 8 a 11 v Rider-Waite. On Waite velmi rozšířil možnosti starého Marseilleského tarotu, a hodně ovlivnil kartáře, přesto tahle změna se neujala - přes uznání, které jeho dílo má.
09.05.2018 - 18:58 | Filtr
(Ryby) Crumb » mbb
Mayského krále by asi nenapadlo zasahovat do systému mayského kalendáře a jeho věštebných funkcí. Kdyby to přece jen udělal, narazil by patrně na silný odpor kněžské vrstvy, která by po smrti "krále reformátora" nejspíš rychle obnovila předchozí stav. Něco podobného se událo ve starém Egyptě, kde faraón Achnaton (původně Amenhotep IV.) vyzdvihl na první místo slunečního boha Atona, a to především proto, aby zlomil moc bohatého kněžstva boha Amona. (V případě Achnatonovy reformy nešlo o zavedení monoteismu v dnešním slova smyslu, jak se často mylně uvádí.) Po skončení Achnatonova panování byla provedena restaurace předchozích poměrů.

Kdyby se ale nějakému mayskému králi přece jen podařilo rozšířit mezi obyvatelstvo nějaký nový význam určitého čísla nebo božstva a lidé by časem tento význam přijali za svůj, tak by to Maye jistě ovlivnilo. Horší by to v tomto ohledu měl "v dnešní době vlivný autor knih o numerologii", který by si do svých knih o číslech přidal k určitému číslu "nějaký význam", který k danému číslu tradičně nepatří. Ostatní autoři knih o numerologii by se proti tomu asi rychle vymezili a "numerolog reformátor" by nejspíš se svým novým významem neuspěl.

Kdyby se ale přece jen někomu podařilo "protlačit" nějaký nový význam určitého čísla, který by se udržel, pak by tento nový význam po čase začal působit. Podobný proces, ovšem pomalý a nenásilný, lze pozorovat u čísla 13, u něhož pozvolna dochází k jakémusi přeznačení jeho tradičního významu nešťastného čísla. Je zajímavé, že jde o jakousi "revoluci zdola". Řada lidí odmítá negativní význam třináctky, snaží se ji přeznačit na číslo pozitivní či dokonce šťastné. Je možné, že jednoho krásného dne bude toto číslo vnímáno všeobecně jako číslo veskrze pozitivní a šťastné.

Snad tak po čase vymizí i notoricky známá fobie z čísla 13, odborně nazývaná "triskaidekafobie", tj. "chorobný strach z čísla 13". (Existují ovšem i fobie z jiných čísel - u nás je to kromě již zmíněné třináctky např. chorobný strach z čísla 6 nebo 666, v Japonsku je to fobie z čísla 9, Čína je zase pověstná strachem z čísla 4 - a také strachem z čísel obsahujících čtyřku, např. strachem z čísla 14.) Zajímavý je posun významu čísla 13 ve Východní Asii, kde toto číslo platívalo tradičně za číslo příznivé. V důsledku globalizace se ale dnes ve Východní Asii prosazuje i západní význam třináctky, tedy ten negativní.

Pokud jde o kulturu, která číslům samotným žádný speciální význam nepřikládá, tak tu bychom snad našli jen u některých těch kmenů v džungli, i když i tam jsou číslům (resp. tomu, co je zastupuje) přikládány nějaké symbolické či magické významy. Číselná symbolika se pěstovala ve všech velkých kulturách starověku. Dnešní numerologie se pěstuje nejen na Západě, v Evropě a v Americe, ale i na Východě, v Indii, v Číně, v Japonsku atd. Podobně se pěstovaly ve všech velkých kulturách starověku i různé formy věštění z hvězd. Čísla nás v různých formách provázejí odpradávna, snad již od samého úsvitu lidstva, a nejspíš jim vždy byly přisuzovány nějaké symbolické, magické a mantické významy.
09.05.2018 - 09:33 | Filtr
(Beran) mbb » Crumb
Díky za zajímavý exkurz do Mayské numerologie.

Už tedy rozumím, že je to kulturně daná záležitost a že ty významy jsou dané tím, čemu lidé v dané společnosti kolektivně věří.

Napadá mě k tomu zajímavá implikace. Pokud bych byl například Mayský král a začal mezi obyvatelstvo šířit nějaký nový význam nějakého čísla, který časem lidé přijmou za svůj, tak bych tím měl být schopen ovlivnit realitu a tomu číslu ten význam skutečně dát, přestože tam dříve nebyl. Stejně tak pokud bych byl v dnešní době vlivný autor knih o numerologii a nějaký význam si tam přidal, tak se časem ten význam stane skutečným a dokonce bych si tím mohl nějak vylepšit svůj vlastní osud, kdybych měl takový záměr. Nebo jak už jsem napsal, kultura, která zrovna číslům samotným žádný speciální význam nepřikládá, vlastně žádnou numerologii nemá, a čísla dat narození a podobně na ty lidi nemají vůbec žádný vliv, protože jednoduše nemají podle čeho působit. Rozumím tomu správně?
08.05.2018 - 23:40 | Filtr
(Rak) dan162 » Crumb
Aktuálně se mi líbí pro Blázna spíš číslo 22, jako vyšší než 21 Svět. 22 je vlastně numerologicky nějaké superčíslo, ne ?

Ony ty zdánlivě prosté věci jsou ve skutečnosti ty nejtěžší, třeba být jako dospělý prostým dítětem, naivním, otevřeným, přitom se nezničit, ani se nenechat zničit a uchovat si svůj přístup ke světu.
08.05.2018 - 23:15 | Filtr
(Ryby) Crumb » dan162
Zajímavý postřeh a výklad Blázna. Já ho mám rád na tradiční pozici. Je pravda, že Blázen, který přešel do moderních hracích karet jako "joker" (šprýmař), bývá často kartáři kladen (jako tzv. "divoká karta") buď na začátek, nebo na konec řady trumfů. Některé soubory proto opatřují Blázna nulou, jiné ho nečíslují vůbec. Staré soubory označovaly tuto kartu číslem 21. Bylo to nejspíš proto, že podle analogií s hebrejskou abecedou, které se přidržovala stará kabalistika (z níž se vyvinula i dnešní numerologie), mu v řadě tarotových trumfů příslušela právě jedenadvacátá pozice.
08.05.2018 - 21:02 | Filtr
(Rak) dan162 » Crumb
Moc pěkný příspěvek, díky. Kolektivní nevědomí, přenášené ve významu čísel, to je moc pěkná teze.

Vyjádřím se k Bláznovi - tvůj výklad mi sedí na nulu. Ale při umístění na konci velké arkány je nebetyčně podstatný fakt, že Bláznovi se nic nestane. Jak je to možné, když tak hazarduje, to vnější události, situace se mu podřizují nebo co? Tento Blázen dělá kroky do propasti, ze které nespadne, něco musí v něm být ohromného, co volí jeho kroky, které jsou při pohledu zvenku naivní, nahodilé a zcestné.
08.05.2018 - 19:00 | Filtr
(Ryby) Crumb » mbb
Ano, jde o čísla, přesněji o významy čísel, s nimiž jsme spojováni.
A jde také o kulturní prostředí. Jak už jsem uvedl, věštění z data narození praktikovali i staří Mayové, kteří prosluli svou "kalendářní astrologií". I oni znali něco jako "životní číslo". Už jsem tady o tom někde psal, takže se nejspíš budu opakovat. Zmíněné věštění bylo založeno na složitém kalendářním systému Mayů. Věštilo se podle kalendářních cyklů, podle časových úseků, časových period, podle koloběhu tzv. "katunů" atd. Při věštění osudů jednotlivých Mayů hrál významnou roli posvátný měsíční kalendář "tzolkin". Každý Maya dostával své první jméno podle svého dne narození v tzolkinu. Za starých časů zanesli rodiče své dítě ke knězi, který mu na základě tzolkinu připravil předpověď jeho osudu, jakousi obdobu našeho natálního horoskopu.

Každý Maya posuzoval den svého narození podle příslušného dne tzolkinu, v němž přišel na svět. Božstva příslušného dne byla jeho patrony a určovala jeho povahu a osud. Každý den tzolkinu byl kombinací čísla a jednoho z dvaceti mayských dnů, například 13 Ahau, čímž vlastně představoval jakousi božskou dvojici. Dny byly vnímány jako božská břemena nesená božskými nosiči. Těmito nosiči byla čísla 1 až 13, která byla ztotožněna s třinácti božstvy nebes. Tak například božstvo deště Chac, které bylo patronem čísla 13, neslo jako břemeno den jménem Ahau, jehož patronem byl pán nebes Itzamná, hlava mayského panteonu.

Také ostatní dny měly své božské patrony, např. patronem dne Cimi, což maysky znamená "smrt", bylo božstvo smrti Ah Puch. Vlivy těchto božstev byly brány v úvahu při sestavování zmíněné předpovědi individuálního osudu. Zohledňoval se také sluneční rok, zvaný "haab", který probíhal současně s rituálním rokem tzolkinu atd. Oba roky měřily čas společně. Každý den měl své místo jak v haabu, tak i v tzolkinu. Data se samozřejmě zapisovala mayskými znaky pro čísla a příslušnými hieroglyfy. My zapisujeme data jinak. Tak např. období, do něhož Mayové kladli tzv. "nultý okamžik" svých dějin, označujeme jako 0.0.0.0.0. 4 Ahau 8 Cumhu (což podle tzv. "korelace GMT" odpovídá našemu 11. srpnu 3114 př. n. l.).

Pro nějaký kmen v džungli, který nepoužíval podobně sofistikované datování a neznal mayská božstva, nemělo mayské věštění žádný význam. Nemělo by pro něj samozřejmě žádný význam ani životní číslo definované podle juliánského či gregoriánského kalendáře. Ovšem i kmeny v džungli měly potřebu orientovat se nějak v čase. Většinou se orientovaly podle běhu Měsíce. Už pravěký člověk měl kalendáře, které byly založeny na pohybu Měsíce. Na povahu zrozence se později usuzovalo např. podle toho, v jaké fázi Měsíce se daný jedinec narodil, stalo-li se tak při novu či úplňku atd. V potaz se samozřejmě braly vlivy příslušných božstev Měsíce atd. Z pozorování Měsíce a jeho proměn vznikla později mezopotamská astrologie. Ta byla už od svých počátků spojena s číselnou symbolikou - astrologickým planetám byla přiřazena čísla, např. Měsíc měl číslo 30, Venuše číslo 15 atd.

Pokud jde o ty paradoxy, vznikající např. "narozením pár sekund před půlnocí", tak ty připomínají známý astrologický problém narození na rozhraní dvou znamení. Stává se, že lidé narození na rozhraní dvou znamení neznají přesný okamžik svého zrození, a nemohou proto přesně určit své sluneční znamení. Těmto lidem se pak často přisuzují vlivy dvou znamení. Západní numerologie, jak už bylo uvedeno výše, vychází z čísel data narození (při výpočtu životního čísla a dalších osobních čísel). Pracuje také s číselnými hodnotami jmen, jejichž písmena jsou převáděna na čísla (za starých časů - před zavedením oddělené sady znaků pro čísla - se čísla zapisovala písmeny). Jak už bylo uvedeno výše, životní číslo není jedinou numerologickou hodnotou. Zkoumají se i čísla jmen atd.

V numerologii jde tedy o symboliku čísel a jejich kombinací, o vliv této symboliky na jedince, o vliv toho, co je s čísly tradičně spojováno, co zastupují.
08.05.2018 - 16:31 | Filtr
(Beran) mbb » Crumb
Chápu, čili podle tohoto vysvětlení nejde o ten absolutní den narození, ale jen o číslo, které si s tím dnem narození asociuji, což je kulturně závislé.
Pokud tedy tomu rozumím správně, tak mohou vznikat ty různé paradoxy, které jsem naznačil. Například s tím narozením pár sekund před půlnocí, kdy by lehkou písemnou nepřesností byl změněn můj životní osud. Zároveň řekněme dítě narozené v nějakém kmenu v džungli, kde vůbec datování nepoužívají, by takto definované životní číslo vůbec nemělo, přestože by mu jej šlo přiřadit dle gregoriánského kalendáře - ale bylo by to špatně.

Nebo obdobně, rozvinu-li ještě dále to výše napsané: když si představíme nějakou kulturu, která sice datování používá, ale číslům nepřikládá žádný jiný význam než pouhé vyjádření počtu, tak tam numerologie jako taková vůbec nefunguje, nebo ano? Moje porozumění je takové, že pokud nás ovlivňují významy z naší kultury, Maye ovlivňují jejich mayské významy, tak kulturu, která číslům žádné další významy nepřikládá, nemá co ovlivňovat.
08.05.2018 - 00:43 | Filtr
(Ryby) Crumb » mbb
Numerologie má podle mého názoru co dělat s tzv. kolektivním nevědomím, kde má být uloženo vše, co kdy lidé svým myšlením vyprodukovali, tedy i dávné představy o významech čísel. Tyto významy, které jsou už po celá staletí součástí kolektivního nevědomí, působí na utváření lidských povah a osudů. Každý jedinec je podvědomě napojen na toto kolektivní nevědomí a čerpá odtud informace, podle kterých se nevědomky utváří.

Tak například pro jedince narozené podle našeho kalendáře 26.10.1994 představuje tato kombinace čísel jakýsi číselný kód. Jednotlivá čísla tohoto kódu, a také jejich součty, mají své významy, které začaly utvářet povahu a osud těchto jedinců ve chvíli, kdy se na tyto významy podvědomě napojili a přijali je za své. Člověk narozený v tentýž den např. v Izraeli, nebo v jiné zemi, kde užívají jiný kalendář, může ale mít jiný číselný kód, protože jeho datum se zapisuje jinak. Protože se ale na tento kód, který mu byl v dané kultuře přidělen, napojí a přijme ho za svůj, bude se podle něj vyvíjet. Může ale mít úplně jinou povahu a osud než jedinec narozený ve stejný den na jiném místě, kde mu bylo zapsáno datum narození podle jiného kalendáře. Může mít v datu narození jinou kombinaci čísel.

Stejně tak nemůžeme posuzovat datum narození příslušníka staré středoamerické kultury Mayů podle dnešního křesťanského kalendáře, protože Mayové zapisovali data jinak a přikládali jim také jiné významy. Každé číslo jejich kalendáře bylo zároveň bohem a mělo své věštebné významy, kterých si byl každý Maya dobře vědom. Mayové se posuzovali a vyvíjeli podle čísel a jmen dní své složité kalendářní soustavy. Pro nás jsou rozhodující významy čísel našeho kulturního prostředí. Tyto významy na nás působí, ať už na nevědomé nebo vědomé úrovni, a ovlivňují náš charakter a osud.

Ano, životní číslo 6 má celá řada lidí. Životní číslo však není jedinou numerologickou hodnotou, která se podílí na utváření povahy a osudu jedince (podobně jako v astrologii není jedinou hodnotou sluneční znamení). I v numerologii určují povahu a osud jedince ještě další hodnoty - posuzují se také čísla jmen, tj. významy číselných hodnot jmen, tzv. "jmenná čísla" atd. Pokud jde o Vašeho dědu, může být napojen na dvě kombinace čísel (na juliánské i gregoriánské datum), může mít dvě životní čísla. Posoudil bych obě čísla a zhodnotil bych, které se na něj víc hodí, které svým vlivem převažuje. A probral bych také další numerologické hodnoty.
08.05.2018 - 00:02 | Filtr
(Beran) mbb » Crumb
Děkuji za reakci. Pokud to tak počítají autority v oboru, zřejmě to tak bude správně. Je tedy možné z toho určit, na čem je ta metoda založena, respektive odkud plyne to ovlivnění?
Pokud by to spočívalo v tom, že je člověk tomu číslu v průběhu života opakovaně vystavován, tak mám stále pochyby o tom, co by více ovlivnilo mého pradědu, když žil většinu života už po reformě kalendáře. Nevím, jak moc to bylo běžné v ostatních rodinách, ale i narozeniny pak slavil podle přepočteného data. Zřejmě proto, že jinak by to nebyly pravé narozeniny. :D Proto by mě hlavně zajímala ta samotná podstata. Předpokládám, že ta samotná skutečnost, že je to datum napsané na nějakém papíru, není tím absolutním určujícím faktorem. K tomu mě napadá: co kdybych se třeba narodil těsně před půlnocí a na matrice napsali na rodný list až následující den? Změní tato chyba nějak mou osobnost, nebo je určující ten skutečný den narození?

Jinak trochu bych se zdráhal něco odvozovat od konkrétních jedinců. Číslo 6 vychází například Reinhardu Heydrichovi a obecně lze asi předpokládat, že lidé s nepříliš pozitivní historií budou zastoupeni mezi všemi čísly. Možná to rozložení nebude rovnoměrné, to nemám, jak posoudit, ale pouhý jedinec může být zavádějící.
07.05.2018 - 20:22 | Filtr
(Ryby) Crumb
Myslím, že trefně to vyjádřil už první komentář od uživatelky allika. Důležité je datum narození, které je uvedeno v rodném listě. V případě Vašeho dědečka bych použil datum narození podle juliánského kalendáře. Stejně postupují v těchto případech i ruští numerologové. Jako příklad lze uvést životní číslo Vladimira Iljiče Uljanova (Lenina). Ten se podle juliánského kalendáře narodil 10.4.1870, podle gregoriánského 22.4.1870. V knize A. Alexandrova "Velká kniha numerologie. Číselná analýza" (Большая книга нумерологии. Цифровой анализ) je uvedeno, jak se počítá životní číslo (число жизни) V. I. Lenina. Vychází se z data narození 10.4.1870, které dává "první číslo" (первое число) 21 (1 + 0 + 4 + 1 + 8 + 7 + 0 = 21). "Druhé číslo" (второе число), tedy "životní číslo" (число жизни), je 3 (2 + 1 = 3).

Číslo 21 je tradičně spojováno s tarotovým trumfem Blázen (Některé moderní soubory ho označují nulou; staré soubory mají na této kartě číslo XXI, což koresponduje s kabalistickým přiřazením čísel k tarotovým kartám.) Karta Blázen značí všeobecně nevědomost a pošetilost. Tato karta ohlašuje mj. "sklony k extravaganci, anarchii, šílenství či moudrost, zkoušky, nestálost, bloudění, cesty, nedotažené plány, krok do neznáma nebo otevření nové životní kapitoly. Blázen ukazuje na nebezpečí, jež plynou z bezstarostnosti, naivity, nezkušenosti, nevyrovnanosti, rozptýlenosti, lehkomyslnosti, ukvapenosti a nerozvážnosti. Upozorňuje na riziko podceňování významu či vážnosti určité situace a varuje před iracionálními popudy, jež mohou přivodit omyly, zmatky, ztráty, úpadek apod."

Číslo 21 dává životní číslo 3. Toto životní číslo je zde na Najdise celkem trefně popsáno (viz text k numerologii, jehož autorem je numerolog Ing. Milan Walek: "Numerologie v praxi"). Doplnil bych k tomu ještě několik charakteristik "životní cesty" podle životního čísla 3: "Tato cesta nabízí velké možnosti a řadu slibných příležitostí. Lze se na ní nadít velkého a rychle nabytého jmění, dosažení rychlého úspěchu, naplnění ambiciózních tužeb, získání skvělé kariéry, významného společenského postavení, popularity a slávy. Může však přinést náhlé a nečekané ztráty (...) varuje před povrchností, závistivostí a přehnanou kritičností k druhým. Varuje také před roztěkaností, nevyrovnaností, netrpělivostí, přílišnou smělostí, vznětlivostí, výbušností, neuváženým rozhodováním a impulzivním jednáním. Nabádá k opatrnosti a sebekontrole."

Myslím, že životní číslo 3 vystihuje dobře Leninovu životní cestu, že na ni "pasuje". Na Najdise je samozřejmě popsáno i životní číslo 6, které získáme z Leninova data narození podle gregoriánského kalendáře, tj. z data narození 22.4.1870 (2 + 2 + 4 + 1 + 8 + 7 + 0 = 24; 2 + 4 = 6). Mezi hlavní témata životního čísla 6 patří láska, vztahy, partnerství, manželství, rodina, domov, záliba v pomáhání druhým, ochota k ústupkům apod., tedy témata, která podle mého soudu na Leninovu životní cestu "nepasují".
Příspěvky: 29-5 4-1
« předchozí  další » »|
Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2019
Lunární kalendář
Luna ve Lev Lvu
ukázat kalendář »