8. dům - Dům bolesti a ne/důvěry


12.01.2018 - 21:39
(Beran) upřímnost
8. dům - Dům bolesti a ne/důvěry
Pokračování úvodního zamyšlení o Štíru:
http://diskuze.najdise.cz/prispevek….

Dnes jsem obdržel mimořádné "osvícení" mysli, tak píšu poznámky k 8. domu.

8. dům - Dům bolesti a ne/důvěry

3. Věrnost a důvěra.
Sdílení se v rámci kamarádství, důvěrné tajemství v rámci v kamarádství,
sdílené tajemství, důvěrné tajemství, informace, které se nevynášejí. Citlivé informace, citlivé věci, které si chráníme. Věci o kterých nechceme mluvit veřejně nebo s cizími lidmi, s těmi, kterým nevěříme.

4. Důvěrnosti, zrada, důvěrnosti sdílené v rámci partnerství.

Odmítnutí, zklamání, hledání nové důvěry, přechod od zklamání a rozchodu k potřebě nového vztahu a opětovného sdílení.


Situace, kdy váš expartner vynese vaše důvěrnosti (třeba že nejste dobrý milenec v posteli, nebo se zmiňuje o vašich sexuálních úchylkách a baví se na váš účet).

Štírovská opatrnost, obezřetnost.

Věci, které může bývalý přítel použít proti vám.

Traumata, způsobené tím, že vám někdo ublížil. Strach z odmítnutí.

Klíčem k řešení je odpuštění, abychom znovu nalezli důvěru a otevřeli. Člověk musí překonat svou nedůvěru, svůj strach z toho, že danou informaci někdo může použít proti mě.

Strach z toho, že když řeknete pravdu, informace nebude přijata a budete odmítnuti. Strach z negativní reakce - nepřijetí. Strach ze zesměšnění nebo z bolesti, kterou člověk utrpí tím že člověk bude důvěřovat.

Jsou to traumata, ze kterých se vždy dlouho vzpamatováváme.

Jedná se o opakované situace, ze který časem vyrůstá opatrnost a strach. S tím jsou spojené i předsudky, které se ale (možná) projevují v jiném domu?

Člověk má strach ze společenských předsudků.

Tento dům může ukazovat na to co nás nutí k přetvářce. Následkem tohoto domu se děláme jiní než jsme. Zaujímáme takové chování, abychom se ubránili před dalšími traumaty.

Osmý dům se tedy bude projevovat v každém znamení jinak. Například Lev se může tvářit, že neutrpěl žádnou újmu, aby působil dokonale, vesele a hrdě. Společensky orientované váhy se budou snažit působit vesele, i když mohou skrývat svou bolest nebo strach. Střelec může zlehčovat situaci a odvádět pozornost od nepříjemných problémů jinam. Kozoroh se bude tvářit a chovat nepřístupně a neosobně, aby nemusel o ničem osobním mluvit. Panna, naopak může i a začít se chovat vztahovačně, jen aby připoutala pozornost a lítost svého okolí a mohla se pomocí svého okolí srovnat se svým trápením. Citlivé a zranitelné Ryby dají průchod svým emocím. Podobně Raci, kteří ale tíhnou k uzavřenosti a je u nich možnost zatrpknutí a neodpuštění.

Štírovo či Blížencovo kamarádství s výhodami, bude přijatelné u člověka, který se bojí citového závazku z důvodu, že by mohl/a přijít k citové újmě, jakmile by se s ní/m partner/ka rozešel/a.

Může tu být i ta situace, kdy mezi dvěma lidma existuje sexuální přitažlivost, ale jinak se k sobě vůbec nehodí. Není to ideální partner pro vztah, ale na sex je dobrý. V takovém případě, je pro mě daný člověk citově cizí a nemohu mu důvěřovat natolik, abych s ním měl/a vážný vztah nebo taky nevěřím nikomu a na vztah se nehodím.

5. Zranění z minulosti
Ono to má dva úhly pohledu.
- Jedna věc se týká jakoby vztahovačnosti nebo paranoie. Jde o strach, že mi někdo může ublížit. ublíží.
- Z druhé strany projekce, možnost že se dopouštím chyb, které hledám na druhých. Svým vlastním chováním mohu ubližovat druhým. Například proti nim mohu použit informaci, informaci, kterou oni mi svěřili. Jde o to mít empatii a takt, jinak člověk může nevědomě ublížit. Pak je těžké zpětně získat důvěru člověka, kterému jsem ublížil.

8. dům se týká úplně každého z nás, každého znamení, protože každý z nás si v životě projde nějakou bolestí, traumatem, ztrátou důvěry, nepříjemnými pocity a musí čelit výzvě odpustit a smířit se ztrátou, zradou, apod. Jen díky tomu, člověk může dojít smíření a klidu v duši. Vyživování lží, intrik, pomluv, hraní divadla, veškeré úsilí zaměřené na manipulaci s lidmi a dosažení moci je marné, protože to vyživuje temnou stránku v nás a brání nalezení duševního pokoje, znovuobnovení duševní rovnováhy.

Každý z nás se v důsledku této zkušenosti chová jinak (dle hrotu 8. domu ve znamení) – ohnivé znamení si mouhou hrát na macha, nezranitelné, nejlepší jedince, Lev bude předstírat svou fyzickou nezdolnost, bude bavit své publikum, Střelec bude zlehčovat situaci, Váha neukáže své zranění, aby neobtěžovala druhé, ale ve skutečnosti se jich mohlo něco dotknout, pokud jste brnkli na jejich citlivou strunu.

Štír by měl transformovat svou touhu po odvetě do touhy ovládat své nezkrotné emoce. Udržet je na uzdě a zvítězit nad nimi díky sebekontrole, díky tomu, že se vyrovná s traumatem, které zasáhlo hluboko. Nezvítězí díky tomu, že se pomstí, ale díky tomu, že dokáže odpustit a umrtvit či usmrtit v sobě vlastní nenávist. Usmrtit svoje nepřátelství, usmrtit zkázu. Neboť smrt opět přináší jen smrt. To je životní lekce pro 8. dům. Neproklínejte, nepřejte druhým zlo ani zkázu, neboť tyto věci by se otočili proti vám. Vaše prokletí se neobrátí proti vašim nepřátelům, ale proti vám.

8. dům je o cestě, kterou je nutné projít, aby člověk nalezl pokoj. Je s tím spjato pochopení pravé příčiny problému v mezilidských vztazích. Než se sem dostanete projdete opozicí, budete konfrontováni s pravdou a teprve až si uvědomíte a připustíte své chyby a své nedostatky a budete schopni umrtvit egoistickou potřebu bránit své ego, pak teprve najdete klid. Skrze bolestný boj, sebezapření a sebeobětování, kdy se stáváte zranitelným.

Člověk nakonec dojde do bodu, že musí přijmout fakt, že riskuje, že mu bude činěno bezpráví a nespravedlnost, že bude odsouzen a pomlouván, že přijde o svou čest, ale zůstane mu čisté duchovní jádro, neposkvrněná duše, která je spravedlivá. Bez odpuštění to ale nejde. Cílem je vlastně sebevydání se v šanc osudu, je to stav, kdy zažíváte že přicházíte o všechno, ale zůstává vám jenom vaše Já.

Toto je cíl a smysl 8. domu. Je to duchovní přerod v čistou bytost.

6. Cesta k moci, boj o moc a dělba moci a sebeobětování se
8. dům - vyjadřuje míru naší ochoty sdílet prostředky, informace, znalosti či zkušenosti vedoucí k moci. Za pomocí manipulace se znalosti a informace dají využít jako prostředek k dosažení moci. Stejné je to i se zkušenostmi. Na pracovní úrovni (6. dům) se tato naše ochota či neochota může projevovat tak zda jsme ochotni sdílet tyto věci. Kdo je ambiciózní, nechce vyzrazovat vše a proto tajnústkaří. Člověk si je vědom ceny toho co pracně získal a jak se to dá zhodnotit (2. dům). Člověk si je vědom pravé hodnoty znalostí a zkušeností (10. dům). K opatrnosti je člověk motivován strachem ze zrady: nelze důvěřovat každému, nemohu každému na počkání vyzradit své plány nebo myšlenkové koncepty, protože hrozí, že by mi je mohl odcizit a přivlastnit si mé zásluhy, aby dosáhl povýšení či peněžitého zisku. Nemohu každému na potkání vykládat o svých úspěších a o slabostech svých konkurentů. Ani o svém movitém majetku (2. dům), například o trezoru s velkou hotovostí, abych o něj náhodou nepřišel (8. dům). Veškeré zabezpečení je na místě (2. dům).

Člověk je ochoten sdílet svou moc či se podělit o svůj úspěch se svým manželem nebo manželkou, například tím, že ji jmenuje do postu ve své firmě, deleguje část firemních povinností na svou polovičku. To je na základě důvěry, která se buduje časem.

Někdo kdo bojuje o kariérní postup nechce sdílet informace vedoucí k moci, i když se to děje rámci 6. domu - spolupráce se zaměstnanci; takže nebude ochoten spolupracovat až do té míry, že by vydal v šanc to na čem usilovně pracoval. Jinými slovy, pokud druhé lidi naučíte vše co sami umíte, můžete pak být sami nahrazeni. 8. dům je o tom, naučit se přijmout tuto roli, a získat kontrolu nad strachem o sebe. K realizování této spolupráce třeba víra, že ten druhý vás nezklame, ale i kdyby zklamal, v rámci zachování duševní rovnováhy, být připraven odpustit. 8. dům je o nalezení schopnosti sebevydání se osudu. Abyste to mohli zvládnout, potřebujete víru v to, že to tak je správně, víru ve vyšší spravedlnost než je ta, která se vám momentálně děje. Jde o přijetí role nutnosti sebevydání se či obětování, ať už v partnerském vztahu nebo ve styku se spolupracovníky.

Cílem tohoto domu je najít důvěru ke správným lidem, kterým se věřit dá a dělit se o svou moc v rámci spolupráce. Jde tedy o to nebát se dělit o moc, nebo spolupráci. Najít důvěru k člověku, kterému mohu předat část kontroly (delegovat část svých kompetencí nebo aktivit na jiného člověka).

Příspěvky v diskuzi

Stránka: 2 1
Řazení:
22.01.2018 - 21:39 | Filtr
(Beran) upřímnost
Manželské Etudy po 25-35 letech:

Mirka a Antonín:
1) Přizpůsobení v manželství, manžel se musí vzdát svých koníčků, aby se manželství udrželo. Musí pomáhat doma, dělat kompromisy. Na koníčky mu nezbývá čas. Ale zase ubudou hádky a napětí kvůli tomu že se manžel nestará o rodinu.

Je to ztráta, která je nutná k dalšímu nesobeckému vývoji.

2) Touha rodičů kontrolovat a plánovat život svým dospělým ratolestem. Neochota vzdát se kontroly. Matka má potřebu dceře radit ve volbě partnera a jak by měla žít. Rodiče by chtěli, aby neudělali stejné životní chyby jako oni. Z pohledu potomků je ale nutné osamostatnění.
Symbolická smrt pro matku tím, že dcera odchází od rodičů. Matka by ale stále chtěla plánovat a kontrolovat život dcery. Matka nechce aby dceřin partner dcery mohl přenocovat v jejím bytě (ty důvody jsou ryze sobecké; nechce se dělit).

Na druhou stranu děti často nechtějí dbát na rady svých rodičů, kteří mají zkušenosti a jejich názory by taky neměly býti brány na lehkou váhu. Protože rodiče mohou mít často pravdu. Nakonec manželství těch dvou potomků se brzo rozpadlo.

3) Pocity matky při svatbě. Rodiče brečí. Bolest ze "ztráty" dcery. Pocity štěstí nebo pocity sobeckého smutku? Odloučení je nutné. Rodiče se potřebují vyrovnat s citovou závislostí a vyrovnat se s minulostí, s realitou - že jejich děti už nejsou ty malé roztomilé děti.

4) Konflikt na zahradě, manžel chce zasazovat jahody po svém, že manželka to neumí - ale je třeba překonat tuto potřebu a nechat manželku, aby to udělala po svém.

5) Pomoc drogově závislému Tondovi se jeví jako neúčinná. Člověk v závislosti nejedná podle toho jak by sám chtěl, neboť sám je otrokem závislosti, kterou nemá a nedokáže mít pod kontrolou, ze své vlastní vůle tedy nemůže udělat nic. Jediná správná věc byla vydat ho osudu, až něco ukradne a bude zavřen do vězení, aby se tam dostal ze své závislosti a probral se. Nicméně zde je i vidět nesmyslnost Klausovy milosti o propuštění vězňů, když byl Tomáš po půlroce propuštěn, nikterak mu to neprospělo a znovu spáchal trestný čin, pravděpodobně pod vlivem závislosti. Až zavření na dva roky mu opravdově pomohlo. Tudíž VLIV ZTRÁTY SVOBODY, ztráty vlastní vůle, nemusí být nutně vnímán jako negativní, ale jako prostředek ke znovuzrození. Díky tomu se Tomáš dostal z drogové závislosti a s pomocí rodičů může zase hledat nový smysl života a učit se samostatně žít.

PS:
Otec Tonda se mi jeví jako Lev zvlášť ve starším věku (je tam vidět ta dominance), manželka Rak a dcera Lucie Lvice po otci.

Ad 1) :122: Společné soužití - vztah je o kompromisu
Pokud má partner více přátel, Štírka může závidět a začít partnera omezovat podobě jako Kozorožka. Manželství je dobrovolná ztráta svobody a znamená, že už člověk musí brát ohled na zájmy partnera. I když člověka nelze vlastnit a připoutat k sobě řetězem, to by byla nezdravá forma kontroly, má člověk brát ohled na city druhého. Pakliže nemá partner narušenou osobnost a jeho city nejsou mimo jeho kontrolu. Za jejím nebo jeho chováním může být závist nebo také pocit nespravedlnosti (když např. partner nepomáhá s výchovou dětí nebo s domácími pracemi). Ukřivdění pak je zdrojem svárů a v případě, že partner není ochoten vzdát se svých zálib ve prospěch vztahu (role 8. domu), ve prospěch nesobecké pomoci druhému (8. dům), pak se vztah rozpadne (nebo jeden partner zůstává šťastný na úkor štěstí toho druhého; i to se může stát, pokud někdo miluje tak moc, že nedokáže partnera opustit).
22.01.2018 - 19:53 | Filtr
(Beran) upřímnost » Alberto
Díky :1:
22.01.2018 - 03:43 | Filtr
(Lev) Alberto
Tve poznámky o 8. domu se mi líbí. :62:
16.01.2018 - 18:17 | Filtr
(Býk) Najdise.cz » upřímnost
Systémová zpráva: Příspěvek je od uživatele aktigram, který(á) již smazal(a) registraci na tomto webu:
=====
áno to beriem
16.01.2018 - 18:10 | Filtr
(Beran) upřímnost » aktigram
„obidvaja sú si podobní v tom že mali pocit že sa musí robiť všetko podľa nich.“

„Ja som mala pocit že chce vládnuť aj nad rodičmi - bola som o 5 rokov mladšia.“

To jsou Marsovské, Beranovské charakteristiky a tím pádem možné i u Štíra, ale nemá smysl tu rozebírat lidí, kteří zde nemají radix. Může tam být mnoho aspektů, jako Mars v Beranu, Saturn v Beranu či Mars ve Lvu, ascendent v Beranu aj.
16.01.2018 - 17:18 | Filtr
(Býk) Najdise.cz » upřímnost
Systémová zpráva: Příspěvek je od uživatele aktigram, který(á) již smazal(a) registraci na tomto webu:
=====
Nepozerám to, vlastne nemám telku a nechýba mi.No niekedy je dobre aj ostať určitý čas v letargií, lebo ja ked som to chcela silou mocou prekonať tak sa to obratilo proti mne. Takže zrejme ako u koho to funguje.
Prežila som zlé manželstvo no napriek všetkému nikto z mojich úst nikdy nepočul vetu - všetci chlapi sú svine či niečo podobné, nemyslím si to ani o ženach, takže toto je hlúposť kto také veci hovorí, neverím že to tak mysli.
Vieš poznala som jednu, ktorá mala milencov na každý prst a predsa tvrdila že chlapi sú mrchy a to som nechápala ale potom ako tu bolo vlákno o prostitútkach som to pochopila.
Čo som si doniesla zo zlého manželstva do nového vzťahu po rokoch? - opatrnosť a určitú hranicu, takže nedôvera tam bola - že sa hranice po rokoch posunuli je jasné, ale po 22 rokoch ked už tu nebol som si uvedomila že som jeho aj seba ukratila o veľa a to iba preto že môj ex bol hajzel, lenže nič nevrátiš a ja som mu to ešte pred spoločným životom povedala a určila tie hranice.
Tým som chcela povedať to, že na všetko musí dozrieť čas aj na konanie či nekonanie - u mňa bolo nekonanie až vtedy ked som ležala na nemocničnej posteli. Ja som sa musela naučiť aj tej letargií.
15.01.2018 - 22:57 | Filtr
(Beran) upřímnost
K dnešnímu Manželskému etudy.

Velmi stručně, bo jsem už unavený.

Zajímavé je sledovat jak se dědí ty vlastnosti z Otce na Syna a z Matky na dceru.

Matka Zuzana spíše negativní smýšlení, zklamaná poté co odešel otec s pozitivním myšlením. Ten se věnoval spíše svým koníčkům. Ale jak matka tak dcera tíhnou k takové pohodě až lenošení, nic nedělání. Uvíznutí v latergii, jen sledování TV. Matka sleduje telenovely, které ji pomáhají zaplnit mezeru citově nenaplněného života. Zajimavé, jak nyní vše háže na otce, jak vlastně byl špatný ... prostě negativní smýšlení. A dcera sice v menší míře, ale také vykazuje negativní smýšlení.

Syn zase po otci vykazuje spíše optimistické uvažování. Matka se moc bála, že zůstane sama. Nechtěla si najít přítele. Obavy z opakovaných traumat, zklamání. Přeneslo se to na dceru. Dcera snad zůstala dlouho sama. Odkládá. Bojí se vztahu? Vybírá si?

Prostě ten model ve kterém děti vyrůstají u rodičů, hodně to ovlivní jejich myšlení. A pak vlastně opakují jejich chyby. Dcera nebyla dost aktivní v hledání partnera. Matka si našla partnera až když ji dcera opustila. Skrze inzerát jak jsem pochopil.

Tématika 8. domu:
Někdy je třeba vlastní akce. U lidí, kteří mají sklon k latergii, nic nedělání, odkládání problému. Ale potřebují impulz zevnitř, protože sotva si dovedou pomoci sami. No, když se nerozhoupou, nakonec se to bude zhoršovat, tlak, samota, bolest to se stupňuje tak dlouho dokud něco neudělá. A pak už je to tak intenzivní že si ten inzerát přeci jen dá. Je to pro ní řešení, jinak by nedokázala samotu unést. Ale mohla situaci řešit sama kdyby se dokázala odhodlat k akci.

Takže je tu otázka kdy naše pasivita či neaktivita a odkládání problému, který si nepřipouštíme (cítíme se zatím spokojeně, ačkoliv jde jen o sebeklam, abychom nemuseli situaci řešit - řešení se bojíme), přejde do akutnosti problém řešit.

V jiné rovině, někdo se tímto způsobem může dostat do dluhů. Třeba tím, že se bojí přijmout práci a vybírá si. V minulé sérii Manželského etudy bylo něco podobného. Problémy se kupí a neřeší. Místo toho člověk propadá zoufalství. Příčinou v minulé sérii byla vlastně nedůvěra a neochota spolupracovat s partnerem. Tím, že se člověk zavře před okolním světem, kterému nedůvěřuje - všichni chlapi jsou ti zlí, kdo mi ubližují - vlastně nic neřeším. Spíš ta spolupráce je nutná, aby člověk mohl přijmout nabízenou pomoc.
15.01.2018 - 22:39 | Filtr
(Beran) upřímnost
Tak abych sem vložil svoje včerejší a dnešní poznámky.

K bodu 6. - manipulace

Abych neuváděl jen negativní příklady.

Existuje i pozitivní manipulace. Když si žena pomocí laskavosti nebo péče o partnera, dokáže otočit chlapa kolem prstu. To by byl vcelku pozitivní příklad. Ovšem je otázka co s tím člověk udělá. Každá manipulace se dá taky zneužít.
15.01.2018 - 21:36 | Filtr
(Beran) upřímnost
Budu sem postupně posílat náměty na zamyšlení v souvislosti s 8. domem. Inspirovaný jsem když se dívám na dokument Manželské etudy po x letech (ČT 2 v 20:00). Ono to bude lepší v těch praktických příkladech ze života.
15.01.2018 - 14:10 | Filtr
(Beran) upřímnost » Loen
Jednoduše si přečti text k Luně v Beranu od Hynka a vyber z toho negativní vlastnosti, které na tebe sedí a měly ba se změnit:


"Ve zkratce: dynamický, aktivní, ochotný a schopný se prosadit, ctižádostivý, nezávislý, živý, schopný nadšení, strhující, ale i netrpělivý, nedisciplinovaný, tvrdohlavý, netolerantní a vrtkavý.

Lidé s Měsícem v Beranovi většinou sami sebe shledávají báječnými. S nadšením a elánem se vrhají do všeho nového a jsou pevně přesvědčeni, že se pro tento projekt nehodí nikdo, ale ani zdaleka nikdo jiný než oni. Lhostejno, zda se jedná o sport nebo o povolání, o válku nebo o lásku - lidé s Měsícem v Beranovi jsou vždy plně nad věcí (a příležitostně jdou i hlavou proti zdi). Bohužel trpělivost a výdrž při tolika různých zájmech není jejich silnou stránkou a disciplína už vůbec ne. Když Berani vystřílejí náboje - což se stává většinou velmi rychle, ne proto, že by jich měli málo, ale protože střílejí příliš rychle -, ztrácejí chuť a odstoupí. Rutinu nemohou vystát a dlouhá chvíle v nich vyvolává hrůzu, včetně stárnutí, protože neexistuje nic, co by proti němu mohli podniknout!"

Dále ještě je třeba vyhodnotit tu opozici Merkuru proti Uranovi. konj. Saturnovi - Retrográdní konj. jako by ses bránila vstoupit do Kozoroha.

Dej vědět jestli to chceš veřejně, nebo soukromě.
15.01.2018 - 12:51 | Filtr
(Býk) Khalia Zvlčelá » siili
Ano. Preferuji všechny nejasnosti si vysvětlit na začátku, aby pak nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním. Samozřejmě se dost věcí krystalizuje až v průběhu vztahu, ale to je asi pochopitelné.

Pokud partner udělá něco, co se mi nelíbí, ale nebylo to předem vyjasněno, tak nemám důvod (právo?) to vnímat jako zradu. Zrada je čin provedený i s vědomím toho, že se mi to "asi nebude líbit". :4: Nebo něco za mými zády, "hlavně aby se o tom nedověděla"... atd. Potřebuju otevřenost. Zajímavé je, že pokud partner udělá něco za mými zády, stokrát větší zrada je pro mě ne ten čin jako takový, ale to, že to skrývá - sám se za to stydí. U mě platí - když už teda něco uděláš, dělej to z dobrého důvodu a s plným vědomím toho, co děláš.
´Stůj si za tím, co děláš, i když s tím nemusím souhlasit.´ - pak je vše v pořádku a dál je to můj boj... Jenže zradu pořád beru jaksi víc racionálně. Je to jakési přijetí toho, že ten druhý není moje identická kopie, a k tomu, co dělá, ho "donutilo" jeho vnitřní nastavení, jeho cesta. Beru to a fakt s tím nemám problém.
Partner tu není od toho, aby plnil má očekávání. :1:

Nebo možná ještě porušení slibu - ale pravda je, že mě odrazuje člověk už jen tím, že má tendenci něco slibovat. Vzbuzuje to u mě okamžitě nedůvěru - buď něco dělám a nemám s tím problém, nebo potřebuju toho druhého o něčem ujišťovat slovy, protože to činem nedokážu (svatební slib nepočítám, ten beru jinak, ale to už je tak na další téma :4:).

Píšeš: Co chytím, to nepustím - to chápu. Já si svýho partnera hlídám, ne že ne (ve smyslu hřání ve svém srdéčku :6: :4:)
Pokud chce odejít, ať jde, ale ať to řekne na rovinu. Chlapská nerozhodnost je pro mě nesmírně iritující, možná až obtěžující. ´Když vidím, že jsi se mnou napůl, to raději nebuď vůbec.´ :49: :6:

Když někoho "chytím", tak ho nepustím - ze srdce, z nitra. Nikdy. Místo tam mají a budou mít vždycky. I po letech najdu v těch druhých očích důvod, proč to tak je. Dřív jsem trochu měla tendence vlastnit - to jsem naprosto eliminovala. Bylo to nutné, už před prvním vztahem jsem měla za sebou hrozně moc nenaplněných zamilovaností, které trvaly roky a pořád tam byla spousta dramat a až příliš násilných bojů o to, jak být "lepší" :4: Samozřejmě na úkor své pravé podstaty a vůle. Plus různá traumata, psychické a fyzické tyranie... naučilo mě to dost.

Takže - nekladu si žádné podmínky.
Můj vzkaz (většinou nevyřčený, ale žitý) všem partnerům je: Jsi svobodný, můžeš cokoliv. Chci Ti dát maximum prostoru, abys mohl konat svou pravou vůli. Budu přesně taková, jakou mě chceš. (Tahle věta by taky vydala za celé další téma...) A nechci být na prvním místě, chci být milující a milovaná Žena s možností plné oddanosti (otevřenosti).

Oddanost u mě může (ale nemusí) být absolutní - pouze v případě, že to ten druhý dovolí. U mě je to žádoucí, ideální stav. Pocit bezpečí a jistoty, že ´tady jsem doma´. Tady nalézám ty svoje kořeny, naplňuju svou základní Býčí touhu. Pokud tu není to bezpečí a otevřenost, mám tendence opustit kořeny a odlétnout jinam (Blíženci :76:) - moc dobře ale vím, že tahle touha po svobodě a nespoutanosti není zdravá a nepřinese mi v dlouhodobějším horizontu štěstí (bojuju s tím). Jsou to jen tendence, které bych ráda - nějak - skloubila s Býkem.
15.01.2018 - 11:34 | Filtr
(Býk) Najdise.cz » dan162
Systémová zpráva: Příspěvek je od uživatele aktigram, který(á) již smazal(a) registraci na tomto webu:
=====
Ja odpoviem na dôveru či nedôveru toto - nedokažem pochopiť ak sa niekto bije do pŕs a tvrdí o sebe či o niekom blízkym že on by sa v takej situácií zachoval úplne inak - to je najväčší omyl človeka, lebo človek ani sám nevie ako a prečo sa zachová v nejakej situácií úplne inak ako si to osebe celé roky myslel. Takže ruku do ohňa nemôžte dať ani len za sebe.
15.01.2018 - 11:23 | Filtr
(Rak) dan162 » siili
Cítím, že Khalie to má nastavené správně, i když s emi to nelíbí a nejsem toho ani schopen ani ochoten. Taky je diskuze co z mého "držím a nepustím" je vlastní strach (pustit), co je nenaplněná potřeba, nedopečený vztah k sobě, malý respekt ke druhému a co přirozené vnější vyjádření toho, že stejně partnerky mají ve mne trvale své místo, i když jsou třeba časem bývalé, jako že je ze sebe nevymažu - nechci ani nedokážu.

Ve svém životě jsem třeba věrný byl, ale třeba jsem se jen nesetkal s něčím opravdu neodolatelným a přitom dostupným.

A nedůvěra k tobě je hodně daná partnerovým nastavením/zušeností/traumaty (tedy nic o tobě) a až z menší míry tvou průhledností jak se jevíš partnerovi.
14.01.2018 - 15:31 | Filtr
(Rak) Loen
Sem z toho textu docela dost zmatená a nevím kde ho uchopit - nějak mám pocit, že se to netýká jen 8. domu...

Jinak já mám v 8. domě lunu (a vzhledem k tomu že sem rak, tak je to celkem zsadní) ale mám ten dům i lunu v beranu - a vzhledem k tomu, že tam kde máme lunu, se cítíme nejlíp a sme "doma"...

myslím že uran co mi šel párkrát přes lunu to celkem hodně otevřel všechno - luna v beranu hodně ráda řeší věci a vytahuje na světlo...

V oblasti bolesti, důvěry atd. sem prošla dost velkou změnou... a odpovídala bych podstatně jinak dnes a třeba před 5-ti nebo 10-ti lety
14.01.2018 - 15:18 | Filtr
(Rak) dan162 » Khalia Zvlčelá
No tohle nemůžu než podepsat, nadšeně souhlasit - a posmutnit, že zdaleka ne vždy dokážu být tak svobodný, otevřený. Však časem to přijde samo.

Ahááá, otevřenost/zavřenost podle druhého, objevné, díky !
14.01.2018 - 15:15 | Filtr
(Rak) dan162 » siili
Když se narodíš tak, že v osmém máš jen sestupný uzel :-)) Takže dnes mohu nechtít. A případně prchat, jindy si osmičku zavolat. Je to jako se znovu narodit, objevovat to neznámé, odvrhnuté, nepoznané. A příjemné, z osmičky do dvojky.
14.01.2018 - 14:36 | Filtr
(Beran) upřímnost » dan162
Dík, analogie vznikla za inspirace touto písničkou

Rafiner´s Fire

https://www.youtube.com/watch/…

https://www.youtube.com/watch/…
YouTube
14.01.2018 - 13:40 | Filtr
(Býk) Khalia Zvlčelá » dan162
Jj, já tomu rozumím, je fajn pozorovat jak to mají jiní.

Dřív jsem důvěřovala absolutně od počátku, teď už našlapuju po špičkách. Víc zapojuju rozum (někdy je to dobře, jindy ne :4: Tam už právě moc zasahuje ta moje kontrola). Většinou ale vím, kde si dávat pozor a kde to není potřeba.

Já se zavírám a otevírám na základě otevřenosti nebo uzavřenosti toho druhého, aspoň mi to tak přijde. Ukážeš mi svoje hranice - fajn, já si je nastavím na tomtéž místě také. Jinak do vztahu k druhým lidem chodím asi zcela bez nich.

Tak nějak vlastně chodím do všeho bez jakýchkoliv hranic. Bez tvaru. Formuju se až poté, co si "zmapuju území" - což se liší třeba od některých lidí, kteří jdou už předem do všeho s nějakými hraničními představami, předsudky, očekáváním, předešlými zkušenostmi.

Často se vracím k výroku - Minulé zkušenosti omezují zkušenosti budoucí.
Likviduje to možnosti.
14.01.2018 - 13:34 | Filtr
(Rak) dan162 » Khalia Zvlčelá
Zrada - to znám od sebe tam, kde ještě jsem uzavřený, zranitelný. Jako chybnou obranu příliš citlivého, nevyřešeného. Pak mám sklon se zavřít víc, nebo tomu člověku. Dělával jsem to navždy, zůstalo to jako trvalý podtón ve vztahu ke člověku, že tenhle mi už jednou ublížil, dej si na něj pozor, i když je nyní 30 let jak med. :-))

celé mi to připadá jako důsledky zranitelnosti.
14.01.2018 - 13:27 | Filtr
(Býk) Khalia Zvlčelá » siili
Díky, to, co píšeš, mě donutilo k zamyšlení hodně. :17:

***
***
Toto házím do pléna všem..
Pravděpodobně smažu.

1. bojovník - ano, to mám také, intenzivně - ale většinou se snažím ustoupit a nevěnovat energii lhářům a zrádcům

2. Kontrola... u mě až moc - učím se situace pustit a nechat být... to jde těžko, jsem plánovač a plány mi v drtivé většině případů vyjdou do posledního puntíku :4: takže se toho těžko člověk vzdává... ale je v tom občas jistá křeč, potřebuju se vědomě uvolňovat

EDIT nesnesu změny - a miluju změny. Miluju jen ty změny, které vychází z mé iniciativy. :4: :6:

3. Mlčím většinu času, buď důvěřuji nebo se dotyčnému nevěnuji.. buďto vím, že se mu otevřu absolutně, anebo vůbec a dotyčný bude prostě jen "klouzat po povrchu" - vše vím od první chvíle..

Důležitá věc - soukromí - neznám hranici. Nerozumím tomu. Co je ve vztahu soukromí a co už je tajnůstkářství? Jaký k tomu má protějšek důvod? Dokážu žít naplno pouze ve vztahu, kde hranice "JÁ" a hranice "TY" zcela zanikají. Jinak utíkám, nenaplňuje mě to. Buď jsme "MY" nebo nejsme vůbec. Přizpůsobuju se plně druhému, často i za cenu vlastního štěstí - jen dočasně a jako nutnost k dosažení jiných, větších cílů.

4. Zrada? Nevím, co je to zrada. Porušení jakési pomyslné dohody? Za mě - ten druhý má právo konat jakkoliv. Moje náležitosti a reakce-chování v tomto případě už zná (jinak by nemomhl "zradit"), takže se zeptám na důvod jeho konání, přidám do své niterní antropologické analýzy a nechám to tak :4: Emočně se v tomto angažuju dost výjimečně.
14.01.2018 - 13:26 | Filtr
(Rak) dan162 » siili
Hm, no jo, od štíra jako znamení je kdy ten hněv pustit, to je trefné. Tahle polévka s epodává studená, za účelem účinku ven, ne účinku dovnitř. nejde o řešení vlastní emoce, ale o obnovení hranic nejmenší možnou silou ve správnou chvíli s maximálním účinkem. Beru zpět.

Důvěra druhým byla kdysi způsob jak být potopen hlouběji, přesně osmodomový. Důvěra sobě jsem nevěděl co to je, natož vesmíru. Ale věděl jsem, že důvěra je správně. Osmý dům už nechci, takže objevuju a prohlubuju jednak důvěru druhým, která pro mne překvapivě drží, tak i důvěru sobě i vesmíru, ano. Možná si přenáším z osmičky minimalizovaná očekávání :-)
14.01.2018 - 13:18 | Filtr
(Beran) upřímnost » siili
Ty jsi další osoba, u které platí ten Campanus s hrotem 8. domu ve Štíru. Takže pro tebe platí něco podobného jako u Nebešťanky. Campanus jsem až doposud nepoužíval, tak to zvážím. Nechápu jak mezi tím Placidusem a Campanusem může být tak velký rozdíl. Nechápu jak to počítaj.
14.01.2018 - 13:05 | Filtr
(Rak) dan162 » Khalia Zvlčelá
Tak to je pak něco mého, díky.
14.01.2018 - 13:04 | Filtr
(Rak) dan162 » siili
1. hněv (bojovníka) když někdo překročil hranici (základů vztahu ke mne, ohrozil můj prostor, důvěru) může být běžná emoce, ne výlučně 8. domu
2. téma kontroly bych taky rád si vyjasnil, ale naťukli jsme to ve vlákně pluto-luna líp
3. 4. 5. mám stejné, nebo jsem měl
6. tady mi to nesouzní. Ale je pravda, že až když jsem osmý dům opustil, tak zažívám krásu důvěry.
14.01.2018 - 13:01 | Filtr
(Býk) Khalia Zvlčelá » dan162
Ale tenhle rozbor byl vyžádaný :4: Mně osobně to nevadí ani jako nevyžádaná věc, jsem na astro webu a tohle očekávám. Naopak jsem ráda, že se mě někdo astrologicky chytne, často tu dávám různé otázky na radixy apod. a nikdo se neozývá. Mě to vždycky potěší. :1: Samozřejmě pokud toho není zneužito, jak to mají někteří místní ve zvyku, ale to upřímnost nedělá.
Příspěvky: 45-21 20-1
« předchozí  další » »|
Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2018
Lunární kalendář
Luna ve Vodnář Vodnáři
ukázat kalendář »