Analýza znamení pomocí trigonometrie


09.11.2017 - 17:32
(Beran) upřímnost
Analýza znamení pomocí trigonometrie
Diskuse o Černé Luně vás zrovna nenadchla. Nicméně, já bych chtěl dál analyzovat jednotlivá znamení z pomocí "trigonometrie" - je to pracovní název, který používám pro moji aktuální metodu analýzy znamení. Chci si ověřil zda lze pomocí polarizace znamení ležícím v jednom živlu, získat nový pohled na znamení ležící mezi nimi. Mám tedy například Štíra a Ryby a mezi nimi leží Kozoroh. Říkám si, co mívají Ryby co typicky nemá ani Štír, ani Kozoroh? A nacházím dar soucitu a schopnost odpouštět. Při pohledu z postavení Kozoroha zpět, vidím Štíra a ptám se, co dědí Kozoroh po Štíru? Odpověď: odmítnutí odpouštět, chlad ...

KOZOROH

Bere věci osobně a sobecky: někdo se zachoval nezodpovědně a já musím za něj teď jeho povinnosti řešit navíc. V duchu si říká: já přece nejsem povinen... A je tu vzpoura.
Má najít smíření, přijetí toho úkolu a odpuštění a soucit. Vzpoura je špatná.

Kozoroh je možná schopen pomluv (ne běžně, spíš ve správný čas) a dokáže být nebezpečný podobně jako Štír, pokud se zachová tak, že v určitou chvíli se postaví proti tomu člověku, který nesplnil svůj úkol, místo aby mu odpustil a nechal to plavat.
Možná i samolibost (kardinální znamení)

Podle mě to může vystihovat lidi, kteří jsou až příliš odpovědní a dokáží se strašně zatvrdit, když musí udělat něco za někoho jiného. Svou nenávist či zlost nedají najevo přímo, jen budou nespokojení a budou třeba mrmlat, reptat proti vedení apod. Jelikož jsou také ambiciozní, ctižádostiví, nezapomenou se zmínit, že ten a ten zaměstnanec, nestihá své povinnosti, nejde mu to atd. atd. zkrátka se nepřímo postará o to, aby dostal vyhazov. Co by měl být jeho cíl, vidět slabosti a nedostatky člověka: všichni potřebujeme trpělivost s lidmi, kteří neumí, učí se. Nikdo učený z nebe nespadl. A já si myslím, že v tom je prostě taková pýcha toho Kozoroha, které si jakožto kardinální znamení potřebuje potvrdit, jak je dobrý, zkušený, zodpovědný, schopný a úspěšný atd. Svou přílišnou tvrdostí dokáže lidem zavařit. Ale nejhorší je pokud se k tomu přidají i pomluvy.

Štír a Kozoroh kopou za sebe, Rybám záleží na prospěchu všech. Tím pádem Ryby mohou víc spoléhat na podporu kolektivu než Štír a Kozoroh, kteří spoléhají sami na sebe, případně na pár důvěrníků, kterým věří a ví, že se na ně mohou spolehnout. Kozoroh by nemusel být tak upjatý, kdyby se nebál spoléhat jen na sebe. K tomu, aby mohlo být spolehnutí na ostatní členy teamu/rodiny/kolektivu je třeba si je vychovat, naučit je, předat zkušenosti... Neuvažovat sobecky, že si chci nechat své znalosti a zkušenosti pro sebe, ze strachu, že jsem nahraditelný, ale nebát se předat své zkušenosti zbytku kolektivu a přispět tím do celku.

BÝK
Pro "čistokrevné" Ryby je typická závislost na druhých. Snadno přijmou identitu někoho jiného, přimknou se k někomu, podřídí se názoru ostatních.
Rak naopak jako kardinální znamení usiluje o budování vlastní identity, vlastního soukromého světa - rodiny. Býk je závislý na majetku a při negativní aspektaci může být hamižný. Shromažďuje. Rád bere pokud někdo nabízí.

Cílem by mělo být nelpět tolik na shromažďování majetku nebo luxusu, být schopen se uskromnit, "odpoutat se" od hmotného světa a dělit se s majetkem o ty, kdo to potřebují. Nedávat ze svého nadbytku, ale dávat ze srdce. Síla není ve svalech a světské moci, ale v charakteru a dobrotivosti. Takže ochota dávat ze svého, vřele a ochotně pohostit nebo pozvat na hostinu by se dalo charakterizovat jako cíl Býka.

PANNA
Co má Štír co nemá Rak ani Panna? Sebevědomí, schopnost se prosadit, případně přímo vést kolektiv. Otevřenost v komunikaci, není vztahovačný.

Neduhy Raka: Sklon k pasivní agresivitě, uzavřenosti, vztahovačnosti, trucování, nepřímé komunikace, které jsou obrannými mechanismy. Je to důsledek komplexu nízkého sebevědomí a neúspěchu prosadit se.
Taky sklon k sebepodceňování a negativní myšlení.

Pokud by platilo, že Panna dědí neduhy Raka, pak by v některých chvílích měla reagovat podobně jako Rak. Nebude moc průbojná. Podceňuje se. O sobě a o světě smýšlí negativně (u Panny to přechází v kritiku, kterou u Raka nevidím, ale dost možná tam je při sebeprosazování v rodině).

Štír ukazuje směr. Měla by tedy pracovat na svém sebevědomí a schopnostech přímé komunikace - sdělit co mě doopravdy trápí, nebát se o tom mluvit.

Tedy zde si nejsem jistý - o Pannách se říká, že jsou kritické, ale je to tak doopravdy? Dokáží sdělit kritiku nebo upozornit na svoje znevýhodnění, na svoje práva v kolektivu, aniž by se bály toho rizika, jak bude kolektiv reagovat? Podle mě kritika Pannen není mířená proti kolektivu, kterého jsem součástí, ale proti tomu, co se nelíbí i zbytku kolektivu. Možná se pletu, zde je prostor mě opravit.

Má jít o schopnost vykomunikovat problémy zejména ty týkající se mě osobně.

RAK
Lpí na věcech, ke kterých má sentimentální vztah anebo je to z důvodu hamižnosti? Raci mi přijdou jako ti, kteří jsou naoko pohostinní, ale v rámci určitých mezí protože, se snaží zachovat si dobrou pověst. K vlastním dětem určitě budou štědřejší než k druhým lidem, mimo hranice rodiny.

Cílem Raka by mělo být opustit či překonat hranice domova, hranice toho na co jsem fixovaný. Zvážit, čeho se mohu zbavit, co už nepotřebuji a dále potřebovat nebudu - roztřídit co už je staré a neužitečné a měl bych to vyhodit. Stejným způsobem lze uvažovat i o myšlenkových pochodech, vzpomínkách či traumatech, které zbytečně zatěžují mysl i duši člověka.

ŠTÍR

RYBY
Společným jmenovatelem Kozoroha a Ryb je nejistota a obavy. Kozoroh sice působí silně a tvrdě, ve skutečnosti to je jen maska. Ve skrytu má spoustu obav, uvnitř řeší nejistotu z toho co se může přihodit. U Kozoroha jde přeci o budování kariéry, která vyplývá z nejistoty o budoucnost. Chce se zabezpečit do budoucna a připravit, aby měl v životě úspěch a něčeho v životě dosáhl. S tím je ale spojena spousta vnitřních obav a nejistot, které musí řešit.

Ryba sice působí klidně, ale často je uvnitř také plná obav a nejistoty a potřebuje oporu. A tu oporu dává právě ten Býk, který je sice fixovaný na hmotné statky, ale není to u něj to podstatné.

U Býka je podstatné, že má pevnou vůli a dokáže být tou oporou. Stojí pevně na nohou a jen tak ho něco nezlomí, přitom dokáže být i citlivý a ohleduplný, jelikož vládcem je Venuše, dokáže sladit vztahy, city, vůli a oporu. Ideální partner pro Rybu.

Cílem Ryb je tedy pokusit se v sobě najít více pevné vůle a snad i poskytovat druhým lidem nějaký druh opory (v případě Ryb nepůjde o hmotnou podporu, spíše na bázi uklidňování, porozumění pro trápení druhých). Ideálním partnerem by byl člověk s Býkovskými rysy, který ji pomůže odhalit v ní to, co má najít.

VÁHY
Váhy mají se Lvem společnou egocentričnost, nebo lépe řečeno sebezahledění, přehnaný zájem o sebe. V kontrastu s tím je Střelec, který má zase zájem o druhé, o lidi, celkově o svět. Váhy si potřebují potvrdit svou ženskost, u mužů spíše zase ty vlastnosti společné se Lvem - mužnost a své mužské schopnosti, avšak logicky ho může zajímat i to jestli je dostatečně krásný a přitažlivý pro ženy a bude chtít toto potvrzení od druhých. Váhy touží být krásné a chtějí vidět, že si jich jejich protějšek cení (takže to může rovnou ocenit i materiálně ve formě nějakého hezkého a cenného dárku). Oproti tomu Střelec po těchto materiálních věcech až tak netouží, on se nad tyto vazby povznáší a spíš se snaží o nevázanost a užívat si života naplno. Spíš než starost jestli je dostatečně hezký si raději spontánně užívá života, ale i kladných vztahů s lidma. Střelec se zajímá o lidi, typicky by měl mít soucit nebo ochotu pomáhat potřebným lidem (přisuzuji to Jupiterovi, vládci Střelce). Naplňuje tak touhu po spravedlnosti.

Cílem Váh by tedy mělo být získat schopnost odpoutat se od sebezahledění a najít bližší cestu k lidem ve smyslu lidství v nás a větší empatie. Překonat pýchu, a místo přepychu věnovat něco z toho co nadbývá na charitu nebo potřebným. Zajímat se taky o svět kolem sebe o to, co člověk žijící konzumním životem nechce vidět a nezajímá ho to.

Příspěvky v diskuzi

Stránka: 2 1
Řazení:
23.11.2017 - 20:56 | Filtr
(Beran) upřímnost
Vodnář - Beran - Blíženci.

Touto dobou se zabýváme radikalismem v diskusi o radikalismu. Vodnáře spojuji s radikalismem. Pro definici radikalismu je pro mě důležité mít na paměti, že se jedná o jednání setrvalého rázu, kdy člověk má potřebu se prosadit vůči zbytku společnosti, odlišit se, zaujmout opačné stanovisko než je zvykem. Jednoduše u Vodnáře je typické, že se chce odlišovat, chce být originální a proto si udržuje odstup. Má potřebu objektivního myšlení, proto si udržuje odstup, ale přitom vše neuvěřitelně relativizuje a rozmělňuje. Osobně za Vodnářem vidím i toleranci, multikulturní toleranci, apod.

Vodnář v sobě od dětství nese část Lva. Lev symbolicky představuje bod v životě dítěte, které se chce osvobodit od rodičů (symbolizovaných saturnem). Chce překonávat hranice, které mu byly vytyčeny. Chce objevovat svět (ne tak dalece jako je tomu u Střelce). Kroky dítěte, které ujede mamince na odrážedle, nejsou promyšlené, nenapadne ho že když se ztratí bude bezradné a že maminka trpí a hledá svého syna. Zatímco on si v klídku hraje na jiném pískovišti, mamka je zoufalá a hledá chlapce. Navíc dítě nemyslelo na možné nebezpečí plynoucí ze své objevitelské cesty. Je tu tedy určitá neposlušnost, určitá tendence k překračování hranic a zkoumání světa.

U vodnáře se to projevuje v tom myšlení. Chce překonávat hranice a ne zaujímat konvenční stanoviska společnosti. Nechce být šedou myší, ale odlišit se.

Zcela zákonitě tato naivita a bezohlednost - či potřeba odstupu - musí být zakódována i ve Vodnáři, ale skrytě. V této souvislosti je tam i radikalismus. Něco co sice není vidět navenek, ale kdybyste ho hlouběji analyzovali zjistíte, že tam zkrátka je za vším jeho jednáním.

Beran, taktéž chce sebeprosazení a je tu také bezohlednost jako u Vodnáře.

Společné znaky mezi Vodnářem a Beranem: potřeba sebeprosazení, neodbytnost, lpění na svém, radikálnost, agresivita. !!!POZOR!!! U vodnáře je to vše skryté, zejména neodbytnost, lpění, radikálnost a agresivita je už v té potřebě porušovat pravidla, jít proti konvencím - nejde o agresivní chování ve smyslu afektivity jako je tomu u Berana!

Blíženec - má potřebu být přijat společností, tedy zejména kolektivem a mezi svými přáteli. CHCE ZAPADNOUT, JE PŘIZPŮSOBIVÝ. Má potřebu BÝT PŘIJAT. Chce být součástí - NENÍ ZDE ODSTUP. Není zde ani agresivita (pokud nepovažujete navázání kontaktu za agresivitu), ani bezohlednost. Je to protiklad ke dvěma výše uvedeným znamením.

Cílem Berana (ale logicky i Vodnáře) je tedy dosáhnout té schopnosti zapadnout, být přijat a objevit tuto svou roli ve spolenočnosti, aniž by to v něm vyvolávalo vnitřní konflikt. Naučit se skutečně splynout se svým okolím, přizpůsobit se. To pro něj bude velký oříšek, jak pro Berana tak pro Vodnáře. U Vodnáře je to navíc otázka změny postojů mysli. U Berana je to pudová záležitost, mnohem těžší toto ovlivnit. Je to práce na celý život.
13.11.2017 - 21:47 | Filtr
(Beran) upřímnost » Sosna zvlčelý
Myslel jsem spíš ten Ascendent než Slunce. Věci kolem 1. a 12. domu máme velice podobně. Kozoroh má ze Štíra hluboké emocionální prožívání, zranitelnost. To že Kozoroh je uzavřený neznamená, že nic neprožívá. Zranitelnost u Kozoroha je a tu spojitost mezi nimi vidím. Boj o moc, ambice, ctižádost, to tam vidím taky společné. Myslím že za určitých okolností obě znamení mají společný problém s pýchou. Nedají to ale na sobě znát. Takže když Štír zažije odmítnutí a je citově zraněn, má potřebu se pomstít - opět mluvím jen o negativech, tzn. je třeba přihlížet k celkové situaci a aspektaci. Samozřejmě, že je možné, že dokáže toto ovládnout a zamezit touze po pomstě, případně žárlivosti, zášti. Já ale v trigonometrii pracuji jen s tou negativní situací. Ta ukazuje směr, kterým se má Štír vydat. Směrem k odpuštění, které naznačují Ryby. Potom tam může být nedůvěra a podezíravost, strach z toho, že blízký člověk mě zradí nebo opustí. Hlavním tématem je zrada. Pokud se svěřím s citlivým a důvěrným problémem a ten člověk to neudrží v tajnosti, bublá mi krev v srdci a toužím po odvetě. Ale i když se rozhodnu nepomstít se, každopádně je to konec našeho důvěrného vztahu. Nu a Ryby mi ukazují, že je třeba odpustit a vidět v člověku tu lidskou stránku, že nikdo není dokonalý, každý v sobě má jak pozitivní tak negativní vlastnosti. Potřebuju to scelit dohromady a to jde jen pomocí Ryb - smíření, odpuštění, pochopení lidství a nedokonalosti v člověku. S Kozorohem je to podobně, jen si kolem sebe ze strachu vytváří nepropustnou bariéru, masku, nedá najevo znát co přesně prožívá. Až moc jsem se do toho vcítil a prožívám to až moc. Potřebuju teď odstup a pauzu ...
13.11.2017 - 20:52 | Filtr
(Kozoroh) Sosna zvlčelý » upřímnost
Identický? Nemyslím... Nicméně nemám možnost posoudit, Ty svůj radix tajíš. Ale podle mého nejsi Kozoroh.
Ale to je jedno. Ono jde spíše o rozdílnost náhledů. Ty třeba vypisuješ negativa Štíra, negativa Kozoroha... A já si říkám: Proč? Tohle přeci nejsou žádná negativa, to je na rozhodnutí každého, jak těch věcí použije. Zda využije, nebo zneužije.
Mimochodem co má Kozoroh ze Štíra? Chlad? :41: Štír přeci není vůbec typický chladem!
13.11.2017 - 20:43 | Filtr
(Býk) Najdise.cz » upřímnost
Systémová zpráva: Příspěvek je od uživatele aktigram, který(á) již smazal(a) registraci na tomto webu:
=====
Prepáč, naozaj som ti nechcela nič narušiť, ale naozaj mi to chodilo stále po rozume a tak som to aj napísala, už sa nebudem montovať, dokonči svoju prácu. Počkám si na výsledok.
13.11.2017 - 20:04 | Filtr
(Beran) upřímnost » Sosna zvlčelý
Myslíš ten Ascendent ve Štíru? Máme skoro identický horoskop, tak v čem je tvoje zkušenost jiná než moje?

"přitom ke stejnému výsledku dokáží dojít jiní lidé jiným způsobem. "
To nezpochybňuji, ale jak jsem psal. Mě jde o to určit tu část pravdy, ke které se dostaneme pouze tímto způsobem. Tzn. postup musí být stejný pro všechny znamení.
13.11.2017 - 19:30 | Filtr
(Kozoroh) Sosna zvlčelý » upřímnost
Ne, počkej, my si nerozumíme! Já nenavrhuji nyní nic, to jsi si tak přebral Ty. Já jen upozorňuji, že v tom, co jsi napsal Aktigram, je problém.
Zkusím Ti to popsat takto: Máš místnost a z ní vede 12 dveří. Ty jsi 11 dveří uzamkl a dal ostatním za úkol prakticky doložit, kterými dveřmi lze opustit místnost.
Pochopitelně se všichni shodnou na tom, že těmi, kterými jsi odešel Ty.
Ale kdyby měl někdo paklíč a odemkl jiné, tak by dokázal prakticky, že to jde i jinudy.
Analogie je v tom, že tys nadefinoval metodu a potvrdíš klidně její platnost, ale přitom ke stejnému výsledku dokáží dojít jiní lidé jiným způsobem. Nejde v tuto chvíli vůbec o to, čím jsem argumentoval já, protože k tomu jsem to ani nesměřoval.
Dám ještě jednodušší příklad. Vlastně tu řešíš, co chybí Kozorohovi z Ryb. Super, tohle beru. Odpověď skutečně najdeš. Jenže já tvrdím, že najdeš odpověď i když se zeptáš, co chybí Kozorohovi z Vodnáře, Berana a všech ostatních znamení. Proto jsou znamení v kruhu, protože až se všemi znameními je to celek, uzavřený kruh.
A teď zase, aby nedošlo k omylu, já tím nezpochybňuji, že se nedostaneš svým zkoumáním k výsledku! Naopak, dostaneš. Vždy. Ale pravda to nemusí být úplná.

Jinak o vztahu Štír - Kozoroh - Ryby bych Ti mohl docela povyprávět. Životní zkušenosti. A proto se nezlob, že to poněkud rozporuji. Ale já to žiju. Takže píši ne na základě nějakého zkoumání a pozorování, ale z vlastního života. Mám celoživotní praxi.
13.11.2017 - 19:11 | Filtr
(Beran) upřímnost » Sosna zvlčelý
Způsob trigonometrie jsem definoval hned na začátku této diskuse.
Tvůj postup co navrnuješ je analogií míchat modality dohromady s živly. Případně míchat kvadratury a trigony. Jasně jsem definoval směr a postup. Výsledek je zatím známý jen pro polovinu znamení.
Nezakázal jsem nikomu použít jinou metodu, ale pak by si pro to měl založit novou diskusi a nemixovat tady dohromady dva odlišné přístupy.
13.11.2017 - 18:08 | Filtr
(Kozoroh) Sosna zvlčelý » upřímnost
Počkej, tohle je takové... jak to říct?
Musíš to dělat jako já! Abys došla ke stejným závěrům!
Ono to totiž zní, jako by jsi chtěl, aby bylo dosaženo stejných závěrů, ale pak to není o věrohodnosti, když nastavíš (omezíš) podmínky a vlastně tím vytyčíš druhým cestu a zakážeš se odchýlit. Pak mohou dojít pouze do jednoho cíle. Ale to není v takovém případě potvrzením správnosti této cesty! :14:
13.11.2017 - 16:48 | Filtr
(Beran) upřímnost » Alffie
Některé věci v životě mají otevřený konec. Musíš si počkat na výsledek analýzy.

Už teď ti ale mohu říct, že celé tohle zkoumání je o víře. Na začátku něco člověk odpozoruje a něčemu věří. A jde si za tím a snaží se potvrdit nebo vyvrátit zda předběžné závěry z počátečního pozorování byly správné. Zatím se potvrdilo 6 znamení, zbývá ještě analyzovat zbytek.
13.11.2017 - 12:08 | Filtr
(Beran) upřímnost » aktigram
Musíš ale dodržovat stejné postupy logicky jako používám já. Jinak nedojdeme ke konzistentním výsledkům.

Nehledej u Ryb negativa, ale pozitiva. Nehledej u Štíra pozitiva, ale negativa. U Kozoroha nehledej pozitiva, ale negativa. A ve výsledku zjisti co potřebuje Kozoroh od Ryb (společně se Štírem).

Pokud změníš něco na tomto postupu, pak už to není ta trigonometrie podle mého postupu, který jsem zvolil já a výsledek nemůže být konzistentní, a tím pádem ani věruhodný. Musíme používat stejnou metodiku a dokončit nejdříve jednu věc - 12 znamení. Jinak se ztrácíš. Jiná věc je co budeš chtít hledat potom, až dokončíme 12 znamení. Pak si můžeš zase najít jiný postup a aplikovat ho na všech 12 znamení, ale opět, musíš znovu postupovat podle toho postupu, který sis zvolila, a ne to během toho procesu určování měnit.
13.11.2017 - 08:02 | Filtr
(Býk) Najdise.cz » upřímnost
Systémová zpráva: Příspěvek je od uživatele aktigram, který(á) již smazal(a) registraci na tomto webu:
=====
No ja neviem ale nejako mi chodí stále po rozume čo s tým - škorpion je vnútorne neistý a zastiera to ovládaním druhých či podmanením, kozoroh je vnútorne neistý a on ma masku tvrdého zastrašujúceho jedinca, no v podstate je to citlivá duša, ryby svoju neistotu a obavy utápaju v alkohole, drogach či jedle. No a teda maju spoločné obavy ale ako z toho von pre všetky tri znamenia, čo by to malo povedať či urobiť? Ryby by si mali zobrať z kozoroha trochu tvrdosti, kozoroh trochu neodolateľnosti zo štíra, alebo? Ako vidíš začala som hrať spolu s tebou tuto hru na objavenie.
12.11.2017 - 19:49 | Filtr
(Kozoroh) Alffie » upřímnost
No jak jsem psal ráno, hraješ si s tím hezky. A teď se zeptám na centrální otázku. Co tohle má všechno ve finále přinést? Jak s tím ve finále naložíš ?
12.11.2017 - 19:22 | Filtr
(Býk) Najdise.cz » upřímnost
Systémová zpráva: Příspěvek je od uživatele aktigram, který(á) již smazal(a) registraci na tomto webu:
=====
Ale je ti jasné že tých možnosti je pri každom tom zoskupení viac? Včera som tomu nerozumela aleže vôbec teraz už chápem o čo ti ide. Píšeš že sa riadiš intuitívne a preto mňa vždy napadá odpoved len čo je napísaná otázka - vždy ju tam máš aj ked riešiš niečo iné. Aspoň moja intuícia takto pracuje.
12.11.2017 - 19:22 | Filtr
(Beran) upřímnost
Teď řeším dvě věci.

U Kozoroha a Štíra:
Pýcha a předsudky
"O čem mě bude poučovat, je mnohem mladší než já", "Já jsem přece lepší, zkušenější..."
To bychom mohli hodit na Štíra a Kozoroha. A protikladem k tomu jsou Ryby, které se snaží o přijetí všech bez rozdílu. Pohnutky Štíra a Kozoroha jsou zřejmé, mají potřebu si dokázat, že za něco stojí a to zejména s ohledem na postavení ve společnosti.

Myslím, že u Kozoroha a Štíra ta pýcha možná je. Vlastně pýcha je možná u všech kardinálních znamení a tam, kde vládcem je Mars (Beran, Štír), případně ještě Lev. Možná i Býk by mohl být pyšný na shromážděný majetek.

K Vodnáři a Střelci:
Je možné, že by měli sklon nechat se druhým využít? Pohnutka, aby druhého neurazili. Co znamená symbol přelévání vody u Vodnáře?
12.11.2017 - 18:48 | Filtr
(Kozoroh) Alffie » upřímnost
Nějak nerozumím.
12.11.2017 - 14:40 | Filtr
(Beran) upřímnost » aktigram
Dobře, takže Štír a Kozoroh kopou za sebe, Rybám záleží na prospěchu všech. Tím pádem Ryba může víc spoléhat na podporu kolektivu než Štír a Kozoroh, kteří spoléhají sami na sebe, případně na pár důvěrníků, kterým věří a ví, že se na ně mohou spolehnout.

Kozoroh by nemusel být tak upjatý, kdyby se nebál spoléhat jen na sebe. K tomu, aby mohlo být spolehnutí na ostatní členy teamu/rodiny/kolektivu je třeba si je vychovat, naučit je, předat zkušenosti... Neuvažovat sobecky, že si chci nechat své znalosti a zkušenosti pro sebe, ze strachu, že jsem nahraditelný, ale nebát se předat své zkušenosti zbytku kolektivu a přispět tím do celku.

Jeho cílem tedy bude sdílet a předávat své znalosti a zkušenosti druhým, ku prospěchu všech.
12.11.2017 - 13:45 | Filtr
(Býk) Najdise.cz » upřímnost
Systémová zpráva: Příspěvek je od uživatele aktigram, který(á) již smazal(a) registraci na tomto webu:
=====
No a čo tak sa odraziť od toho hejna ryb - ryba teda vie že môže mať celok viac ako jednotlivec a teda potrebuje okolo seba to hejno. Kozoroh a škorpion sú ako zameraní? potrebujú byť súčasťou celku či iba vyniknúť.
12.11.2017 - 11:17 | Filtr
(Beran) upřímnost
Updatoval jsem význam modalit, které sdílí vždy 4 znamení. Najdete v této diskuzi hned zezačátku.

http://diskuze.najdise.cz/prispevek…

U Ryb je důležitá ta sounáležitost s druhými pocit užitku. Ryby - představte si hejno ryb v moři, které se chová zdánlivě nevyspitatelně. Nevím co je řídí, jestli má vepředu nějakého vůdce, nebo jsou takto řízeny nějakou vyšší silou, inteligencí, která říká každému jednotlivci v hejnu kam má zrovna plout, aby nevybočil z hejna? Souvisí snad Ryby s kvantovou mechanikou? Každopádně jedinec je součástí hejna a pokud vybočí, stane se snadnou kořistí větších ryb. V hejnu ne, protože je těžké se zaměřit na jednotlivce.

V Rybách bude nejvýše zvýrazněna potřeba užitku a přínosu pro dobrý pocit ze života. Nežil jsem nadarmo. Něco jsem po sobě zanechal nebo předal druhým. Smysl mého života byl naplněn.

Nejde to, ale moc spojit se Štírem a Kozorohem, ti se spíše ženou za mocí a postavením ve společnosti. Kozoroh tím míjí samotnou podstatu života. Štír zase ničí mezilidské vztahy (ne všechny), dělá si nepřátele, nenávidí. Když miluje tak až k smrti. Podle mě se ti dva za něčím honí a potřebují smíření s druhými, nějaké uvědomění že život není jen o moci, moc je pomíjivá. Podstata života by neměla být jen v honbě za majetkem a mocí, ale v přátelském soužití s lidmi a v lásce, která zanechá stopu po nás, přinejmenším v myslích a srdcích těch, kdo na světě zůstanou, až odejdeme.
12.11.2017 - 10:57 | Filtr
(Beran) upřímnost » nutelina
Jsem rád, že to k něčemu je.

Ještě jsem dnes musel přemýšlet nad Rybami a v spouvislosti s trigonem Štír - Kozoroh - Ryby.

Je tam toho opravdu více. Problém však je, že já se tedy snažím víc orientovat na ten psychologický užitek, na hlubší nevědomé potřeby - co onoho člověka nutí jednat tak a tak.
12.11.2017 - 05:48 | Filtr
(Kozoroh) Alffie
Ahoj, hraješ si s tou analýzou hezky a těší mě tvůj zájem, chuť a elán prozkoumat tohle vše do hloubky.

Osobně bych k tomu takto nepřistupoval, ono stačí, když pochopíme koloběh těch dvanácti znamení a bude hned jasné, co s sebou přináší ten či onen zrozenec.

Na druhou stranu chápu, že každý nějak začíná. Když si třeba vzpomenu, jak jsem také čerpal a četl Martina Schulmanna a jeho alegorii znamení, od které máš tady zmínku o daru soucitu a odpuštění, jak jsem přes paní astroložku MB pročetl dost knih a dnes ve finále už nic z toho nesleduji, protože tohle vše je teorie, které je také třeba, ale praxe je naprosto odlišná. Dnes dělám konzultace, osobní horoskopy a výsledek toho všeho je moje tvorba ze http://jirikubjak.cz/

Třeba tě k něčemu inspiruje. Před malým okamžikem, jsem třeba zrovna dopsal tento článek. http://jirikubjak.cz/znat-svuj-osob…

Tak se vší úctou a pokorou držím palce, věřím že tvé nadšení a zápal pro astrolgii si najde cestu směr či poznání, které ti bude blízké. :1:
11.11.2017 - 19:19 | Filtr
(Beran) nutelina
Dcera je kozoroh, co pistete mi hodne pomohlo pochopit ji, a to zrovna dnes. Jeste to chce cas a zamyslet se nad tim vice.. Dekuji!
11.11.2017 - 17:34 | Filtr
(Beran) upřímnost » aktigram
Je to jako luštit rébus nebo tajenku :44:
11.11.2017 - 16:54 | Filtr
(Býk) Najdise.cz » upřímnost
Systémová zpráva: Příspěvek je od uživatele aktigram, který(á) již smazal(a) registraci na tomto webu:
=====
cítim tvoje nadšenie, fajn toto už dáva nejaký zmysel.
11.11.2017 - 15:37 | Filtr
(Beran) upřímnost » aktigram
Už mám tu odpověď. Nejlepší je přemýšlet ve spánku. Přišel jsem na to když jsem přemýšlel o trigonu Střelec-Vodnář-Beran. Říkal jsem si to snad není možné, aby Beran měl nějaké pozitiva. Co může mít Beran? Napadlo mě, schopnost odpoutat se od vlivu ostatních a jít do něčeho sám za sebe. Tak třeba myslím si že Vodnář by se mohl nechat snadno zneužít, protože je to velký dobrák a Střelec vlastně taky. Takže pozitivum Berana je přinejmenším nějaká asertivita, při které dokáže nekompromisně říct ne a stojí si za svým. V Beranu to už jde do extrému, on si chce svoji vůli prosadit i na úkor druhého, ale někdy je to nutné. Dále mě napadlo sebevědomí a jistota. Opakem je nejistota. A tu přišla ta intuice a spojilo se mi to s Rybami a Kozorohem. Beran není o jistotě, on má nízké sebevědomí a jedná afektivně a impulsivně na základě toho, že se bojí, že jeho slabé stránky vyjdou najevo, podobně jako Lev. No ale hlavní teda je že Kozoroh sice působí silně a tvrdě, ve skutečnosti to je jen maska. Ve skrytu má spoustu obav, nejistotu. U Kozoroha jde přeci o budování kariéry, která vyplývá z nejistoty o budoucnost. Chce se zabezpečit do budoucna a připravit, aby měl v životě úspěch a něčeho v životě dosáhl. S tím je ale spojeno spousta vnitřních obav a nejistot, které musí řešit. Ryba sice působí klidně, ale často je uvnitř také plná obav a nejistot a potřebuje oporu. A tu oporu dává právě ten Býk, který je sice fixovaný na hmotné statky, ale není to u něj to podstatné. U Býka je podstatné, že má pevnou vůli a dokáže být tou oporou. Stojí pevně na nohách a jen tak ho něco nezlomí, přitom dokáže být i citlivý a ohleduplný jelikož vládcem je Venuše, dokáže sladit vztahy, city, vůli a oporu. Ideální partner pro Rybu.
11.11.2017 - 15:19 | Filtr
(Býk) Najdise.cz » upřímnost
Systémová zpráva: Příspěvek je od uživatele aktigram, který(á) již smazal(a) registraci na tomto webu:
=====
No vidíš- možno iný pohľad ti dá to čo hľadáš.No čo má byk spoločné s kozorohom si zhrnul v poslednej vete. Ak hľadaš tie spojenia, Kozoroh vie pripraviť ale nechá na inom aby to odpracoval či dotiahol do konca, neviem iba hádam?
Ja nie som veľmi na fialovú farbu, mne sa spája s pôstným obdobím či omšami za mrtvými, lebo vtedy farár ma také rucho. Takže od detstva tu farbu beriem ako niečo ťažšie. V tom sne som vedela že toto je nútorná cesta tedy duchovná a musím tu fisalovú nitku dostať tam kam patrí.
Příspěvky: 45-21 20-1
« předchozí  další » »|
Aktuální postavení planet
Aktuální
postavení planet
ukázat planety »
Lunární kalendář 2018
Lunární kalendář
Luna ve Vodnář Vodnáři
ukázat kalendář »